Hasta Refakatçi Politikamız
19 Haziran 2023

HASTA REFAKATI

 

 

6.1. Refakatçi Politikası

Tedavi ve bakım sırasında hastaya yardımcı olmak üzere; mevzuatın ve hastanemizin imkanlarının elverdiği ve hastanın sağlık durumunun gerektirdiği ölçüde, tedaviden sorumlu doktorun uygun görmesine bağlı olarak, hastanın refakatçi bulundurma hakkı vardır. Bu hakkın nasıl ve ne zaman kullanılacağı hastanemizde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Hastanızın sağlığı açısından bu konuda bize yardımcı olmanızı ve hastanemizin refakatçi politikası çerçevesinde belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde hastanıza refakat etmeniz gerektiğini önemle belirtmek isteriz.

 

6.2. Refakatçi Kuralları

 • Refakatçi, refakatçi kartını sağlık tesisinde kaldığı sürece taşımak zorundadır. 
  Hekimin lüzumlu gördüğü hastalar için refakatçi kalınmasına izin verilir ve refakatçi kartı düzenlenir. 
 • Her hastanın yanında en fazla 1 refakatçi bulunabilir, birden fazla refakatçiye izin verilmez. 
 • Çocuk kliniklerinde anne refakatçi olmalı, annenin bulunmadığı durumlarda hekimin ve kliniğin uygun görmesi halinde baba refakatçi kalabilir.
 • Refakatçinin erkek veya bayan olmasına hastanın ve servisin durumuna göre karar verilir. 
 • Yoğun Bakım Ünitesinde refakatçi uygulaması yoktur. 
 • Refakatçinin sağlık tesisinin tüm kurallarına uyması beklenmektedir. 
 • Refakatçinin kendine ait getirmiş oldukları eşyaları klinikte gösterilen dolaplara yerleştirmesi gerekmektedir. 
 • Refakatçinin, hastanın güvenliği açısından doktor ve hemşirelerin bilgisi dışında her hangi bir uygulamada bulunması yasaktır. 
 • Hemşirelerce verilen hasta bakım eğitimi kurallarına uyulmalıdır. (El hijyeni, düşme riski eğitimi) 
 • Refakatçi hastasının yanından ayrılacağı durumda ve refakatçi değişimlerinde hemşireye haber vermelidir. 
 • Refakatçi güvenlik açısından hasta ve kendi yanında fazla para veya değerli eşya bulundurmamalıdır. 
 • Refakatçinin, hastasına huzurlu bir ortam sağlayabilmek için, hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması gerekmektedir. 
 • Ayrıca hastanın kaldığı odada bulunan televizyonların başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması, Doktor vizite saatlerinde ve saat 22.00’den sonra kapatılması gerekmektedir. 
 • Refakatçi, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir müdahalede bulunmamalı, yiyecek, içecek vermemelidir. 
 • Refakatçi sağlık tesisi içinde tütün ve alkol kullanmamalıdır. 
 • Refakatçi hasta odası, banyo ve tuvaletleri mümkün olduğunca temiz kullanmaya dikkat etmelidir. 
 • Refakatçi, refakat kartları ile sağlık tesisinin yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeden yararlanmalıdır. 
 • Hastanız ile ilgili herhangi bir sorun olduğunda derhal hemşireyi durumdan haberdar etmeniz gerekmektedir. 
 • Sağlık tesisi içindeki uyarı ve ikaz levhalarına uymanız, teknik bir problemle karşılaşıldığında servis sorumlu hemşiresine haber vermeniz gerekmektedir. 
 • Acil bir durum olmaması halinde doktor vizite saatinde hastanızın durumunu takip ve bilgi alma açısından odanızdan görevliye haber vermeden ayrılmayınız. 
 • Acil durumlar için telefon kullanmanız gerekirse servisinizdeki hemşireye haber veriniz.

 

6.3. Özellikli Hasta Gruplarında Refakatçi Kuralları

6.3.1. Hastanemizde Hizmet Verdiğimiz Özellikli Hasta Grupları;

 • Terminal Dönem Hastalar,
 • Geriatri Hastalar,
 • Onkoloji Hastalar,
 • Bağışıklık Sistemi Baskılanmış Hastalar,
 • İstismara Uğramış Hastalar

 

6.3.2. Özellikli Hasta Grupları Refakatçi Uygulamaları;

 • Hizmet verdiğimiz özellikli hasta grupları yattıkları bölüm ve hekim isteğine göre refakatçi uygulaması yapılır.
 • Bulaşıcı Bir Hastalığı Olan Hastalar için, sağlık personelinin verdiği eğitimler doğrultusunda izolasyon kurallarına uyarak refakat yapılır.
 •  İstismara uğramış hastalarda psikolog/psikiyatrist, sosyal çalışmacı, hekim isteği doğrultusunda refakatçi bulundurulabilir.
 • Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda hekim isteği doğrultusunda refakatçi bulundurulabilir. Koruyucu izolasyon önlemi olarak mümkünse hasta tek kişilik odaya alınır. Hastanın kliniğine uygun olarak alınan izolasyon önlemleri hakkında hasta ve yakını bilgilendirilir. Kişisel koruyucu ekipman kullanımı, el hijyeni, ziyaret kuralları, odaya giriş çıkışın kısıtlanması konuları hakkında refakatçiye eğitim verilir. Refakatçinin eğitimi süreklidir ve talebi halinde bilgi aktarımı yapılması sağlanır.
 • Hastanın, fiziksel ve duygusal bakımının yanı sıra, hastanın ailesi ve yakınlarının da desteğe gereksinimleri olduğu düşünülerek, ailelerin hastanın bakımına katılması, hastanın yanında kalmasının ve rutin bakıma yardım etmesinin sağlanması amacı ile, hekim, hemşire vb.  tarafından hastalarının bakımında aile üyelerinin bakımın neresinde, hangi konularda ve nasıl yer alacağını belirlenerek bakıma katılımları ve eğitilmeleri sağlanır.
 • Özellikle Palyatif Bakım Ünitemizde, hasta bireyin hastane ortamına uyumunu sağlama ve taburculuk sonrası döneme ilişkin hasta yakınlarını destekleme açısından aile üyelerinin hastanede bakıma katılması ve rekaket edilmesi sağlanır.
 •  Hastanın bakım ihtiyaçlarının karşılanmasında sağlık personeli tarafından destek sağlanır.
 •  Özellikli hastalara ve refakatçilerine gerekli durumlarda sosyal ve psikolojik yönden destek sağlamak amacıyla sosyal hizmet uzmanı/psikolog ile işbirliği sağlanır.
 • Özellikli hasta grubu refakatçileri hastanemizde uygulanan diğer refakatçi kurallarına uymak zorundadır.