Mevzuat
02 Temmuz 2019

Klinik araştırmalar TİTCK tarafından onay verilen Etik Kurulların onayı ve Sağlık Bakanlığının izni ile gerçekleştirilmektedir. 

Etik Kurullar, araştırmaya katılacak gönüllülerin hakları, sağlık yönünden güvenliği ve esenliğinin korunması amacıyla araştırma hakkında bilimsel ve etik yönden görüş vermek amacıyla oluşturulan bağımsız kurullardır.

SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu aşağıdaki araştırmalara ait izin başvurularını değerlendirir

           -       Beşeri tıbbi ürünler klinik araştırmaları (Faz 1,2,3,4),

           -       Biyoyararlanım/biyoeşdeğerlik çalışmaları,

          -       Sağlık beyanlı ürünlerin klinik araştırmaları,

         -        Gözlemsel ilaç çalışmaları,

         -        Kök hücre, organ doku nakli ve geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamaları hariç olmak üzere tedavi yöntemlerinin klinik araştırmaları.

Daha ayrıntılı bilgi ve yasal mevzuata https://www.titck.gov.tr/faaliyetalanlari/ilac/klinik-arastirmalar adresinden ulaşılabilir.