Doç. Dr. Tülay KILIÇASLAN AYNA
15 Nisan 2022

Özgeçmiş | Biography

Adı Soyadı : Doç. Dr. Tülay KILIÇASLAN AYNA

Uzmanlık Alanları : Tıbbi Biyoloji Uzmanı


Eğitim:

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: İstanbul Belgrad Ormanı Bend Dereleri Omurgasız Limnofaunası ile ilgili ön çalışma Prof.Dr. A.Yavuz Kılıç

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:  IL-2 Etkisi ile Aktif Hale Getirilen Modifiye MLC Testinde İmmunsupresan İlaçların EtkisiDanışman: Prof. Dr. Filiz Aydın

Doktora Tezi Başlığı ve Tez Danışmanı: Böbrek Nakli sonrasında Verici HLA Antijenlerine Karşı Oluşan Antikorların Flow cytometry Cross Match yöntemi ile Araştırılması Danışman: Prof. Dr. Mahmut N.Çarin

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Lisans

Biyoloji Anadolu Ünv. Fen Edebiyat Fakültesi

1992

Yüksek lisans

Zooloji Anadolu Ünv. Fen Bilimleri Enstitüsü

1995

Yüksek lisans

Tıbbi Biyoloji İÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ABD / Doku Tiplendirme Lab.

1998

Doktora

Tıbbi Biyoloji İÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ABD / Doku Tiplendirme Lab.

2005

Araş.Gör.

İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD / Doku Tiplendirme Lab.

1995-2012

Öğr. Gör. /

İKÇÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik AD / Tepecik EAH Doku Tiplendirme Lab. Sorumlu Yardımcısı

2012-2014

Yrd. Doç.Dr.

İKÇÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik AD / Tepecik EAH Doku Tiplendirme Lab. Sorumlu Yardımcısı

2014-2015

Doç.Dr.

İKÇÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik AD / Tepecik EAH Doku Tiplendirme Lab. Sorumlu Yardımcısı

2015-

 

      

Yürütücüsü olduğu projeler

 

 1.  Tülay K.Ayna, A. Sarper Diler, Hilmi Tozkır, A.Türkmen, H Şentürk, M Gürtekin, M Çarin Flow Cytometri’ de FLOW - PRA Yöntemi İle Panel Reaktif Antikor Antikorların  Monitorizasyonu. İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri        Proje  No: 605/15122006 .

 2. Tülay Kılıçaslan Ayna,  Hayriye Şentürk Çiftçi, Yaşar Çalışkan, Mehmet Gürtekin, Aydın Türkmen, Mahmut Çarin: Böbrek Transplantasyonu olan Hastalarda Sitometrik Boncuk Dizisi İle Sitokin Düzeylerinin Ölçülmesi Türk Nefroloji Derneği İstanbul Şubesi-Proje No: 2010/802-257.
 3.  

 4. Tülay Kılıçaslan Ayna, Mustafa Soyöz, Yusuf Kurtulmuş, Berk Özyılmaz, İbrahim Pirim. Böbrek Bekleme Listesindeki Hipersentize Hastalarda Anti-Hla Antikorlarının Tek İnsan Lökosit Antijen Kaplı Akım Sitometri Boncukları İle Saptanması. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri        Proje  No:2013-1-TCSP-11
 5.  

  Araştırmacısı olduğu projeler

 1. Mehmet Gürtekin, Hayriye Şentürk Çiftçi, Tülay Kılıçaslan Ayna,  Yaşar Çalışkan, Aydın Türkmen, Mahmut Çarin. : Böbrek Transplant Alıcılarda Allograft reddi ve transplantasyon sonrası enfeksiyonlar ile CD4 hücre içi ATP konsantrasyonlarının ilişkisi. Türk Nefroloji Derneği İstanbul Şubesi- Proje No: 2010.
 2. Yaşar Çalışkan, Tülay Kılıçaslan Ayna,  Hayriye Şentürk Çiftçi, Mehmet Gürtekin, Aydın Türkmen, Mahmut Çarin: Böbrek Transplantasyonu Olan Hastalarda T Regulatör Hücrelerin Araştırılması. Türk Nefroloji Derneği İstanbul Şubesi- Proje No: 2010).
 1. Yaşar Çalışkan, Tülay Kılıçaslan Ayna,  Bayram Kıran, Selim Badur, Hayriye Şentürk Çiftçi, Aydın Türkmen: Böbrek transplantasyon alıcılarında gelişen BK virusu enfeksiyonu seyrinde düzenleyici T hücrelerinin rolü İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri  Proje No: 2010.
 2. Mustafa Soyöz, Tülay Kılıçaslan Ayna, Yusuf Kurtulmuş, Berk Özyılmaz, İbrahim Pirim. Donör Lenfosit ve Endotel Öncül Hücrelerine Karşı Gelişen Antikorların Eş Zamanlı Olarak Akım Sitometri Çaprazlama Testi İle Tespiti. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri. Proje  No:2013-1-TCSP-13

İdari Görevleri

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sürekli Tıp Eğitimi Kurulu üyesi

Üyesi Olduğu Bilimsel Kuruluşlar:               

 

 1. EFİ ( Avrupa İmmünogenetik Federasyonu)
 2. Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği
 3. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği

 

Ödüller

      1. European Federation for  Immunogenetics Kongre Bursu

     16. EFI kongresi Strasburg-Fransa

2. 12th International Congress of TDM & Clinical Toxicology October 2-6 2001 Stuttgart Germany.

ESERLER

A- Uluslararası  Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

A1.Nevruz Turan, Kadriye Akgün Dar, Serap Erdem Kuruca, Tülay Kiliçaslan Ayna, Vildan G.Seyhan, Belkıs Atasever, Filiz Meriçli, Mahmut Çarin. Cytotoxic effect of leaf, stem and root extracts of  Nerium oleander on leukemia cell lines and role of the p-glicoprotein in this effect. Journal of Experimental Therapeutics and Oncology. 6; 31-8: 2006.

A2. Şükrü Öztürk, Tülay K. Ayna, Kıvanç Çefle, Şükrü Palanduz, Hayriye Ş. Çiftçi, Selvi  Kaya, A. Sarper Diler, Aydın Türkmen, Mehmet Gürtekin, Mehmet Şükrü Sever, Mahmut Çarin. Effect of cyclosporin A and Tacrolimus on sister chromatid exchange frequency in renal transplant. Investigation of  Sister Chromatid Exchange by Cyclosprin A and Tacrolimus. Genetic Testing. 12(3); 427-30: 2008.

