Kalite Yönetim Direktörü
13 Şubat 2024Zeynep ÖLÇERLER 
Kalite DirektörüKİŞİSEL BİLGİLER                                                                                                                       

İsim

: Zeynep ÖLÇERLER 

Ünvanı

: Kalite Yönetim Direktörü

Doğum Yeri

: Samsun

Doğum Tarihi

: 07.10.1977

Çalıştığı Kurum

: S.B. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma

Hastanesi İZMİR

İletişim

: 0505 2591090- 0232 4696969 (5361)

Mail Adresi

: zeynepolcerler@gmail.com /zeynepolcerler@hotmail.com

İŞ TECRÜBESİ

SSK Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi İZMİR

1995-2005

Klinik Hemşiresi

S.B. Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi İZMİR

2005-2014

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İZMİR

2014-Halen

Kalite Yönetim Direktörü

EĞİTİM BİLGİLERİ

SSK İzmir Sağlık Meslek Lisesi

: 1991-1995

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

: 1997-2002

Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı

: 2002-2004

Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği

: 2007-2009

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kalite Yönetimi Anabilim Dalı Kalite Yönetimi Yüksek Lisans Programı

: 2008-2011

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü

: 2009-2011

SERTİFİKA, SEMİNER ve KURSLAR


SERTİFİKALAR


Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası

: 18-20 Kasım 2003

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Standart Dökümantasyon ve İç Tetkikçi Eğitim Sertifikası

: 19-21 Mart 2007

Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Sertifikası

: 20 Mart 2008

Proses Yönetimi ve Proses İyileştirme Eğitim Sertifikası

: 08 Haziran 2008

Kalite Yönetim Temsilcisi Sertifika Programı

: 26 Kasım-24 Aralık 2008

e-isoft 9000 Kalite Yönetim Sistemleri Yazılımı eğitimi

: 26 Kasım 2008-16 Ocak 2009

S.B. Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Sertifikası 2. DAS Okulu

: 09-13 Şubat 2009

Neonatal Resüsitasyon Programı Eğitici Sertifikası

: 30-31 Mayıs 2013

Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Sertifikası (Resertifikasyon)

: 14 Kasım 2014

Sağlık Bakanlığı SKS Değerlendiricisi Sertifikası

: 24-29 Eylül 2017

SEMİNERLER ve KURSLAR


1.Ameliyathane Hemşireliği Eğitim Günleri

: 11-12 Ekim 2005

Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitim Programı

: 05-06 Nisan 2006

Hastane Enfeksiyonları Eğitim Programı

: 06-09 Nisan 2006

Sterilizasyon Dezenfeksiyon Eğitim Semineri

: 02 Aralık2006

Sterilizasyon Eğitim Programı

: 23 Şubat 2007

Hemşirelik Hizmetlerinde Hasta Güvenliği Programı

: 24 Şubat 2007

Hastane Enfeksiyonları Eğitim Programı

: 19-22 Nisan 2007

Sterilizasyon Dezenfeksiyon Eğitim Semineri

: 01 Aralık 2007

Laboratuvar Güvenliği Sempozyumu

: 16 Nisan 2008

Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması Projesi Eğitim Semineri

: 20 Mayıs 2008

Dezenfeksiyon Sterilizasyon Eğitim Semineri

: 20 Aralık 2008

Hastane Enfeksiyonları Eğitim Programı

: 16-19 Nisan 2009

Problem Çözme Teknikleri

: 20 Nisan 2015

Sağlıkta Kalite ve Verimlilik Sempozyumu

: 30 Eylül-01 Ekim 2016

Sağlık Kurumlarında Kalite Geliştirme Teknikleri

: 01 Ekim 2016

Sağlıkta Akreditasyon Standartları Eğitimi

: 17-19 Nisan 2017

Hasta Güvenliği Eksperliği Temel Eğitimi

: 22-26 Kasım 2017

Sağlık Bakanlığı Klinik Kalite Kursu

: 10-13 Ocak 2018

Hastane Afet Acil Durum Planlaması (HAP) Uygulayıcı Eğitimi

: 26-28 Şubat 2018

BİLDİRİ,  MAKALE VE KİTAP


Örgüt Kültürü ve EFQM Mükemmellik Modeli Arasındaki İlişki; Sağlık Bakanlığı'na Bağlı Dört Farklı Doğum Hastanesinde Bir Uygulama

: 2012

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2014 Yılı Mavi Kod Bildirimlerinin İncelenmesi ve İyileştirme Çalışmaları

: 2014

Yoğun Bakım Ünitelerinde Hasta Yakını Memnuniyeti Değerlendirmesi

: 2016

Merkezi Sistem Kuru Hava İle Nebulizasyon: İyi Uygulama Örneği

: 2016

Panik Değer Sonucunun HBYS Üzerinden Raporlanması Sürecinin Düzenlenmesi : SMS ile Panik Değer Sonucu Bildirimi

: 2016

Sağlık Hizmetlerinde Değer Akış Haritalama; Acil Servis Uygulama Örneği

: 2017

Sağlık Hizmetlerinde Değer Akış Haritalama; Poliklinik Uygulama Örneği

: 2017

Çocuk ve Erişkin Acil Servislerinde Yapılan Üç Evreli Triyajın Klinik sonuç ve Maliyeti Öngörmedeki Etkinliği

: 2017

Örgüt Kültürü ve Hasta Güvenliği Arasındaki İlişki;

Aynı Gruba Ait Altı Özel Hastanede Bir Uygulama

: 2018

Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeğinin Değerlendirilmesi

: 2018


Bilgi Güvenliğinin Hizmet Kalitesine Etkisi
 
: 2018

Kısa Form Hasta Güvenliği Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Analizi 
 : 2018

Akıllı Telefon Bağımlılığının Hastane Performans Kalitesi Üzerine Etkisi
 : 2018

Sağlıkta Rekreasyon Eğitimi
 : 2019

Değişim İsteği ve Bilgi Yönetimi Arasındaki İlişki
 : 2019

Hasta Güvenliği ve İş Güvensizliği Arasındaki İlişki
 : 2019

Sağlık Okuryazarlığı ve Güvenlik Kültürü Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
 : 2019

Yabancı Hastaların Hizmet Fiyatının Değeri ve Gelecek Niyeti Algılarının Değerlendirilmesi
 : 2019

Covid-19 Sürecinde Sağlıklı Çalışma Yaşamı
 : 2020

Covıd-19 Sürecinde Kalite Yönetimi ve Kalite Uygulamaları
 : 2020

Bangladeş Türk Sahra Hastanesi’nde Hasta Memnuniyetinin İyileştirilmesi
 : 2020

Bangladeş Türk Sahra Hastanesi’nde Çalışan Memnuniyetinin İyileştirilmesi 
 : 2020 
Covid-19 Pandemisi ve Sağlık Yönetimi Kitabı, "Covid-19 Sürecinde Kalite Yönetimi ve Kalite Uygulamaları Bölüm Yazarlığı : 2021  

KULLANDIĞI PROGRAMLAR


Microsoft Office Programı - İleri Seviye

SPSS Programı - İleri Seviye