Değerlerimiz
13 Şubat 2024

                                                                             DEĞERLERİMİZ

  Hakkaniyet: Çalışmalarımızda eşit, adil ve şefkatli davranırız.

  Bilimsellik: Hizmetleri bilimsel gerçeklere uygun ve teknolojik imkanlardan yararlanarak planlar ve uygularız.

  Ekip Çalışması: Birbirimizi destekleriz. Farklı insan ve düşüncelere saygı duyar, tek bir vücut gibi çalışırız.

  Çevre Dostluğu: Sağlıklı insan için sağlıklı çevre gerektiği bilinci ile çalışır ve gereğini yaparız.

  İş Ahlakı: Etik kurallara uyar; eşitlik, güvenilirlik ve dürüstlüğü esas alırız.

  Kalite: Ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlar doğrultusunda iyi ve güvenli hizmeti sunarız.

  Rehberlik: Sağlık sektörüne yön veren, denetleyen ve kontrol eden bir yönetim anlayışını benimseriz.