SKS Birim Kalite Sorumluları
19 Haziran 2023

 

BİRİM

BİRİM KALİTE SORUMLUSU

TEPECİK MERKEZ ERİŞKİN

 

Acil Tıp Kliniği

Doç. Dr. Tanzer Korkmaz

Anestezi Yoğun Bakım

Doç. Dr. Aykut Sarıtaş

Dahiliye Kliniği

Başasistan Uz. Dr. Ali Turhan

Dahiliye Yoğun Bakım

Uz. Dr. Mehmet Alper Yılmaz

Dahiliye Yandal Kliniği

Prof. Dr. Mehmet Tanrısev

Genel Cerrahi Kliniği

Doç. Dr. Durmuş Ali Çetin

Cerrahi Yoğun Bakım

Op.Dr. Hüseyin Esin

Cerrahi Endoskopi Ünitesi

Op. Dr. Levent Uğurlu

Nöroloji Kliniği

Doç. Dr. Levent Öcek

Nöroloji Yoğun Bakım

Doç. Dr. Levent Öcek

Kardiyoloji

Doç. Dr. Cenk Ekmekci

Koroner Yoğun Bakım

Doç. Dr. Cenk Ekmekci

Beyin Cerrahisi Kliniği

Doç. Dr. Mahmut Çamlar

Beyin Cerrahi Yoğun Bakım

Doç. Dr. Mahmut Çamlar

Kalp Damar Cerrahi

Prof. Dr. Ayşe Gül Kunt

Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım

Op. Dr. Soysal Turhan

1. Ortopedi Kliniği

Doç. Dr. Levent Karapınar

2. Ortopedi Kliniği

Doç. Dr. Ali Reisoğlu

Göz Kliniği

Op. Dr. Hakan Öztürk

KBB Kliniği

Doç. Dr. Murat Gümüşsoy

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji Kliniği

Uz. Dr. Pelin Adar

 

Üroloji Kliniği

Doç. Dr. Cem Yücel

BİRİM

BİRİM KALİTE SORUMLUSU

Gastroenteroloji Kliniği

Doç. Dr. Sevil Özer Sarı

Gastroenteroloji Kliniği Endoskopi Ünitesi

Doç. Dr. Gözde Derviş Hakim

Organ Nakli

Op. Dr. Göksever Akpınar

Ameliyathane

Doç. Dr. Levent Karapınar

Gün Hastanesi

Op. Dr. Soysal Turhan

Sterilizasyon Ünitesi

Op. Dr. Göksever Akpınar

Evde Sağlık Birimi

Doç. Dr. Yusuf Adnan Güçlü

Doku Tipleme Laboratuarı

Uz. Dr. Rasime Derya Güleç

Biyokimya Laboratuarı

Uz. Dr. Aybike Günaslan Hastürk

Mikrobiyoloji Laboratuarı

Uz. Dr. Şükran Saba Çopur

Patoloji Laboratuarı

Uz. Dr. Neslihan Güney

Transfüzyon Merkezi

Dr. Fatma Liv

Radyoloji

Başasistan Uz. Dr. Mehmet Bozkurt

Girişimsel Radyoloji

Uz. Dr. Ahmet Ergin Çapar

Acil Laboratuarı

Uz.Dr. Erkin Bozdemir

Hematoloji

Prof. Dr. Cengiz Ceylan

Algoloji

Uz. Dr. Oktay Faysal Tertemiz

Kemoterapi Ünitesi

Doç. Dr. Olçun Ümit Ünal

Anestezi ve Reanimasyon Kliniği

Uz. Dr. Pelin Uzun Sarıtaş

Derlenme Ünitesi

Uz. Dr. Pelin Uzun Sarıtaş

TEPECİK MERKEZ ÇOCUK

 

Çocuk Acil Servis

Doç. Dr. Yüksel Bıcılıoğlu

Çocuk Cerrahisi Kliniği

Op. Dr. Emine Burcu Çığşar

Neonatal Cerrahi Yenidoğan Yoğun Bakım

Op. Dr. Emine Burcu Çığşar

BİRİM

BİRİM KALİTE SORUMLUSU

Çocuk Yandal Kliniği

Doç. Dr. Maşallah Baran

Süt Çocuğu Kliniği

Başasistan Uz. Dr. Özlem Üzüm

Büyük Çocuk Kliniği

Başasistan Uz. Dr. Gülberat İnci

Çocuk Onkoloji Kliniği

Uz. Dr. Haldun Öniz

Yenidoğan Yoğun Bakım

Doç. Dr. Defne Engür

KADIN DOĞUM KLİNİĞİ

 

