Doç. Dr. Gürsel ERSAN
07 Şubat 2024

IMG_7236.JPG

Özgeçmiş | Biography

Adı Soyadı: Doç. Dr. Gürsel ERSAN

Uzmanlık Alanları: Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı


Öğrenim Durumu:

Derece 


Bölüm/Program


Üniversite 


Yıl 


Lisans 

Tıp Fakültesi

Ege Üniversitesi 

1989 

Tıpta Uzmanlık 

Enfeksiyon Hastalıklarıve Klinik Mikrobiyoloji

S.B İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1997 

Görev Yerleri: 

Görev Yeri

Yıl


Diyarbakır Asker Hastanesi

1997-1998

Bolu Devlet Hastanesi

1999-2000

Denizli Devlet Hastanesi

2000-2008

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2009-2012

Manisa Devlet Hastanesi

2012-2013

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Başasistan)

2013-

İdari Görevler : 

1. Denizli Devlet Hastanesi, 

Hastane İnfeksiyon Kontrol Komitesi kuruluşu ve başkanlığı (2001-2008)

2. Denizli Devlet Hastanesi, 

Başhekim Yardımcılığı (2002-2007)

3. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Kan Hizmet birimi Sorumlusu (2009 - ………..)


4. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 

İnfeksiyon Kontrol Komitesi’nde İnfeksiyon Kontrol Hekimi (2009-………)


Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK)

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği (EKMUD)

Türk Hastane İnfeksiyonları Kontrolü Derneği (HİDER)

Viral Hepatit Savaşım Derneği (VHSD)

Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği (KMTD)

Konuşmacı olduğu toplantılar : 

1.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği 2005-2006 Dönemi Aydın-Denizli bölgesi aylık toplantıları . İnfeksiyon Hastalıkları Konsültasyonları. Yoğun Bakım Biriminde İnfeksiyon Hastalıkları Konsültasyonları. 24 Mart 2006, Denizli.

2.  XV.Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları  Kongresi. Bir pandeminin ardından : Deneyimler, çıkarılan dersler. 23-27 Mart 2011, Antalya.

3.  İzmir Sağlık Müdürlüğü , Zoonotik Hastalıklar eğitimi: Kuduz. 23 Haziran 2011, İzmir.

4.  Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği 2011-2012 Dönemi İzmir bölgesi aylık toplantıları . 21. Yüzyılda Kuduz: Güncelleme. İnsanlarda Kuduz. 24 Kasım 2011, İzmir.

5.  Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, 4. Ultrasonografi eşliğinde ve serviste uygulamalı karaciğer biyopsi kursu: Karaciğer biyopsisi hakkında teorik bilgi ve biyopsi uygulaması. 22 Haziran 2012, İzmir.

6. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği 2015-2016 Dönemi İzmir bölgesi aylık toplantıları . Seyahat İnfeksiyonları. Seyahat sonrası başvuran hastaya yaklaşım. 21 Nisan 2016, İzmir.

7. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İzmir Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği. Akılcı Antibiyotik Kullanımı toplantısı. Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 10.01.2017, İzmir.


 Proje ve diğer bilimsel etkinlikleri :


 1. Sempozyum sekreterliği , III. Tepecik Enfeksiyon Günleri : Toplumda sık görülen infeksiyon hastalıkları ve aile hekimliği uygulamaları, 8-10 Ekim 2010, Kuşadası.

 2. Proje uzman personeli. TÜBİTAK 4004 Doğa eğitimi ve Bilim okulları projesi: "Mikropları Tanıyalım, Sağlığımızı Koruyalım" Başlangıç tarihi: 17.06.2011 Bitiş tarihi:18.06.2012, İzmir.

 3. Sempozyum sekreterliği , IV. Tepecik Enfeksiyon Günleri: Temel İmmunoloji Sempozyumu, 6-9 Ekim 2011, Çeşme.

 4. Kurs sekreterliği, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, 

  4. Ultrasonografi eşliğinde ve serviste uygulamalı karaciğer biyopsi kursu, 22 Haziran 2012, İzmir.

 5. Sempozyum sekreterliği , V. Tepecik Enfeksiyon Günleri: Yaşlılık ve Enfeksiyonlar Sempozyumu, 25 - 29 Ekim 2013, Özdere.

