Klinik Tanıtımı
28 Şubat 2024


Nükleer tıp, organ fonksiyonlarını ve yapısını incelemek için çok az miktarda radyoaktif malzeme veya radyofarmasötik kullanan özel bir tıp alanıdır. Nükleer Tıp işlemleri esnasında tanıya yardımcı olmak için hastalara verilmek üzere az miktarda radyoaktif madde kullanılır. Radyonüklid (radyofarmasötik veya radyoaktif izleyici) olarak adlandırılan bu radyoaktif maddeler, hastaya verildikten sonra hedeflenen vücut dokusu tarafından emilirler. Verilen radyonüklid incelenen vücut dokusunda toplandıktan sonra hastadan radyasyon yayılır ve bu radyasyon gelişmiş görüntüleme cihazları içindeki radyasyon dedektörleri tarafından tespit edilip, görüntüye dönüştürülür. Nükleer Tıp çalışmalarında kullanılan birkaç farklı radyonüklid türü mevcuttur. Bunlar teknesyum, galyum, iyot ve flor elementlerinin formlarını içerir. Kullanılacak olan radyonüklidin türü, çalışmanın türüne ve incelenen vücut kısmına bağlı olarak değişir. 


SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nükleer Tıp Birimi, 1977 yılında SSK döneminde İstanbul Ok Meydanı Hastanesi’nde kurulan Nükleer Tıp Biriminden sonra Türkiye’nin 2. Nükleer Tıp Birimi olarak hizmet vermeye başlamıştır. Klinik bünyesinde kurulan, onkoloji hastalarının tarama tetkiki, tanısı, takibi, ayaktan tedavisi ve ayaktan tedaviye yanıtının değerlendirildiği PET-CT ve Sintigrafi üniteleri ile Ege Bölgesi’nde kamunun en büyük merkezlerinden biri olarak modern koşullarda deneyimli bir ekip ile onkoloji hastalarına Bornova Ek Hizmet Binası’nda eksiksiz hizmet vermektedir.


PET-CT ve Sintigrafi Bölümlerimizde Yapılan Tetkikler: 

Tümör F18-FDG PET-CT Görüntülemeleri 

Ga-68 PSMA PET-CT Görüntülemesi 

Ga-68 DOTA-TATE PET-CT Görüntülemesi 

Akciğer perfüzyon sintigrafisi, planar 

Akciğer ventilasyon sintigrafisi, Planar (aeresol) 

Miyokard perfüzyon SPECT GATED (Tc-99m kompleksleri) 

Miyokard perfüzyon SPECT (Tc-99m kompleksleri) 

Farmakolojik STRES 

Kemik sintigrafisi, Üç Fazlı 

Kemik sintigrafisi, Tüm Vücut 

Kemik sintigrafisi SPECT 

Paratiroid sintigrafisi, Dual faz (Tc-99m MIBI) 

Tiroid sintigrafisi 

Gastroözafagial reflü çalışması 

Mekkel divertikülü araştırması 

Mide boşalma çalışması 

Tükrük bezi sintigrafisi 

Böbrek sintigrafisi, dinamik (Tc-99m DTPA) 

Böbrek parankim sintigrafisi, planar (Tc-99m DMSA) 

İyot-131 tüm vücut tarama, tanısal (5 mCi) 

İyot-131 tüm vücut tarama, tedavi sonrası 

Tümör görüntüleme, tüm vücut (Tc-99m kompleksleriyle) 

Radyonüklid Tedavi I-131 (10 mCi) 

Radyonüklid Tedavi I-131 (15 mCi)

 • IMG_0876.JPG
 • IMG_0590.JPG
 • IMG_0580.JPG
 • IMG_0583.JPG
 • DSC_8915.JPG
 • DSC_8897.JPG
 • DSC_8885.JPG
 • DSC_8877.JPG
 • DSC_8867.JPG
 • DSC_8861.JPG
 • DSC_8850.JPG