Klinik Tanıtımı
13 Haziran 2023Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin eski Kliniklerinden biri olan Aile Hekimliği Kliniği’nin ilk asistanı 2006 yılında göreve başlamıştır. Eğitim Görevlisi olmayan Klinikte, asistanlar bir dönem Doç. Dr. Mehmet HELVACI koordinatörlüğünde hastanenin çeşitli birimlerinde rotasyonel olarak görev yapmışlardır. Aile Hekimi Uzmanı Dr. Yusuf Adnan GÜÇLÜ’nün atanmasıyla hastanede ilk Aile Hekimliği Polikliniği açılmıştır.2011 yılında Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Kurtuluş ÖNGEL ve Başasistan Tanju YILMAZER’in atanmasıyla Eğitim Kliniği olmuştur. Bu süreçte klinikte birtakım değişikliklere  gidilmiştir. Bir poliklinikle hizmet veren klinik şuanda TEAH ana binada 2 Aile Hekimliği polikliniği,1 sigara bıraktırma polikliniği,1 obezite polikliniği, Konak Semt Polikliniğinde 1 Aile Hekimliği Polikliniği, Alsancak Semt Polikliniği’nde 1 Aile Hekimliği Polikliniği,1 Adolesan Sağlığı Polikliniği,  1 Menapoz Polikliniği ve toplam  2 eğitim görevlisi, 2 Başasistan,3 uzman hekim ve 64 asistanla  hizmet vermektedir.

Türkiye’de Aile Hekimliği Klinikleri arasında ilk ve tek yataklı servisi olan klinik, Palyatif  Bakım Merkezi Aile Hekimliği Servisinde 2’si özel olmak üzere 2 kişilik odalarda  toplam 16 yatakla ve hastanenin diğer branş yataklarını kullanarak yataklı bakım hizmeti vermektedir. İzmir için önemli bir açığı dolduran obezite  Kliniği ve morbid  obez hastalarını takip eden birimde obeziteye bağlı ek hastalıkların tedavisi ve hastaların diyet ve egzersiz programlarıyla kilo vermeleri sağlanmaktadır. Palyatif Bakım  Kurumunun oluşturulmasında aktif rol oynayan Klinik, burada tedavi gören uzun dönem tedavi gerektiren kronik  hastalara destek tedavisi, aynı zamanda hastalara ve yakınlarına sosyal ve psikolojik destek hizmeti de sağlamaktadır.  Hasta profili diğer branşlardan farklı olan kliniğe daha çok tanı konulmamış ‘Genel ayrışmamış hasta’  denilen tetkik gerektiren ve tanı konulması gereken hasta grubu  başvurmaktadır. Bunun dışında Aile Sağlığı merkezlerinde çalışan aile hekimlerinin yönlendirdiği, kısa süreli yatış, tetkik yada hastanede kısa süreli gözetim altında tutulması gereken hastalara da hizmet vermektedir.

Kliniğin farklı bir boyutunu da eğitim  faaliyetleri oluşturmaktadır çok sayıda asistan tezi,  makaleler ve kongrelerdeki poster ve bildiriler eğitim faaliyetleri açısından oldukça önemlidir. Ayrıca İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim  Dalıyla  direk ikili öğrenci değişimi ve ders görevlendirmeleri yapılmaktadır. İKÇÜ Tıp Fakültesi’nin 1, 2, ve 3. Sınıf öğrencileri uygulama derslerini TEAH Aile Hekimliği poliklinikleri ve özellikle Adolesan Polikliniğinde yapmaktadırlar.