Kadın Doğum Kliniği Acil Servis

Doç. Dr. Gökhan Tosun

Kadın Doğum Kliniği Poliklinik

Op. Dr. Dilek Kartal

Kadın Doğum Kliniği Postop Ünitesi

Doç. Dr. İbrahim Uyar

Kadın Doğum Kliniği Ameliyathane

Doç. Dr. Adnan Budak, Doç. Dr. Abdurrahman Hamdi İnan

Kadın Doğum Kliniği Küçük Müdahale

Doç. Dr. Yaşar Kemal Apak

1.Kadın Doğum Kliniği

Prof. Dr. Mehmet Özeren

2.Kadın Doğum Kliniği

Doç. Dr. Gökhan Tosun

4.Kadın Doğum Kliniği

Doç. Dr. İbrahim Uyar

Perinatoloji Kliniği

Doç. Dr. Atalay Ekin

Doğumhane

Başasistan Op. Dr. Azra Arıcı Yurtkul

Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi

Doç. Dr. Ahmet Demir

Kadın Doğum Kliniği Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

Uz. Sümer Sütçüoğlu

TEPECİK ONKOLOJİ

 

Çocuk Yoğun Bakım

Prof. Dr. Ayşe Berna Anıl

Tepecik Onkoloji Ameliyathane

Doç. Dr. Emrah Töz

Nükleer Tıp Kliniği

Uz. Dr. Mücalp Alpay

Radyasyon Onkolojisi

Uz. Dr. Gönül Demir

Tepecik Onkoloji Onkoloji Palyatif Birimi

Doç. Dr. Umut Gök Balcı

 

BİRİM

BİRİM KALİTE SORUMLUSU

Tepecik Onkoloji Anestezi Palyatif Birimi

Uz. Dr. Uğur Uzun

Tepecik Onkoloji Dahiliye Kliniği

Doç. Dr. Olçun Ümit Ünal

Tepecik Onkoloji Post-op Ünitesi

Uz. Dr. Uğur Uzun

Tepecik Onkoloji Jinekolojik Onkoloji Kliniği

Doç. Dr. İbrahim Gülhan

Tepecik Onkoloji Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi

Uz. Dr. Mehmet Alper Yılmaz

Fizik Tedavi

Uz. Dr. Pınar Yıldırım

Tepecik Onkoloji Patoloji Laboratuarı

Doç. Dr. Duygu Ayaz

Hemodiyaliz Ünitesi

Dr. Cem Taşoğlu

Evde Sağlık Birimi

Doç. Dr. Yusuf Adnan Güçlü

Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi Laboratuvarı

Uz. Dr. Özge Özer Kaya

SEMT POLİKLİNİKLERİ

 

