Eğitim ve İdari Sorumlu
06 Şubat 2020

dr onur ışık kopya.jpg

Özgeçmiş | Biography

Adı Soyadı: Doç. Dr. Onur IŞIK

Uzmanlık Alanları: Çocuk Kalp Cerrahisi Uzmanı

Ögrenim Durumu

2013-2015

TIP FAKÜLTESI/CERRAHI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ/KALP VE DAMAR CERRAHISI ANABILIM

DALI/ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHISI BILIM DALI

Tıpta Yandal Uzmanlık

EGE ÜNIVERSITESI

2006-2012

HASTANELER/ANKARA DR.SAMI ULUS KADIN DOGUM ÇOCUK SAGLIGI VE HASTALIKLARI

EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI

Tez adı: Açık kalp cerrahisi uygulanan hastaların

preoperatif ve erken postoperatif

serumsurfaktan tip b protein düzeylerinin

postoperatif mortalite ve morbidite ile

iliskisinin arastırılması (2012) Tez Danısmanı:(Ali Kutsal)

Tıpta Uzmanlık

DIGER(KURUMLAR,HASTANELER VB.)

2000-2006

Lisans TIP FAKÜLTESI/TIP PR.

ESKISEHIR OSMANGAZI ÜNIVERSITESI

Projelerde Yaptıgı Görevler:

Non Invaziv Transkutanöz Yol Ile Ölçülen Parsiyel Oksijen/Karbondioksit Basıncının Geleneksel

Invaziv Kan Gazı Ölçümüyle Korelasyonunun Degerlendirilmesi, ARASTIRMA PROJESI, Arastırmacı, ,

01/06/2014 - 30/11/2015

H.1

Bilimsel Kuruluslara Üyelikler

1. Türk Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Dernegi, Üye , 2013

2. Türk Gögüs Kalp Damar Cerrahisi Dernegi , Üye , 2007

Ödüller

I.1 Yılın Doktoru , IZMIR TEPECIK EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI, 2016

Eserler

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A.1 AKYÜZ MUHAMMET,ISIK ONUR,AYIK MEHMET FATIH,ATAY YÜKSEL (2013). Sag Aortik Ark,

Kommerell Divertikülü ve Aberran Sol Subklaviyan Arter Birlikteliginde Anatomik Tamir. Journal of

Clinical and Analytical Medicine, 4(5), 565-567., Doi: 10.4328/JCAM.2675, (Kontrol No: 2651050)

A.2 ISIK ONUR,BAS TOLGA,KOÇ MURAT,AYDIN HAKAN,KUTSAL ALI (2013). Membranous Septal

Aneurysm: An Unusual Case for Sub-Pulmonary Obstruction in cTGA. Journal of Clinical and

Analytical Medicine , 4(5), 550-552., Doi: DOI: 10.4328/JCAM.2642, (Kontrol No: 2637807)

A.3 AKYÜZ MUHAMMET,ISIK ONUR,AYIK MEHMET FATIH,ATAY YÜKSEL (2013). Ascending to

Descending Aortic Bypass: Repair Via Median Sternotomy on the Beating Heart. Journal of Clinical

and Analytical Medicine, 4(5), 568-570., Doi: 10.4328/JCAM.2683, (Kontrol No: 2647573)

A.4 BAS TOLGA,MALBORA BARIS,ÇAPANOGLU MURAT,ISIK ONUR (2013). Açık kalp cerrahisi sonrası

tekrarlayıcı transfüzyon iliskili akut akciger hasarı: Olgu sunumu. Türk Gögüs Kalp Damar

Cerrahisi Dergisi, 21(2), 483-486., Atıf Sayısı: 1, (Kontrol No: 2631030)

A.5 ISIK ONUR,AKYÜZ MUHAMMET,NARMBETOV NURJAN,AYIK MEHMET FATIH,ATAY YÜKSEL (2014).

A Surgical Repair Tecnique for High Partial Abnormal Pulmonary Venous Return. Journal of Clinical

and Analytical Medicine, 5(1), 117-119., Doi: 10.4328/JCAM.2874, (Kontrol No: 2637873)

Tarih: 21/04/2016 1

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A.6 ISIK ONUR,DISLI OLCAY MURAT,BAS TOLGA,AYDIN HAKAN,KOÇ MURAT,KUTSAL ALI (2014).

High postoperative serum levels of surfactant type B as novel prognostic markers for congenital

heart surgery. Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular , 29(2), 186-191., (Kontrol No:

2625286)

A.7 ISIK ONUR,AKYÜZ MUHAMMET,AYIK MEHMET FATIH,ALTUN KÖROGLU ÖZGE,ÖZYÜREK ARIF RUHI,

ATAY YÜKSEL (2014). Pentology of Cantrell. Journal of Clinical and Analytical Medicine , 5(3),

427-429., (Kontrol No: 2626205)

A.8 ISIK ONUR,AKYÜZ MUHAMMET,AYIK MEHMET FATIH,ATAY YÜKSEL (2014). Aort kapak replasmanı

sonrası mitral-aortik intervalvüler fibröz psödoanevrizması. Türk Gögüs Kalp Damar Cerrahisi

Dergisi, 22(3), 661-664., (Kontrol No: 2631138)

A.9 ISIK ONUR,ERTUGAY SERKAN,AKYÜZ MUHAMMET,AYIK MEHMET FATIH,ATAY YÜKSEL (2014). An

unusual late complication associated with the Bentall procedure: pseudoaneurysm caused by

button total detachment and aorto-right atrial fistula. Türk Gögüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi,

22(3), 636-638., (Kontrol No: 2631077)

A.10 ISIK ONUR,AKYÜZ MUHAMMET,AYIK MEHMET FATIH,ATAY YÜKSEL (2014). Recurrent Constriction

Five Years after Partial Pericardiectomy. La Prensa Medica, 100(1), (Kontrol No: 2632761)

A.11 AYIK MEHMET FATIH,ISIK ONUR,AKYÜZ MUHAMMET,BALAKISHIEV MAHIR,ATAY YÜKSEL (2015).