 6. Sempozyum sekreterliği , VI. Tepecik Enfeksiyon Günleri: Enfeksiyonlara multidisipliner yaklaşım Sempozyumu, 4-8 Kasım 2015, Dalaman

 7. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İzmir Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği “Hastane Enfeksiyonları Denetleme ve Eğitim Komisyonu” üyeliği. 2015- …..

Eğitimleri : 

 1. Enfeksiyon Kontrol Hekimi eğitimi (22-26.02.2010)

 2. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Değerlendirme Çalıştayı (31.05 – 01.06.2010)

 3. Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı eğitimi (27.09 – 28.10.2010)

 4. Akılcı Antibiyotik Kullanımı Eğiticileri Koordinasyon Toplantısı (04-07.10.2015)

 5. Akılcı Antibiyotik Kullanımı Eğiticileri Koordinasyon Toplantısı (20-21.10.2016)


Ödülleri : 

 1. Aferez Derneği Genç Araştırmacılar ödülü. (2010)

 2. Aferez Derneği Genç Araştırmacılar ödülü. (2011)ESERLER 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1.Göktaş P, Ersan G, Çetinkaya F. “Erişkinlerde kızamık olgularındaki artışın irdelenmesi”

Mikrobiyoloji Bülteni  30(3):273-280, 1996

A2. Kose S, Serin Senger S, Cavdar G, Ersan G. “A case with chronic hepatitis B and anterior uveitis - Is there any connection? ” Journal of Microbiology and Infectious diseases, 1(2): 78-79, 2011

A3.Köse S, Ersan G, Gireniz Tatar B, Türken Ulusoy M, Akkoçlu G. “The rate of spontaneous hepatitis B surface antigen seroclearance in inactive hepatitis B carriers : A study from medium endemic area.”  Türkiye Klinikleri j Med Sci, 32(4):1039-42 , 2012.

A4. Ersan G, Köse S, Gunes H, Ozkan M.  “Knowledge and awareness    of female sex workers towards human papıllomavırus ınfectıon ın Turkey.”Cent Eur J Public Health 20 (3): 219–222, 2012.


A5. Köse S, Senger SS, Ersan G, Çavdar G.” Virological responses of pegylated interferon alpha-2a treatment in hemodialysis patients infected with hepatitis” C. Clin Exp Nephrol, DOI: 10.1007/s10157-012-0663-x, 2012


A6. Köse Ş, Senger S.S. Ersan G, Oğuz F, Kuzucu L.” Presentation of two cases diagnosed with brucella endocarditis.” Internal Medicine. 51(8): 953-955, 2012


A7. Ersan G, Ülker T, Akkoçlu G, Oğuz F, Köse Ş. “Plasmodium falciparum’un neden olduğu yurtdışı sıtma olgusu.” Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 18(Suppl A): A239-A240,  2012


A8. Ersan G, Liv F, Köse Ş. “Blood Donation: Survey Results”. Turkish Journal of Hematology  29(1): 87-88 , 2012


A9. Köse S, Ersan G, Senger SS,  Akıncıoğlu G, Ulusoy M, Akkoçlu G.” Tenofovir therapy in chronic hepatitis B infection: 48-week results from Izmir Province, Turkey. “  Journal of Microbiology and Infectious diseases, 2(3):87-92, 2012


A10. Ece G, Samlioğlu P, Ulker T, Kose S, Ersan G. “Rotavirus and adenovirus prevalence at Tepecik education and research hospital (Turkey).” Le infezioni in medicana, 2:100-104, 2012

A11. Ersan G, Kose S, Senger SS, Gunes H, Sehirali S,Gurbuz İ.”The prevalence and risk factors of Human Papillomavirus in female sex workers in Turkey”  The Eurasian Journal of Medicine 45:16-20, 2013

A12. Köse S, Ersan G, Serin Senger S, Devrim I, Inal MM. “A prevalence study of Chlamydia infections in Turkish population.”Braz J Infect Dis17:114-5, 2013 

A13. Gozaydın A, Kose S, Ece G, Ersan G, Gonullu M. Detection of Vancomycin resistant enterococci from rectal swab samples by Becton-Dickinson GeneOhm VanR assay and culture at ICU of a tertiary care center in Turkey. Pakistan Journal of Medical Sciences, 29(2): 682-686, 2013. 


