Anestezi Yoğun Bakım 3. Basamak
28 Şubat 2024

  • ekip 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 2.jpg
  • 1.jpg
  • ekip 3.jpg


Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin hizmete başladığı 1971 yılında Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği kurulmuştur. 2008 yılında Prof Dr Mustafa Gönüllü'nün eğitim sorumluluğunda Anestezi Kliniği'ne bağlı olarak 20 yatakla hizmet veren Yoğun Bakım Ünitesi kurulana kadar yoğun bakım hizmetleri açık yoğun bakım şeklinde veya rotasyonlar ile yürütülmüştür. 2008 tarihinden sonra ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi, üçüncü düzey ve mesaisinin en az % 80'ini yoğun bakımda geçiren anestezist yoğun bakım hekimleri ile yürütülmüştür. Artan talep ile 2011 yılında yatak sayısı 27'ye çıkmıştır. 2013 yılında Mustafa Gönüllü'nün emekliliği sonrasında Anestezi Yoğun Bakım Klinik sorumluluğu Doç Dr Işıl Köse ve sonrasında Doç Dr Nimet Şenoğlu tarafından yürütülmüştür. 

2012 yılında Yoğun Bakım yeni ihdas edilen tıpta uzmanlık alanlarından kabul edilmiş ve sonrasında Türkiye'de pek çok klinikte yoğun bakım yan dal eğitimi verilmeye başlanmıştır. Anestezi Yoğun Bakım Kliniğimiz 2014'de Suat Seren EAH Yoğun Bakım Kliniği ile ortak protokol oluşturmuş ve 2015 yılı itibariyle yoğun bakım yan dal eğitimi vermeye başlamıştır. Bu programdan uzmanlığını almış bilgi ve beceride tam donanımlı olarak 5 yoğun bakım yan dal uzmanını Türk Yoğun Bakım camiasına kazandırmıştır.

Üçüncü basamak yoğun bakım ünitesi olarak; her türlü medikal ve cerrahi hastanın takip edildiği kliniğimizde modern tıbbın gerektirdiği, USG ve Ekokardiyografi, kardiyak debi ölçümü ve tüm invaziv/noninvaziv monitörizasyon yöntemleri, ECMO tedavisi, intermittan ve sürekli hemodiyaliz tedavileri, post kardiyak arrest hastalarda hedeflenmiş sıcaklık yönetimi gibi üst düzey teçhizat ve donanım ile tedavi  imkanı  mevcuttur. Sağlık Bakanlığı ölçütlerine uygun, gelişmiş modern cihaz ve eğitimli hemşire kadrosuyla donatılmış 34 yataklı 3. düzey yoğun bakım ünitesi geçmiş yıllarda yılda ortalama 800 hastaya hizmet vermiştir.