Eczane
17 Temmuz 2019


Başeczacı Elvan Gökmen yönetiminde hizmet veren eczane bölümü 3 birimden oluşmaktadır; Depo Eczanesi, Merkez Servis Eczanesi,Doğumevi Servis Eczanesi

Birimler hastanemizde yatmakta olan hastaların her türlü ilaç ihtiyacını ve eczane hizmetleri beklentilerini karşılamakta ve Sağlık Bakanlığı’nın mevzuatlarına uygun şekilde kaliteli ve etkin bir hizmet vermektedir.Hekimlere ve diğer sağlık personeline ilaç konusunda danışmanlık hizmeti vermek,ilaçların uygun koşullarda temini,stoklanması gerektiğinde imhası,ilaç yönetim sisteminin her basamağında görev almak ve organizasyonu sağlamak eczacıların sorumluluğundadır.

Hastane eczanesi ilaçların tedariği,stoklanması,iç ve dış birimlere dağıtılması ve hastaya uygun dozda kullanılmasının kontrolüne kadar bunlarla ilgili kayıt ve döküm işlemin yürütülmesini gerçekleştirmektedir.Eczanede ilaçlar uygun saklama ve depolama koşullarına göre depolanmakta ve kayıtlar tam otomasyon bilgisayar sistemi ortamında tutulmaktadır.

 Eczane, kalite programında belirlenmiş olan kriterlere uygun olarak hizmet sunmaktadır.Bu amaçla birimlerin yerleşim planlarının çıkartılması,ısı ve nem takibinin yapılması,stok kartlarının işlenmesi,ilaç minimum-maksimum seviyelerinin kontrollerinin takip edilmesi,ilaçların kendi aralarında sınıflandırılması gibi uygulamalar titizlikle gerçekleştirilmektedir.Yatan hastaların tedavide kullanılan tüm majistral ilaçları hazırlanarak kliniklerin hizmetine sunulmaktadır.hasta odaklı hizmet anlayışını gerçekleştirmek için eczacılar,  Klinik Eczacılık-İyi Eczacılık Uygulamaları Eğitimini; eczane hizmetli çalışanları a Türk Eczacılar Biriliği Sağlık Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığının İmzaladığı eczane Teknisyenliği Eğitimi'ni tamamlamışlardır.