Birim Kalite Sorumlusu (Hekim)
19 Haziran 2023

 

BİRİM

BİRİM KALİTE SORUMLUSU

TEPECİK MERKEZ ERİŞKİN

 

Acil Tıp Kliniği

Doç. Dr. Tanzer Korkmaz

Anestezi Yoğun Bakım

Doç. Dr. Aykut Sarıtaş

Dahiliye Kliniği

Başasistan Uz. Dr. Ali Turhan

Dahiliye Yoğun Bakım

Uz. Dr. Mehmet Alper Yılmaz

Dahiliye Yandal Kliniği

Prof. Dr. Mehmet Tanrısev

Genel Cerrahi Kliniği

Doç. Dr. Durmuş Ali Çetin

Cerrahi Yoğun Bakım

Op.Dr. Hüseyin Esin

Cerrahi Endoskopi Ünitesi

Op. Dr. Levent Uğurlu

Nöroloji Kliniği

Doç. Dr. Levent Öcek

Nöroloji Yoğun Bakım

Doç. Dr. Levent Öcek

Kardiyoloji

Doç. Dr. Cenk Ekmekci

Koroner Yoğun Bakım

Doç. Dr. Cenk Ekmekci

Beyin Cerrahisi Kliniği

Doç. Dr. Mahmut Çamlar

Beyin Cerrahi Yoğun Bakım

Doç. Dr. Mahmut Çamlar

Kalp Damar Cerrahi

Prof. Dr. Ayşe Gül Kunt

Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım

Op. Dr. Soysal Turhan

1. Ortopedi Kliniği

Doç. Dr. Levent Karapınar

2. Ortopedi Kliniği

Doç. Dr. Ali Reisoğlu

Göz Kliniği

Op. Dr. Hakan Öztürk

KBB Kliniği

Doç. Dr. Murat Gümüşsoy

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji Kliniği

Uz. Dr. Pelin Adar

 

Üroloji Kliniği

Doç. Dr. Cem Yücel

BİRİM

BİRİM KALİTE SORUMLUSU

Gastroenteroloji Kliniği

Doç. Dr. Sevil Özer Sarı

Gastroenteroloji Kliniği Endoskopi Ünitesi

Doç. Dr. Gözde Derviş Hakim

Organ Nakli

Op. Dr. Göksever Akpınar

Ameliyathane

Doç. Dr. Levent Karapınar

Gün Hastanesi

Op. Dr. Soysal Turhan

Sterilizasyon Ünitesi

Op. Dr. Göksever Akpınar

Evde Sağlık Birimi

Doç. Dr. Yusuf Adnan Güçlü

Doku Tipleme Laboratuarı

Uz. Dr. Rasime Derya Güleç

Biyokimya Laboratuarı

Uz. Dr. Aybike Günaslan Hastürk

Mikrobiyoloji Laboratuarı

Uz. Dr. Şükran Saba Çopur

Patoloji Laboratuarı

Uz. Dr. Neslihan Güney

Transfüzyon Merkezi

Dr. Fatma Liv

Radyoloji

Başasistan Uz. Dr. Mehmet Bozkurt

Girişimsel Radyoloji

Uz. Dr. Ahmet Ergin Çapar

Acil Laboratuarı

Uz.Dr. Erkin Bozdemir

Hematoloji

Prof. Dr. Cengiz Ceylan

Algoloji

Uz. Dr. Oktay Faysal Tertemiz

Kemoterapi Ünitesi

Doç. Dr. Olçun Ümit Ünal

Anestezi ve Reanimasyon Kliniği

Uz. Dr. Pelin Uzun Sarıtaş

Derlenme Ünitesi

Uz. Dr. Pelin Uzun Sarıtaş

TEPECİK MERKEZ ÇOCUK

 