A14. Köse Ş, Tatar B, Ersan G, Topaloğlu S. A Leptospirosis Case Presenting with Thrombotic Thrombocytopenic Purpura. Balkan Medical Journal,30: 436-8,2013.


A15. Köse Ş, Senger S.S. Akkoçlu G, Kuzucu L, Ulu Y, Ersan G, Oğuz F. Clinical Manifestations, Complications, and Treatment of Brucellosis: Evaluation of 72 Cases. Turkish Journal of Medical Sciences, 44: 220-223, 2013.


A16. Ozkarakas H,Kose Guldogan I,Zincircioglu C,Ersan S,Ersan G,Senoglu N,Kose S,Erbay RH. Risk factors for colistin-associated nephrotoxicity and mortality in critically ill patients. Turkish Journal Of Medical Sciences. 47(4):1165-1172, 2017.

B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

B1.Paşa Göktaş, Seyfi Özyürek, Emin Karagül, Gürsel Ersan. 160 menenjit olgusunun klinik özelliklerinin değerlendirilmesi. Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 35(4):235-238, 1995.

B2. Gürsel Ersan, Haluk Güriz. Diyarbakır Asker Hastanesi’nde bir yıl içinde saptanan 130 sıtma olgusunun değerlendirilmesi. KLİMİK Dergisi, 11(2):42-44, 1998.

B3. Gürsel Ersan, Funda Türkmen, M.İzzet Titiz, Paşa Göktaş. Renal Transplantasyon sonrası üriner sistem enfeksiyonları. İnfeksiyon Dergisi(Turkish Journal of Infection) 13(4):543-547, 1999.

B4. Sibel Ersan, Gürsel Ersan, Haluk Güriz. Diyarbakır yöresinde bir yıl içinde saptanan 88 Enterik Ateş olgusunun irdelenmesi. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi 29(1-2):69-73, 1999.

B5. M.Tevfik Yavuz, Gürsel Ersan, Mehmet Süvarierel. Enterobacteriaceae kökenlerinde genişlemiş spektrumlu beta laktamaz üretiminin iki farklı yöntemle araştırılması. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 2005(2):10-13, 2005.

B6. Köse Ş, Akkoçlu G, Türken M, Gözaydın A, Çavdar G, ErsanG. Ateş Yüksekliği Nedeniyle Başvuran 88 Olguda Ateş Etiyolojisinin Araştırılması. KLİMİKDergisi, 23(1): 18-21, 2010.

B7. Şükran Köse, Gürsel Ersan, Gülgün Akkoçlu, Ayhan Gözaydın, Yıldız Ulu. Transaminaz Enzim Yüksekliği Olan Olgulara Sistematik Yaklaşım. Viral Hepatit Dergisi, 17(2):41-46, 2011.

B8. Ş. Köse, S. Gül, G. Ersan, S.S Senger, G.B. Maraş, “Tepecik eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan temizlik personellerinin hastane infeksiyonları ve temizliği konusundaki eğitimin değerlendirilmesi”, Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi, 21 (2): 85-90 , 2011

B9Ersan G, Liv F, Serin Senger S, Köse Ş. Terapötik Aferez : Tek merkez deneyimi. Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi, 21(3): 105-108, 2011.