 

A3. Hulya Sayilan Sen, Tulay Kilicaslan Ayna, Hayriye Senturk Ciftci, Sevgi  Kalayoğlu Besisik, Emel Ayse Onal, Arzu Akcay, Hulya Bilgen, Mehmet Gurtekin, Deniz Sargin, Mahmut Carin. The predictive value of Stimulation Index calculated by Modified Mixed Lymphocyte Culture in the detection of GVHD following Hematopoietic Stem Cell Transplantation. Turkish Journal of Hematology. 27;165-170: 2010.

A4. Tülay Kılıçaslan-Ayna, Hilmi Tozkır,Hayriye Şentürk Çiftçi, Hakan Gürkan, Emre Tekgündüz, Çetin Algüneş,  Mehmet Gürtekin, Mahmut Çarin. HLA-DP uyumzusluğunun mikst lenfosit kültür testinde hücre proliferasyonu üzerine etkisi. Balkan Medical Journal, 2011;28(2):224-226.

A5. T.K. Ayna, H.S. Ciftci, G. Isitmangil, M. Gurtekin, M. Carin. Flow Cytometric Cross  Matching and Panel Reactive Antibodies in Chronic Renal Failure Patients. Transplantation Proceedings. 43(3);805-808:2011.

A6. D.Middleton, A.Meenagh,C.Sleator,P.A. Gourraud, T. Ayna, H.Tozkir, A.A.Köse, G.Azizlerli,A.S.Diler. No  association of KIR genes with Behcet’s Disease.Tissue Antigens 70,435-438; 2007

A7.  T.K. Ayna, H.S. Ciftci, G. Isitmangil, M. Gurtekin, M. Carin. Flow Cytometric Cross Matching and Panel  Reactive Antibodies in Chronic Renal Failure Patients. Transplantation Proceedings. 43(3);805-808:2011.

   A8. Sağıroğlu T, Tozkır H, Kılıçarslan-Ayna T, Yağcı MA, Sezer A, Carin M. Is flow cytometry crossmatch analysis using sera with different dilutions important for pretransplant analysis? A case report.Transplant Proc. 2012 Jul-Aug;44(6):1767-9. doi: 10.1016/j.transproceed.

A9. Tozkir H, Sağiroğlu T, Kiliçarslan-Ayna T, Tan S, Çopuroğlu E, Sağiroğlu G, Sari G, Gürkan H, Sezer A.The presence of donor-specific antibodies in renal transplantation.Transplant Proc. 2012 Jul-Aug;44(6):1667-9. doi: 10.1016/j.transproceed.

A10.Ayna TK, Ciftci HS, Tozkir H, Sagiroglu T, Isitmangil G, Gurtekin B, Gurtekin M. Flow cytometric evaluation of pregnancy-induced anti-donor immunization.Transplant Proc. 2012 Jul-Aug;44(6):1656-9. doi: 10.1016/j.transproceed.

A11. Hayriye Şentürk Çiftci, T Kilicaslan Ayna, Yasar Kerem Caliskan, Aydin Turkmen, Mehmet Gürtekin. Lipid Parameter, Doses and Blood Levels of Calcineurin Inhibitors in Renal Tranplant Patients. Indian Journal of Clinical Biochemistry, 2013;28(2):164-168.Doi:10.1007/s12291-0251-6. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12291-012-0251-6

A12.Tülay Kılıçaslan Ayna, Yaşar Kerem Çalışkan, Hayriye Şentürk Çiftci, Aydın Türkmen, Mehmet Gürtekin. Long-Term Effects of Antibodies aganist Human Leukocyte antigens Detected by Flow Cytometry in the First Year after Renal Transplantation. Balkan Medical Journal, 2013;30:37-45. DOI: 10.5152/balkanmedj.

A13. Hayriye Şentürk Çiftçi, Tülay Kılıçaslan Ayna, Yaşar Kerem Çalışkan, İlter Güney, Hüseyin Bakkaloğlu, İsmet Nane, Ali Emin Aydın, Aydın Türkmen, Mehmet Gürtekin. The effect of Multidrug resistance protain 1 (MDR1) polymorphism on the blood Concertrations of  Tacrolimus in Turkish Renal Transplant Patients. Transplantation Proceedings

A14. Ayna TK, Soyöz M, Kurtulmuş Y, Doğan SM, Özyılmaz B, Tuğmen C, Pirim I. Comparison of complement-dependent cytotoxic and flow-cytometry crossmatch results before cadaveric kidney transplantation. Tranplant Proc. 2013 Apr;45(3):878-80. doi: 10.1016/j.transproceed. 2013.02.083.

A15.Kurtulmuş Y, Ayna TK, Soyöz M, Özyılmaz B, Tanrısev M, Afacan G, Colak H, Pirim I. Comparision of anti-HLA antibodies of kidney transplant candidates with chronic renal failure by two different methods: Flow-PRA and Luminex PRA. Tranplant Proc. 2013 Apr; 45(3):875-7. doi: 10.1016/j.transproceed.2013.02.074.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Oğuz FS, Kilicaslan T, Diler AS, Kekik Ç, Seyhun Y, Oğuz R, Yalman N, Beşışık S, Anak S, Çarin M. Association of HLA- DR Alleles with Acut leukemias and aplastic anemia in Turkish population., 14.European Immunogenetics and Histocompatibility Conference (Human Immunology)  Vol. 61, suppl 1, p:130, 4-7  April 2000.

B2. Kilicaslan Ayna T, Aydın F, Şentürk H, Karahan G, Kalayoğlu Beşışık S, Sargın, Çarin M. Comparison  of Immunosupressives in Modified Mixed Lymphocyte Culture. European Group For Blood and  Marrow Transplantation abstract book. Volume 27, Supplement 1, p:1231, March 2001.

B3. F.Oğuz, AS Diler, H.Tozkır, T.Ayna, E. Kasapoğlu, L.Ocal, Ç.Kekik, H.Çamlıca, M.Carin. HLA B27 subtypes in Turkish patients with spondyloarthropathy and healthy controls. 16th European Histocompatibility Conference,  29(2); p:154, 2 April 2002.

B4. TK Ayna, Y.Seyhun, A. Türkmen, AE Aydın, M. Çarin. Comparision between FCXM and CDCXM procedures for detecting IgG anti-donor Antibodies. 16th European Histocompatibility Conference. 29(2); p:158, 2 April 2002.

B5. H.Tozkir, G.E.Karahan,T.Ayna, Y.SEyhun, C.Kekik, A.Turkmen, M.N.Carin, The assesment of immunolojic parameters in a patient prepairing for renal transplantation.15th european immunology congress, june 8-12, 2003, Rhodes, Greece.

