Birim Kalite Sorumlusu (Teknisyen)
19 Haziran 2023

 

BİRİM

BİRİM KALİTE SORUMLUSU

Merkez Anestezi ve Reanimasyon Kliniği

Sorumlu Anestezi Teknisyeni Mümin Mutlu

Tepecik Onkoloji Anestezi ve Reanimasyon Kliniği

Sorumlu Anestezi Teknisyeni Fatma Bayar

Kadın Doğum Anestezi ve Reanimasyon Kliniği

Sorumlu Anestezi Teknisyeni Güncel Kara

Radyoloji ve Tanısal Görüntüleme

Radyoloji Teknisyeni Hüseyin Çelik

Kadın Doğum Kliniği Radyoloji

Radyoloji Teknisyeni Mustafa Yalçın

Tepecik Onkoloji Radyoloji

Radyoloji Teknisyeni Ahmet Kemerkaya

Girişimsel Radyoloji

Radyoloji Teknisyeni Emin Yarayışlı

Transfüzyon Merkezi

Sorumlu Hemşire Yücel Pala

Kadın Doğum Kliniği Transfüzyon Merkezi

Sorumlu Teknisyen Berna Sabırlı

Tepecik Onkoloji Transfüzyon Merkezi

Sorumlu Hemşire Meral Keneş

Patoloji Laboratuarı

Otopsi Teknikeri Yunus Eraslan

Biyokimya Laboratuarı

Laboratuvar Teknisyeni Emrah Kasap

Mikrobiyoloji Laboratuarı

Laboratuar Teknisyeni Elvan Cansaran

Tepecik Onkoloji Patoloji Laboratuarı

Laboratuar Teknisyeni Yunus Eraslan

Tepecik Onkoloji Merkez Laboratuvarı

Laboratuar Teknisyeni Ali Yıldırım

Acil Laboratuvarı

Laboratuar Teknisyeni Ahmet Kılçık

Fizik Tedavi

Fizyoterapist Kübra Çalışkan

Kan Alma+ Numune Kabul

Sorumlu Hemşire Bilgen Ulamış

Doku Tipleme Laboratuvarı

Laboratuar Teknisyeni Fulya Gül

Genetik Tanı Merkezi

Sorumlu Laborant Gökhan Şahin