B10. Köse Ş, Ulu Y, Senger SS, Ersan G, Atalay S, Tokgöz H. Hastanemİz enfeksİyon kontrol komitesinin anestezi ve yenidoğan yoğun bakim ünitelerinde el hijyenİ gözlemlerinin değerlendirilmesi. Hastane İnfeksiyonları Dergisi, 

B11. Ece G, Şamlıoğlu P, Köse Ş, Ersan G, Atalay S, Gönüllü M, Köse I. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinden İzole Edilen Gram-Negatif Suşlarda Doripenem Duyarlılığı. Yoğun Bakım Dergisi, 11(1):21-26, 2013.


B12.Köse Ş, Atalay S, Ersan G, Sönmez U. Hepatit A Enfeksiyonuna Bağlı Uzamış Kolestaz: Olgu Sunumu. Viral Hepatit Dergisi, 19(3):159-61, 2013.


B13. Şukran Kose, Bengu Tatar, Gulgun Akkoclu, Gursel Ersan, Mustafa Gonullu, Işıl Kose, Ata Nevzat Yalcın. Yoğun Bakım Unitesinde Kafa Travmalı Hastalardan İzole EdilenPseudomonas aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları. Klimik Dergisi; 26(3): 113-5, 2013


B14. Köse Ş, Ersan G, AdarP,SönmezU, AtalayS. Diabetes Mellituslu Hastalarda Kronik Hepatit C SıklığınınDeğerlendirilmesi. Mediterranean Journal of Infection Microbes and Antimicrobials, 3: 7, 2014.


B15. Köse I, Zincircioğlu Ç, Ersan G, Kuzucu L,Köse Ş. Ventilatör İlişkili Pnömoninin Mortalite Tahmininde Skorlama Sistemleri ve Biyobelirteçlerin Değerlendirilmesi. Anestezi dergisi;22 (2):93-98, 2014.


B16. Kose Ş, Atalay S, Arslan F, Akkoclu G, Ersan G. The prevalance of HBV, HCV ands HIV among healthcare workers in a dental hospital. Viral Hepatitis Journal, 20(2): 75-77,2014.


B17. Sukran Kose, Gursel Ersan, Bengu Tatar, Pelin Adar, Buket Erturk Sengel.  Evaluation of Percutaneous Liver Biopsy Complications in Patients with Chronic Viral Hepatitis. Eurasian J Med; 47: 161-164 (DOI: 10.5152/eurasianjmed.2015.107)


B18. Köse S, Ersan G, Fatma LIV. Six-Year Analysis of the Seropositivity of HBV, HCV, HIV, and Syphilis in Volunteer Blood Donors Attending Our Blood CenterViral Hepatit Dergisi,2015.


B19. Gürsel Ersan , Işıl Köse , Fatma Liv , Bengü Gireniz Tatar , Şükran Köse. Eritrosit Değişimi Uygulanan Serebral Sıtma Olgusu. Turkiye Parazitol Derg 41: 123-125, 2017. 

(DOI: 0.5152/tpd.2017.4704)


C. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler :

C1.Kose S, Cavdar G, Ersan G, Iyi T. Influenza- Parainfluenza Positivity Rate in Nosopharyngeal Swab Samples. The 3rd Eurasia Congress of Infectious Diseases, 01-04 October 2009, Baku, AZERBAİJAN.

C2. Köse S, Ersan G, Çavdar G, Türken M. Presenting a case with chronic hepatitis B and anterior uveitis. 5.APASL Single Topic Conference. 17-20 May 2009, İstanbul, TURKEY

C3. Kose S, Senger SS, Yalcin AD, Cavdar G, Atalay S, Ersan G .Infections in Patients Diagnosed with Common Variable Immunodeficiency. 4-8 December 2011, WAO. Cancun,MEXICO. 

C4. Kose S, Senger SS, Yalcin AD, Cavdar G, Atalay S, Ersan G. Evaluating Total Serum IgE Levels in Patients with Chronic Hepatitis B and C. 4-8 December 2011, WAO. Cancun, MEXICO. 