Çocuk Acil Servis

Doç. Dr. Yüksel Bıcılıoğlu

Çocuk Cerrahisi Kliniği

Op. Dr. Emine Burcu Çığşar

Neonatal Cerrahi Yenidoğan Yoğun Bakım

Op. Dr. Emine Burcu Çığşar

BİRİM

BİRİM KALİTE SORUMLUSU

Çocuk Yandal Kliniği

Doç. Dr. Maşallah Baran

Süt Çocuğu Kliniği

Başasistan Uz. Dr. Özlem Üzüm

Büyük Çocuk Kliniği

Başasistan Uz. Dr. Gülberat İnci

Çocuk Onkoloji Kliniği

Uz. Dr. Haldun Öniz

Yenidoğan Yoğun Bakım

Doç. Dr. Defne Engür

KADIN DOĞUM KLİNİĞİ

 

Kadın Doğum Kliniği Acil Servis

Doç. Dr. Gökhan Tosun

Kadın Doğum Kliniği Poliklinik

Op. Dr. Dilek Kartal

Kadın Doğum Kliniği Postop Ünitesi

Doç. Dr. İbrahim Uyar

Kadın Doğum Kliniği Ameliyathane

Doç. Dr. Adnan Budak, Doç. Dr. Abdurrahman Hamdi İnan

Kadın Doğum Kliniği Küçük Müdahale

Doç. Dr. Yaşar Kemal Apak

1.Kadın Doğum Kliniği

Prof. Dr. Mehmet Özeren

2.Kadın Doğum Kliniği

Doç. Dr. Gökhan Tosun

4.Kadın Doğum Kliniği

Doç. Dr. İbrahim Uyar

Perinatoloji Kliniği

Doç. Dr. Atalay Ekin

Doğumhane

Başasistan Op. Dr. Azra Arıcı Yurtkul

Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi

Doç. Dr. Ahmet Demir

Kadın Doğum Kliniği Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

Uz. Sümer Sütçüoğlu

TEPECİK ONKOLOJİ

 

Çocuk Yoğun Bakım

Prof. Dr. Ayşe Berna Anıl

Tepecik Onkoloji Ameliyathane

Doç. Dr. Emrah Töz

Nükleer Tıp Kliniği

Uz. Dr. Mücalp Alpay

Radyasyon Onkolojisi

Uz. Dr. Gönül Demir

Tepecik Onkoloji Onkoloji Palyatif Birimi

Doç. Dr. Umut Gök Balcı

 

BİRİM

BİRİM KALİTE SORUMLUSU

Tepecik Onkoloji Anestezi Palyatif Birimi

Uz. Dr. Uğur Uzun

Tepecik Onkoloji Dahiliye Kliniği

Doç. Dr. Olçun Ümit Ünal

Tepecik Onkoloji Post-op Ünitesi

Uz. Dr. Uğur Uzun

Tepecik Onkoloji Jinekolojik Onkoloji Kliniği

Doç. Dr. İbrahim Gülhan

Tepecik Onkoloji Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi

Uz. Dr. Mehmet Alper Yılmaz

Fizik Tedavi

Uz. Dr. Pınar Yıldırım

Tepecik Onkoloji Patoloji Laboratuarı

Doç. Dr. Duygu Ayaz

Hemodiyaliz Ünitesi

Dr. Cem Taşoğlu

Evde Sağlık Birimi

Doç. Dr. Yusuf Adnan Güçlü

Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi Laboratuvarı

Uz. Dr. Özge Özer Kaya

SEMT POLİKLİNİKLERİ

 

ÇEMATEM

Uz.Dr. Enis Sargın

Çamdibi Poliklinikler

Uz. Dr. Lütfü Mutlu

ÇİDEM

Yrd. Doç. Dr. Gonca Özyurt

TRSM

Uz. Dr. Nuryıl Yılmaz

Yıkıkkemer Semt Polikliniği

Uz. Dr. Elif Esra Sınmaz Özkara

27 Nolu Eğitim Aile Sağlığı Merkezi

Prof. Dr. Haluk Mergen

19 Nolu Eğitim Aile Sağlığı Merkezi

Prof. Dr. Haluk Mergen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BİRİM KALİTE SORUMLUSU LİSTESİ (HEKİM).doc