Klinik Tanıtımı
19 Şubat 2024


genel çocuk
genel çocuk2
sağlıklı çocuk
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği 1971 yılında SSK hizmet hastanesi olarak
kurulmuştur. Ardından bir yıl sonra 1972 yılında 200 yataklı çocuk kliniği devreye girmiş olup, 1976 yılında eğitim ve araştırma hastanesi unvanı almış ve ilk asistan hekimler göreve başlamıştır. 

Katip Çelebi Üniversitesi ile ortak kullanım anlaşması sonrasında 2013 yılında göreve başlayan öğretim üyeleri ile bilimsel gücünü artıran çocuk kliniğinde toplam 28 doçent ve profesör, 15 genel pediatri uzmanı, 15 yan dal uzmanı, 65 asistan, 98 hemşire ve 23 personel görev yapmaktadır. Hem hizmet veren hem de eğitim alan asistanlarımız arasında farklı ülkelerden (Yunanistan (Batı Trakya), Azerbaycan, İran, KKTC) aramıza katılanlar vardır. Kliniğimiz eğitim sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Helvacı, idari sorumlusu Doç. Dr. Kayı Eliaçık’tır. 

Çocuk kliniği, 0-18 yaşarasında bireylere hizmet vermektedir. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Klinikleri binasında 50 hasta kapasiteli 3. düzey, Kadın-Doğum Binasında yer alan serviste 14 yatak kapasiteli 2. düzey yenidoğan yoğun bakım üniteleri mevcuttur. Ege Bölgesi'nde 3. düzey yenidoğan yoğun bakım hizmeti veren en fazla hasta kapasitesine sahip kliniktir. Ayrıca ana binada 10 yatak kapasiteli bir yoğun bakım mevcuttur. Çocuk acil servise yıllık 150.000’in üzerinde hasta başvurusu olmaktadır. 

Çocuk Kliniği ve yan dallarının kendi içinde asistan doktorlara yönelik eğitim programı mevcuttur.Ana konferans salonunda haftanın üç günü tıp öğrencilerinin de katıldığı 60 dakikalık eğitimler ile çocuk sağlığının ana konuları işlenmektedir. 

Kliniğimizde eğitim ve hizmet, tüm kadrodan deneyimli çalışanların çabası ile 7 gün, 24 saat şeklinde devam etmektedir.