Bidrectional Cavapulmonary Anastamosis Without Cardiopulmonary Bypass. Türk Gögüs Kalp

Damar Cerrahisi Dergisi, 23(4), 613-616., (Kontrol No: 2624652)

A.12 ISIK ONUR,AYIK MEHMET FATIH,AKYÜZ MUHAMMET,DAYLAN AHMET,ATAY YÜKSEL (2015). Right

Anterolateral Thoracotomy in the Repair of Atrial Septal Defect: Effect on Breast Development.

Journal Of Cardiac Surgery , 30(9), 714-718., (Kontrol No: 2624578)

A.13 ÖZCEM BARÇIN,YASA HAYDAR,AKYÜZ MUHAMMET,ISIK ONUR (2015). Intraoperative Left

Mamarian Artery Flow

Measurement in Elderly Patients. Journal of Clinical and Analytical Medicine , Doi: 10.4328/JCAM.

3889, (Kontrol No: 2630963)

A.14 ISIK ONUR,AKYÜZ MUHAMMET,AYIK MEHMET FATIH,ATAY YÜKSEL (2015). Ventriküler septal

defekt onarımı sonrası geç dönemde gelisen çift odacıklı sag ventrikül. Archives of the Turkish

Society of Cardiology, 43(7), 640-643., Doi: 10.5543/tkda.2015.50870, (Kontrol No: 2637609)

A.15 AYIK MEHMET FATIH,ISIK ONUR,AKYÜZ MUHAMMET,KILIÇ ALI ÖNDER,KARAKUS ENGIN,LEVENT

RESIT ERTÜRK,ÖZYÜREK ARIF RUHI,ATAY YÜKSEL (2015). Cost Effectiviness Analysis Between

Surgical and Percutaneus Closure of Atrial Septal Defect. Nobel Medicus , 11(3), 33-36., (Kontrol

No: 2624773)

A.16 ISIK ONUR,AKYÜZ MUHAMMET,AYIK MEHMET FATIH (2016). Lung Aplasia with Pulmonary Artery

Sling Like Anomaly. Journal of Clinical and Analytical Medicine, Doi: DOI: 10.4328/JCAM.2643,

(Kontrol No: 2636161)

A.17 TURHAN SOYSAL,AYIK MEHMET FATIH,ISIK ONUR,AKYÜZ MUHAMMET,LEVENT RESIT ERTÜRK,

ÖZYÜREK ARIF RUHI,ALAYUNT EMIN ALP,ATAY YÜKSEL (2016). Short and Midterm Results of

Resection of Discret Subaortic Stenosis in Children. Türk Gögüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 24

(1), 10-14., (Kontrol No: 2624694)

A.18 ISIK ONUR,AKYÜZ MUHAMMET,AYIK MEHMET FATIH,LEVENT RESIT ERTÜRK,ATAY YÜKSEL (2016).

Cor triatriatum sinister: a case series. Archives of the Turkish Society of Cardiology, 44(1), 20-

23., (Kontrol No: 2632488)

A.19 ISIK ONUR,AKYÜZ MUHAMMET,AYIK MEHMET FATIH,ATAY YÜKSEL (2016). Iki taraflı anormal

kısmi pulmoner venöz dönüs anomalisi birlikteliginde subtotal kor triatriatum sinister. Archives of

the Turkish Society of Cardiology, 44(2), 148-150., Doi: 10.5543/tkda.2015.51812, (Kontrol No:

2637697)

A.20 ISIK ONUR,ENGIN ÇAGATAY,DAYLAN AHMET,SAHUTOGLU CENGIZ Air Gun Pellet: Cardiac

Penetration and Periferal Embolisation. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi, Doi: 10.5505/tjtes.

2015.76570 , (Kontrol No: 2631229)(Yayın Kabul Edildi Basım Asamasında)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında

(proceedings) basılan bildiriler :

KUTSAL ALI,KOÇ MURAT,NEBIGIL RUSEN MELIH,DISLI OLCAY MURAT,ULUSAN VILDAN,SÜRER

SÜLEYMAN,BOLAT ALI,BAS TOLGA,ISIK ONUR,ÖCAL BURHAN,ÖRÜN UTKU ARMAN,SENOCAK FILIZ

(2008). Outcome Of Ventricular Septal Defect Repair in Dr Sami Ulus Children Hospital

Cardiovascular Surgery Clinic. 4 th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery

(Poster) (Kontrol No: 2676341)

B.1

KUTSAL ALI,KOÇ MURAT,ULUSAN VILDAN,NEBIGIL MELIH,DISLI OLCAY MURAT,BOLAT ALI,SÜRER

SÜLAYMAN,ISIK ONUR,ÖCAL BURHAN,ÖRÜN UTKU ARMAN,SENOCAK FILIZ (2008). Outcomes of

Dr Sami Ulus Childrens Hospital Cardiovascular Surgery Clinic with Aristotle Scoring System. 4 th

B.2

Tarih: 21/04/2016 2

Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (Sözlü Bildiri) (Kontrol No:

2676389)