ÇEMATEM

Uz.Dr. Enis Sargın

Çamdibi Poliklinikler

Uz. Dr. Lütfü Mutlu

ÇİDEM

Yrd. Doç. Dr. Gonca Özyurt

TRSM

Uz. Dr. Nuryıl Yılmaz

Yıkıkkemer Semt Polikliniği

Uz. Dr. Elif Esra Sınmaz Özkara

27 Nolu Eğitim Aile Sağlığı Merkezi

Prof. Dr. Haluk Mergen

19 Nolu Eğitim Aile Sağlığı Merkezi

Prof. Dr. Haluk Mergen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİRİM

BİRİM KALİTE SORUMLUSU

Merkez Anestezi ve Reanimasyon Kliniği

Sorumlu Anestezi Teknisyeni Mümin Mutlu

Tepecik Onkoloji Anestezi ve Reanimasyon Kliniği

Sorumlu Anestezi Teknisyeni Fatma Bayar

Kadın Doğum Anestezi ve Reanimasyon Kliniği

Sorumlu Anestezi Teknisyeni Güncel Kara

Radyoloji ve Tanısal Görüntüleme

Radyoloji Teknisyeni Hüseyin Çelik

Kadın Doğum Kliniği Radyoloji

Radyoloji Teknisyeni Mustafa Yalçın

Tepecik Onkoloji Radyoloji

Radyoloji Teknisyeni Ahmet Kemerkaya

Girişimsel Radyoloji

Radyoloji Teknisyeni Emin Yarayışlı

Transfüzyon Merkezi

Sorumlu Hemşire Yücel Pala

Kadın Doğum Kliniği Transfüzyon Merkezi

Sorumlu Teknisyen Berna Sabırlı

Tepecik Onkoloji Transfüzyon Merkezi

Sorumlu Hemşire Meral Keneş

Patoloji Laboratuarı

Otopsi Teknikeri Yunus Eraslan

Biyokimya Laboratuarı

Laboratuvar Teknisyeni Emrah Kasap

Mikrobiyoloji Laboratuarı

Laboratuar Teknisyeni Elvan Cansaran

Tepecik Onkoloji Patoloji Laboratuarı

Laboratuar Teknisyeni Yunus Eraslan

Tepecik Onkoloji Merkez Laboratuvarı

Laboratuar Teknisyeni Ali Yıldırım

Acil Laboratuvarı

Laboratuar Teknisyeni Ahmet Kılçık

Fizik Tedavi

Fizyoterapist Kübra Çalışkan

Kan Alma+ Numune Kabul

Sorumlu Hemşire Bilgen Ulamış

Doku Tipleme Laboratuvarı

Laboratuar Teknisyeni Fulya Gül

Genetik Tanı Merkezi

Sorumlu Laborant Gökhan Şahin

 

 

 

 

 

 

 

 

