İdari Sorumlu
21 Kasım 2022

Aykut Sarıtas¸.JPG

Özgeçmiş | Biography

Adı Soyadı : Doç. Dr. Aykut SARITAŞ

Uzmanlık Alanları : Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı-Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanı


Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans/Y.Lisans

Tıp fakültesi

Selçuk Üniversitesi Meram

Tıp Fakültesi

1998-2004

Doktora/S.Yeterlilik/

Tıpta Uzmanlık

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2005-2010

Doktora Tezi/S.Yeterlilik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı: 

Aksiller yaklaşımla uygulanan brakiyal pleksus blokajında prilokain ile levobupivakain’in etkilerinin karşılaştırılması

 Danışmanlar:Prof.Dr.Cemil Sabuncu

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Dr.Ar.Gör.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD

2005-2010

Uzman Dr.

Prof.Dr.A.İlhan Özdemir Devlet Hastanesi Giresun

2010-2015

Uzman Dr.

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2015-

Bilimsel Kuruluşlara Üyelik:

 1. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği üyeliği 2011
 2. Türk Yoğun Bakım Derneği  2012
 3. European Society of Intensive Care Medicine
 4. Rejyonel Anestezi Derneği
 5. Resüsitasyon Derneği

Fellowship Program ESICM  

Charité Universitaetsmedizin Berlin Campus Virchow Klinikum (Pain Agitation Delirium 2018)

Katılınan Kurslar ve Alınan Sertifikalar:

 1. Mekanik Ventilasyon Kursu :   Türk Yoğun Bakım Derneği.  25-26 Ekim 2011 ve 2015
 2. Organ temininde yeni adımlar: Yoğun bakım eğitimi . T.C Sağlık Bakanlığı .26 Mart-02 Nisan 2012
 3. İleri Yaşam Desteği Kursu: Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü. 13-16 Ekim 2009
 4. Rejyonel Anestezi Temel ve İleri Klinik Ultrason Kursu: Rejyonel Anestezi Derneği. 
 5. Tıbbi Araştırmalarda Yöntembilim Kursu. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği. 19-20 Kasım 2013.
 6. Long life learning kursları (KEPAN) 
 7. Eğitici Eğitimi kursu ( 4. Eğitici Eğitimi)
 8. Yoğun bakımda Ultrason kursu
 9. ERC (European resuscitation council) sertifikası
 10. Deney hayvanları kullanım sertifikası (2.Certificate of Experimental Animals Use)

Atölye Çalışmaları: 

 • II. Zor Hava yolu kursu (difficult airway course)

ESERLER

Hakemli Uluslararası dergilerde (SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki dergiler) yayımlanmış özgün araştırma, makale 

Saritas A, Sabuncu C.Comparison of clinical effects of prilocaine, dexamethasone added to prilocaine and levobupivacaine on brachial plexus block. J Pak Med Assoc. 2014: vol 64 no :4 p 433-36

Saritas A, Saritas PU, Kurnaz MM, Beyaz SG, Ergonenç T. The role of fiberoptic bronchoscopy monitoring during percutaneous dilatational tracheostomy and its routine use into tracheotomy practice. J Pak Med Assoc.January 2016: Vol. 66 (1); 83-89

Karagöz A, Vural A, Günaydın ZY, Bektaş O, Gül M, Çelik A, Uzunoğlu E, Usta S, Sarıtaş A, Elalmış ÖU. The role of neutrophil to lymphocyte ratio as a predictor of diastolic dysfunction in hypertensive patients. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2015: 19 (3); 433-40.

Kurnaz MM,Saritas A, Comparison of the effects of Truview PCD™ video laryngoscopy and Macintosh blade direct laryngoscopy in geriatric patients. Journal of Clinical Anesthesia (2016) 35, 268–273

Sarıtaş Aykut, Kurnaz Muhammed M. Comparison of Bronchoscopy-Guided and Real-Time Ultrasound-Guided Percutaneous Dilatational Tracheostomy: Safety, Complications, and Effectiveness in Critically Ill Patients.J Intensive Care Med 1-6.DOI: 1            

Sarıtaş A,Çinleti BA, Zincircioğlu Ç, Uzun U, Köse I, Şenoğlu N.  Effect of regional cerebral oximetry to estimate neurologic prognostic outcomes in patients administered targeted temperature management. Am J Emerg Med. 2018 Apr 9. pii: S0735-6757(18)30291-2. doi: 10.1016/j.ajem.2018.04.016. PMID: 29655502