KUTSAL ALI,KOÇ MURAT,ULUSAN VILDAN,BOLAT ALI,SÜRER SÜLEYMAN,ISIK ONUR,BAS TOLGA,

ÖRÜN UTKU ARMAN,ÖCAL BURHAN,SENOCAK FILIZ (2008). Aortic Annular Enlargement For

Mechanical Aortic Valve Replacement in Young Patient. 4 th Congress of Update in Cardiology and

Cardiovascular Surgery (Poster) (Kontrol No: 2676186)

B.3

KUTSAL ALI,ULUSAN VILDAN,KOÇ MURAT,BOLAT ALI,SÜRER SÜLEYMAN,ISIK ONUR,BAS TOLGA,

ÖCAL BURHAN,ÖRÜN UTKU ARMAN,SENOCAK FILIZ (2008). Left Ventricle Papillar Fibroelastoma:

Case Report. 4 th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (Poster) (Kontrol

No: 2676282)

B.4

KUTSAL ALI,NEBIGIL RUSEN MELIH,SÜRER SÜLEYMAN,BAS TOLGA,ISIK ONUR,ÜNLÜ SEBAHAT,

ÖRÜN UTKU ARMAN,ÖCAL BURHAN,SENOCAK FILIZ (2008). Blood Cyst of the Trikuspid Valve. 4

th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (Poster) (Kontrol No: 2676147)

B.5

AYDIN HAKAN,SÜRER SÜLEYMAN,ISIK ONUR,BAS TOLGA,ÖZISIK KANAT (2008). Removal Of

Embolized PDA Coil from Pulmonary Artery without Cardiopulmonary Bypass. 4 th Congress of

Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (Poster) (Kontrol No: 2676056)

B.6

KUTSAL ALI,KOÇ MURAT,ULUSAN VILDAN,BOLAT ALI,SÜRER SÜLEYMAN,ISIK ONUR,BAS TOLGA,

ÖCAL BURHAN,ÖRÜN UTKU ARMAN,SENOCAK FILIZ (2008). Repair of Aortic Valve Congenital

Coronary Arteriovenous Fistula in Neonatal Infant. 4 th Congress of Update in Cardiology and

Cardiovascular Surgery (Poster) (Kontrol No: 2676231)

B.7

YILMAZ OSMAN,KARADEMIR SELMIN,ÖRÜN UTKU ARMAN,ÖCAL BURHAN,SENOCAK FILIZ,DOGAN

VEHBI,ÖZGÜR SENEM,BAS TOLGA,ISIK ONUR,KUTSAL ALI (2009). Congenitally Corrected

Transposition of Great Arteries : Clinical and Surgical Outcome. 5 th Congress of Update in

Cardiology and Cardiovascular Surgery (Sözlü Bildiri) (Kontrol No: 2675948)

B.8

KOÇ MURAT,DISLI OLCAY MURAT,ISIK ONUR,ÖRÜN UTKU ARMAN,AYDIN HAKAN,KUTSAL ALI

(2009). Surgical Correction of Double Aortik Arch. 5 th Congress of Update in Cardiology and

Cardiovascular Surgery (Sözlü Bildiri) (Kontrol No: 2675978)

B.9

KUTSAL ALI,DISLI OLCAY MURAT,ISIK ONUR,BAS TOLGA,ÖRÜN UTKU ARMAN,ÖCAL BURHAN,

KARADEMIR SELMIN (2010). Outcomes Of The Surgical Treatment of Aortic Coarctation in

Children. 59th International Congress of the European Society Cardiovascular Surgery (Poster)

(Kontrol No: 2675780)

B.10

KUTSAL ALI,DISLI OLCAY MURAT,ISIK ONUR,BAS TOLGA (2010). Absent Right Superior Vena

Cava with Discrete Sub-aortic Membrane: A Case Report. 59th International Congress of the

European Society Cardiovascular Surgery (Poster) (Kontrol No: 2675798)

B.11

SÜRER SÜLEYMAN,GÜLBAHAR ÖZLEM,ISIK ONUR,ÜNLÜ SEBAHAT,KUTSAL ALI (2010). The Effects

of Leukocyte Filtration During Cardiopulmonary Bypass Induced Systemic Inflammatory Response.

59th International Congress of the European Society Cardiovascular Surgery (Poster) (Kontrol No:

2675750)

B.12

AKYÜZ MUHAMMET,ISIK ONUR,AYIK MEHMET FATIH,ATAY YÜKSEL (2014). Total Correction of

Isolated Left Hemitruncus Arteriosus without Cardiopulmonary Bypass. 22nd Annual Meeting of

the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery (Poster) (Kontrol No: 2661793)

B.13

ISIK ONUR,ERTUGAY SERKAN,AKYÜZ MUHAMMET,AYIK MEHMET FATIH,ATAY YÜKSEL (2014). An

Unusual Late Bentall Complication: Pseudoaneurisym Due to Button Total Detachment and Aorto

Right Atrial Fistula. 22nd Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic

Surgery (Poster) (Kontrol No: 2661955)

B.14

AKYÜZ MUHAMMET,ISIK ONUR,AYIK MEHMET FATIH,ATAY YÜKSEL (2014). Partial Endocardial

Cushion Defect with Raghip’s Syndrome A Rare Case Report. 22nd Annual Meeting of the Asian

Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery (Poster) (Kontrol No: 2661880)

B.15

ISIK ONUR,AKYÜZ MUHAMMET,AYIK MEHMET FATIH,ATAY YÜKSEL (2014). Recurrent Constriction