B6. Şentürk Çiftçi Hayriye, Diler A.Sarper, Öztürk Şükrü, Önal A.Emel, Kaya Selvi, Ayna Tülay, Cefle Kıvanç, Karahan Gonca, Palandüz Şükrü, Gürtekin Mehmet, Çarin Mahmut. Effect of cyclosporin A and Tacrolimus on sister chromatid Exchange frequency in renal transplant patients. 18th European  Immunogenetics And Histocompatibility Conference. Genes and immunity Volum 5(1), p: 79, 8-11 May 2004.

B7. AS Diler, H. Şentürk-Çiftçi, T.Ayna, S.Kaya, M.Gürtekin, M.Çarin. Proficiency Testing for the measurement of Sirolimus by HPLC: PT Distribution 65; Centre 110 Experince. Turkish Journal of Immunology,Volum 9 (2), p:188,  2004.

B8. Hayriye Ş. Çiftçi, Tülay K. Ayna, Hilmi Tozkır, Selvi A. Kaya, A. Sarper Diler,  Aydın Türkmen, Mehmet Gürtekin, Mahmut Çarin: Stability of Rapa in Whole Blood. 19th European  Immunogenetics And Histocompatibility Conference. Genes & Immunıty Vol  Supplement 1,  p: 66,  23-26 April 2005.

B9. Tülay K. Ayna,Hayriye Ş. Çiftçi, A. Sarper Diler,  Hilmi Tozkır, Selvi A. Kaya, Mehmet Gürtekin, Mahmut Çarin. Comparison of EMIT AND MEIA assays for whole blood tacrolimus determination. 19th European Immunogenetics And Histocompatibility  Conference. Genes & Immunıty Vol 6 – Supplement 1, p:66, 23-26 April 2005.

B10. Hilmi Tozkır, A. Sarper Diler, Hayriye Ş. Çiftçi, Tülay K. Ayna,  Aydın Türkmen, M. Gürtekin, M. Çarin: Correlation between sirolimus levels and erytrocyte count. 19th European Immunogenetics And Histocompatibility Conference. Genes & Immunıty Vol 6 - Supplement 1, p:65, 23-26 April 2005.

B11. Hayriye Ş. Çiftçi, A. Sarper Diler, Tülay K. Ayna, Hilmi Tozkır, Selvi A. Kaya, Aydın Türkmen, Binnur Pınarbaşı, Sebahattin    Kaymakoğlu, Mehmet Gürtekin, Mahmut Çarin: Factors  Effecting blood tacrolimus levels by MEIA in renal transplant patients. 19th  European Immunogenetics And Histocompatibility Conference. Genes  & Immunıty Vol 6 - Supplement 1, p:65, 23-26 April 2005.

B12. Mehmet Gürtekin, A. Sarper Diler, Hayriye Ş. Çiftçi,  Tülay K. Ayna, Hilmi Tozkır, Mahmut Çarin: Number of HLA disparity is not correlated with quantitative responsiveness in Mixed Lymphocyte culture setting. 19th European Immunogenetics And  Histocompatibility Conference. Genes & Immunıty  Vol 6 - Supplement 1, p:65, 23-26 April 2005.

B13. Diler S, Oguz F, Moscoso J, Zamora J, Serrano-Vela JI, Cachafeiro JIRA, Martinez-Laso J, Kekik C, Ayna TK, Seyhun Y, Tozkir H, Carin M, Arnaiz-Villena A Turkish HLA alleles and haplotypes support that Turks belong to the older Mediterranean substratum. Genes and Immunity Vol 6 Supplement 1, p:33, 23-26 April 2005.

B14. Sarper A. Diler, Hilmi Tozkır, Hayriye Senturk, Tulay   Ayna, Fatma Oguz, Mehmet Gurtekın, Melih Aktan And Mahmut N.Çarın. The influence of HLA in Turkısh chromic lymphocyte leukemia patients  and a familial association. 31th ASHI Annual Meeting. Amerıcan Socıety For Hıstocompatıbility And    Immunogenetıc, Human Immunology Vol: 66(8),p:63, 17-21 October  2005.

B15. A. Sarper Diler, Hayriye Şenturk Çiftçi, Fatma Savran Oguz, Hilmi Tozkır, Tülay K.Ayna, Cemal Cıftcı, Mehmet Gürtekin, Mahmut Çarin: Association of certain HLA antigens with acute myeloid leukemia. XXXth World Congress Of The Internatıonal Socıety  of  Hematology. Turkısh Journal of Haematology, Vol 22, p:118 September 28- October 2, 2005.

B16. M. Gürtekın,  AS. Dıler, T.K. Ayna, H. Senturk Cıftcı,  C Cıftcı, M. Carın. Low proliferative capacity of HLA-DRB1*14 IN mixed lymphocyte culture assay. 20th European Immunogenetics And Histocompatibility Conference. Tıssue Antıgens Vol 67 (6), p: 582,  8-11 June 2006.

B17. H. Senturk Cıftcı,  T.K. Ayna, AS. Dıler, C Cıftcı, M. Gürtekın, M. Carın. Lymphocyte responsiveness to phytohaemagglutinin in Behçet’s disease. 20th European Immunogenetics And Histocompatibility Conference. Tıssue Antıgens Vol 67 (6), p:582, 8-11 June 2006.

B18. A. Dıler, H. S. Cıftcı,  T.K. Ayna, O.Ozkan,  A.Turkmen,  M. Gürtekın,  M. Carın. Role of HLA antigens in in-vitro steroid sensitivity and resistance in renal insufficiency patients.  20th European Immunogenetics And Histocompatibility Conference. Tıssue Antıgens Vol 67 (6), p: 582 8-11 June 2006.

B19. T. K. Ayna, H. Senturk Cıftcı, As. Dıler, C. Ciftci, M. Gürtekın, M. Carın. Autoresponsıveness of peripheral blood mononuclear lymphocytes in Alopecia Areata patients. 20th European Immunogenetics And Histocompatibility Conference. Tıssue Antıgens Vol 67 (6): 8, p:581, 8-11 June 2006.

B20. T.K. Ayna, As. Dıler, H. Senturk Cıftcı, H. Tozkır, M. Gürtekın, M Carın. CD45rRA, CD45RO, CD33 And gd T cell expansion in Behçet’s disease. 20th European Immunogenetics and Histocompatibility Conference. Tıssue Antıgens vol 67 (6):, p: 578,  8-11 june 2006.

B21. A. Dıler, T.K. Ayna, H. Senturk. Cıftcı,  V. Karaman, M. Gürtekın, M. Carın. KIR gene diversity in Turkısh popülation. 20th European Immunogenetics And Histocompatibility Conference. Tıssue Antıgens Vol 67 (6):S 571,  8-11 June 2006.

B22. H. Senturk. Ciftci,  T.K. Ayna, C. Ciftci,  A.S. Diler, M. Gürtekin,  M. Carin. Comparison of cyclosporin A measurement with enzyme multiple immunoassay technique using Cobas Mira and viva. 20th European Immunogenetics And Histocompatibility Conference. Tıssue Antıgens Vol 67 (6): S 582,  8-11 June 2006.