Sarıtaş A,Acar Çinleti B, Zincircioğlu Ç, Uzun U, Köse I, Şenoğlu N.   Brain Death in Intensive Care Units: Problems, Differences in Methods of Diagnosis, and Donor Care.  Exp Clin Transplant. 2018 Apr 2. doi: 10.6002/ect.2017.0293. PMID: 29607780

Beyaz SG, Sarıtaş A,Ülgen AM, Bayar F. USE OF BILATERAL GLOSSOPHARYNGEAL NERVE NEUROLYSIS IN A PATIENT WITH CANCER OF THETONGUE BASE. Pain Practice, Volume 16, Issue 1, 2016 E21–E22. PMID: 26776740 0.1177/0885066617705641 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale (yabancı dilde)

Debre Ö, Sarıtaş A, Şentürk Y. Influence of sevoflurane on hemodynamic parameters in low flow anesthesia applied without nitrous oxide. J Clin Exp Invest. 2014; 5 (1):12-17. DOI: 10.5799/ahinjs.01.2014.01.0351

Sarıtaş A, Sarıtaş PU, Kurnaz MM, Çelik A. Spectrum and Prevalence of Thyroid Disorders in Patients Admitted to Anesthesiology Outpatient Clinic for Surgery. Turk J Anaesth Reanim 2015; 43: 240-5.DOI: 10.5152/TJAR.2015.03206 

Sarıtaş A,Çiler Zincircioğlu, Pelin Uzun Sarıtaş, Uğur Uzun, Işıl Köse, Nimet Şenoğlu. The Efficacy off Ultrasound to Evaluate The Neck Structures Before Tracheostomy and To Deterrmine The Methods of Tracheostomy:Percutaneous or Surgical?. Kocaeli Med J; 2018; 7; 2:113-118

SARITAŞ A, Cengiz UGIŞ, M. Muhammed KURNAZ, Pelin UZUN SARITAŞ. DISTRUBATION AND ANALYSIS OF ALBUMIN USE BY CLINICS. İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 21 (4): 99-102, 2017

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış vaka takdimi, editöre mektuplar

Sarıtaş A, Güneren G, Sarıtaş PU, Kızılkaya SA, Ugış C. Multiple kot fraktürlü bir olguda kosta fiksasyonu ile yoğun bakımda kalma süresinin kısalması (The decrease on the duration of staying in the ICU with rib fixation in a case of multiple rib fracture).Turk J Anaesth Reanim2014;42: 277-9

Sarıtaş A, Korkmaz M, Kurnaz MM. 5 günde içinde Atropa Belladonna (Güzelavrat otu) Zehirlenmesi İle Gelen 3 Geriatrik Olgu. Journal of Academic Emergency Medicine Case Reports (JAEMCR). 2014; 5: 161-4 

Sarıtaş A, Sarıtaş PU, Kurnaz MM. Antifiriz (Etilen Glikol) Zehirlenmesine Bağlı Akut Böbrek Yetmezliği. Turkiye Klinikleri J Case Rep 2015;23(4):366-9

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

 1. Tolga Ergönenç, Serbülent G.Beyaz, Aykut Sarıtaş.Correlation Between The Body Mass Index and Post-dural Puncture Headache in Parturients. 50. TARK (Türk Anestezi ve Reanimasyon Kongresi) 2016 Kongresi. Sözlü Sunum
 2. Aykut Sarıtaş, Muhammed M. Kurnaz. Kritik hastalarda bronkoskopi ve gerçek- zamanlı ultrason rehberliğinde uygulanan perkütan dilatasyonel trakeostominin güvenlik, komplikasyon ve etkinlik bakımından karşılaştırılması.50. TARK (Türk Anestezi ve Reanimasyon Kongresi) 2016 Kongresi. Sözlü Sunum
 3. I. Köse, C. Zincircioglu, A. Sarıtaş, U. Uzun, N. Senoglu, H. Ozkarakas, T. Yavuz, G.Yaman, M. Yarici, P. S. Bozkurt. Risk Factors for Irreversible Colistin Nephrotoxicity.16. World Congress of Anesthesiologists Anesthesia & Analgesia:September 2016  Volume 123 - Issue 3S_Suppl - p 119–120 doi: 10.1213/01.ane.0000492496.95930.de 
 1. Aykut Sarıtaş, Brain Death in Intensive Care Units: Problems, differences in methods of diagnosis and donor careKöse, C. Zincircioglu,. Oral presentation. TDCY 2017 
 2. A.Sarıtaş, Zincircioğlu, Uzun Sarıtaş P, Uzun U, Köse I, Şenoğlu N. The Efficacy of Ultrasound to Evaluate The Neck Structures Before Percutaneous Dilatational Tracheostomy and Clinical Use in Our İntensive Care Unit. Oral presentation. Compromised/Difficult Airway & Laryngotracheal Stenosis congress.İzmir
 3. Pelin Uzun Sarıtaş, Bahar Gökçen Solmaz, Aykut Sarıtaş,Meltem Çakmak, Yücel Karaman. OUR EXPERIENCE OF DOUBLE LUMEN INTUBATION IN ESOPHAGECTOMY IN PRONE POSITION. Compromised/Difficult Airway & Laryngotracheal Stenosis congress.İzmir
 4. Aykut Sarıtaş. Pozitif basınç desteğinde vena cava inferior kollabilisite ve distensibilite indekslerinin kollabilisite ve distensibilite indekslerinin intravasküler volüm değerlendirilmesini intravasküler volüm değerlendirilmesini öngörmedeki etkinliği. Türk Yoğun Bakım Kongresi. Antalya. Nisan 2018
 5. Aykut Sarıtaş. Distrubution and Mortality Rates For Geriatric Patients: Intensive Care Unit. ARUD 2018 Mayıs. Gaziantep
 6. Uzun Sarıtaş P, Sarıtaş A. Perioperative Geriatric Surgery; Patient Ratios and Anesthetic Types. ARUD 2018 Mayıs. Gaziantep
 7. Aykut Sarıtaş. ACİL SERVİS VE YOĞUN BAKIM ÜNİTEMİZE KABUL EDİLEN ZEHİRLENMEOLGULARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ. Klinik Toksikoloji Kongresi. Mayıs 2018. Eskişehir

