Klinik Tanıtımı
05 Ağustos 2020Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2015 yılında kurulan Çocuk Kalp Cerrahisi Birimi'nde 
çocuk ve yenidoğan kalp hastalıklarına ve doğuştan kalp anomalisi bulunan erişkin hastalara başarı ile cerrahi müdahale yapılmaktadır. Pediatrik ve konjenital kalp cerrahisi ekibimiz, Doçent Dr. Onur Işık ve Doçent Dr. Muhammet Akyüz tarafından oluşmakta ve tüm hastaların ameliyatları kendileri tarafından yapılmaktadır.   Kliniğimiz  multidisipliner çalışma anlayışına sahip olmakla birlikte pediyatrik kardiyoloji, pediyatri yoğun bakım ve yenidoğan servisleri ile birlikte işbirliği içinde çalışmaktadır. Bu nedenle multidisipliner yaklaşılan hasta grubumuzda beklenmeyen olay oranı çok düşüktür. Ameliyathane salonlarımızda ve yoğun bakımlarımızda son teknoloji donanım ve malzemeler kullanılmaktadır. Tüm ekip olarak gayretimizin amacı minik kalpleri evlerine mutlu göndermektir. Eve mutlu ve sağlıklı giden her hastamız bizim için moral ve enerji kaynağıdır. 

Birimde;

Yenidoğanın kardiyak acil kapsamında olan; 

 • Aort koarktasyonu
 • Pulmoner atrezi 
 • Patent duktus arteriozus 
 • Total anormal pulmoner venöz dönüş 
 • Trunkus arteriozus 
 • Tek ventrikül fizyolojisi ve
 • Hipoplastik sol kalp sendromu (norwood stage 1 hibrit palyasyonu)  

İnfant ve büyük çocuk hasta gruplarında; 

 • Ventriküler septal defekt 
 • Atrial septal defekt
 • Pulmoner stenoz 
 • Fallot tetralojisi 
 • Çift çıkışlı sağ ventrikül 
 • Parsiyel anormal pulmoner venöz dönüş 
 • Atrioventriküler septal defekt 
 • Aort koarktasyonu 
 • Glenn ameliyatı
 • Patent duktus arteriozus 
 • Aberran sağ subklavian arter 
 • Aberran innominate arter 
 • Pulmoner arter sling 
 • Çift arkus aorta

 hastalıklarına başarıyla müdahale edilmektedir.  

Bunlara ek olarak erişkin konjenital kalp hastalıklarından; 

 • Atrial septal defekt, 
 • Parsiyel atrioventriküler septal defekt 
 • Aorta koarktasyonu bulunan erişkin hastaların da ameliyatları gerçekleştirilmektedir. 

Ameliyat amacıyla İzmir içinden başvuran hastalar yanısıra Denizli, Aydın, Muğla, Manisa, Isparta, Kütahya, Afyon, Konya, Mardin, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Van gibi illerden de hasta kabul edilmiştir.