5 Year After Partial Pericardiectomy. 22nd Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular

and Thoracic Surgery (Poster) (Kontrol No: 2661921)

B.16

KARAKUS ENGIN,NARMBETOV NURZHAN,ISIK ONUR,AKYÜZ MUHAMMET,ERTUGAY SERKAN,OGUZ

EMRAH,POSACIOGLU HAKAN,ISLAMOGLU FATIH,ÇALKAVUR ISMET TANZER (2014). Periferik arter

hastalıgının cerrahi tedavisi ve sonuçları. 13. TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHISI KONGRESI (Sözlü

Bildiri) (Kontrol No: 2662404)

B.17

KOÇ MURAT,ÇIÇEK ÖMER FARUK,TAK SERCAN,ISIK ONUR,AYDIN HAKAN,ÖZGÜR SENEM,KUTSAL

ALI (2015). Midterm Results of Surgical Resection of Discrete Subaortik Membrane in Pediatric

Patients. The 64th International Congress of The Europan Society of Cardiovascular and

Endovascular Surgery (Poster) (Kontrol No: 2659826)

B.18

KOÇ MURAT,TAK SERCAN,ÇIÇEK ÖMER FARUK,ISIK ONUR,BAS TOLGA,DOGAN VEHBI,AYDIN

HAKAN,KUTSAL ALI (2015). Epicardial Permanent Pacemaker Implantation in Pediatric Population.

The 64th International Congress of The Europan Society of Cardiovascular and Endovascular

Surgery (Poster) (Kontrol No: 2660332)

B.19

Tarih: 21/04/2016 3

KOÇ MURAT,ÇIÇEK ÖMER FARUK,TAK SERCAN,ISIK ONUR,BAS TOLGA,ÖZGÜR SENEM,AYDIN

HAKAN,KUTSAL ALI (2015). Surgical Repair of Congenital Cardiac Tumors. The 64th International

Congress of The european Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery (Poster) (Kontrol

No: 2660379)

B.20

ISIK ONUR,AKYÜZ MUHAMMET,AYIK MEHMET FATIH,KAHRAMAN ÜMIT,KILIÇ ALI ÖNDER,LEVENT

RESIT ERTÜRK,ATAY YÜKSEL (2015). Cor Triatriatum Sinister :A Case Series. 11Th International

Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (Poster) (Kontrol No: 2660460)

B.21

KOÇ MURAT,TAK SERCAN,ÇIÇEK ÖMER FARUK,ISIK ONUR,BAS TOLGA,ÖZGÜR SENEM,DILLI

DILEK,AYDIN HAKAN,KUTSAL ALI (2015). Midterm Results of Surgical Repair of Aortic Coarctation

in Pediatric Patients. The 64th International Congress of The european Society of Cardiovascular

and Endovascular Surgery (Poster) (Kontrol No: 2660410)

B.22

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

Mor (siyanotik) Çocuk Kalp Hastalıkları Cerrahisi (2015)., ATAY YÜKSEL,AYIK MEHMET FATIH,

AKYÜZ MUHAMMET,ISIK ONUR, Ege Üniversitesi Basımevi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 91, ISBN:

978-605-338-109-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Kontrol No: 2659144)

C1.1

Morarmayan (Asiyanotik) Çocuk Kalp Hastalıkları Cerrahisi (2015)., ATAY YÜKSEL,AYIK MEHMET

FATIH,AKYÜZ MUHAMMET,ISIK ONUR, Ege Üniversitesi Basımevi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı

114, ISBN:978-605-338-107-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Kontrol No: 2659160)

C1.2

Pediatrik Anestezi Cep Kitabı (2016)., ISIK ONUR,ALAYGUT ERGIN,ENGIN YAPRAK,SUTAS

BOZKURT AYSE PERVIN, Izmir Tepecik EAH Basımevi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 48, Türkçe

(Ders Kitabı), (Kontrol No: 2659173)

C1.3

Pediatrik Kalp Cerrahisi, Bölüm adı:(Çift Çıkıslı Ventriküller) (2016)., ISIK ONUR,ATAY YÜKSEL,

Atlas Kitapçılık, Editör:Hasim Üstünsoy, Gökhan Gökaslan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 940,

Türkçe(Kitap Tercümesi), (Kontrol No: 2659189)

C1.4

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D.1 KOÇ MURAT,AYDIN HAKAN,ISIK ONUR,BAS TOLGA,ÖZGÜR SENEM,OKUMUS NURULLAH,

ZENCIROGLU AYSEGÜL,KUTSAL ALI (2013). Klasik Blalock-Taussig Sant: Günümüzde Iyi Bir

Alternatif mi?. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 7(3), 138-140. (Kontrol No: 2630887)

D.2 KOÇ MURAT,AYDIN HAKAN,BAS TOLGA,ISIK ONUR,ÖZGÜR SENEM,DOGUSAN AHMET,KUTSAL ALI

(2013). Infant Döneminde Iyatrojenik Brakiyal Arter Psödoanevrizmaları ve Cerrahi Tedavisi.

Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi , 7(2), 69-72. (Kontrol No: 2630899)

D.3 AYIK MEHMET FATIH,ISIK ONUR,AKYÜZ MUHAMMET,ATAY YÜKSEL (2014). Pediyatrik kalp

cerrahisinde ekstrakorporeal membran oksijenasyonu kullanımı. Ege Tıp Dergisi , 53(3), 173-176.