C5. Ersan G, Liv F, Kose S. “The effect of 2 unit red blood cell apheresis on the whole cell parameters of donors.” 14th International congress of the world apheresis association and  7th National congress of Turkish society of apheresis. 13-15 September 2012, İstanbul, TURKEY.

C6. Ersan G, Liv F, Senger SS, Gorgun G, Kose S. ”Therapeutıc apheresıs : a single center results” 14th International congress of the world apheresis association and  7th National congress of Turkish society of apheresis. 13-15 September 2012, İstanbul, TURKEY.

C7. Ersan S, Ersan G, Arslan C, Atalay S, Köse Ş. Good’s Syndrome: A Case With Recurrent Respiratory Infections. 12th Congress of the European Federation of Internal Medicine, 2-5 October 2013, Prague, CZECH REPUBLIC.


C8. Köse S, Ersan G, Atalay S, Sönmez U. Evaluation of Infections in Geriatric Patients at Intensive Care Unit. International Congress on Infectious Diseases (ICID), 2-5 April 2014, Cape Town, SOUTH AFRİCA.


C9. Köse Ş, Ersan G, Tatar B, Ulu Y, Adar P. Evaluation Of Catheter Related Booodstream Infections In Elderly Patients Undergoing Hemodialysis. 24thECCMID Congress 10-13 May 2014, Barcelona, SPAİN.


C10. Köse Ş,Türken M, Göl Serin B, Akkoçlu G, Ersan G. Quality of Life in Patients With Allergic Diseases. European academy of allergy and clinical immunology congress 7-11 June 2014, Copenhagen, DENMARK.


C11. Ş. Köse, S.S.Senger, G. Ersan, P. Adar, U. Sönmez, B. G. Tatar.Diabetes Mellitus Tanılı Hastalarda Hepatit B ve C Sıklığı. Seçilmiş  Olgularla Özel Gruplarda Kronik Viral Hepatitler Akademi Toplantısı. 13-15 Haziran 2015,St. Petersburg, RUSYA.


C12. Ersan G, Köse Ş, Liv F, Köse T. A survey of physicans knowledge and awareness about transfusion. 12. AATM Congress, 9. BBTST Congress, 2-6 April 2016, Antalya, Turkey. 


C13. Kose S, Ersan G, Liv F, Yılmazer T. Report of unwanted serious advers effect and serious advers event results fort he last seven years at our transfusion center. 12. AATM Congress, 9. BBTST Congress, 2-6 April 2016, Antalya , Turkey. 

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

D1.G.Ersan, İM Şen, H.Güriz.” Diyarbakır Asker Hastanesinde bir yıl içinde saptanan 130 Sıtma olgusunun değerlendirilmesi.” XXVIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 4-9 Ekim 1998, Antalya.

D2. H.Güriz, G.Ersan, İM.Şen. “Diyarbakır Asker Hastanesinde 26 hemokültürde saptanan Salmonella typhi suşlarının invitro antibiyotik duyarlılıkları.” XXVIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 4-9 Ekim 1998, Antalya.

D3. G.Ersan, S.Ersan, İM Şen, H.Güriz. “Diyarbakır yöresinde bir yıl içinde saptanan 88 Enterik Ateş olgusunun irdelenmesi.”XXVIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 4-9 Ekim 1998, Antalya.

D4. Şahin G, Ersan G, Erkaya N, Göncü F. “Denizli Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde 2007 yılında gelişen hastane infeksiyonlarının irdelenmesi”. Hastane İnfeksiyonları Kongresi, 10-13 Nisan 2008, Antalya.

D5. Şahin G, Ersan G, Erkaya N, Göncü F, Polat Y. “Yoğun bakım ünitelerinde değişik örneklerden izole edilen Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae suşlarında genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz yapımı”. Hastane İnfeksiyonları Kongresi, 10-13 Nisan 2008, Antalya.

D6. Erkaya N, Ersan G, Şahin G, Göncü F. “Denizli Devlet Hastanesi cerrahi ve dahili yoğun bakım ünitelerinde 2007 yılında saptanan ventilatör ilişkili pnömoni ve kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyon hızları” Hastane İnfeksiyonları Kongresi, 10-13 Nisan 2008, Antalya.

