Yenidoğan (Neonatoloji)
13 Haziran 2023Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği, Doç. Dr. Esra Arun Özer'in 2008 yılında Neonatoloji Klinik Şefi olarak atanması sonrasında hastanemizin yan dal uzmanlık eğitimi veren ilk kliniği olarak kurulmuştur. 2009 yılında ilk yan dal asistanlarını alan kliniğimiz, bugüne kadar toplam 9 neonatoloji uzmanı yetiştirmiştir. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ile ortak kullanım anlaşması sonrasında 2013 yılında göreve başlayan Prof. Dr. M. Mansur Tatlı 3 yıl süre ile kliniğimizin eğitim sorumluluğunu yapmıştır. Bu dönemde Doç. Dr. Esra Arun Özer idari sorumlu olarak görev yapmıştır. Doç. Dr. Esra Arun Özer’in ayrılışından sonra idari sorumluluk görevini Doç. Dr. Melek Akar ve Eğitim Sorumluluğu görevini ise Doç. Dr. Mehmet Helvacı yürütmüştür. Doç. Dr. Mehmet Yekta Öncel ise 2017 yılında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği Eğitim Görevlisi olarak göreve başlamıştır. Halen Doç. Dr. Mehmet Yekta Öncel kliniğimizin Eğitim Sorumlusu, Doç. Dr. Defne Engür ise İdari Sorumlu olarak görev yapmaktadır. 

Yenidoğan Kliniği'nde 3’ü doçent toplam 8 neonatoloji uzmanı, 7 pediatri uzmanı ve 1 yenidoğan yan dal asistanı görev yapmaktadır. Ayrıca kliniğimizde 46'sı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi III. ve IV. düzey yoğun bakım ünitesinde, 31'i Kadın Hastalıkları ve Doğum Klinikleri Ek Binasında yer alan II. düzey yenidoğan yoğun bakım ünitesinde olmak üzere toplam 77 hemşire görev yapmaktadır. 

Yılda yaklaşık 10000 canlı doğumun gerçekleştirildiği Ege bölgesinin en büyük Kadın Hastalıkları ve Doğum ve Perinatoloji Klinikleri’nin varlığı nedeni ile ünitemize başta hastanemizde doğan riskli bebekler olmak üzere dış merkezlerden sevk edilen bebekler kabul edilmektedir. III ve IV. düzey olarak düzenlenen kliniğimizde yenidoğan bebeklere noninvaziv ventilasyon, konvansiyonel ve yüksek frekanslı ventilasyon, nitrik oksit tedavisi, hipotermi tedavisi, NIRS ve aEEG monitorizasyonu yapılabilmektedir. Ayrıca hasta başı ultrasonografi ve ekokardiyografi olanakları bulunmakta, gerektiğinde tüm pediatrik yan dallardan ve cerrahi dallardan konsültasyonlar yapılmaktadır. 

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Klinikleri binasında hafta içi her gün Yenidoğan Poliklinik hizmeti verilmektedir. Bu poliklinikte 0-28 gün arasındaki bebeklere bakılmaktadır. Ayrıca kliniğimize bağlı “Emzirme Danışmanlığı ve Relaktasyon Polikliniği” Kadın Hastalıkları ve Doğum Klinikleri Ek Binasında hizmet vermektedir. Bu poliklinikte anne sütünün artırılması, meme bakımı ve sorunları, anne sütünün sağılması, saklanması ve depolanması, emzirmede sık karşılaşılan sorunları gidermek için alanında deneyimli emzirme danışmalarımız tarafından hizmet verilmektedir. 

Eğitim kadromuz tarafından düzenli aralıklarla Neonatal Resüsitasyon Programı (NRP) Kursları ve Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimleri verilmektedir. Ayrıca Kliniğimiz Sağlık Bakanlığı'nın Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programı Eğitim Merkezleri’nden biridir.

Ekibimiz

Doç. Dr. Mehmet Yekta Öncel (Eğitim Sorumlusu)

Doç. Dr. Defne Engür (İdari Sorumlu)

Doç. Dr. Melek Akar (SBÜ Eğitim Görevlisi)

Uzm. Dr. Sümer Sütçüoğlu (Başasistan)

Uzm. Dr. Deniz Gönülal

Uzm. Dr. Meltem Koyuncu Arslan

Uzm. Dr. Özgün Uygur Yorgancı

Uzm. Dr. Fırat Ergin

Uzm. Dr. Hüseyin Üstün (Neonatoloji yan dal uzmanlık öğrencisi)

Türkan Boztepe Tonbul (Sorumlu Hemşire)

Ebru Yıldırım Birol (Sorumlu Hemşire)