BİRİM

BİRİM KALİTE SORUMLUSU

Kalite Yönetim Birimi

Zeynep Ölçerler

Eğitim Birimi

Ümmü Gülsüm Gürsoy

Personel Özlük Birimi

Taşkın Kaçar

İstatistik Birimi

Şennur Erdem

Arşiv Birimi

Savaş Dağıstanlı

Evrak Kayıt

Naki Koyuncu

Sigorta Servisi

Savaş Dağıstanlı

Sağlık Kurulu

Nazan Yılmaz

Maaş Tahakkuk Birimi

Nihat Göl

Satın Alma ve Planlama

Mehmet Cümert

TİG Birimi

Ayşe Oral Başar

Gelir Tahakkuk Birimi Faturalandırma

Pınar Arslan

Gider Tahakkuk Birimi

Nurten Sağırlar

Sağlık Turizmi Birimi

Zeliha Demirer

Muhasebe Birimi

Mehtap Düztop

Hastane Kreşi

Merve Kılınç

Sosyal Servis

Melek Aykaç

Hukuk Birimi

Jülide Öztürk

Basın Yayın Birimi

Özlem Batı

Hastane Bilgi Yönetim Birimi

Gürdal Demir

Ulaşım Merkezi

Mehmet Ali Kütahya

Eczane Depo Sorumlusu

Elvan Gökmen

Laboratuvar Kit Deposu

Gülsüm Arslan

BİRİM

BİRİM KALİTE SORUMLUSU

Tıbbi Sarf Depo

Emre Soytürk

Cerrahi Alet Deposu

Şenay Çamlıdere

Ayniyat Dayanıklı Taşınır Depo

Hatice Şaşmaz

Ayniyat Tüketim Depo

Hüseyin Karakaş

Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Depo

Seval Karakaş

Biyomedikal Tüketim Depo

Alper Doğan

Hasta İletişim Birimi

Hatice Çiftçi Fidan

İaşe

Hüseyin Uğrun

Santral

Bülent Korkmaz

Sivil Savunma

Erdal Ergin

Diyet Birimi

Başak Gazdağ

İş Sağlığı ve Güvenliği

Birol Kıvratma

Klinik Mühendislik

Fatih Karakaya

Morg

Şafak Özer

Başmühendislik

Birol Kıvratma

Tepecik Onkoloji Mühendislik

Bilgin Kaya

Terzihane

Muharrem Erol

Çamaşırhane

Ercan Topuz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BİRİM

BİRİM KALİTE SORUMLUSU

Acil Tıp Kliniği

Sorumlu Hemşire Yıldız Gündoğdu

Çocuk Acil Servis

SorumluHemşire Şengül Soyan

Kadın Doğum Kliniği Acil Servis

Sorumlu Hemşire Gülay Yıldız

Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi

Sorumlu Hemşire Fadime Armağan

KVC Yoğun Bakım Ünitesi

Sorumlu Hemşire Hayriye Sarıkuş

Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi

Sorumlu Hemşire Yasemin Yanar

Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi

Sorumlu Hemşire Burcu Baysan

Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi

Sorumlu Hemşire Nilgün Özel

Koroner Yoğun Bakım Ünitesi

Sorumlu Hemşire Gamze İskenderoğlu

Koroner Anjio Ünitesi Ünitesi

Sorumlu Hemşire Senem Özsel

Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi

Sorumlu Hemşire Fadime Kaçar

Kadın Doğum Kliniği Post-op

Sorumlu HemşireSaadet Değirmenli

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi

Sorumlu Hemşire Cansel Dağlı

Cerrahi Postop Yoğunbakım Ünitesi

Sorumlu Hemşire Ayşe Öz

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

Sorumlu Hemşire Türkan Boztepe Tonbul

Kadın Doğum Kliniği Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

Sorumlu Hemşire Seda Küçükoğlu

Yenidoğan Cerrahi Yoğun Bakım

Sorumlu Hemşire Canan Köroğlu

Merkez Ameliyathane

Sorumlu Hemşire Gülcan Deliavcı

PACU

Sorumlu Hemşire Ayşe Öz

Kadın Doğum Kliniği Ameliyathane

Sorumlu Hemşire Nergin Akdeniz

Merkezi Sterilizasyon Ünitesi

Sorumlu Hemşire Arzu Temelli

Kadın Doğum Kliniği Küçük Müdahale

Sorumlu Hemşire Fatma Gül Arı

BİRİM

BİRİM KALİTE SORUMLUSU

Gün Hastanesi

Sorumlu Hemşire Füsun Aydın

Poliklinik

Sorumlu Hemşire Birgül Baki

Kadın Doğum Kliniği Poliklinik

Sorumlu Hemşire Nevin Canbulut

Genel Dahiliye Kliniği

Sorumlu Hemşire Ecmel Doğan

Dahiliye Yandal Kliniği

Sorumlu Hemşire Seryan Karabulut

Gastroenteroloji Kliniği

Sorumlu Hemşire Aycan Erduran

1. Ortopedi Kliniği

Sorumlu Hemşire Nermin Çetin

2. Ortopedi Kliniği

Sorumlu Hemşire Özgül Saydam

Üroloji Kliniği

Sorumlu Hemşire Tufan Can

Beyin Cerrahisi Kliniği

Sorumlu Hemşire Ebru Taşdemir

3.Genel Cerrahi Kliniği