B23. Azizlerli G, Ayna T, Şentürk-Ciftci H,Topkarcı Z, Tozkır H, Akdağ-Köse A, Gürtekin M, Diler AS. KIR Genotypes in Behcet’s Disease.12th İnternational Conference on Behcet Disease. Clinical and Experimental Rheumatology: 24 (Suppl. 42), p:11, 19-23 September, 2006.

B24. Tulay KilicaslanAyna, Hayriye Şentürk Çiftçi, Sarper Ali diler, Afet Akdağ Köse, Zeynep Topkarcı, Mehmet Gürtekin, Gülsevim Azizlerli. Association of HLA B and HLA C antigens with alopecia areata. 15 th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology. P:23, 4-8 october 2006.

B25. Zeynep Topkarcı, Sarper Ali Diler Tulay KilicaslanAyna, Hayriye Şentürk Çiftçi, , Afet Akdağ Köse, , Mehmet Gürtekin, Gülsevim Azizlerli. Measuring in vitro responsiveness of peripheral blood lymphocytes in alopecia areata patients. 15 th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology. p:51, 4-8 october 2006.

B26. V Karaman, A Diler, T Kilicaslan-Ayna, H Sentürk-Ciftci, H Tozkir, N Yalman, M Gurtekin, M Çarin. Relatedness of mixed lymphocyte culture test with patient-donor parameters in hematopoietic stem cell transplantation. 21st European Immunogenetics And Histocompatibility Conference, Tıssue Antıgens Vol 69 (5): p: 521,  5-8 May 2007.

B27. T Kilicaslan-Ayna, H Tozkir H Sentürk-Ciftci, , M Gurtekin, A Diler, M Çarin. Role of post transplant donor specific antibodies by flow cytometric cross-match. 21st European Immunogenetics And Histocompatibility Conference. Tıssue Antıgens Vol 69 (5), p:506,  5-8 May 2007.

B28. H Sentürk-Ciftci, H Tozkir, T Kilicaslan-Ayna,  A Diler, M Gurtekin, A. Türkmen, M Çarin. Predictive role of celluler assay in appropireate immunsupressive agent selection in renal transplantation. European Immunogenetics and Histocompatibility Conference, (Tıssue Antıgens Vol 69 (5): S 465),  5-8 May 2007.

B29. Gürkan Tellioğlu, Hilmi Tozkır, A. Sarper Diler, Tülay Kilicaslan, Bülent Yiğit, Gülbu Işıtmangil, Aydın Türkmen, İzzet Titiz, Mahmut Çarin. Cytokine immunomonitorization of renal transplant recipients. II. Congress of Molecular Medicine 24-26 March 2007.

B30. H.Tozkir, TK Ayna, HS Ciftci, H Bakkaloğlu, H. Yazıcı, M Çobanoğlu, M Yıldırım, A Turkmen, U Eldegez, M Gürtekin, M Carin. Flow cytometric crossmatching in cadaveric renal transplantation. European Immunogenetics and Histocompatibility Conference, (Tıssue Antıgens Vol 71 (4): S 298),  2-5 April 2008.

B31. HS Ciftci, TK Ayna,  H.Tozkir, M Gürtekin, M Carin. Lymphocyte reactivity to phytohaemagglutinin in chronic myeloid leukemia. European Immunogenetics and Histocompatibility Conference. Tıssue Antıgens Vol 71 (4), p:311,  2-5 April 2008.

B32. TK Ayna, H.Tozkir, , HS Ciftci, G Karahan, M Gürtekin, M Carin. Flow cytometric evaluation of pregnancy-induced anti-donor immunization. European Immunogenetics and Histocompatibility Conference, (Tıssue Antıgens Vol 71 (4), p:296,  2-5 April 2008.

B33. Hayriye Şentürk Çiftçi, Tülay Kilicaslan Ayna, Mehmet Gürtekin, Mahmut Çarin. Comparison of two different assays for the determination of whole Blood Tacrolimus. 11th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology. Therapeutic Drug Monitoring 31(5)- p:333, October 3-8, -10-13, 2009.

B34. Hayriye Şentürk Çiftçi, Tülay Kilicaslan Ayna, Mehmet Gürtekin, Alp Gürkan, Sevgi Şahin, Mahmut Çarin. Evolution of the new FPIA for the determination of whole blood evorolimus concentrations in kidney transplant recipients. 11th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology. Therapeutic Drug Monitoring 31(5)- P509, October 3-8, 10-13, 2009.

B35. Hayriye Senturk Ciftci, Tulay Kilicaslan Ayna, Yasar Calıskan,  Hilmi Tozkir, Gulbu Isıtmangil, Mehmet Gurtekin, Aydın Turkmen,  Mahmut Carın. Determination of Whole-Blood everolimus concenterations in kidney transplant recipients using the innofluor FPIA. 23. İnternational Congress of the Transplantation Society, August 15-19,2010.

B36. Tulay Kilicaslan Ayna,Hayriye Senturk Ciftci, Hilmi Tozkir, Gulbu Isıtmangil, Mehmet Gurtekin, Mahmut Carın. Comparision of cross-matching and panel reactive antibodies  with flow cytometry in renal transplant patients.  23. İnternational Congress of the Transplantation Society, August 15-19,2010.

B37. Tulay Kilicaslan Ayna,Hayriye Senturk Ciftci, Yasar Kerem Calıskan, Mehmet Gurtekin, Aydın Turkmen, Mahmut Carın. Investigation of  posttransplant panel reactive antibodies by flow PRA method in the long term period. ESOT and AST Joint Meeting, Highlights in Biological Agent and Transplantation. October 1-3, 2010.

B38. Hayriye Senturk Ciftci Tulay Kilicaslan Ayna, Yasar Kerem Calıskan, Gulbu Isıtmangil, Mehmet Gurtekin, Aydın Turkmen, Mahmut Carın. The effect of presensıtızation on the allograft function in the posttransplant period. ESOT and AST Joint Meeting, Highlights in Biological Agent and Transplantation. October 1-3, 2010.

B39.Ayna TK, Ciftci HS, Aydoğan G, Sen HS, Akici F, Tucu D, Akcay A, Salcioğlu Z, Gurtekin M. Plasma concentration monitoring during high dose methotrexate treatment in childhood leukemia. Ther Drug monitoring 12th International congress of therapeutic drug monitoring and clinical toxicology. 2-6 October 2011.

B40. Ciftci HS, Ayna TK, Calıskan Y, Turkmen A, Gurtekin M. Lipit parameters doses and blood levels of calcineurin inhibitors in renal transplant recipient. Ther Drug monitoring 12th International congress of therapeutic drug monitoring and clinical toxicology. 2-6 October 2011.

B41.  Ayna TK, Ciftci HS, Calıskan Y, Turkmen A, Gurtekin M. Böbrek Nakli Sonrası Bir Yıl Boyunca Akım sitometri ile saptanan HLA antikorlarının Uzun Dönemdeki Etkileri. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi27-30 Ekim 2011.

B42. Çiftçi Hayriye Şentürk,Çalışkan Yaşar Kerem, Ayna Tülay Kılıçaslan, Güney İlter, Bakkaloğlu Hüseyin, Nane İsmet, Aydın Ali Emin, Türkmen Aydın, Gürtekin Mehmet. Böbrek Nakilli Hastalarda CYP3A5 Polimorfizminin Takrolimus ve Siklosporin Kan Düzeyi Üzerine Etkisi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi27-30 Ekim 2011.

B43. Tülay Kılıçaslan Ayna. Panel reaktif antikorların Saptanması. Türkiye Klinikleri Temel Tıp Bilimleri XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi 27-30 Ekim 2011.

 

B44.Tülay Kılıçaslan Ayna, Çiftçi Hayriye Şentürk,Çalışkan Yaşar Kerem, Aydın Türkmen, Mehmet Gürtekin. Long-term clinic effects of antibodies aganist HLA detectedby flow cytometry in first year after renal transplantation. 26 th European federation of ımmunogenetics and 23rd British society of Histocompatibility  and Immunogenetic Conferences. 31st May-3rd Jun , 2012.

B45. Çiftçi Hayriye Şentürk,Çalışkan Yaşar Kerem,Güney İlter,  Ayna Tülay Kılıçaslan, Bakkaloğlu Hüseyin, Nane İsmet, Aydın Ali Emin, Türkmen Aydın, Gürtekin Mehmet. Effect of CYP3A5 gene polymorphism on the level of Tacrolimus in Turkish Renal Transplant Patients. 26 th European federation of ımmunogenetics and 23rd British society of Histocompatibility  and Immunogenetic Conferences. 31st May-3rd Jun , 2012.

B46. Çiftçi Hayriye Şentürk, Ayna Tülay Kılıçaslan, Çalışkan Yaşar Kerem,Güney İlter, Türkmen Aydın, Gürtekin Mehmet. Genotype and allele distribution of C3435T polymorphism of MDR1 gene in Turkish population. 26 th European federation of ımmunogenetics and 23rd British society of Histocompatibility  and Immunogenetic Conferences. 31st May-3rd Jun , 2012.

D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

D1. Kaya AS., Kılıçaslan AT, Şentürk H, Ağırbaşlı H, Akar U,Gürtekin M, Yalman N, Anak S, Bilgen H, Çarin M, Gedikoğlu G. CsA Düzeylerinin TDx-m, EMIT ve AxSYM Metodları ile Karşılaştırılması Türk hematoloji ve Onkoloji Dergisi (THOD), cilt 10 sayı:4,212-6 2000.

D2. Kaya AS., Şentürk H., Ayna KT., Görgün Ö., Başaran M., Gürtekin M., Çarin M.: Osteosarkomlu hastalarda methotrexate düzeylerinin değerlendirilmesi. ITF Mecmuası 64: 1-2, S:59-65 2001.

D3.TK Ayna., F. Aydın., S. Beşışık., M.Çarin.: IL-2 Etkisi İle Aktif Hale Getirilen Modifiye MLC Testinde İmmunsupresan İlaçların Etkisi. I.U. ITF Mecmuası. CİLT 64, sayı 4 2001.

D4. Oğuz FS., Diler AS., Ayna T., Yalman N. Kalayoğlu Beşışık S., Bilgen H., Kekik Ç., Seyhun Y., Anak S., Sargın D., Çarin M., Gedikoğlu G.: Akut lösemi ve Aplastik anemide HLA-DRB Allelleri. Gülhane Tıp Dergisi 43 (3); 312-315 2001.

D5. Behiye Alyanak, Fatma Oğuz, A.Sarper Diler, Tülay Ayna, Nahit Motavalli, Mahmut Çarin. Otizm ile ilişkili HLA alellerinin PCR-SSP yöntemi ile araştırılması. ITF Mecmuası 65: 2, S:110-114 2002.

D6. Selvi Aygün Kaya, Hayriye Şentürk Çiftçi, Tülay Kılıçaslan Ayna, Mehmet Gürtekin, Mahmut Çarin. The assesment of Different Dilutions in the Determination of The C2 level. Turkish Journal of Immunology,Volum 8 1-2 December;39-43:2003.

D7. Tülay K.Ayna, A.Sarper Diler, Hayriye Şentürk, Mehmet Gürtekin, Mahmut Çarin. Flow Cytometry ile Panel Reaktif Antikorların Değerlendirilmesi. Klinik Gelişim; cilt19, sayı:2, 22-25 2006.

D8. A.Sarper Diler, Tülay K.Ayna, Hilmi Tozkır. KIR genleri ve hastalık patogenezindeki rolü Klinik Gelişim; cilt19, sayı:2, 37-44 2006.

D9. Hülya S. Şen, Tülay Kılıçaslan Ayna, M. Gürtekin. Kemik İliği Transplantasyonları Komplikasyonlarından Akut Graft versus Host Hastalığının Mikst Lenfosit Kültür (MLC) ile Önceden Belirlenmesi. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, cilt: 69, sayı: 3, 57-62, 2006.

D10. Tülay Kılıçaslan-Ayna, Ali Sarper Diler, Mahmut Çarin. Böbrek nakli sonrasında verici HLA antijenlerine karşı oluşan antikorların Akım sitometrisi ile çaprazlama yöntemi ile saptanması.İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, cilt: 69, sayı: 4, 93-97, 2006.

D11. Tülay Kılıçaslan-Ayna, Hayriye Şentürk-Çiftçi, Sarper Diler, Mehmet Gürtekin, Mahmut Çarin. Hematopoietik kök hücre nakli, Nakil yapılacak hastaya uygun verici seçiminde karışık lenfosit kültür testinin belirleyiciliği. Sendrom 19 (12): 32-36, 2007.

D12. Tülay Kılıçaslan-Ayna, Hayriye Şentürk-Çiftçi, Hilmi Tozkır, Ali Sarper Diler, Mehmet Gürtekin, Mahmut Çarin Yüksek Performans likit kromotografisi (HPLC) ve Mikropartikülenzim düzeyi (MEIA) yöntemleri ile saptanan tam kan sirolimus düzeylerinin karşılaştırılması. Volum: 70 Sayı 4: (93-97) 2007.

D13. Tülay Kılıçaslan-AYNA,Hayriye Şentürk ÇİFTÇİ, Hilmi TOZKIR, Mehmet GÜRTEKİN, Mahmut ÇARİN. İmmünsupresif İlaçların Etki Mekanizmaları. Gaziantep Tıp Dergisi, 15 (3):42-47,2009.

D14. Tülay Kılıçaslan-AYNA, Hayriye Şentürk ÇİFTÇİ, Yaşar ÇALIŞKAN,Mehmet GÜRTEKİN,Aydın TÜRKMEN, Mahmut ÇARİN. Akım Sitometrisi ile Böbrek Nakli Sonrası Vericiye Özgü Antikorların Monitorizasyonu. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, 19 (2): 94-101,2010.

D15. Tülay Kılıçaslan Ayna, Hayriye Şentürk Çiftçi, Mehmet Gürtekin. Tek Antijen Boncuk Çalışması İle Dönor’a Özgü Antikorların Saptanması. Türkiye Klinikleri J Nephrol. 6(1);17-21: 2011

D16. Tülay Kılıçaslan Ayna, Hayriye Şentürk Çiftçi, Yaşar Kerem Çalışkan, Hilmi Tozkır, Mehmet Gürtekin,  Aydın Türkmen, Mahmut Nezih Çalışkan.   "Böbrek Nakli Sonrası Birinci Yılda Panel Reaktif Antikorların Akım Sitometri İle Takip Edilmesi" Turkiye Klinikleri J Nephrol. 6(1);1-11: 2011. 

 

D17. Hayriye Şentürk ÇİFTÇİ, Tülay Kılıçaslan-AYNA, Yaşar ÇALIŞKAN, İtler GÜNEY, Mehmet       GÜRTEKİN.: Farmakogenetik  ve Kalsinörin İnhibitörleri. Farmakogenetik  ve Kalsinörin İnhibitörleri. Turkiye Klinikleri J Nephrol,2011;6(2):62-8.

 

D18.Tülay K.Ayna, Aydın Türkmen, Hayriye Ş. Çiftçi,  Mehmet Gürtekin. Anti HLA Antikorların Saptanmasında Akım Sitometrik Yöntemlerin Önemi: Bir olgu Nedeniyle. Türkiye Klinikleri Nefroloji Dergisince kabul edildi.

 

   E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan   bildiriler:

E1. Fatma Savran Oğuz, Sarper Diler, Tülay Kılıçaslan, Esra Balaban Gürel, Mahmut Çarin. PCR-SSP yöntemi ile HLA-B27 sıklığının Araştırılması. 5. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 21-24 Eylül 1998.  

 

E2. Tülay Kılıçaslan, Filiz Aydın, Mahmut Çarin: Modifiye Edilmiş Mixed Lymphocyt Culture (MLC)’de İmmunsupresiflerin Karşılaştırması. 5. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 21-24 Eylül 1998.

 

E3. Hayriye Şentürk, Tülay Kılıçaslan, Hülya S. Şen, Mehmet Gürtekin, Filiz Aydın, Mahmut Çarin: Kemik İliği Nakli Yapılacak Hastalara Verici Seçiminde Uygulanan Mixed Lymphocyte Culture (MLC) Testinde Yapılan  Değişiklikler. 5. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 21-24 Eylül 1998.

 

E4. T.Kılıçaslan, F.Aydın. M.Çarin. İnterlökin-2 metilprednizolon ve siklosporinin ışınlanmış ve ışınlanmamış hücrelere etkisi. Transplantasyon’98, 11-15 Kasım 1998.

 

E5. F.S.Oğuz, T.Kılıçaslan, S.Diler, M.Çarin. Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda PCR-SSP yöntemi ile HLA- DRB genotiplemesi. Transplantasyon’98, 11-15 Kasım 1998.

 

E6. Koçak T., Nane İ., Uluocak Nİ., Kaycan SM., Armağan A., Türkmen A., Seyhun Y., Çarin M., K.Ayna T., Yıldız A., Sever MŞ.: Eşler Arası Renal Transplantasyon. ONKKD 2. Kongresi 25-29 Ekim 2000.

 

E7. Şentürk H. Kaya AS., K.Ayna T., Gürtekin M., Bilgen H., Çarin M., Gedikoğlu G.: Pediatrik Hastalarda CsA Kan Düzeyi Tayininde Aboot-EMIT Metodlarının Karşılaştırılması.  6. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi 2-5 Kasım 2000.

 

E8. Kılıçaslan Ayna T., Miçhailova A., Çarin M., Naumova E.: Flow cytometry ile Panel Reaktif Antikorların Belirlenmesi. 6. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi 2-5 Kasım 2000.

 

E9. Türkmen A, Tutucu K, Erten S, Küçük M, Kaya S, Ayna T, Nane  İ,   Çarin M, Sever MŞ. Posttransplant uzun dönemde C-2 monitörizasyonu  ONKKD III. Kongresi Transplantasyon 2002 17-20 Ekim 2002.

E10. Hayriye Ş. Çiftçi, Fatma S. Oğuz, Tülay K. Ayna, Filiz Aydın, Mehmet Gürtekin, Mahmut Çarin. Karışık Lenfosit Kültür Testinde Stimülasyon İndeks değerleri ve HLA Antijenlerinin Dağılımı. 8. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 14-17 ekim 2003.

 

E11. Hayriye Şentürk Çiftçi, A. Sarper Diler, Tülay Ayna, Hilmi Tozkır, Mehmet Gürtekin,  Mahmut Çarin: Posttransplant dönemde HPLC ile Sirolimus Kan Düzeyi Ölçümü:Uluslararası Kalite Kontrolü ve Akreditasyon.  4. Transplantasyon Kongresi, 15-19 Eylül 2004.

 

E12. H.Ş.Çiftçi, T.K.Ayna, S.A.Kaya, A.Türkmen, A.S.Diler, M. Gürtekin, M.Çarin Böbrek Transplantasyonu öncesi İmmünsupresif ajanların Etkinliklerinin Hücre Kültürü Ortamında Değerlendirilmesi. IX. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi 24-27 Kasım 2005.

 

E13. T.K.Ayna, H.Ş.Çiftçi, H.Tozkır, A.S.Diler, M.Gürtekin, M.Çarin HPLC ve MEIA Yöntemleri ile saptanan Tam Kan Sirolimus Düzeylerinin  Karşılaştırılması. IX. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi 24-27 Kasım 2005.

 

E14. M. Gürtekin, H.S.Şen,H.Ş.Çiftçi, T.K.Ayna, A.S.Diler, M.Çarin. Modifiye Karışık Lenfosit Kültür testinin Kemik iliği Transplantasyonunda Graft Versus Host Hastalığının Belirlenmesindeki Önemi. IX. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi 24-27 Kasım 2005.   

 

E15. Hayriye Şentürk Çiftçi, Tülay Kılıçaslan Ayna, Aydın Türkmen,Mehmet Gürtekin, Mahmut Çarin. Böbrek Nakli Öncesi İmmünsupresif İlaçların Lenfosit Cevabının İn Vitro Ortamda Değerlendirilmesi. III. Multidisipliner Kanser Araştırma Sempozyumu Teorik Metot Çalıştayı, 14-17 Mart 2010.

 

E16. Hilmi Tozkır, Tamer Sağıroğlu, Tülay Kılıçaslan Ayna, Hayriye Şentürk Çiftçi, Hüseyin Bakkaloğlu, Halil Yazıcı,Mehmet Gürtekin, Mahmut Çarin. Kadavra Böbrek Transplantasyonunda Akım Sitometrisi ile Cross-Match Testi. Ulusal Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Kongresi. 15-18 Nisan 2010.

 

E17. Gülbu Işıtmangil, Tülay Kılıçaslan Ayna, Hayriye Şentürk Çiftçi, Sebahat Aksaray, Mehmet Gürtekin, Mahmut Çarin. Klasik Flow Sitometri Cross-match ile T ve B Hücre İzolasyonu yapılan Flow Sitometri. Transplantasyon 2010 Türkiye Organ Nakli Kuruluşları ve Koordinasyon Derneği VII. Kongresi.14-17 Ekim 2010.

 

E18. Tamer Sağıroğlu, Hilmi Tozkır, Tülay Kılıçaslan Ayna, Mehmet Ali Yağcı, Atakan Sezer, Mahmut Çarin. Akım Sitometrisi ile Donor Spesifik Anti-HLA Antikorların Önemi.  Transplantasyon 2010 Türkiye Organ Nakli Kuruluşları ve Koordinasyon Derneği VII. Kongresi.14-17 Ekim 2010.

 

E19. Sağıroğlu T. Tozkır H, Kılıçaslan Ayna T,Yağcı MA, Sezer A, Çarin M. Akım sitometrisi ile inceleme ve farklı serum dilusyon oranlarıyla çalışma nakil öncesi tetkiklerde önemli midir? Transplantasyon 2011 Türkiye Organ Nakli Kuruluşları ve Koordinasyon Derneği VIII. Kongresi.12-16 Ekim 2011.

 

E20. Kılıçaslan Ayna T., Soyöz M, Kurtulmuş Y, Doğan S.M, Özyılmaz B, Tuğmen C, Pirim İ. Kadavradan böbrek transplantasyonu öncesinde yapılan komplemana bağlı sitotoksik cross-match ve akım sitometri cross-match sonuçlarının karşılaştırılması. Transplantasyon 2012 Türkiye Organ Nakli Kuruluşları ve Koordinasyon Derneği IX. Kongresi.26-29 Eylül 2012.

E21. Kurtulmuş Y, Kılıçaslan Ayna T., Soyöz M, Özyılmaz B, Tanrısev M Afacan G, Çolak H, Pirim İ. Kronik Böbrek Yetmezliği olan Hastalarda Anti-HLA antikorlarının flow-PRA ve Luminex –PRA yöntemleri ile karşılaştırılması  Transplantasyon 2012 Türkiye Organ Nakli Kuruluşları ve Koordinasyon Derneği IX. Kongresi.26-29 Eylül 2012.

E22. T.K.Ayna, H.Ş.Çiftçi, Aydoğan G, Sayılan Şen H, akıcı f, Tuğcu D, Akçay A, Salcıoğlu Z, Gürtekin M. Çocukluk Lösemilerinde Yüksek Doz Metotraksat tedavisinde plazma konsantrasyonlarının izlenmesi. Transplantasyon 2012 Türkiye Organ Nakli Kuruluşları ve Koordinasyon Derneği IX. Kongresi.26-29 Eylül 2012.

E23. Çiftçi Hayriye Şentürk, Çalışkan Yaşar Kerem, Güney İlter,  Ayna Tülay Kılıçaslan, Bakkaloğlu Hüseyin, Nane İsmet, Aydın Ali Emin, Türkmen Aydın, Gürtekin Mehmet. Türk Böbrek Transplantasyonlu Hastalarda Tacrolimus kan düzeylerine MDR1 polimorfizminin Etkisi. Transplantasyon 2012 Türkiye Organ Nakli Kuruluşları ve Koordinasyon Derneği IX. Kongresi.26-29 Eylül 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Ulusal bilimsel toplantılarda (konferans, panel, kongre, sempozyum, kolokyum, vb) sözlü sunulan ve tam metni yayınlanmış bildiri veya konuşma

F1. Mahmut Çarin, Fatma Savran Oğuz, A.Sarper Diler, Tülay Kılıçaslan. DNA düzeyinde HLA Doku tiplemesi. Transplantasyon 98. 11-15 Kasım 1998.

F2. Ayna TK., Tozkır H., Duvarcı Y., Kayacan MS., Sönmez G.,Oğuz FS., Sever MŞ., Çarin M.: Böbrek nakillerinde FCXM ve CDCXM testlerinin karşılaştırılması. ONKKD 2. Kongresi 25-29 Ekim 2000.

 

F3. Kaya S., Ayna T., Şentürk H., Ağırbaşlı H., Gürtekin M., Yalman N., Anak S., Çarin M.: CsA düzeylerinin TDx-m, EMIT ve AxSYM yöntemleri ile Karşılaştırılması. ONKKD 2. Kongresi 25-29 Ekim 2000.

 

F4. Aygün KS.,Şentürk ÇH., Kılıçaslan AT., Görgün Ö. Başaran M, Gürtekin M., Çarin Osteosarkomlu hastalarda methotrexate düzeylerinin değerlendirilmesi. 6. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi 2-5 Kasım 2000.

 

F5. Aygün KS, Kılıçaslan AT, Şentürk ÇH, Gürtekin M., Çarin M.,  C2 monitorizasyonunda farklı dilusyonların karşılaştırılması. 7. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi 18-21 eylül 2001.

 

F6. Aygün KS.,Şentürk ÇH., Kılıçaslan AT., Gürtekin M., Çarin M.,  EMIT yöntemi İle C2 Düzeyinin Belirlenmesi ONKKD III. Kongresi  17-22 Ekim 2002.

 

F7. Hilmi Tozkır, A. Sarper Diler, Tülay Ayna, Hayriye Şentürk Çiftçi, Aydın Türkmen, İsmet Nane, Mahmut Çarin: Renal transplantasyonda Nakil Öncesi cross-Match sonuçlarının değerlendirilmesi. 4. Transplantasyon Kongresi, 15-19 Eylül 2004.

 

F8. T. K. Ayna, H. Ç. Şentürk, A. Türkmen, H. Tozkır, A.S. Diler, M. Gürtekin, M. Çarin: Canlı Vericiden Yapılan Böbrek Nakli Sonrasında Flow Cytometry ile Donör Spesifik Antikorların Önemi. IX. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi 24-27 Kasım 2005.

 

F9. Seyhun Y, Karahan G, Temurhan S, Kılıçaslan T, Ağuz SF, Çarin M. İstanbul Tıp Fakültesi lenfosit cross match uygulamaları ve Sonuçları. ONKKD VI. Kongresi Transplantasyon 2008 15-18 Erzurum Ekim 2008.

 

F10. Mahmut N. Çarin, Caner Süsal, İbrahim Pirim, Nurşen Düzgün, Hasan Doğan, Tülay K.Ayna, Nilnur Eyerci. Cross Match KursuTransplantasyon 2008 ONKKD VI. Kongresi 15 Ekim Erzurum 2008.

F11. Tülay Kılıçaslan Ayna. Flow sitometride cross match uygulamaları. XV. Uygulamalı Flow sitometri eğitimi 8-12 Haziran 2009. (2-6 Haziran2008-2010)

 

F12. Tülay Kılıçaslan Ayna, Hayriye Şentürk Çiftçi, Yaşar Çalışkan, Hilmi Tozkır,Mehmet Gürtekin, Aydın Türkmen, Mahmut Çarin. Nakil Sonrası Panel Reaktif Antikorların Flow PRA yöntemi ile Araştırılması. Ulusal Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Kongresi. 15-18 Nisan 2010.

 

F13. Tülay Kılıçaslan Ayna, Hayriye Şentürk Çiftçi, Gülbu Işıtmangil, Mehmet Gürtekin, Mahmut Çarin. Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda HLA Antikorlarının Akım Sitometri Yöntemleri ile Araştırılması. Transplantasyon 2010 Türkiye Organ Nakli Kuruluşları ve Koordinasyon Derneği VII. Kongresi.14-17 Ekim 2010.

 

F14. Yaşar Çalışkan, Tülay Kılıçaslan Ayna, Hayriye Şentürk Çiftçi, Nadir Alpay, Halil Yazıcı, Mehmet Gürtekin, Aydın Türkmen, Mehmet Şükrü Sever. Böbrek Transplantasyonu Alıcılarında Hepatit c Virüs Enfeksiyonu İle Transplantasyon Sonrası saptanan anti-HLA Aantikor İlişkisi. Ulusal Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Kongresi. 21-24 Nisan 2011.

 

F15. Yaşar Çalışkan, Hayriye Şentürk Çiftçi, Tülay Kılıçaslan Ayna, Halil Yazıcı, Tülin Akdoğan, Mehmet Gürtekin, Aydın Türkmen. Böbrek Transplantasyonu Sonrası Kalsinörin İnhibitörlerinin Serum Lipid Parametreleri Üzerine Olan Etkileri. Ulusal Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Kongresi. 21-24 Nisan 2011.

 

F16.Ayna TK, çiftçi HŞ, Tozkır H, Sağıroğlu T, Işıtmangil G, Gürtekin B, Gürtekin M. Gebelikle ilişkili anti-donor immunizasyonunun flow cytometry ile değerlendirilmesi. Transplantasyon 2011 Türkiye Organ Nakli Kuruluşları ve Koordinasyon Derneği VIII. Kongresi.12-16 Ekim 2011.

 

F17. Tozkır H, SağıroğluT, Kılıçaslan Ayna T, Tan S, Çopuroğlu E, Sağıroğlu G, Sarı G, Gürkan H, Sezer A. Böbrek transplantasyonunda donorspesifik antikorların varlığının luminex analiz yöntemi ile araştırılması. Transplantasyon 2011 Türkiye Organ Nakli Kuruluşları ve Koordinasyon Derneği VIII. Kongresi.12-16 Ekim 2011..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Katıldığı bilimsel toplantılar ve eğitimler :

G1. Birinci Uygulama Temel İmmunoloji Kursu 2-5 Ekim 1997 Bursa.

G2. Protein Yapı İşlev ilişkilerinin İncelenmesinde Güçlü Bir Teknik: Yönlendirilmiş Mutagenez kursu 25 Mayıs- 6 Haziran 1998 Kocaeli.

G3. V. Flow cytometry Uygulamalı Eğitimi 24-25 Haziran 1999 İstanbul

G4. Flow cytometry tests,17-28.04.2000 University Hospital ‘’Alexandrovska’’ Sofia.

G5. İmmünomanyetik CD34 (+) hücre seleksiyonu kursu, 2 Haziran 2000, Ankara.

G6. HLA sistemi ve Transplantasyon İmmunolojisi Sempozyumu ve Lıfe Match HLA/DNA Uygulaması 25-27 Ekim 2001 Samsun.

G7. International Transplantation Symposium 2-5 July 2003 İstanbul.

G8. Donor Action Training Workshop 16-17 October 2003 İstanbul.

G9. 5th Euroconference & 8th Workshop on Clinical  Cell Analysis 22-24 September 2005 Glyfada, Greece.

G10. II. Kök Hücre Biyolojisinde Güncel Yaklaşımlar ve Klinik Uygulamalar Sempozyumu, İstanbul

G11. Gene therapy symposium, 2-3 Kasım 2007, İstanbul.

G12. XIV. Uygulamalı Flow sitometri Kursu 2-6 Haziran 2008, İstanbul

G13. 14. Organ Naki İmmünolojisi 15 Ekim 2008, Erzurum.  

G14. XV. Uygulamalı Flow sitometri Kursu 8-12 Haziran 2009, İstanbul.

G15. XVI. Uygulamalı Flow sitometri Kursu 14-18 Haziran 2010, İstanbul

G16. Organ Nakli HLA Kursu Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği,Transplantasyon 2010, 14.Ekim 2010, Eskişehir.

G17. 12th ESOT and AST Joint Meeting Highlights in Biological Agents and Transplantation Nice, France.1-3 October 2010.

G18. 12th International Congresss of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology, Stuttgart, Germany, 2-6.10.2011

G19. Moleküler Biyolojide Yeni Teknolojiler Kursu

G20. I. Hücre Ölümü Araştırma Teknikleri Teorik Kursu, İzmir, Türkiye. 24-25 Kasım 2011.

G21. Organ Nakli İmmunolojisi Kursu, Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği,Transplantasyon 2011, 12-16 Ekim 2011.

G22. Organ Nakli İmmunolojisi Kursu, Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği,Transplantasyon 2012, 26-29 Eylül  2012.

G23.Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi. 20-23 Aralık 2012

G24. Transplantasyon İmmunolojisi ve Genetiği Kongresi, 18-21 Nisan 2013