Etik Kurulda Sunum Yapacakların Dikkatine
14 Haziran 2021

Etik Kurul Sunumları çalışmanın sorumlu hekimince yapılacaktır. Hekimin idari görevlendirme veya sağlık kurulu raporu nedeni ile katılamayacağı durumlarda çalışmada yer alan başka bir çalışmacı tarafından sunum yapılabilir. 

Tanım: T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayınlanan "KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULLARININ STANDART ÇALIŞMA YÖNTEMİ ESASLARI" na göre çalışmalarını sürdürecek olan İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, öncelikle hastanemiz bünyesinden ve etik kurulu bulunmayan hastanelerden yapılan başvuruları kabül etmektedir.

Başvuru: Çalışma yapmak isteyen araştırıcıların, başvuru esasları web sayfamızda bildirilen formatta hazırladıkları dosyalarını, Etik Kurul Sekreterliği’ne bırakmaları gerekmektedir.

Başvuru Görüşülmesi: Başvurular alındıktan sonra yönetmelikte belirtilen sürede görüşülür.Başvurulan çalışmaların bilimsel ve etik yönden uygunluğu yapılacak toplantılarda değerlendirilecektir.

Çalışmanın başlatılması: Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, yönetmelikte belirtilen çalışma ve araştırmalar etik kurul onayı alsada Bakanlık izni olmadan klinik araştırma başlatılamaz.

Çalışma dosyasında değişiklik: Araştırmanın yürütülmesi sırasında, İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu’nda belirtilen değişikliklerden herhangi birini yapma ihtiyacı ortaya çıkarsa, bu değişiklik/değişikliklerin ilgili etik kurula ve yönetmelikte belirtilen çalışma tiplerinde ise Bakanlığada bildirilmesi gerekir. Etik kurul bu değişiklikleri on beş gün içerisinde; Bakanlık ise otuz gün içerisinde değerlendirerek uygun bulduklarını onaylar.

Çalışma takibi: Etik kurul çalışmayı aşamaları esnasında takip eder.çalışmanın sonuçlarının etik kurula bildirilmesi gerekir.