2. Tepecik Hemoroidal Hastalık Sempozyumu Gerçekleştirildi
17 Haziran 2022

  • 1.jpeg
  • 2.jpeg
  • WhatsApp Image 2022-06-13 at 20.33.05.jpeg


Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi  Genel Cerrahi Kliniği tarafından düzenlenen 2. Tepecik Hemoroidal Hastalık Sempozyumu “Minimal İnvaziv Yaklaşımlar” temasıyla 17 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirildi. 

Online olarak gerçekleştirilen sempozyumda, alanında deneyimli   Genel Cerrahi  uzmanları tarafından  Tarihçe-Epidemiyoloji-Sınıflama, Destek Tedavi, Medikal Tedavi, Acil Durumlar, Lastik Band, Dopler ve Lazer uygulamaları,  bilimsel gelişmeler ve yeni teknikler  sempozyum katılımcılarıyla paylaşıldı.   


En sık görülen hastalıklardan biri
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu,  1971 yılında kurulan Tepecik Hastanesi’nin bünyesinde oldukça deneyimli hekimleri barındıran ve 50 yıl içerisinde milyonlarca hastaya tedavi hizmeti vermiş bir hastane olduğunu ifade etti. Hemoroidal Hastalık Sempozyumunun ikincisini gerçekleştirdiklerini belirten  Doç. Dr. Emiroğlu,  “Hemoroidal  hastalık bölgemizde en sık görülen hastalıklardan biridir.  Yapılan bilimsel araştırmalara göre Genel Cerrahi polikliniğine başvuran hastaların önemli bir kısmını bu hastalar oluşturmaktadır. Hemoroidal  hastalığın tedavisi son yüzyılda büyük değişikliklere uğramıştır. 70 yıl önce ilk  kez cerrahi tedaviler uygulanmıştır.  Son 25 yıldır ise hemoroidal  hastalığın tedavisi hızlı bir şekilde  cerrahi dışındaki lazer uygulamaları gibi minimal invaziv tekniklerle gerçekleştirilmektedir” dedi.

Türkiye’de 4 milyondan fazla hemoroidal hastalık tanısı almış insan olduğunu kaydeden Doç. Dr. Emiroğlu   “Ayrıca yapılan araştırmalar göstermiştir ki, 50 yaşından sonra  her 2 kişiden birinde mutlaka bir hemoroidal yakınma olmaktadır. Dolayısıyla böylesine önemli bir halk sağlığı sorunu olan hemoroidal hastalıkların tedavisindeki güncel gelişmeler bu toplantıda konuşulmuş  ve tartışılmıştır. Bizler hastanemizde lazerden diğer yöntemlere   pek çok tedaviyi uygulayabiliyoruz. Bu konuda oldukça deneyimli bir ekibimiz var. Bu sempozyumdaki temel amacımız da    bilimsel  gelişmeler ve yeni teknikler ile    halka nasıl daha iyi  tedavi hizmeti sunabiliriz idi.   Oldukça verimli geçen sempozyum, yoğun katılım ve başarıyla tamamlandı” diye konuştu.