D7. Şahin G, Ersan G, Erkaya N, Göncü F. “Denizli Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitelerinde yatmakta olan hastalarda gelişen bası yaraları ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi” Hastane İnfeksiyonları Kongresi, 10-13 Nisan 2008, Antalya.

D8. Şahin G,Göncü F, Bacanlı A, Ersan G. “Denizli Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitelerinde 2008 yılında saptanan invaziv araç ilişkili hastane infeksiyonları ve alet kullanım oranları” 14.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi , 25-29 Mart 2009, Antalya.

D9. Erkaya N, Göncü F, Şahin G, Bacanlı A, Ersan G. “ Denizli Devlet hastanesinde 2008 yılında Yoğun Bakımlardaki hastane infeksiyonlarının irdelenmesi”  14.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi , 25-29 Mart 2009, Antalya.

D10.Karaduman SD, Göncü F, Bacanlı A, Erkaya N, Ersan G. “Denizli Devlet Hastanesi 2006-2008 yılları personel kesici-delici alet yaralanma durumları” 14.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi , 25-29 Mart 2009, Antalya.

D11. Köse Ş, Tokgöz H, Kılınç M, Doğan C, Ersan G. “2009 Yılında Hastanemiz İnfeksiyon Kontrol Komitesinin Anestezi ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi El Hijyeni Gözlemlerinin Değerlendirmesi.” Hastane İnfeksiyonları Kongresi, 1-4 Nisan 2010, Antalya.

D12. Ersan G, Köse Ş, Ece G, Ergin Ö, Akkoçlu G. “İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi yoğun bakım ünitesinde 2009 yılında izole edilen invaziv alet ile ilişkili infeksiyon etkenleri ve duyarlılık oranları.” Hastane İnfeksiyonları Kongresi, 1-4 Nisan 2010, Antalya.

D13. Ersan G, Köse Ş, Bor C, Kılınç M, Gönüllü M. “İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi yoğun bakım ünitesinde 2009 yılında saptanan invaziv alet ilişkili infeksiyon hızları ve alet kullanım oranları. “Hastane İnfeksiyonları Kongresi, 1-4 Nisan 2010, Antalya.

D14. Şamlıoğlu P, Ergin Ö, Ece G, Ersan G, Bor C, Gönüllü M, Köse Ş. “ S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarında Yoğun Bakım Hastalarından İzole Edilen Mikroorganizma Oranlarının Değerlendirilmesi.” 3. Türkiye EKMUD Kongresi, 12-16 Mayıs 2010, Ankara.

D15. Ersan G, Liv F, Köse Ş. “İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aferez Ünitesinde 2008-2010 Yılları Arasında Yapılan Terapötik Aferez İşlemlerinin Değerlendirilmesi.” 5. Ulusal Hemaferez Kongresi, 23-26 Eylül 2010, Kıbrıs.

D16. Ersan G, Liv F, Köse Ş. “İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aferez Ünitesinde 2008-2010 Yılları Arasında Yapılan Bağışçı Aferez İşlemlerinde Kan Grubu-Cinsiyet Dağılımı ve Komplikasyonların Değerlendirilmesi.” 5. Ulusal Hemaferez Klongresi, 23-26 Eylül 2010, Kıbrıs.

D17. Ersan G, Liv F, Köse Ş.” İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kan Merkezinde 2000 Gönüllü Kan Bağışçısında Yapılan Demografik Özellikler ve Duygu Durum Testi.” III. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, Kasım 2010, Antalya.

D18. Ersan G, Liv F, Köse Ş.” Kızılay Ege Bölge Kan Merkezinden Bir Yıllık İstenen ve Temin Edilen Kan Bileşenlerinin Oranı.” III. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, Kasım 2010, Antalya.

D19.Ersan G, Özerinç Z, Liv F, Köse Ş. “İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bir Yıllık Bağışçı Ret Nedenlerinin Dağılımı.” III. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, Kasım 2010, Antalya.