(Kontrol No: 2627626)

D.4 ATAY YÜKSEL,AYIK MEHMET FATIH,ISIK ONUR,AKYÜZ MUHAMMET (2014). Konjenital Kalp

Hastalıkları Tedavisinde Hibrid Girisimler. Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi Özel Dergisi, 6

(1), 96-101. (Kontrol No: 2626240)

D.5 AYIK MEHMET FATIH,ATAY YÜKSEL,ISIK ONUR,AKYÜZ MUHAMMET (2014). Kalp Cerrahisinde

Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu (ECMO) Kullanımının Genislemekte Olan Endikasyonları.

Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi Özel Dergisi, 6(2), 97-101. (Kontrol No: 2626288)

D.6 DOLAPOGLU AHMET,AYIK MEHMET FATIH,ISIK ONUR,AKYÜZ MUHAMMET,LEVENT RESIT ERTÜRK,

ATAY YÜKSEL (2014). Pediyatrik Hastalarda Cerrahi ve Transkateter Yolla

Sekundum Atriyal Septal Defektlerin Kapatılmasının

Erken Dönem Sonuçları. MN Kardiyoloji, 21(2), 86-92. (Kontrol No: 2626504)(Eser Etik Inceleme

geçirmis)

D.7 ISIK ONUR,AKYÜZ MUHAMMET,AYIK MEHMET FATIH,ATAY YÜKSEL (2014). Sinüs Valsalva

Anevrizma Rüptürü ve Ventriküler Septal Defekt

Birlikteliginde Cerrahi Tedavi. Causa Pedia, 3(974) (Kontrol No: 2642326)

D.8 ISIK ONUR,AKYÜZ MUHAMMET,BALAKISHIEV MAHIR,AYIK MEHMET FATIH,ATAY YÜKSEL (2014).

Left ventricular apical diverticulum associated with double outlet right ventricle. Cardiovascular

Surgery and Interventions, 1(3), 74-75., Doi: 10.5606/e-cvsi.2014.232 (Kontrol No: 2637544)

D.9 ISIK ONUR,BAS TOLGA,KOÇ MURAT,AYDIN HAKAN,KUTSAL ALI (2014). Yenidoganda

Kaliciepikardiyal

Pil Implantasyonu ve Cerrahi Teknikler. EGE KLINIKLERI TIP DERGISI, 52(1), 9-11. (Kontrol No:

2652054)

D.10 AKYÜZ MUHAMMET,ISIK ONUR,AYIK MEHMET FATIH,ATAY YÜKSEL (2014). Urgent carotid

endarterectomy in carotid artery stenosis with a pedunculated thrombus: a case report.

Cardiovascular Surgery and Interventions , 1(2), 56-58., Doi: 10.5606/e-cvsi.2014.203 (Kontrol

No: 2637566)

Tarih: 21/04/2016 4

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D.11 AKYÜZ MUHAMMET,ISIK ONUR,AYIK MEHMET FATIH,ATAY YÜKSEL (2014). An experience of

successful triple valve surgery in mirror image dextrocardia with situs inversus totalis. Ege

Medical Journal, 53(4), 212-214. (Kontrol No: 2651837)

D.12 AKYÜZ MUHAMMET,ISIK ONUR,AYIK MEHMET FATIH,ATAY YÜKSEL (2014). Partial endocardial

cushion defect with Raghib's syndrome: a rare case report. Cardiovascular Surgery and

Interventions, 1(1), 12-14. (Kontrol No: 2634228)

D.13 AKYÜZ MUHAMMET,ISIK ONUR,ÇINAR CELAL,AYIK MEHMET FATIH,ATAY YÜKSEL (2014). Internal

Mammary Artery To Lung Parenchyma Fistula After Mediastinitis

Following Graft Replacement of the Ascending Aorta. Causa Pedia, 3(997), 1-4. (Kontrol No:

2651962)

D.14 ISIK ONUR,AKYÜZ MUHAMMET,AYIK MEHMET FATIH,ATAY YÜKSEL (2014). Asemptomatik

Çocukta Büyük Epikardiyal Kist Hidatik. Ege Klinikleri Tıp Dergisi, 52(2), 82-85. (Kontrol No:

2636197)

D.15 ISIK ONUR,AKYÜZ MUHAMMET,AYIK MEHMET FATIH,ATAY YÜKSEL (2014). Angina Pektoris

Nedeni Olarak Bilateral Koroner-Pulmoner Arter Fistülü:

Nadir Bir Olgu. Causa Pedia , 3(1009) (Kontrol No: 2651616)

D.16 ISIK ONUR,SAHUTOGLU CENGIZ,KORKMAZ DISLI ZELIHA,AYTAÇ ISMAIL,DISLI OLCAY MURAT,

KUTSAL ALI (2014). KONJENITAL KALP CERRAHISINDE PERIFERIK VENÖZ BASINÇ

SANTRAL VENÖZ BASINCA ALTERNATIF OLABILIR MI?. Anestezi Dergisi, 22(2), 105-109. (Kontrol

No: 2626413)(Eser Etik Inceleme geçirmis)

D.17 ISIK ONUR,AKYÜZ MUHAMMET,AYIK MEHMET FATIH,ATAY YÜKSEL (2015). Scimitar Syndrome

with a Rare Systemic Venous Anomaly Association: Original Image. Turkiye Klinikleri

Cardiovascular Sciences, 27(2), 73-75., Doi: 10.5336/cardiosci.2014-43221 (Kontrol No:

2637480)

D.18 AKYÜZ MUHAMMET,ISIK ONUR,AYIK MEHMET FATIH,ATAY YÜKSEL (2015). Fallot Tetralojisi

Birlikteliginde

Retroaortik Innominate Ven. Pediatric Heart Journal , 2(1), 39-41. (Kontrol No: 2651447)

D.19 ISIK ONUR,AKYÜZ MUHAMMET,AYIK MEHMET FATIH,ATAY YÜKSEL (2015). Geçici Epikardiyal

Pacetellerinin Kullanımı Pediatrik Atrial Septal Defekt Cerrahisinde Gerekli mi?. MN Kardiyoloji

Dergisi, 22(3), 139-142. (Kontrol No: 2630931)

D.20 ISIK ONUR,BAS TOLGA,KOÇ MURAT,AYDIN HAKAN,KUTSAL ALI (2015). Parsiyel anormal

pulmoner venöz dönüs anomalisi ile intakt atrial septum birlikteligi: Nadir bir konjenital anomali.

