Karaciğer Metastazı Gelişen Hasta Laparoskopik Ameliyat İle Sağlığına Kavuştu
28 Aralık 2020

  • 1.JPG


Kolon kanseri ameliyatı ile tedavisinin tamamlanmasının ardından  Karaciğer metastazı gelişen  Suriye uyruklu Ahmed Alhamed,  Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen Laparoskopik karaciğer ameliyatı ile sağlığına kavuştu. 

İzmir’de yaşayan 26 yaşındaki Ahmed Alhamed 1 buçuk yıl önce kalın bağırsak (sigmoid kolon) kanserine bağlı tıkanıklık nedeniyle SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde acil ameliyat edilerek kolostomi açıldı. Covid-19 pandemi sürecinde takiplerinde karaciğer metastazı gelişen hastaya mikrodalga ablasyon (mikrodalga enerji ile kanser dokusunun yakılması)uygulandı. Ablasyon tedavisi sonrasında Karaciğer Segment 6 ve 4’te hastalığın tekrar etmesi sonucunda  hastanın ameliyat edilmesine karar verildi. SBÜ  İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Cerrahi Kliniği’nden Doç Dr. Bülent Çalık ve Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Ufuk Uylaş tarafından gerçekleştirilen  Laparoskopik operasyonla,  küçük kesilerden karına girilerek Alhamed’in   karaciğerinin 6 ve 4’üncü segmentindeki kanserli dokular çıkartıldı. 

Bölgede nadir yapılıyor

Yapılan ameliyatı değerlendiren Doç Dr. Bülent Çalık ve Op. Dr. Mustafa Ufuk Uylaş, “Bu yöntemle yapılan ameliyat, İzmir’de ve bölgede nadir yapılmaktadır. Ayrıca hastamızın diğer bir özelliği ise önceki ameliyatının açık yapılmış olması ve kolostomisi olması idi. Laparoskopik ameliyatlardan sonra hasta kendini daha çabuk toparlamakta ve  kozmetik açıdan istenmeyen görüntüler de  oluşmamaktadır. Şeklinde bilgi verdi.  

Pandemi sürecinde  kanser hastalarının cerrahi tedavilerine ara verilmemeli 

Süreç hakkında konuşan Doç. Dr. Bülent Çalık, Genel cerrahi kliniklerinin  fazla sayıda kanser hastasının ameliyat edildiği ve takip edildiği klinikler oduğunu ve  kanser hastalarının tedavisine ilgili branşlarla yapılan multidisipliner toplantılarda karar verildiğini belirtti. Bu toplantılarda ayrıca COVID-19’un hastanedeki ve bölgedeki durumu da değerlendirilerek kanser vakalarının cerrahi veya cerrahi olmayan diğer tedavilere yönlendirilmesi konusunda kararlar alındığnı ifade eden Doç. Dr. Çalık “Hastalar bu konsensus kararları hakkında bilgilendirilmekte ve karar süreçlerine aktif olarak katılmaları sağlanmaktadır. Pandemi sırasında cerrahi endikasyonu dahilindeki hastaların doğru yönetilmesi hem acil durumlara bağlı mortalitenin  önüne geçmek, hem de kanser hastalarının süreç içerisinde doğru yönetilebilmesi için önemlidir. Kanser hastalarının ameliyat endikasyonları dikkatli konulmalı ve cerrahi tedavilerine ara vermeden devam edilmelidir. Hastanemiz Covid-19 hastalarının tedavisinin yapıldığı bir hastanedir. Ameliyathanemizde aerosolizasyon açısından gerekli önlemler alınmaktadır. Hastamızın yatış süresini kısaltıp Covid 19 enfeksiyon bulaş riskini de azaltmak adına laparaskopik ameliyat yapma kararı aldık. Kliniğimizde sadece karaciğer değil; kalın bağırsak, mide ve özofagus (yemek borusu) kanserleri cerrahisinde de laparoskopik ameliyatlar yapılmaktadır.” dedi. 

Dr. Çalık ve Dr. Uylaş, ayrıca “Hastanemizde bize her türlü desteği sağlayan Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Cengiz Aydın, Başhekim Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu ve pandemi sürecinde ameliyatta ve serviste canla başla bizimle çalışan hemşirelerimize, mesai arkadaşlarımıza ve tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz” ifadelerini kullandılar.