Birim Kalite Sorumlusu (Teknisyen)
13 Nisan 2023

 

BİRİM

BİRİM KALİTE SORUMLUSU

Merkez Anestezi ve Reanimasyon Kliniği

Sorumlu Anestezi Teknisyeni Mümin Mutlu

Tepecik Onkoloji Anestezi ve Reanimasyon Kliniği

Sorumlu Anestezi Teknisyeni Fatma Bayar

Kadın Doğum Anestezi ve Reanimasyon Kliniği

Sorumlu Anestezi Teknisyeni Güncel Kara

Radyoloji ve Tanısal Görüntüleme

Radyoloji Teknisyeni Mahmud Ender Şen

Kadın Doğum Kliniği Radyoloji

Radyoloji Teknisyeni Mustafa Yalçın

Tepecik Onkoloji  Radyoloji

Radyoloji Teknisyeni Mahmud Ender Şen

Girişimsel Radyoloji

Radyoloji Teknisyeni Emin Yarayışlı

Transfüzyon Merkezi

Sorumlu Hemşire Hatice Karanfil

Kadın Doğum Kliniği Transfüzyon Merkezi

Sorumlu Teknisyen Berna Sabırlı 

Tepecik Onkoloji Transfüzyon Merkezi

Sorumlu Hemşire Meral Keneş

Patoloji Laboratuarı

Otopsi Teknikeri Osman Karagenç

Biyokimya Laboratuarı

Laboratuvar Teknisyeni Emrah Kasap

Mikrobiyoloji Laboratuarı

Laboratuar Teknisyeni Elvan Cansaran

Tepecik Onkoloji Patoloji Laboratuarı

Laboratuar Teknisyeni Osman Karagenç

Tepecik Onkoloji Merkez Laboratuvarı

Laboratuar Teknisyeni Ali Yıldırım

Acil Laboratuvarı

Laboratuar Teknisyeni Ahmet Kılçık

Fizik Tedavi

Fizyoterapist Funda Nur Çavdar Kasap

Kan Alma+ Numune Kabul

Sorumlu Hemşire Bilgen Ulamış

Doku Tipleme Laboratuvarı

Laboratuar Teknisyeni Fulya Gül

Genetik Tanı Merkezi

Sorumlu Laborant Barış Arıcan