D20. Ersan G, Liv F, Köse Ş.” İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kan Merkezinde 2007-2010 Yılları Arasında Bağışçı Kanlarındaki Kan Gruplarının Dağılımı. “III. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, Kasım 2010, Antalya.

D21. Ersan G, Liv F, Köse Ş.” İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kan Merkezi’ne Başvuran Kan Bağışçılarında HBV, HCV, HIV ve Sifiliz Seropozitifliğinin Değerlendirilmesi ve Takibi.” III. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, Kasım 2010, Antalya.

D22. Ersan G, Liv F, Köse Ş.”İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kan Merkezi’nde Bağışçı Reaksiyonlarının Değerlendirilmesi.” III. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, Kasım 2010, Antalya.

D23. Liv F, Ersan G, Köse Ş. “İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kan Merkezi’nde Hazırlana Kan / Kan Bileşenlerinin Kalite Kontrol Çalışması Sonuçları.” III. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, Kasım 2010, Antalya.

D24. Köse Ş. Çavdar G, Ersan G, Soylamış B. “Diyabet hastalarında hepatit C prevalansı.” 15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 23-27 Mart 2011, Antalya.

D25. Köse Ş, Çavdar G, Ulu Y,Ersan G, Şamlıoğlu P. “HBsAg titrasyonunun pegile interferon tedavi yanıtındaki önemi.” 15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 23-27 Mart 2011, Antalya.

D26. Köse Ş, Gül S, Ersan G, Atalay S.” Karaciğer fonksiyon test yüksekliği ile başvuran hastaların değerlendirilmesi.” 15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 23-27 Mart 2011, Antalya.

D27. Köse Ş, Çavdar G, , Adar P, Ersan G. “Pegile-iterferon tedavisine yanıtta basal core promoter (bcp) ve precore codon 28 mutasyonlarının rolü.” 15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 23-27 Mart 2011, Antalya.

D28. Köse Ş, Şamlıoğlu P, Ece G, Ersan G,  Çavdar G, Ulu Y, “Kronik Hepatit B hastalarında Pegile interferon tedavi yanıtının izleminde Hbsag titrasyonunun önemi.” 8. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 01-05 Haziran 2011.

D29.Köse Ş, Ersan G, Türken M, Senger SS, Ulu Y,  Çavdar G, , Akkoçlu G.  “ Kronik Hepatit B hastalarında , HBeAg pozitif ve negatif olma durumuna göre entekavir tedavi sonuçları “ 8. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 01-05 Haziran 2011.

D30. Ersan G, Liv F, Senger SS, İş E, Kose S. “Aferez trombosit süspansiyonlarının iki yıllık kalite kontrol çalışması sonuçları” 6.Ulusal Aferez Kongresi, 29 Eylül – 2 Ekim 2011, Kıbrıs. 

D31. Atalay S, Köse I, Göl B, Ersan G, Gönüllü M, Köse Ş. “Tepecik eğitim ve araştırma hastanesi anestezi yoğun bakım ünitesi’nde izole edilen acinetobacter baumannii enfeksiyonları ve antibiyotik duyarlılıkları. “ 4. Tepecik Enfeksiyon Günleri, Temel İmmünoloji Sempozyumu 6 - 9 Ekim 2011, Çeşme.

D32. Köse I, Atalay S, Kuzucu L, Serin Senger S, Ersan G, Gönüllü M, Köse Ş. “Tepecik eğitim ve araştırma hastanesi anestezi yoğun bakım ünitesi'nde görülen üriner sistem enfeksiyonlarının değerlendirilmesi.” 4. Tepecik Enfeksiyon Günleri, Temel İmmünoloji Sempozyumu 6 - 9 Ekim 2011, Çeşme .

D33. Köse Ş, Akkoçlu G, Kuzucu L, Çavdar G, Ersan G. “Steven johnson sendromu: olgu sunumu.” 4. Tepecik Enfeksiyon Günleri, Temel İmmünoloji Sempozyumu 6 - 9 Ekim 2011, Çeşme.

