Klinik Tanıtımı
16 Ocak 2019


Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, hastanemiz polikliniklerinde muayene olan veya servislerde yatarak tedavi gören ve diğer sağlık kurumlarından numuneleri gönderilen hastalara 24 saat kesintisiz rutin ve acil laboratuvar hizmeti sunmaktadır.

Laboratuvarımızda, bakteriyoloji, parazitoloji, seroloji, mikoloji, tüberküloz, moleküler tanı,  spermiyogram, kan sayımı ve sedimentasyon tetkikleri yapılmaktadır. Yıllık yaklaşık 1.000.000 test yapılmakta ve sonuçlar en kısa sürede intranet üzerinden hekimlere ve hastalara ulaştırılmaktadır.

Laboratuvardaki çalışmalara tüm cihazların günlük iç kalite kontrolleri yapıldıktan sonra başlanmakta, gerektiğinde gün içinde kontroller tekrarlanmaktadır. Ayrıca cihazlar yıl içinde belirlenen periyotlarda uluslararası dış kalite programlarıyla denetlenmektedir. Tüm cihazların bakımı günlük, haftalık ve aylık bakım olarak laboratuvar çalışanları ve ilgili firmaların teknik servisleri tarafından yürütülmektedir. Kültür, bakteri tanımlama ve antibiyotik duyarlılık testleri uluslararası standartlara göre yapılmakta, manuel yöntemlerin yanısıra otomatize sistemler de kullanılmaktadır.

Laboratuvarda çalışılan tüm tetkikler, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlarının denetiminde, bu konuda eğitim görmüş laboratuvar teknisyenleri veya biyologları tarafından uygulanmaktadır. Sonuçlanan tüm testler, uzman hekimler tarafından yorumlanmakta ve onaylanmaktadır. Ayrıca Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları laboratuvar hedef ve süreçlerinin geliştirilmesi, yerleştirilmesi, gözden geçirilmesi ve sürdürülmesinden sorumludurlar.

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarında verilen tüm hizmetler, hastanemizin gereksinimlerine göre sürekli geliştirilerek eğitimli ve deneyimli personelimizle en üst düzeyde verilmeye çalışılmaktadır. Kadromuzda bir idari sorumlu (Doç. Dr.), bir eğitim görevlisi olmak üzere sekiz uzman hekim, 22 laboratuvar çalışanı ve iki sekreter bulunmaktadır.

Yapılan Tetkikler:

BAKTERİYOLOJİ TESTLERİ

-      Aerop kültürler

-      Kan kültürü

-      Boğaz kültürü

-      Balgam kültürü

-      Bronş lavaj kültürü

-      BAL kültürü

-      Trakeal sekret kültürü

-      İdrar kültürü

-      Dışkı kültürü

-      Kulak kültürü

-      Göbek kültürü

-      Yara kültürü

-      Plevra kültürü

-      Perikardiyal mayi kültürü

-      Periton kültürü

-      BOS kültürü

-      Abse kültürü

-      Eklem sıvısı kültürü

-      Üretral akıntı kültürü

-      Meni kültürü

-      Vajinal sürürüntü kültürü

-      Genital sürüntü kültürü

-      Doku kültürü

-      Burun kültürü

-      Konjuktiva kültürü

-      Katater ucu kültürü

-      Diğer kültürler

-      Boyalı ve boyasız direkt mikroskobik inceleme

-      Haemophilus kültürü

-      Bakteri tanımlaması (manuel ve tam otomatize sistemler ile)

-      Antibiyotik duyarlılık testleri (Disk difüzyon ve E-test)

-      ESBL tayini

MİKOLOJİ TESTLERİ

-      Mantar direkt bakısı

-      Mantar kültürü (Maya ve küf mantarları)

-      Mantar tanımlaması (manuel ve otomatize sistem)

-      Antifungal duyarlılık testleri (otomatize sistem)

-      Aspergillus galaktomannan antijeni

MOLEKÜLER TESTLER

-      HBV DNA (Real-time PCR)

-      HCV RNA (Real-time PCR)

-      HIV RNA (Real-time PCR)

-      CMV DNA (Real-time PCR)

-      EBV DNA (Real-time PCR)

-      BK-JCV Virus DNA (Real-time PCR)

-      HSV 1-2 DNA (Real-time PCR)

-      HPV DNA (Real-time PCR)

-      HCV genotip tayini

-      HBV İlaç direnci

-      Clostridyum difficile (PCR, hızlı tanı)

-      VRE (PCR, hızlı tanı)

-      Enterovirus (PCR, hızlı tanı)

-      Solunum virusleri (Real-time PCR)

SEROLOJİ TESTLERİ

-      Anti HAV IgM

-      Anti Hav IgG

-      HBsAg

-      Anti HBc IgM

-      Anti HBc IgG

-      HBe AG

-      Anti HBe

-      Anti HBs

-      Anti HCV

-      Anti HEV

-      Anti HIV

-      Anti Delta IgG

-      Anti Toxoplasma IgM

-      Anti Toxoplasma IgG

-      Toxoplasma IgG Avidite

-      Anti CMV IgM

-      Anti CMV IgG

-      CMV IgG Avidite

-      Anti Rubella IgM

-      Anti Rubella IgG

-      Rubella IgG Avidite

-      Anti Kızamık IgM

-      Anti Kızamık IgG

-      Anti HSV-1 IgG

-      Anti HSV-1 IgM

-      Anti HSV-2 IgG

-      Anti HSV-2 IgM

-      Anti EBV IgM

-      Anti EBV IgG

-      Anti EBV EA

-      Anti EBV-EBNA IgG

-      Anti EBV VCA IgM

-      Anti EBV VCA IgG

-      Anti Kabakulak IgM

-      Anti Kabakulak IgG

-      Anti Brusella IgM

-      Anti Brusella IgG

-      Anti Parvovirus B19 IgM

-      Anti Parvovirus B19 IgG

-      Anti VZV IgM

-      Anti VZV IgG

-      Anti Helicobacter pylori IgG

-      Rose-Bengal Testi

-      Standart Wright Testi (Brusella Tüp aglütinasyon)

-      2-Merkaptoetanol testi

-      Mono-Spot Testi

-      Grup Aglütinasyon Testleri (Grubel-Vidal, Salmonella paneli)

-      RPR Testi

-      TPHA Testi

-      Osmotik Frajilite Testi

MİKOBAKTERİYOLOJİ TESTLERİ

-      ARB aranması (Boyalı mikroskobik inceleme)

-      Mikobakteri kültürü (manuel)

-      Mikobakteri kültürü (otomatize, üreme kontrollü)

PARAZİTOLOJİ TESTLERİ

-      Dışkıda makroskobi ve mikroskobik inceleme

-      Dışkıda amip, giardia ve parazit erişkin/yumurtası aranması

-      Dışkıda Roto virus antijeni

-      Kist hidatik antikorlarının aranması (İndirekt Hemaglütinasyon testi)

HEMATOLOJİ TESTLERİ

-      Hemogram (Tam kan sayımı)

-      Sedimentasyon

ÜROLOJİ TESTİ

-      Semen Analiz testi