Klinik Tanıtımı
28 Şubat 2024


SSK döneminde faliyete başlayan ve kurucu şefi Uz. Dr. Engin TEZCAN olan  Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı 1 Klinik Şefi, 1 Başasistan, 4 Tıbbi Biyokimya Uzmanı, 1 Farmakoloji Uzmanı, 5 Asistan, 17 laboratuvar çalışanı, 1 hizmetli ile hizmet vermektedir.
Daha sonra uzun yıllar Uzm. Dr.Işıl ÇOKER Şef Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 2011 yılından buyana Bio. Uzm. Ecz. Füsun  ÜSTÜNER Eğitim ve İdari Sorumlu olarak görev yapmaktadır.             Biyokimya, Koagülasyon Elektroforez, İlaç Düzeyi, Hormon, idrar Laboratuvarı, kan Alma Birimi ve Santrifüj Birimi olmak üzere  TEAH ve bağlı semt poliklinikleri vasıtasıyla İzmir İli ve çevresine hizmet vermektedir.1984 yılında Eğitim Kliniği vasfını kazanan Klinik, bu tarihten itibaren Biyokimya Uzmanı yetiştirmektedir.

Bünyesinde; Biyokimya, koagülasyon,elektroforez, hormone, ilaç düzeyi, idrar laboratuvarı, kan alma birimi, acil laboratuvarı, santrifüj birimi ve OGTT odası ile kan, idrar, bos, mayi, gayta örneklerinden klinisyen hekimlerin istediği testler çalışılmaktadır.