Sorumlu Hemşire Şükran Yiğen

2.Genel Cerrahi Kliniği

Sorumlu Hemşire Gülçiçek Mete

1.Genel Cerrahi Kliniği

Sorumlu Hemşire Nur Sağlam

Nöroloji Kliniği

Sorumlu Hemşire Nazan Kaçmaz

KBB Kliniği

Sorumlu Hemşire Tuğçe Akgün

Göz Kliniği

Sorumlu Hemşire Nurcan İğde

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji Kliniği

Sorumlu Hemşire Selin Aksoy

Kardiyoloji Kliniği

Sorumlu Hemşire Ebru Ege Özler

Çocuk Yandal Kliniği

Sorumlu Hemşire Sevgi Zemirhan

Süt Çocuğu Kliniği

Sorumlu Hemşire Menekşe Kınay Arıcan

Çocuk Cerrahisi Kliniği

Sorumlu Hemşire Esra Vurgun

Çocuk Onkoloji Kliniği

Sorumlu Hemşire Pelin Gülcan Üzümlü

Çocuk Hemodiyaliz

Sorumlu Hemşire Sevginar Şentürk

Doğumhane

Sorumlu Ebe Fatma Bayraktaroğlu

BİRİM

BİRİM KALİTE SORUMLUSU

2.Kadın Doğum Kliniği

Sorumlu Hemşire Tuğba Özkardeş

3.Kadın Doğum Kliniği

Sorumlu Hemşire Ümmühan Akbulut

4.Kadın Doğum Kliniği

Sorumlu Hemşire Dilek Pınar

Perinatoloji Kliniği

Sorumlu Hemşire Güler Akça

Kadın Doğum Kliniği Kan Alma

Sorumlu Hemşire Yeşim Aman

Kalp Damar Cerrahi Kliniği

Sorumlu Hemşire Ayşen Orhan

Organ Nakli

Sorumlu Hemşire Aysun Oruç

Hemodiyaliz Ünitesi

Sorumlu Hemşire Eda Pamay

Endoskopi Ünitesi

Sorumlu Hemşire Aycan Erduran

Cerrahi Endoskopi Ünitesi

Sorumlu Hemşire Seyhan İlgör

Kemoterapi Ünitesi

Sorumlu Hemşire Saadet Gökduman

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Sorumlu Hemşire Nevriye Sezgin

Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi

Sorumlu Hemşire Hamide Öksüz

Organ Nakli Koordinatörü

Hemşire İmren Yıldırım

Evde Sağlık Birimi

Sorumlu Hemşire Eren Ergonca

Gebe Okulu+ Emzirme Danışma Polikliniği

Sorumlu Ebe Mehtap Er

112 Acil Yardım İstasyonu

Sorumlu Acil Tıp Teknisyeni Ali Kantar

Nütrisyon Birimi

Sorumlu Hemşire Arife Kızıltaş

Tepecik Onkoloji Palyatif Servisi

Sorumlu Hemşire Kadriye Dura Turan

Tepecik Onkoloji Sterilizasyon Ünitesi

Sorumlu Hemşire Nurten Murat

Tepecik Onkoloji Anestezi Palyatif Servisi

Sorumlu Hemşire Sevda Kökçe

Tepecik Onkoloji Dahiliye Servisi

Sorumlu Hemşire Enise Ün Uyar

Tepecik Onkoloji Cerrahi Servisi

Sorumlu Hemşire Merve Yavaş

Tepecik Onkoloji Çocuk İntestinal Yetmezlik ve Rehabilitasyon Servisi

Sorumlu Hemşire Gülnur Akgün

Tepecik Onkoloji Gündüz Hastanesi

Sorumlu Hemşire Elif Akgündüz

BİRİM

BİRİM KALİTE SORUMLUSU

Tepecik Onkoloji Jinekoloji Onkoloji Kliniği

Sorumlu Hemşire Tülay Korkmaz

Tepecik Onkoloji Ameliyathane

Sorumlu Hemşire Handan Mutlu

Tepecik Onkoloji Poliklinik + Kan Alma +Numune Alma

Sorumlu Hemşire Emel Karagözoğlu

Tepecik Onkoloji Hemodiyaliz Ünitesi

Sorumlu Hemşire Ayşe Ece Uçkun

Tepecik Onkoloji Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi (2. Basamak)

Sorumlu Hemşire Ayça Alp

Tepecik Onkoloji Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi (3. Basamak)

Sorumlu HemşireAyça Alp

Tepecik Onkoloji Evde Sağlık Birimi

Sorumlu Hemşire Eren Ergonca

Tepecik Onkoloji Hematoloji Onkoloji

Sorumlu Hemşire Büşra Gezgin

ÇEMATEM

Sorumlu Hemşire Engin Polat

Çamdibi Poliklinikler

Hemşire Vildan Soner

ÇİDEM

Sorumlu Odiyometrist Cenk Arslanbuğa

TRSM

Sorumlu Hemşire Zeynep Özsavcı

Yıkıkkemer Semt Polikliniği

Sorumlu Hemşire Arzu Altunbaş

27 Nolu Eğitim Aile Sağlığı Merkezi

Sorumlu Hemşire Emine Haliloğlu

19 Nolu Eğitim Aile Sağlığı Merkezi

Sorumlu Hemşire Selda Demler

Teröpatik Aferez

Hemşire Ürküş Güney

Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi (2. Basamak)

Sorumlu Hemşire Füsun Aydın

Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi (3. Basamak)

Sorumlu Hemşire Mücella Arı

Tepecik Onkoloji Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi

Sorumlu Hemşire Mustafa Coşkun