Ege Tıp Dergisi, 54(3), 142-144. (Kontrol No: 2651196)

D.21 AKYÜZ MUHAMMET,ISIK ONUR,AYIK MEHMET FATIH,ATAY YÜKSEL (2015). Iatrogenic diversion of

superior vena cava to left atrium after surgical repair of an atrial septal defect. Cardiovascular

Surgery and Interventions , 2(2), 33-35., Doi: 10.5606/e-cvsi.2015.230 (Kontrol No: 2637528)

D.22 AKYÜZ MUHAMMET,ISIK ONUR,AYIK MEHMET FATIH,ATAY YÜKSEL (2015). Total Correction

without Cardiopulmonary Bypass of

Isolated Left Hemitruncus Arteriosus. Journal of Pediatric Research, 2(4), 233-235., Doi: 10.4274

/jpr.81894 (Kontrol No: 2651127)

D.23 ISIK ONUR,AKYÜZ MUHAMMET,AYIK MEHMET FATIH,ATAY YÜKSEL (2016). Konjenital kalp

cerrahisi sonrası silotoraks tanı ve tedavisine güncel yaklasım. Ege Tıp Dergisi , 55(1), 46-49.

(Kontrol No: 2625335)

D.24 ISIK ONUR,AKYÜZ MUHAMMET,AYIK MEHMET FATIH,ATAY YÜKSEL Koroner Arter Bypass

Cerrahisinden Sonra Gelisen Asendan Aort Psödoanevrizması. Kosuyolu Heart Journal (Kontrol

No: 2636225)(Yayın Kabul Edildi Basım Asamasında)

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

KUTSAL ALI,NEBIGIL MELIH,KOÇ MURAT,ULUSAN VILDAN,BOLAT ALI,SÜRER SÜLEYMAN,ISIK

ONUR,BAS TOLGA (2008). Fallot Tetralojisi ve Parsiyel Pulmoner Venöz Dönüs Anomalisi

Birlikteligi. 10. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Dernegi Kongresi, (Kontrol No: 2676572)

E.1

KUTSAL ALI,BOLAT ALI,ULUSAN VILDAN,KOÇ MURAT,SÜRER SÜLEYMAN,ISIK ONUR,ÖRÜN UTKU

ARMAN,ÖCAL BURHAN,SENOCAK FILIZ (2008). Dr Sami Ulus Çocuk Hastanesi Kalp ve Damar

Cerrahisi Klinigi Bidrectional Kavapulmoner Anastamoz Sonuçları. 10. Ulusal Türk Kalp Damar

Cerrahisi Dernegi Kongresi, (Kontrol No: 2676546)

E.2

KUTSAL ALI,NEBIGIL MELIH,KOÇ MURAT,DISLI OLCAY MURAT,BOLAT ALI,SÜRER SÜLEYMAN,BAS

TOLGA,ISIK ONUR,ÖRÜN UTKU ARMAN,ÖCAL BURHAN (2008). Dr Sami Ulus Çocuk Hastanesi

Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniginde Rastelli Prosedürü ile Biventriküler Çıkım Yolu

Rekonstrüksiyonu Yapılan Olgular. 10. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Dernegi Kongresi,

(Kontrol No: 2676503)

E.3

KOÇ MURAT,BAS TOLGA,ISIK ONUR,AYDIN HAKAN,ÖZGÜR SENEM,ÖRÜN UTKU ARMAN,KUTSAL

ALI (2012). Dr Sami Ulus Çocuk Hastanesi Kalp Ve Damar Cerrahisi Klinigi ASD Cerrahi Sonuçları.

E.4

Tarih: 21/04/2016 5

12. Ulusal Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, (Kontrol No: 2675490)

ISIK ONUR,KUTSAL ALI (2012). Santral Venöz Kateter Rüptür ve Embolizasyonu : Nadir Bir

Komplikasyonda Olgu Sunumu. 12. Ulusal Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, (Kontrol No:

2675409)

E.5

ISIK ONUR,AYDIN HAKAN,KUTSAL ALI (2012). Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastaların

Preoperatif ve Erken Postoperatif Serum Sürfaktan Tip B Protein Düzeylerinin Mortalite ve

Morbidite ile Iliskisinin Arastırılması. 12. Ulusal Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, (Kontrol No:

2675391)

E.6

ISIK ONUR,KOÇ MURAT,ÜNLÜ SEBAHAT,KUTSAL ALI (2012). Konjenital AV Tam Bloklu

Yenidoganda Kalıcı Epikardiyal Pacemaker Implantasyonu Ve Cerrahi Tekniklerin Degerlendirilmesi.