B8. Ulusal Bilimsel Toplantılarda (Kongre, Panel, Sempozyum v.b.) sunulan ve tam metni veya özeti yayımlanan poster 

B8. Ekemen S, Boylu B, Sarıtaş A,Yelken B.Örümcek sokmasına bağlı gelişen kalp-akciğer yetmezliği.Türk anestezi ve reanimasyon kongresi ( TARK). 2006: P292

B8.Ekemen S, Tokgöz O, Ay A, Sarıtaş A, Yelken B. Kırım kongo kanamalı ateşinde atipik ilk semptom; havayolu ödemi. Türk anestezi ve reanimasyon kongresi ( TARK). 2006. P297

B8. Sarıtaş A,Korkmaz M, Kurnaz MM. Atropa belladonna (güzel avratotu) ile zehirlenme.  Türk anestezi ve reanimasyon kongresi ( TARK). 2013. P794

B8. Sarıtaş A,Kurnaz MM, Korkmaz M.  Perkütan trakeostomide murphy gözü’nün önemi. 17. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi 23-27 Nisan 2014. Sayfa 16-17 P2.

B8. Sarıtaş A,Sarıtaş PU,  Kurnaz MM, Korkmaz M, Ugış C. Organ naklinin öneminin hatırlatılması ve beyin ölümü tecrübelerimiz.  17. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi.23-27 Nisan 2014. Sayfa 16 P1. 

B8.Sarıtaş A, Uzun Sarıtaş P, Korkmaz M, Kurnaz MM. Pakidermaperiostozis Sendromlu Hastada Anestezi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 48. Ulusal Kongresi. 25-29 Ekim 2014.

B8.Beyaz SG,Sarıtaş A, Ülgen AM, Bayar F. Dil kökü kanseri olan bir hastaya uygulanan glossofaringeal sinir nörolizi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 48. Ulusal Kongresi. 25-29 Ekim 2014.

B8.Beyaz SG, Yüce M.F, Ülgen A.M, Acar B.A, Sarıtaş A. Kaudal epidural blok sonrası gelişen nörolojik defisit. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 48. Ulusal Kongresi. 25-29 Ekim 2014.

B8. Sarıtaş A, Kurnaz MM, Korkmaz M. Postspinal baş ağrısı ile başlayan deliryum. 14. Rejyonel Anestezi Kongresi. 30 Nisan-3 Mayıs 2015.

B8. Sarıtaş A, Kurnaz MM, Ugış C, Korkmaz M. Postoperatif ağrıda nöroaksiyel bloklara alternatif: Femoral sinir bloğu. 14. Rejyonel Anestezi Kongresi. 30 Nisan-3 Mayıs 2015.

B8.Kurnaz M, Sarıtaş A, Çelik A, Ugış C, Korkmaz M. Post-spinal tinnitusta epidural kan yamasının etkinliği. 14. Rejyonel Anestezi Kongresi. 30 Nisan-3 Mayıs 2015.

B8. Sarıtaş A, Ugış C, Kurnaz MM, Korkmaz M, Turan R, Çelik A. Konvansiyonel interskalen blokta lokal anestezi intoksikasyonu: Olgu sunumu. 14. Rejyonel Anestezi Kongresi. 30 Nisan-3 Mayıs 2015.

