Klinik Tanıtımı
15 Ekim 2018


SSK döneminde faliyete başlayan ve kurucu şefi Uz. Dr. Engin TEZCAN olan  Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı 1 Klinik Şefi, 1 Başasistan, 4 Tıbbi Biyokimya Uzmanı, 1 Farmakoloji Uzmanı, 5 Asistan, 17 laboratuvar çalışanı, 1 hizmetli ile hizmet vermektedir.
Daha sonra uzun yıllar Uzm. Dr.Işıl ÇOKER Şef Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 2011 yılından buyana Bio. Uzm. Ecz. Füsun  ÜSTÜNER Eğitim ve İdari Sorumlu olarak görev yapmaktadır.             Biyokimya, Koagülasyon Elektroforez, İlaç Düzeyi, Hormon, idrar Laboratuvarı, kan Alma Birimi ve Santrifüj Birimi olmak üzere  TEAH ve bağlı semt poliklinikleri vasıtasıyla İzmir İli ve çevresine hizmet vermektedir.1984 yılında Eğitim Kliniği vasfını kazanan Klinik, bu tarihten itibaren Biyokimya Uzmanı yetiştirmektedir.

Bünyesinde; Biyokimya, koagülasyon,elektroforez, hormone, ilaç düzeyi, idrar laboratuvarı, kan alma birimi, acil laboratuvarı, santrifüj birimi ve OGTT odası ile kan, idrar, bos, mayi, gayta örneklerinden klinisyen hekimlerin istediği testler çalışılmaktadır.

LABORATUVARLAR

BİYOKİMYA LABORATUVARI

2 Biyokimya Uzman hekimi ve 4 laboratuvar çalışanı ile hafta içi hergün 08:00-16:00 arası ortalama günlük  1000 örnek çalışılmaktadır.

24 saatlik idrar ve spot idrardan  biyokimya analizi yapılmaktadır.

Çalışılan Parametreler:

Glukoz, üre, Kreatinin, Ürik Asit, Kolesterol, Trigliserit, AST, ALT, GGT, ALP, TotalBilirubin, LDH, Kreatin Kinaz, Total Protein,Albumin, kalsiyum, Fosfor, Sodyum, Potasyum, Klor, Amilaz, Demir, Demir Bağlama, Mg, Ferritin, UCSF, Mikroalbumin, CRP, HDL, Alfa 1 Antitripsin, Seruloplazmin, Lityum, DirekLDL, Oral Glukoz Tolerans testi (OGTT)

HORMON LABORATUVARI

1 Biyokimya Uzman hekimi ve 4 laboratuvar çalışanı ile hafta içi hergün 08:00-16:00 arası ortalama günlük 500 örnek çalışılmaktadır.

Çalışılan Parametreler:

Anti-Triglobulin,  Anti-TPO, Serbest T3 , Serbest T4, Tri globulin, TSH, AFP, Beta HCG, CA 125, CA15-3, CA19-9, CEA, DHEASO4, Estradiol, Folat, PSA, SerbestPSA, FSH, İnsülin, Kortizol, LH, Progesteron, Prolaktin, Total Testesteron, Vitamin B-12, 25 OH,Vitamin D, Prokalsitonin, Parathormon, Osteokalsin, TSHRes Ab, ACTH

KOAGÜLASYON LABORATUVARI

1Biyokimya Uzman hekimive 2 Laboratuvar çalışanı ile hafta içi hergün 08:00- 16:00 arası ortalama günlük 250 örnek çalışılmaktadır.

Çalışılan Parametreler

PTZ, APTT, Fibrinojen, Protein C, ProteinS, Antitrombin, 3, factor 8, 9, Von WillebrandFaktör.

ELEKTROFOREZ LABORATUVARI

1 Biyokimya Uzman Hekimi ve 2 laboratuvar çalışanı ile hafta içi hergün 08:00-16:00 arası HPLC cihazında ortalama 150 HbA1c örneği çalışılmaktadır. Ayrıca Hb elektroforezi ve protein elektroforezi de çalışılmaktadır.

İLAÇ LABORATUVARI

1 Farmakoloji Uzman Hekimi ve 2 labarotuvar çalışanı ile  hafta içi hergün 08:00-16:00 arası nöroloji, onkoloji poliklinik, organ nakli servislerinden ve acil servisten gelen ilaç düzeyi istemlerine cevap verilmektedir.

Çalışılan Parametreler:

Fenitoin, Fenobarbital, Karbamazepin, valproik Asit, SiklosporinA, Sirolimus, Takrolimus, Metotreksat.

İDRAR LABORATUVARI

2 Laboratuvar çalışanı ile hafta içi hergün 08:00-16:00 arası  Tam idrar tahlili, idrar mikroskobisi, idrarda sperm bakısı ve 24 saatlik idrar ölçümü işlemlerini yapmaktadır.

ACİL LABAORATUVARI

Biyokimya , Koagülasyon, Kardiyak ve İdrar cihazları ile 24 saat hizmet vermektedir.

Çalışılan Parametreler:

Glukoz, Üre, Kreatinin, Ürik Asit, AST, ALT, Total Bilirubin, Direk Bilirubin, LDH, Kreatin Kinaz, Albumin, Amilaz, Lipaz, Mikroprotein, Kalsiyum, Fosfor, Sodyum, Potasyum, Klor, Parasetamol, Digoksin, Amonyak, Etil Lkol, CRP, PTZ, aPTT, D-DİMER, CK-MB, Mass, Troponin 1, beta HCG, Pro BNP.