12. Ulusal Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, (Kontrol No: 2675429)

E.7

KOÇ MURAT,ISIK ONUR,AYDIN HAKAN,ÖZGÜR SENEM,KUTSAL ALI (2013). Nadir Görülen Atipik

Gögüs Agrısı Nedeni : Konjenital Koroner Arter Fistülü. 12. Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp

Damar Cerrahisi Kongresi, (Kontrol No: 2661535)

E.8

KOÇ MURAT,AYDIN HAKAN,BAS TOLGA,ISIK ONUR,ÖZGÜR SENEM,KUTSAL ALI (2013). Infant

Döneminde Iyatrojenik Brakiyal Arter Psödoanevrizmaları ve Cerrahi Tedavisi. 12. Ulusal Pediatrik

Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, (Kontrol No: 2661488)

E.9

KOÇ MURAT,AYDIN HAKAN,ISIK ONUR,BAS TOLGA,ÖZGÜR SENEM,OKUMUS NURULLAH,

ZENCIROGLU AYSEGÜL,KUTSAL ALI (2013). Klasik Blalock Taussing Sant : Günümüzde Iyi Bir

Alternatif mi?. 12. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, (Kontrol No:

2661612)

E.10

KARAKUS ENGIN,ISIK ONUR,ERTUGAY SERKAN,AKYÜZ MUHAMMET,AYIK MEHMET FATIH,

AYDINOK YESIM,ATAY YÜKSEL,BIÇEROGLU SERVET ULUER (2014). KONJENITAL AÇIK KALP

CERRAHISINDE RISK SKORLAMASINA GÖRE KAN KULLANIMI STANDARDIZASYONU. KAN

BANKACILIGI VE TRANSFÜZYON TIBBI SEMPOZYUMU,, (Kontrol No: 2662228)

E.11

KULTAYEV ILYAS,ALIYEV ELMEDDIN,NARMBETOV NURJAN,ABDULOV YOUSIF,ISIK ONUR,ERTUGAY

SERKAN,APAYDIN ANIL ZIYA,ÖZBARAN MUSTAFA,ISLAMOGLU FATIH (2014). Derin ven

trombozuna yönelik uygulanan Palma prosedürü. 13. TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHISI

KONGRESI, (Kontrol No: 2674746)

E.12

HACIOGLU GÜLVER,ÇULLU BAGDAT,ÖZEL VEDAT,APAYDIN ANIL ZIYA,ÖZBARAN MUSTAFA,ISIK

ONUR,AYIK MEHMET FATIH,ATAY YÜKSEL (2014). Kalp cerrahisinde ECMO: hemsirelik bakımı ve

sonuçlarımız. 13. TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHISI KONGRESI, (Kontrol No: 2674992)

E.13

AYIK MEHMET FATIH,ISIK ONUR,ERTUGAY SERKAN,AKYÜZ MUHAMMET,KILIÇ ALI ÖNDER,

BALAKISHIEV MAHIR,LEVENT RESIT ERTÜRK,ÖZYÜREK ARIF RUHI,ATAY YÜKSEL (2014).

Bidirectional cava pulmonary anastomosis without cardiopulmonary bypass. 13. TÜRK KALP VE

DAMAR CERRAHISI KONGRESI, (Kontrol No: 2674820)

E.14

KILIÇ ALI ÖNDER,ISIK ONUR,AKYÜZ MUHAMMET,AYIK MEHMET FATIH,ATAY YÜKSEL (2014).

Nonrüptüre sinüs valsalva anevrizmasına eslik eden edinsel ve konjenital kardiyak hastalıklar

birlikteliginin basarılı cerrahi tedavisi. 13. TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHISI KONGRESI, (Kontrol

No: 2674604)

E.15

AKYÜZ MUHAMMET,ISIK ONUR,ÇINAR CELAL,BOZKAYA HALIL,AYIK MEHMET FATIH,ATAY YÜKSEL

(2014). Internal mammary artery to lung parenchyma fistula after mediastinitis following graft

replacement of the ascending aorta. 13. TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHISI KONGRESI, (Kontrol

No: 2674703)

E.16

AKYÜZ MUHAMMET,ISIK ONUR,KURSUNLU ZEHRA,AYIK MEHMET FATIH,ATAY YÜKSEL (2014).

Ascending to descending aortic bypass: repair via median sternotomy without cardiopulmonary

bypass. 13. TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHISI KONGRESI, (Kontrol No: 2674564)

E.17

AYIK MEHMET FATIH,ISIK ONUR,AKYÜZ MUHAMMET,ERTUGAY SERKAN,KAHRAMAN ÜMIT,

BALCIOGLU ÖZLEM,ATAY YÜKSEL (2014). Long-term results of anatomic aortic bypass graft

technique for adult coarctation. 13. TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHISI KONGRESI, (Kontrol No:

2674467)

E.18

AYIK MEHMET FATIH,AKYÜZ MUHAMMET,ISIK ONUR,KARAKUS ENGIN,DAYLAN AHMET,ATAY

YÜKSEL (2014). Açık kalp cerrahisi sonrası üç yas altında periton diyalizi uygulanan pediyatrik

hastalarda sagkalım belirleyicileri.. 13. TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHISI KONGRESI, (Kontrol

No: 2674498)

E.19

ISIK ONUR,AKYÜZ MUHAMMET,KARAKUS ENGIN,AYIK MEHMET FATIH,ATAY YÜKSEL (2014).

Giant left ventricle diverticulum associated with double outlet right ventricle. 13. TÜRK KALP VE

DAMAR CERRAHISI KONGRESI, (Kontrol No: 2674850)

E.20

AKYÜZ MUHAMMET,ISIK ONUR,YUSIVOF RAUF,AYIK MEHMET FATIH,ATAY YÜKSEL (2014).