B8. Sarıtaş A, Ugış C, Kurnaz MM. Albümin kullanımının kliniklere göre dağılımı. 9. Klinik Enteral ve Parenteral Nutrisyon Kongresi (KEPAN). 18-22 Mart 2015

B8.SARITAS AYKUT,KÖSE GÜLDOGAN ISIL,ZINCIRCIOGLU ÇILER,UZUN UGUR,ERSAN GÜRSEL,SENOGLUNIMET (2016). Tüberküloz Menenjitte Görülen Uygunsuz ADH Sendromu ve Hiponatremi. 18. ULUSALYOGUN BAKIM KONGRESI, 

B8.KÖSE GÜLDOGAN ISIL,ZINCIRCIOGLU ÇILER,BAYDEMIR ENGIN,SARITAS AYKUT,UZUN UGUR,SENOGLU NIMET (2016). Rabdomyolize Baglı Akut Böbrek Hasarında Yüksek Akımlı Hemodiyaliz. 18.ULUSAL YOGUN BAKIM KONGRESI, 

B8.ZINCIRCIOGLU ÇILER,YAMAN GÖKHAN,KÖSE GÜLDOGAN ISIL,ZEREY MERVE,UZUN UGUR,SARITASAYKUT,SENOGLU NIMET (2016). Yogun Bakım Hastalarında FAST HUGS WITH ICU Etkinligi. 18.ULUSAL YOGUN BAKIM KONGRESI

B8.SARITAS AYKUT,SENOGLU NIMET,KÖSE GÜLDOGAN ISIL,ZINCIRCIOGLU ÇILER,UZUN UGUR (2016).Pektus ekskavatum rekonstruksiyonu sonrası görülen pozitif basıncın önemi. 18. ULUSAL YOGUNBAKIM KONGRESI

B8. ZINCIRCIOGLU ÇILER,YAMAN GÖKHAN,KÖSE GÜLDOGAN ISIL,BAYDEMIR ABDURRAHMAN ENGIN,UZUN UGUR,SARITAS AYKUT,SENOGLU NIMET (2016). Akut Koroner Sendromlu, KardiyopulmonerResusitasyon Uygulanan Hastada Hipotermi ve Intraaortik Balon Pompası Uygulaması. 18. ULUSALYOGUN BAKIM KONGRESI

B8.Kurnaz MM , Alkan F , Yadigaroğlu Ö , Ugış C , Korkmaz M, Sarıtaş A. ARDS ile seyreden H1N1 Pnömonisi tanılı hastada Venövenöz ECMO deneyimimiz. 18. ULUSALYOGUN BAKIM KONGRESI

B8.Kurnaz M , Yılmaz ET , Sarıtaş A, Ugış C , Korkmaz M , Yazar M , Fatma Alkan. Beta Reseptör Blokeri ve Kalsiyum Kanal Blokeri İntoksikasyonu .18. ULUSALYOGUN BAKIM KONGRESI

B8. Kurnaz MM , Sarıtaş A, Korkmaz M , Ugış C , Yazar M , Alkan F. Amitraz İntoksikasyonu. 18. ULUSALYOGUN BAKIM KONGRESI

B8.Pelin U.Sarıtaş, Aykut Sarıtaş,Muhammed M Kurnaz, Meltem Çakmak. Ciddi Hipoglisemi ve Hipogliseminin Nörolojik Etkileri; Olgu Sunumu. 50. TARK (Türk Anestezi ve Reanimasyon Kongresi) 2016 Kongresi.

B8. Aykut Sarıtaş, Gökhan Yaman, Işıl Köse, Sibel Ersan, Gürsel Ersan, Uğur Uzun, Çiler Zincircioğlu, Nimet Şenoğlu. Transfüzyon ile ilişkili akut akciğer hasarı ( TRALİ) VeTransfüzyona Bağlı Dolaşım Yüklenmesi (TACO) Ayırımında Beyin Natriüretik Peptid (BNP)'nin Yeri. 50. TARK (Türk Anestezi ve Reanimasyon Kongresi) 2016 Kongresi. 

B8.Işıl Köse, Burcu Sayan, Çiler Zincircioğlu, Gökhan Yaman, Buse Baykoca, Erman Menges, Burcu Cinletti, Uğur Uzun, Aykut Sarıtaş, Seray Yıldız, Nimet Şenoğlu. Predictors of Adverse Outcome After İntensive Care Unit Discharge: Evaluation of Infection Parametres and SOFA Score. 13. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi