Doç. Dr. Oğuzhan EKİZOĞLU
15 Nisan 2022

OGˆUZHAN EKI·ZOGˆLU.JPG

Özgeçmiş | Biography

Adı Soyadı : Doç. Dr. Oğuzhan EKİZOĞLU

Uzmanlık Alanları : Adli Tıp Uzmanı


Özgeçmiş
Tıp doktoruyum, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum (2004). Adli Tıp uzmanlık
eğitimimi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nda
tamamladım (2009). 2009 yılında İstanbul Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'nde adli tıp uzmanı olarak göreve başladım ve Sağlık Bakanlığı'nın ilk klinik adli
tıp bölümünü kurdum. Ocak 2015'te İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde adli tıp
uzmanı ve Mayıs 2015’de başhekim yardımcısı olarak atandım.
Şu anda Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde adli tıp uzmanı olarak göreve devam
ediyorum, ayrıca Eylül 2019'da Laussane-Genève (CURML) Universitaire Romand de
Médecine Légale'de doktora programına başladım ve "Dizde manyetik rezonans görüntüleme
ile adli yaş tahmini: T2 ağırlıklı gradyan eko dizileri (MERGE) kullanılarak yeni bir yöntem"
başlıklı tezimi Prof.Silke Grabherr ile yürütüyorum
Kariyerim boyunca 60.000'den fazla kişiye gözaltı muayenesi, 1047 işkence vakası, 1000'den
fazla cinsel saldırı vakası, 5000'den fazla adli yaş tahmini vakası ve sayısız kişilerarası şiddet
vakasını inceledim.
Araştırmalarım, yaşayan bireylere yönelik yaş tahminlerinin radyolojik yöntemlerine,
biyolojik profillemenin sanal yöntemlerine, özelli
kle kadınlara karşı şiddetin, kişilerarası
şiddetin, kadınlara karşı şiddet için adli tıp merkezinin geliştirilmesine, sinirbilime
odaklanmaktadır.

Eğitim

 1992-1995: Sivas Fen Lisesi
1996-2003: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi
 2004: Tıp Doktoru
 2004-2008: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı (Yarı
açlık modeli oluşturan sıçanlarda beyinde oksidatif ve apoptotik süreç)
 2018: Doçentlik Ünvanı
 2019: Doktora programı “Doctoral school
at the University of Geneva

Mesleki deneyim

 Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adli Tıp Uzmanı 2009-2015
 Kadına Yönelik Şiddet Tanı ve Tedavi Merkezi, Koordinatör, 2014-2016.
 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adli Tıp Uzmanı 2015-
 Başhekim yardımcısı, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2015-2018
 Gözlemci, University of Montpellier, Faculty of Medicine, Deaprtment of Forensic
Medicine-France in 2018
 Kadına Yönelik Şiddet, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora
programı

Yönetim Kurulu Üyeliği

Adli Tıp Uzmanları Derneği
 Üye (Study Group on Forensic Age Diagnostics of the German Society of Legal
Medicine) and Certificated Proficiency Test 2016
 Yönetim Kurulu Üyeliği, Avrupa Adli Antropoloji Derneği, 2019
 Üye, İsviçre Antropoloji Derneği
Akademik veri tabanı bağlantıları
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=ekizoglu+o
 http://orcid.org/0000-0002-0194-595X
 https://scholar.google.com.tr/citations?user=r1xEJG0AAAAJ&hl=tr

Araştırma alanları
2008 yılından itibaren, modern Türk toplumunda adli yaş tahmini ve biyolojik profil
oluşturma için adli yöntemler ve araçlar geliştirmeye odaklanmaktadır. Bu amaçla modern
Türk nüfusunun radyolojik iskelet görüntülerini araştırıyorum. Temel araştırmam dijital
radyografi (bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme) ile farklı iskelet
bölgelerinden yaş ve cinsiyet tahmin yöntemleri geliştirmeye odaklandı. Şu anda proksimal
humerus epifizi, omurlar, pelvis ve el bileğinde yaş ve cinsiyet tahmininin değerlendirilmesi
için yöntemler ve araçlar geliştirmeye çalışıyorum. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi,
Deneysel Tıp Enstitüsü, Sinirbilim araştırma ekibinin araştırmacılarından biriyim. Araştırma
ilgi alanlarım aşağıdaki kategorilerde özetlenebilir:
1. Yaş tahmini
2. Sanal antropoloji
3. Cinsel dimorfizm
4. İskelet travması
6. Şiddetin gelişimi
7. Klinik adli tıp
8. Nörobilim

Proje
2014-2016 İstanbul Kalkınma Ajansı, Kadına Yönelik Şiddet Tanı ve Tedavi Merkezi,
250,000 € (Proje Sahibi ve Yürütücüsü)
h-index: 13 (Scopus), 14 (Google Scholar)
i-10 index: 19 (Google Scholar)
Devam eden bilimsel çalışmalar
1. Ekizoglu O, Er A, Bozdag M, Moghaddam N, Grabherr S. Forensic age estimation by
magnetic resonance imaging of the knee: A new method using T2 weighted spoiled gradient
echo sequences (MERGE)
2. Ekizoglu O, Er A, Bozdag M, Moghaddam N, Grabherr S. Estimation of sex via 3D CT of
pelvis in the Turkish population
3. Ekizoglu O, Er A, Bozdag M, Moghaddam N, Grabherr S. Forensic age estimation via
USG of hand-wrist.
4. Ekizoglu O, Er A, Bozdag M, Moghaddam N, Grabherr S. Forensic age estimation via
magnetic resonance imaging of knee: use of Vieth method
5. Ekizoglu O, Bozdag M, Er A, Moghaddam N, Grabherr S. Estimation of sex via 3D CT of
first lomber vertebrae in the Turkish population
6. Ekizoglu O, Hocaoglu E, Inci E, Andre Uys, Maryna Steyn, Moghaddam N, Grabherr S.
Age estimation in the living: Bayesian approach of cervical ring apophysis and sphenooccipital
syncondrosis development in a Turkish sample using CT
7. Ekizoglu O, Hocaoglu E, Inci E, Andre Uys, Maryna Steyn, Moghaddam N, Grabherr S.
Age estimation in the living: Cervical ring apophysis evaluation with MRI
8. Ekizoglu O, Hocaoglu E, Inci E, Er A, Moghaddam N, Grabherr S. Forensic age
estimation in the living: proximal humeral epiphysis evaluation with CT
9. Ekizoglu O, Hocaoglu E, Inci E, Er A, Martrille L, Baccino E. Forensic age estimation in
the living: proximal humeral epiphysis evaluation with CT
10. Ekizoglu O, Ors S, Er A, Moghaddam N, Grabherr S. Forensic age estimation via
magnetic resonance imaging of proximal humerus: use of Dvorak method
11. Ekizoglu O, Ors S, Inci E, Moghaddam N, Grabherr S. Suchey-Brooks method via 3D
CT of pelvis in the Turkish population
12. Ekizoglu O, Hocaoglu E, Inci E. Olecranon epiphysis evaluation x-ray for estimate age
Yayınlanmış araştırmalar
1. McWhirter, Z.; Karell, M.A.; Er, A.; Bozdag, M.; Ekizoglu, O.; Kranioti, E.F. Exploring
the Functionality of Mesh-to-Mesh Value Comparison in Pair-Matching and Its
Application to Fragmentary Remains. Biology 2021, 10, 1303.
https://doi.org/10.3390/biology10121303
2. Petaros A, Caplova Z, Verna E, Adalian P, Baccino E, de Boer HH, Cunha E, Ekizoglu
O..& Cattaneo, C. The Forensic Anthropology Society of Europe (FASE) Map of
Identified Osteological Collections. Forensic Science International 2021;328:110995. doi:
10.1016/j.forsciint.2021.110995
3. Kacmaz IE, Gezer MC, Basa CD, Zhamilov V, Ekizoglu O. Use of the forgotten joint
score (FJS)-12 to evaluate knee awareness after isolated anterior cruciate ligament
reconstruction with and without meniscus repair or partial meniscectomy. European
Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology 2021:1-6. doi:10.1007/s00590-021-
02991-5
4. García-Donas J, Ors S, Inci E, Kranioti EF, Ekizoglu O, Moghaddam N, Grabherr S. Sex
estimation in a Turkish population using Purkait’s triangle: a virtual approach by 3-
dimensional computed tomography (3D-CT), Forensic Sciences Research, 2021:1- 9. doi:
10.1080/20961790.2021.1905203
5. Kacmaz IE, Er A, Basa CD, Zhamilov V, Bozdag M, Ekizoglu O. Posterior Tibial Slope
and a New Morphometric Method With Multiplanar Reconstruction Technique in a
Turkish Sample. Cureus. 2021 Jun 6;13(6):e15472. doi: 10.7759/cureus.15472.
6. Uygun B, Kaya K, Köse S, Ekizoglu O, Hilal A. Applicability of Magnetic Resonance
Imaging of the Knee in Forensic Age Estimation. Am J Forensic Med Pathol.
2021;42(2):147-154. doi: 10.1097/PAF.0000000000000634.
7. Ekizoglu O, Er A, Buyuktoka AD, Bozdag M, Karaman G, Moghaddam N, Grabherr S.
Ultrasonographic assessment of ossification of the distal radial epiphysis for estimating
forensic age. Int J Legal Med. 2021;135(4):1573-1580. doi: 10.1007/s00414- 021-02521
8. Ekizoglu O, Hocaoglu E, Inci E, Karaman G, Garcia-Donas J, Kranioti E, Moghaddam N,
Grabherr S. Virtual morphometric method using seven cervical vertebrae for sex
estimation on the Turkish population. Int J Legal Med. 2021;135(5):1953-1964. doi:
10.1007/s00414-021-02510-5.
9. Ekizoglu O, Er A, Bozdag M, Moghaddam N, Grabherr S. Forensic age estimation based
on fast spin-echo proton density (FSE PD)-weighted MRI of the distal radial epiphysis.
Int J Legal Med. 2021;135(4):1611-1616. doi: 10.1007/s00414-021-02505- 2.
10. Ekizoglu O, Er A, Bozdag M, Basa CD, Kacmaz IE, Moghaddam N, Grabherr S.
Forensic age estimation via magnetic resonance imaging of knee in the Turkish
population: use of T1-TSE sequence. Int J Legal Med. 2020 Aug 24. doi:10.1007/s00414-
020-02402-0.
11. Hocaoglu E, Inci E, Ekizoglu O, Steyn M, Uys A. Age estimation in the living: cervical
ring apophysis development in a Turkish sample using CT. Int J Legal Med.
2020;134(6):2229-2237. doi: 10.1007/s00414-020-02397-8.
12. Bozdag M, Er A, Kranioti E, Basa CD, Oztop B, Kacmaz E, Moghaddam N, Ekizoglu O
& Silke Grabherr. Sex estimation in a modern Turkish population using the clavicle: a
computed tomography study, Australian Journal of Forensic Sciences, 2020
doi:10.1080/00450618.2020.1781255
13. Er A, Unluturk, O, Bozdag M, Basa CD, Kacmaz E, Oztop B, Cetinsel E, Kranioti E,
Ekizoglu O. Sex estimation of the scapula using 3D imaging in a modern Turkish
population. Rechtsmedizin 2020;30:209–218. Doi:10.1007/s00194-020-00393-1
14. Kacmaz, IE, Topkaya Y, Basa CD, Zhamilov V, Er A, Reisoglu A & Ekizoglu O.
Posterior tibial slope of the knee measured on X-rays in a Turkish population. Surgical
and radiologic anatomy 2020;42(6):673–679. doi:10.1007/s00276-020-02430-w
15. Er A, Bozdag M, Basa CD, Kacmaz IE, Ekizoglu O. Estimating forensic age via
magnetic resonance imaging of the distal radial epiphysis. Int J Legal Med.
2020;134(1):375-380. doi:10.1007/s00414-019-02189-9
16. Basa CD, Sariekiz E, Kacmaz IE, Er A, Zhamilov V, Reisoglu A, Ekizoglu O.
Definition of sustentacular screw length based on computed tomography measurements
for calcaneus intraarticular fracture surgery. J DEU Med 2020;34(3): 203-207 doi:
10.5505/deutfd.2020.96158
17. Kacmaz IE, Uzakgider M, Basa CD, Zhamilov V, Atilla OD, Karaman G, Agus H,
Ekizoglu O. Retrospective analysis of adult forensic cases admitted to the emergency
medicine clinic and consulted with orthopedics and traumatology. J DEU Med 2020;
34(1): 43-52 | DOI: 10.5505/deutfd.2020.45722. (Article in Turkish)
18. Kranioti EF, Garcia-Donas JG, Karell MA, Cravo L, Ekizoglu O, Apostol M, Cunha E.
Metric variation of the tibia in the Mediterranean: Implications in forensic identification.
Forensic Sci Int 2019;299:223-228. doi: 10.1016/j.forsciint.2019.03.044.
19. Ekizoglu O, Inci E, Ors S, Hocaoglu E, Can IO, Basa CD, Kacmaz IE, Kranioti EF.
Forensic age diagnostics by magnetic resonance imaging of the proximal humeral
epiphysis. Int J Legal Med. 2019;133(1):249-256. doi: 10.1007/s00414-018-1952
20. Ekizoglu O, Inci E, Ors S, Kacmaz IE, Basa CD, Can IO, Kranioti EF. Applicability of
T1-weighted MRI in the assessment of forensic age based on the epiphyseal closure of
the humeral head. Int J Legal Med. 2019;133(1):241-248. doi: 10.1007/s00414-018-1868-
7.
21. Kranioti EF, García-Donas JG, Can IO, Ekizoglu O.Ancestry estimation of three
Mediterranean populations based on cranial metrics. Forensic Sci Int. 2018;286:265.e1-
265.e8. doi: 10.1016/j.forsciint.2018.02.014.
22. Buran F, Can IO, Ekizoglu O, Balci A, Guleryuz H. Estimation of age and sex from
bimastoid breadth with 3D computed tomography. Rom J Leg Med 2018:26(1), 56-61.
doi: 10.4323/rjlm.2018.56
23. Ekizoglu O, Inci E, Palabiyik FB, Can IO, Er A, Bozdag M, Kacmaz IE, Kranioti EF.
Sex estimation in a contemporary Turkish population based on CT scans of the calcaneus.
Forensic Sci Int. 2017;S0379-0738(17)30297-9. doi: 10.1016/j.forsciint.2017.07.038.
24. Sayin I, Gunes S, Ekizoglu O.Treatment of traumatic tympanic membrane perforations.
Eur Arch Otorhinolaryngol. 2017;274(5):2357-2358. doi: 10.1007/s00405-017- 4508-9
25. Garcia GJD, Ekizoglu O, Er A, Bozdag M, Akçaoglu M, Can IO, Kraniotı EF. Accuracy
and reliability of Southern European standards for the tibia: a test of two Mediterranean
populations. Forensic Science and Criminology 2017;2(1):1-5. doi:
10.15761/FSC.1000107
26. Ekizoglu O, Hocaoglu E, Inci E. Applicability of magnetic resonance imaging of the
distal radial epiphysis to estimates of forensic age. Bulletin of Legal Medicine 2017;22.
doi: 10.17986/blm.2017227230. (Article in Turkish)
27. Ekizoglu O, Hocaoglu E, Inci E. Use of frontal sinus morphometric analysis by
computerized tomography in sex determination. Bulletin of Legal Medicine
2017;22(2):91-96. doi: 10.17986/blm.2017227229. (Article in Turkish)
28. Ekizoglu O, Er A, Bozdag M, Akcaoglu M, Can IO, García-Donas JG, Kranioti EF. Sex
estimation of the tibia in modern Turkish: A computed tomography study. Legal
Medicine 2016;23:89-94. doi: 10.1016/j.legalmed.2016.10.004.
29. Inci E, Ekizoglu O, Turkay R, Aksoy S, Can IO, Solmaz D, Sayin I. Virtual assessment
of sex: linear and angular traits of the mandibular ramus using three-dimensional
computed tomography. J Craniofac Surg 2016;27(7):e627-
e632.doi:10.1097/SCS.0000000000002979
30. Ekizoglu O, Hocaoglu E, Inci E, Can IO, Solmaz D, Aksoy S, Buran CF, Sayin I.
Assessment of sex in a modern Turkish population using cranial anthropometric
parameters. Legal Medicine 2016;21: 45-52. doi: 10.1016/j.legalmed.2016.06.001
31. Ekizoglu O, Inci E, Erdil I, Hocaoglu E, Bilgili MG, Kazimoglu C, Reisoglu A, Can IO.
Computed tomography evaluation of the iliac crest apophysis: age estimation in living
individuals. Int J Legal Med 2016;130(4):1101-7. doi:10.1007/s00414-0161345-0.
32. 23. Ekizoglu O, Hocaoglu E, Can IO, Inci E, Aksoy S, Sayin I. Spheno-occipital
synchondrosis fusion degree as a method to estimate age: a preliminary, magnetic
resonance imaging study, Australian Journal of Forensic Sciences 2016;48(2):159170.
doi: 10.1080/00450618.2015.1042047.
33. Ekizoglu O, Hocaoglu E, Inci E, Can IO, Aksoy S, Kazimoglu C. Forensic age
estimation via 3-T magnetic resonance imaging of ossification of the proximal tibial and
distal femoral epiphyses: Use of a T2-weighted fast spin-echo technique. Forensic Sci Int
2016;260:102.e1-7. doi: 10.1016/j.forsciint.2015.12.006.
34. Orhan N, Ugur Yilmaz C, Ekizoglu O, Ahishali B, Kucuk M, Arican N, Elmas I,Gürses
C, Kaya M. Effects of beta-hydroxybutyrate on brain vascular permeability in rats with
traumatic brain injury. Brain Research 2016;1631:113-26.
doi:10.1016/j.brainres.2015.11.038.
35. Ekizoglu O, Hocaoglu E, Inci E, Can IO, Aksoy S, Sayin I. Estimation of forensic age
using substages of ossification of the medial clavicle in living individuals. Int J Legal
Med 2015;129(6):1259-64. doi:10.1007/s00414-015-1234-y.
36. Ekizoglu O, Hocaoglu E, Can IO, Inci E, Aksoy S, Bilgili MG. Magnetic resonance
imaging of distal tibia and calcaneus for forensic age estimation in living individuals. Int
J Legal Med 2015;129(4):825-31. doi:10.1007/s00414-015-1187-1.
37. Ekizoglu O, Hocaoglu E, Inci E, Sayin I, Solmaz D, Bilgili MG, Can IO. Forensic age
estimation by the Schmeling method: computed tomography analysis of the medial
clavicular epiphysis. Int J Legal Med 2015;129(1):203-10. doi:10.1007/s00414-0141121-
y.
38. Ekizoglu O, Hocaoglu E, Inci E, Bilgili MG, Solmaz D, Erdil I, Can IO. Sex estimation
from sternal measurements using multidetector computed tomography. Medicine
(Baltimore). 2014;93(27):e240. doi: 10.1097/MD.0000000000000240.
39. Bakuy V, Ekizoglu O, Altun Ş, Akgul A. Forensic reporting and legal responsibility in
thoracic and cardiovascular surgery. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular
Surgery 2014;22(4):884-892 · doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.9734. (Article in Turkish)
40. Can IO, Ekizoglu O, Hocaoglu E, Inci E, Sayin I, Kaya KH. Forensic age estimation by
spheno-occipital synchondrosis fusion degree: computed tomography analysis. J
Craniofac Surg. 2014;25(4):1212-6. doi:10.1097/SCS.0000000000000847.
41. Orhan N, Ugur Yilmaz C, Ekizoglu O, Ahishali B, Arican N, Kucuk M, Elmas I, Gürses
C, Kalayci R, Kaya M. The effects of superoxide dismutase mimetic MnTMPyP on the
altered blood-brain barrier integrity in experimental preeclampsia with or without
seizures in rats. Brain Research 2014;1563:91-102. doi:10.1016/j.brainres.2014.03.029.
42. Ekizoglu O, Inci E, Hocaoglu E, Sayin I, Kayhan FT, Can IO. The use of maxillary sinus
dimensions in gender determination: a thin-slice multidetector computed tomography
assisted morphometric study. J Craniofac Surg. 2014;25(3):957-60. doi:
10.1097/SCS.0000000000000734.
43. Sayin I, Kaya KH, Ekizoğlu O, Erdim I, Kayhan FT. A prospective controlled trial
comparing spontaneous closure and Epifilm® patching in traumatic tympanic membrane
perforations. Eur Arch Otorhinolaryngol 2013;270(11):2857-63. doi: 10.1007/s00405-
012-2331-x.
44. Esen F, Senturk E, Ozcan PE, Ahishali B, Arican N, Orhan N, Ekizoglu O, Kucuk M,
Kaya M. Intravenous immunoglobulins prevent the breakdown of the blood-brain barrier
in experimentally induced sepsis. Crit Care Med 2012;40(4):1214-20. doi:
10.1097/CCM.0b013e31823779ca
45. Kucuk M, Kaya M, Orhan N, Ekizoglu O, Arslan E, Arican N, Gurses C, Elmas I,
Kalayci R, Ahishali B. The effect of pentylenetetrazole-induced seizures on bloodbrain
barrier integrity in a rat model of preeclampsia. Turk J Vet Anim Sci 2012;36(3):311-
318. doi:10.3906/vet-1108-2
46. 37. Sayin I, Ekizoglu O, Altintas A, Kayhan FT, Arican N. Forensic approach and
reporting in ENT practice. KBB Forum. 2012;11(1). (Article in Turkish)
47. 38. Ahishali B, Kaya M, Orhan N, Arican N, Ekizoglu O, Elmas I, Kucuk M, Kemikler
G,
48. Kalayci R, Gurses C. Effects of levetiracetam on blood-brain barrier disturbances
following hyperthermia-induced seizures in rats with cortical dysplasia. Life Sci
2010;87(19-22):609-19. doi:10.1016/j.lfs.2010.09.014.
49. Sayin I, Ekizoglu O, Yazici ZM, Erdim I, Kayhan FT. Evaluation of nasal fractures and
forensic medicine approach. Bulletin of Legal Medicine 2010;15(3):99-103. doi:
10.17986/blm.2010153714. (Article in Turkish)
50. Sayin I, Ekizoglu O, Kayhan FT, Yazici Z. Medicolegal approach to the neck ıncisions a
case report. Bulletin of Legal Medicine. 2010;15(2):64-67. doi:
10.17986/blm.2010152709 (Article in Turkish)
51. Ekizoglu O, Sozen S, Tüzün B, Korur S, Yurtbay T. The ımportance of sexually
transmitted diseases and psychological child’s painting drawings in the diagnosis of
sexual abuse towards the child. Bulletin of Legal Medicine 2010;15(1):27-31. doi:
10.17986/blm.2010151703. (Article in Turkish)
52. Gurses C, Ekizoglu O, Orhan N, Ustek D, Arican N, Ahishali B, Elmas I, Kucuk M,
Bilgic B, Kemikler G, Kalayci R, Karadeniz A, Kaya M. Levetiracetam decreases the
seizure activity and blood-brain barrier permeability inpentylenetetrazole-kindled rats
with cortical dysplasia. Brain Research 2009;1281:71-83. doi:
10.1016/j.brainres.2009.05.033.
53. Kaya M, Gurses C, Kalayci R, Ekizoglu O, Ahishali B, Orhan N, Oku B, Arican N,
Ustek D, Bilgic B, Elmas I, Kucuk M, Kemikler G. Morphological and functional
changes of blood-brain barrier in kindled rats with cortical dysplasia. Brain Research
2008;1208:181-91. doi: 10.1016/j.brainres.2008.02.101.
54. Ekizoglu O, Ince H, Fincanci SK, Kantarcİ N, Has R, Direk N. Problem of pregnancy in
sexual assaults. J Turkish-German Gynecol Assoc 2008;9(2):105-109. (Article in Turkish)
55. 45. Atılmış UU, Sam B, Akyıldız EU, Oztürk O, Ekizoglu O. Case of sudden death cause
of tubal pregnancy rupture. Bulletin of Legal Medicine 2007;12(2):78-82. (Article in
Turkish)
Uluslararası toplantılarda sunulan bildiriler
1. Ekizoglu O, Ors S, Basa CD, Kacmaz IE, Can IO, Inci E. Analysis of the proximal
humeral and corocoid epiphyses in estimate age via CT scan. FASE One Day symposium in
Forensic Anthropology, 2019
2. Ekizoglu O. Forensic age assessment by MRI and CT of the proximal humeral epiphysis.
22th Meeting of the Study Group on Forensic Age Diagnostics- Berlin, 2019.
3. Bozdag M, Er A, Kacmaz IE, Basa CD, Can IO, Kranioti E, Ekizoglu O. Sexual
dimorphism of the clavicle in contemporary Turkish population and morphometric
comparison with Greeks. FASE One Day symposium in Forensic Anthropology, 2018
4. McWhirter Z, Karell M, Er A, Bozdag M, Kacmaz IE, Basa CD, Can IO, Ekizoglu O,
Kranioti E. Exploring the Functionality of Mesh-to-Mesh Value Comparison in Pair-
Matching and Its Application to Fragmentary Remains. FASE One Day Symposium in
Forensic Anthropology, 2018.
5. Er A, Unluturk O, Bozdag M, Basa CD, Kacmaz IE, Can IO, Kranioti E, Ekizoglu O. Sex
estimation of the Scapula by Using 3D Imaging Techniques in a Modern Turkish Population.
FASE One Day Symposium in Forensic Anthropology, 2018.
6. Ekizoglu O, Er A, Basa CD, Kacmaz IE, Can IO, Garcia-Donas J, Kranioti E. T2-
weighted spoiled gradient echo sequence (MERGE): A different perspective on the forensic
age estimation. Forensic Anthropology Society of Europe (FASE) Symposium, 2017
7. Michopoulou E, Ekizoglu O, Er A, Bozdag M, Akcaoglu M, Can IO, Basa CD, Kranioti E.
Stature estimation using long bone metrics in contemporary Turkish. Forensic Anthropology
Society of Europe (FASE) Symposium, 2017
8. Ekizoglu O. An overview of research on forensic age estimation in living individuals:
experiences of Bakirkoy Training and Research Hospital, Istanbul. 19th Meeting of the Study
Group on Forensic Age Diagnostics-Berlin, 2016.
9. Orhan N, Yilmaz CU, Ekizoglu O, Arican N et al. Effects of Beta-Hydroxybutyrate on
Brain Vascular Permeability in Rats with Traumatic Brain Injury. FEBS EMBO 2014
Conference, 119-119, 2014
10. Orhan N, Ekizoglu O, Elmas I, Kaya M et al. Repetitive mild traumatic brain injury in
early life alter blood-brain barrier integrity in immature rats.. 38th FEBS Congress, 420- 420,
2013.
11. Orhan N, Ekizoglu O, Elmas I, Kaya M et al. Blood-brain barrier integrity in repeated
traumatic brain injury and post-traumatic epilepsy in rats.. 14th Symposium on Signal
Transduction in the Blood-Brain Barriers, 99-99, 2011.
12. Esen F, Senturk E, Ergin PO, Ahishali B, Arican N, Orhan N, Ekizoglu O, et al.
Immunoglobulins prevent breakdown of the blood brain barrier in experimental sepsis.13th
International Symposium Signal Transduction in the Blood-Barrier Signalling at The Blood-
Brain And Blood-Tumour Barriers, 77-77,2010.
13. Orhan N, Ekizoglu O, Fincanci SK, Arican N, Kaya M, Gurses C, Elmas I, Ahishali B.
The effects of thiamine supplementation on frontal cerebral cortex in a rat model of
semistarvation.. The FEBS Journal, 34th FEBS Congress, 276(Suppl 1), 333-333, 2009
14. Ahishali B, Kaya M, Orhan N, Arican N, Gurses C, Ekizoglu O, et al. Effects of
levetiracetam on blood-brain barrier disruption caused by hyperthermia-induced seizures in
rats with cortical dysplasia.. 12th International Symposium, Signalling at Blood-Brain and
Blood-Retinal Barriers, 2009
15. Ekizoglu O,Fincanci SK, Arican N, Orhan N, Kaya M, Ahishali B, Bilgic B, Elmas I,
Gurses C. Is thiamine responsible for extended life span of hunger strikes?. MAFS 2009-4th
Mediterranean Academy of Forensic Sciences Meeting, 28-28, 2009.
16. Candan G, Kaya M, Kalaycı R, Arican N, Ahishali B, Ekizoglu O, et al. Blood-brain
barrier disturbances following hyperthermia in rats with cortical dysplasia.. 13th Congress of
the European Federation of Neurological Societies, 16 (Suppl 3), 481-481.2009.
17. Fincanci SK, Ekizoglu O et al. Estimation of wound age in falanga torture. IAFS 18th
Triennial Meeting, USA, 2008
18. Fincanci SK, Ekizoglu O et al. Bankart lession after suspension torture. IAFS 18th
Triennial Meeting, USA, 2008.
19. Candan G, Kalaycı R, Ekizoglu O, Orhan N, et al.Effect of Levetiracetam on Seizures
activity and blood-brain barrier integrity in pentylenetetrazole-kindled rats with cortical
dysplasia.. 11th Signal Transduction in the Blood-Brain Barriers, 63-63- 2008.
20. Candan G, Kaya M, Kalaycı R, Arican N, Ahishali B, Ekizoglu O, et al. Blood-brain
barrier disturbances following hyperthermia in rats with cortical dysplasia.. 8th European
Congress on Epileptology, 195-196, 2008.
21. Kaya M, Candan G, Kalaycı R, Arican N, Ahishali B, Ekizoglu O, Elmas I, Kucuk M,
Ustek D, Orhan N, Bilgic B, Gonul K. Effects of Levetiracetam on Kindled Epileptogenesis
and Blood-Brain Barrier Integrity in Rats with Cortical Dysplasia.. 27th International Epilepsy
Congress, 2007
22. Kaya M, Candan G, Kalaycı R, Arican N, Ahishali B, Ekizoglu O, Elmas I, Kucuk M,
Ustek D, Orhan N, Bilgic B, Gonul K. Alterations in Blood-Brain Barrier Integrity and Brain
Parenchyma in Pentylenetetrazole-Kindled Rats with Cortical Dysplasia.. Tenth International
Symposium on Signal transduction in the blood-brain barriers, 2007
23. Candan G, Kaya M, Kalaycı R, Arican N, Ahishali B, Ekizoglu O, Elmas I, Kucuk M,
Ustek D, Orhan N, Gonul K. Effects of Levetiracetam on Kindled Epileptogenesis and Blood-
Brain Barrier Integrity in Rats with Cortical Dysplasia.. 27th International Epilepsy Congress,
2007.
24. Ekizoglu O (2006). Which kind of problems for facial reconstruction may arise after
plastic surgery. 12th Biennial Scientific Meeting of the International Association for
Craniofacial Identification
Ulusal toplantılarda sunulan bildiriler
1. Ekizoglu Oguzhan, sözen mehmet sevki,tüzün birgül,korur rasime sebnem (2006).çocuga
yönelik cinsel istismar tanısında, cinsel temasla bulasan hastalıkların önemi : bir olgu sunumu.
7.adli bilimler kongresi konya
2. Korur rasime sebnem,Ekizoglu Oguzhan,tüzün birgül,yildirim mustafa (2006). Cinsel
istismar kuskusu: bir olgu sunumu. 7.adli bilimler kongresi konya
3. Ekizoglu Oguzhan,ince haluk,kantarci nabi,korur rasime sebnem (2006). Cinsel
saldirilarda gebelik sorunu: bir olgu sunumu. 7.adli bilimler kongresi
4. Ekizoglu Oguzhan,arican nadir,sözen mehmet sevki,kahya ipek,korur rasime sebnem
(2006). acil servis hizmetlerinde adli rapor uygulamalari: model formönerisi. 7. Adli bilimler
kongresi konya
5. Kahya ipek,sözen mehmet sevki,arican nadir,Ekizoglu Oguzhan (2006). acil servislere
basvuran adli olgularda muayene süreci ve kayit sistemi. 7.adli bilimler kongresi konya 6.
Ekizoglu Oguzhan (2008). adli tıp asistanlarının kisisel ve mesleki gelisimi: ne kadar
mümkün?.8.adli bilimler kongresi, kocaeli
7. Ince haluk,sözen mehmet sevki,Ekizoglu Oguzhan,aslan ömer (2006). Ölümle
sonuçlanabilen çocuk istismari sekli: munchausen sendromu. 7.adli bilimler kongresi konya
8. Sözen mehmet sevki,baysal serpil ugur,Ekizoglu Oguzhan,tüzün birgül,tüzün ümran
(2006). ilkögretim çagi çocuklarda okul içi siddetin irdelenmesi: bir anket çalismasi. 7.adli
bilimler kongresi konya
9. Unüvar göçeoglu ümit,ülker akyildiz elif,öztürk osman, Ekizoglu Oguzhan,sam bülent
(2006). tubal gebelik rüptürü nedenli ani ölüm olgusu. 7. adli bilimler kongresi, konya 10.
Ekizoglu Oguzhan,ünsal serkan,korur rasime sebnem (2007). cinsel amaçli akran istismari:
olgu sunumu. 7.adli bilimler sempozyumu gaziantep
11. Ekizoglu Oguzhan,kantarci nabi,kandemir eyüp,ünsal serkan,tüzün birgül,ince haluk
(2007). istanbul üniversitesi istanbul tip fakültesi adli tip anabilim dali'nda degerlendirilen
çocuk istismari olgulari (2004-2007). 7.adli bilimler sempozyumu gaziantep
12. Bulug ufuk,yurtbay tülin, Ekizoglu Oguzhan,sözen mehmet sevki (2008). Çocukta cinsel
istismar tedavisinde ailesel ve çevresel faktörler: bir olgu sunumu. 8. adli bilimler kongresi,
kocaeli
13. Ekizoglu Oguzhan,sam bülent,pakis isil,eraslan senel berna,akyildiz ülker elif (2008).
yenidogan ölümlerinde kistik böbrek hastalıkları: bir olgu sunumu.. 8.adli bilimler kongresi,
kocael
14. Sözen mehmet sevki, Ekizoglu Oguzhan,alyanak behiye,tülin yurtbay (2008). Okulda
siddete yönlendirilen bir çocuk ve bir magdur: olgu sunumu. 8.adli bilimler kongresi, kocaeli
15. Ekizoglu Oguzhan,tepehan selma,özüçelik dogaç niyazi,av ci akkan,kicir metin,kaya
nursel,dogan halil,çukurova zafer (2010). bakirköy dr.sadi konuk egitim ve arastirma
hastanesi adli tip poliklinigine basvuran çocuga yönelik cinsel istismar olgulari. 9.adli bilimler
kongresi izmir
16. Orhan nurcan, Ekizoglu Oguzhan,zengin burcu,elmas imdat,kaya mehmet,gürses rabia
candan,ahishali bülent,arican nadir (2010). tekrarlayan kafa travmasi olusturulan siçanlarin
beyin korteksinde oksidatif/antioksidan profil. 9.adli bilimler kongresi izmir
17. Ekizoglu Oguzhan,orhan nurcan,korur rasime sebnem,arican nadir,kaya mehmet,elmas
imdat,gürses rabia candan,ahishali bülent (2010). yari açlik modeli olusturulan siçanlarda
frontal kortekste oksidatif stres ve günlk tiamin destegi etkileri. 9,adli bilimler kongresi izmir
18. Ekizoglu Oguzhan,tepehan selma,özüçelik dogaç niyazi,avci akkan,kicir metin,kaya
nursel,dogan halil,çukurova zafer (2010). bakirköy dr.sadi konuk egitim ve arastirma
hastanesi adli tip poliklinigine basvuran aile içi siddet olgulari. 9.adli bilimler kongresi 19.
Orhan nurcan, Ekizoglu Oguzhan,gürses rabia candan,arican nadir,ahishali bülent, kalaycı
rivaze,üstek duran,elmas imdat,küçük mutlu,bilgiç mebrure bilge,kemikler gönül,kaya
mehmet (2009). levatiresetam kortikal displazili sıçanlarda pentilentetrazol ile olusturulan
akut epileptik nöbetler sırasındaki nöbet aktivitesi ve kan-beyin bariyeri geçirgenligini azaltır..
8. ulusal sinirbilimleri kongresi
20. Ahishali bülent,kaya mehmet,orhan nurcan,arican nadir,gürses rabia candan, Ekizoglu
Oguzhan,rivaze kalaycı,elmas imdat,küçük mutlu,üstek duran,bilgiç mebrure bilge,kemikler
gönül (2009). kortikal displazik yavru sıçanlarda levatirasetam’ın hipertermik nöbet siddeti ve
kan-beyin bariyeri üzerine etkileri.. türk fizyolojik bilimler dernegi 35. ulusal fizyoloji
kongresi, 51-51
21. Ahishali bülent,sentürk evren,orhan nurcan, Ekizoglu Oguzhan,küçük mutlu,gürses rabia
candan,kaya mehmet (2010). uygulanan septik sıçanlarda intranöronal kapiller.. 9. ulusal
sinirbilimleri kongresi, 16(suppl 1), 244-245
22. Esen figen,sentürk evren,ergin özcan perihan,ahishali bülent,arican nadir,orhan nurcan,
Ekizoglu Oguzhan,üstek duran,küçük mutlu,kaya mehmet (2010). deneysel sepsis modelinde
kan beyin bariyeri yıkımına karsı immünglobulinlerin koruyucu etkisi /immunoglobulins
prevent breakdown of the blood brain barrier in experimental sepsis..x. ulusal histoloji ve
embriyoloji kongresi (uluslar arası katılımlı), 2(1), 110-110.
23. Ahishali bülent,kaya mehmet,orhan nurcan,arican nadir,gürses rabia candan, Ekizoglu
Oguzhan,kalaycı rivaze,elmas imdat,küçük mutlu,üstek duran,bilgiç mebrure bilge,kemikler
gönül (2010). kortikal displazik yavru sıçanlarda levatirasetam’ın hipertermik nöbet siddeti ve
kan-beyin bariyeri üzerine etkileri.. 7. ulusal epilepsi kongresi,, 16(1), 59-59
24. Küçük mutlu,orhan nurcan, Ekizoglu Oguzhan,ahishali bülent,gürses rabia candan, arslan
erol,arican nadir,bilgiç mebrure bilge,kalaycı rivaze,elmas imdat,kaya mehmet (2010).
preeklampsi sıçan modelinde epileptik nöbetlerin kan-beyin bariyer geçirgenligine etkisi.. 7.
ulusal epilepsi kongresi,, 16(1), 90-90
25. Ekizoglu Oguzhan,orhan nurcan,korur rasime sebnem,arican nadir,kaya mehmet,elmas
imdat,gürses rabia candan,ahishali bülent (2010). yarı açlık modeli olusturulan sıçanlarda
frontal kortekste oksidatif stres ve günlük tiamin destegi etkileri.. 9. adli bilimler kongresi,
147-148
26. Orhan nurcan, Ekizoglu Oguzhan,zengin burcu,elmas imdat,kaya mehmet,gürses rabia
candan,ahishali bülent,arican nadir (2010). tekrarlayan kafa travması olusturulan sıçanların
beyin korteksinde oksidatif stres/antioksidan profil.. 9. adli bilimler kongresi,145-146.
27. Orhan nurcan,arican nadir, Ekizoglu Oguzhan,elmas imdat,ahishali bülent,küçük
mutlu,gürses rabia candan,kaya mehmet (2011). tekrarlanan travmatik beyin hasarında
epileptogenez ve kan-beyin bariyeri 10. ulusal sinirbilim kongresi kongresi, 98,
28. Ekizoglu Oguzhan,bilgili mustafa gökhan,erkilinç mehmet,erçin ersin,edipoglu
erdem,dogan halil (2013). kemik kırık ve çıkıklarına adli tıbbi yaklasım. 23. ulusal türk
ortopedi ve travmatoloji kongres
29. Can ismail özgür, Ekizoglu Oguzhan,hocaoglu elif,sayin ibrahim,kaya kamil hakan
(2014). sfeno-oksipital kemikilesme noktasindan adli yas tayini: bilgisayarli tomografi
çalismasi. 11.adli bilimler kongresi
30. Ekizoglu Oguzhan,hocaoglu elif,inci ercan,sayin ibrahim,can ismail özgür,solmaz dilek
(2014). klavikula medial ossifikasyon derecesinin adli yas tayini amaçli kullanimi: schmeling
metodu ile ince kesit bilgisayarli tomografi analizi. 11.adli bilimler kongresi
31. Ekizoglu Oguzhan,inci ercan,hocaoglu elif,sayin ibrahim,kayhan fatma tülin,can ismail
özgür (2014). cinsiyet tayini için maksiller sinüsün bt ile morfometrik analizi. 11.adli bilimler
kongresi
32. Orhan nurcan,ugur yilmaz canan, Ekizoglu Oguzhan,arican nadir,ahishali bülent, küçük
mutlu,elmas imdat,gürses rabia candan,kaya mehmet (2014). travmatik beyin hasarı
olusturulan sıçanlarda betahidroksibütiratın beyin damar geçirgenligine etkileri..12. ulusal
sinirbilim kongresi, 77(suppl 1), 43-44
33. Ekizoglu Oguzhan hocaoglu elif,can ismail özgür,aksoy sema,buran cudi ferat,sayin
ibrahim (2015). bilgisayarli tomografi ile kranial antropometrik analiz sonucu cinsiyet tayini.
12.adli bilimler kongresi
34. Orhan nurcan, Ekizoglu Oguzhan,ugur yilmaz canan,elmas imdat,ahishali bülent,küçük
mutlu,gürses rabia candan,kaya mehmet,arican nadir (2016). lateral sivi perküsyon modeli ile
olusturulan travmatik beyin hasarinin nörovasküler ünite üstüne etkileri. 13.adli bilimler
kongresi
35. Buran cudi ferat,can ismail özgür, Ekizoglu Oguzhan,balci ali,güner baturalp (2016).
kafatasi bimastoid çapinin bilgisyarli tomografi ile degerlendirilmesinin cinsiyet tayininde
kullanilabilirligi. 13.adli bilimler kongresi
36. Ekizoglu Oguzhan,inci ercan,örs suna,hocaoglu elif,can ismail özgür,ismail eralp
kaçmaz,elena f kranioti (2017). proksimal humeral epifizin manyetik rezonans görüntülemesi
ile adli yas tanısı. 14. adli bilimler kongresi
Kitap Bölümleri (Ulusal)
Mehmet Sevki Sozen, Ekizoglu Oguzhan. Çocuk hastalıklarında biyopsikososyal yaklasım,
Bölüm adı:(Cinsel istismar ve çocuk) Epsilon Yayıncılık, Ed:Dilara Ümran Tüzün, Sabri
Hergüner, Türkçe(Bilimsel Kitap), 2007
Ekizoglu Oguzhan, Arican Nadir. Birinci Basamakta Adli Tıp, Bölüm adı:(Yaralar) Istanbul
Tabıp Odası, Editör:Koc S, Can M, Türkçe(Bilimsel Kitap), (2011).,
Arican Nadir, Ekizoglu Oguzhan. Hekimlige Merhaba. Tıbbi-Cerrahi Aciller, Bölüm
adı:(Adli tıp pratiginde yaralar ve degerlendirilmeleri) Istanbul Tıp Fakültesi, Türkçe(Bilimsel

