Dergimiz EBSCO Veri Tabanında
11 Ocak 2021

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin resmi yayın organı olan Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, hali hazırda indekslendiği Türk Atıf Dizini , Ulakbim, Index Copernicus, Google Scholar ve DOAJ bilimsel veri tabanlarına ek olarak bu yıl başvurduğmuz EBSCO veri tabanına da kabul edilmiştir. 

Dergimizin bilimsel değerini arttıran bu güzel haberi sizlerle paylaşmaktan onur ve mutluluk duymaktayız. Dergimizin uluslararası platformda daha fazla söz sahibi olması adına emeği geçen başta editörümüz Prof. Dr. Yusuf Özlem İlbey, yardımcı editörlerimiz Doç. Dr. Mehmet Zeynel Keskin ve Doç. Dr. Pınar Gençpınar olmak üzere editörler ve danışma kurulundaki tüm saygıdeğer hocalarımıza teşekkür ederiz. 

Doç. Dr. Mustafa EMİROĞLU
SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Başhekimi