Iatrogenic diversion of superior vena cava to the left atrium after surgical repair of atrial septal

defect with partial anomalous pulmonary venous drainage. 13. TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHISI

KONGRESI, (Kontrol No: 2674927)

E.21

Tarih: 21/04/2016 6

AKYÜZ MUHAMMET,ISIK ONUR,ERTUGAY SERKAN,ABDULOV YOUSIF,AYIK MEHMET FATIH,ATAY

YÜKSEL (2014). Unusual approach in ascending aort graft infection: pectoral muscle flap

wrapping via intercostal space. 13. TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHISI KONGRESI, (Kontrol No:

2674537)

E.22

ISIK ONUR,AKYÜZ MUAMMET,KILIÇ ALI ÖNDER,AYIK MEHMET FATIH,ATAY YÜKSEL (2014).

Asemptomatik çocukta genis perikardiyal kist hidatik: Olgu sunumu.. 13. TÜRK KALP VE DAMAR

CERRAHISI KONGRESI, (Kontrol No: 2674899)

E.23

AYIK MEHMET FATIH,ISIK ONUR,AKYÜZ MUHAMMET,ERTUGAY SERKAN,KILIÇ ALI ÖNDER,

NARMBETOV NURJAN,LEVENT RESIT ERTÜRK,ÖZYÜREK ARIF RUHI,ATAY YÜKSEL (2014). Atriyal

septal defekt kapatılmasında cerrahi ve peruktan yaklasım arasındaki maliyet-etkinlik analizi.. 13.

TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHISI KONGRESI, (Kontrol No: 2674782)

E.24

ISIK ONUR,AKYÜZ MUHAMMET,BALAKISHIEV MAHIR,AYIK MEHMET FATIH,ATAY YÜKSEL (2014).

Lung aplasia with pulmonary artery sling like anomaly. 13. TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHISI

KONGRESI, (Kontrol No: 2674872)

E.25

BALCIOGLU ÖZLEM,ERKUL SINAN,KURSUNLU ZEHRA,ISIK ONUR,OGUZ EMRAH,ISLAMOGLU

FATIH,APAYDIN ANIL ZIYA,ÇALKAVUR ISMET TANZER,POSACIOGLU HAKAN (2014). Rüptüre

olmamıs gastroduodenal arter anevrizması ve cerrahi

tedavisi. 13. TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHISI KONGRESI, (Kontrol No: 2674639)

E.26

AKYÜZ MUHAMMET,ISIK ONUR,ERTUGAY SERKAN,KULTAYEV ILYAS,AYIK MEHMET FATIH,ATAY

YÜKSEL (2014). Urgent carotid endarterectomy in a case of carotid artery stenosis with

pedunculated thrombus. 13. TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHISI KONGRESI, (Kontrol No:

2674675)

E.27

AKYÜZ MUHAMMET,ISIK ONUR,AYIK MEHMET FATIH,ATAY YÜKSEL (2014). Situs Inversuslu Ayna

Hayali Dekstrokardi Olgusunda Basarılı Üç Kapak Cerrahisi Deneyimi. 13. ULUSAL PEDIATRIK

KARDIYOLOJI VE KALP DAMAR CERRAHI KONGRESI, (Kontrol No: 2662081)

E.28

ISIK ONUR,ERTUGAY SERKAN,AKYÜZ MUHAMMET,AYIK MEHMET FATIH,ATAY YÜKSEL (2014).

Aort Kapak Replasmanı Sonrası Mitral Aortik Intervalvüler Fibroza Psödoanevrizması. 13. ULUSAL

PEDIATRIK KARDIYOLOJI VE KALP DAMAR CERRAHI KONGRESI, (Kontrol No: 2662109)

E.29

ISIK ONUR,AKYÜZ MUHAMMET,AYIK MEHMET FATIH,ATAY YÜKSEL (2014). Holt Oram Sendromu

: Nadir Bir Olgu Sunumu. 13. ULUSAL PEDIATRIK KARDIYOLOJI VE KALP DAMAR CERRAHI

KONGRESI, (Kontrol No: 2662052)

E.30

TURHAN SOYSAL,AYIK MEHMET FATIH,ISIK ONUR,AKYÜZ MUHAMMET,ÖZYÜREK ARIF RUHI,

LEVENT RESIT ERTÜRK,ALAYUNT EMIN ALP,ATAY YÜKSEL (2015). Çocuklarda Diskret Suaortik

Darlık Rezeksiyonunun Kısa ve Orta Dönem Sonuçları. Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi

Kongresi, (Kontrol No: 2659656)

E.31

KUTSAL ALI,KOÇ MURAT,ISIK ONUR,ÖZGÜR SENEM,AYDIN HAKAN (2015). c-TGA Olguda

Membranöz Septal Anevrizma : Sol Ventrikül Çıkıs Yolu Obstrüksiyonu Nadir Bir Nedeni. 12.

Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, (Kontrol No: 2661353)

E.32

Yayın Hakemligi

1. Dergi SCI-Expanded, Türk Gögüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi , Hakemlik Sayısı:17

Editörlük

Journal of Analytical and Clinical Medicine (Diger endeksler), Dergi, Yayın Kurulu Üyeligi,

Derman Medical Publishing, 01.01.2015

1.

The Journal of Pediatric Research (Diger endeksler), Dergi, Yayın Kurulu Üyeligi, Galenos

Yayınevi Tic. Ltd. Sti, 01.01.2016

2.

Tarih: 21/04/2016 7