Kitap), 2015

Arican Nadir, Ekizoglu Oguzhan. Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai
Sorumlulugu,Tıbbi Malpraktis ve Adli Raporların Düzenlenmesi, Bölüm adı:(Adli Raporların
Hazırlanmasında Kullanılan Kılavuz. Cerrahpasa Tıp Fakültesi STE yayınları,Istanbul 2006.,
Editör:Yorulmaz C, Cetin G, Türkçe(Bilimsel Kitap,
2016.

Kitap Bölümleri (Uluslararası)

Minas Sifakis, Michael N. Kalochristianakis, Julieta G. García-Donas, Oguzhan Ekizoglu,
Elena F. Kranioti, Chapter 3.1 - Frequentist approach to data analysis and interpretation in
forensic anthropology, Editor(s): Zuzana Obertová, Alistair Stewart, Cristina Cattaneo,
Statistics and Probability in Forensic Anthropology, Academic Press, 2020;109-124, ISBN
9780128157640, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815764- 0.00003-4.
Dergi danışma kurulu/editör
Academic Editor: Medicine (Baltimore)
Editorial Board: Bulletin of Legal Medicine
Danışmanlık (Reviewer)
International Journal of Legal Medicine
o Toplam makale sayısı: 16
Forensic Science International
o Toplam makale sayısı: 7
Legal Medicine
o Toplam makale sayısı: 7
Australian Journal of Forensic Sciences
o Toplam makale sayısı: 8
Scientific Reports
o Toplam makale sayısı: 2
Acta Odontologica Scandinavica
o Toplam makale sayısı: 1
Korean Journal of Medicine
o Toplam makale sayısı: 1
American Journal of Diagnostic Imaging
o Toplam makale sayısı: 1
Heliyon
o Toplam makale sayısı: 2
Bulletin of Legal Medicine
o Toplam makale sayısı: 7
Computational and Mathematical Methods in Medicine.
o Toplam makale sayısı: 1

Bilimsel ödüller
Adli Bilimler Kongresi, En iyi sunum, 2018
Adli Bilimler Kongresi, En iyi genç araştırmacı, 2017
Türk Epilepsi Derneği, , Sunum ikincilik, 2010
Scientific Prize of the Istanbul University, Accomplished Scientist in 2009
Türk Epilepsi Derneği, En iyi temel bilim araştırma ödülü, 2008