D34. Köse Ş, Ökten N, Gülcü F, Ersan G, Serin Senger S, Yalçın AD. “Allerji hastalarında kişilik yapısı.” 4. Tepecik Enfeksiyon Günleri, Temel İmmünoloji Sempozyumu 6 - 9 Ekim 2011, Çeşme.

D35. Köse Ş, Serin Senger S, Topaloğlu S, Ersan G, Gül S, Göl B.” Tepecik eğitim ve araştırma hastanesi enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji polikliniği hepatit B aşı sonuçları.” 4. Tepecik Enfeksiyon Günleri, Temel İmmünoloji Sempozyumu 6 - 9 Ekim 2011, Çeşme

D36. Ersan G, Liv F, Akkoçlu G, Köse Ş.” Kan merkezinde hazırlanan kan/kan bileşenlerinin kalite kontrol çalışması sonuçları. “4. Tepecik Enfeksiyon Günleri, Temel İmmünoloji Sempozyumu 6 - 9 Ekim 2011, Çeşme.

D37. Köse Ş, Serin Senger S, Çavdar G, Ersan G, Akkoçlu G. “Kronik hepatit B ve C hastalarında Ige düzeyleri.” 4. Tepecik Enfeksiyon Günleri, Temel İmmünoloji Sempozyumu 6 - 9 Ekim 2011, Çeşme.

D38. Köse Ş, Yavaş S, Atalay S, Ersan G, Çavdar G, Tatar, Adar. “HIV pozitif hastalarda total IgE ile viral yük arasındaki ilişki. “4. Tepecik Enfeksiyon Günleri, Temel İmmünoloji Sempozyumu 6 - 9 Ekim 2011, Çeşme.

D39. Köse Ş, Türken M, Tatar B, Akkoçlu G, Ersan G, Yalçin Ad, Topaloğlu S. “Meslek gruplarına bağlı allerjik hastalıklar. “ 4. Tepecik Enfeksiyon Günleri, Temel İmmünoloji Sempozyumu 6 - 9 Ekim 2011, Çeşme.

D40. Ersan G, Liv F, Atalay S, Köse Ş. Kan merkezine başvuran kan bağışçılarında HBV, HCV, HIV ve sifiliz seropozitifliğinin değerlendirilmesi ve takibi. 4. Tepecik Enfeksiyon Günleri, Temel İmmünoloji Sempozyumu 6 – 9 Ekim 2011.


D41. Ersan G, Liv F, Serin Senger S, Köse Ş. Kan bağışçı reaksiyonlarının değerlendirilmesi. 4. Tepecik Enfeksiyon Günleri, Temel İmmünoloji Sempozyumu 6–9 Ekim 2011.


D42. Köse I, Atalay S, Kuzucu L, Serin Senger S, Ersan G, Gönüllü M, Köse Ş. Tepecik eğitim ve araştırma hastanesi anestezi yoğun bakım ünitesi'nde görülen üriner sistem enfeksiyonlarının değerlendirilmesi. 4. Tepecik Enfeksiyon Günleri, Temel İmmünoloji Sempozyumu 6–9 Ekim 2011.

D43.Ersan G, Liv F, Köse Ş. “İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştirma Hastanesinde Tam Kan Kullanımı.” IV. Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, 14- 18 Aralık 2011, Antalya.

D44. Ersan G, Köse Ş. “İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştirma Hastanesinde Kullanilan Kan Ve Kan Bileşenlerinin Bir Yillik Toplam Maliyeti.” IV. Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, 14- 18 Aralık 2011, Antalya.

D45. Ş.Köse, SS. Senger, B. Gireniz Tatar, G. Ersan, M.Erden. “Kronik viral hepatit B hastalarında lamivudın direncinin Inno-lipa HBV DR probe yöntemi ile değerlendirilmesi.” XI. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 12-15 Nisan 2012, Antalya.

D46. Köse Ş, Serin Senger S, Gül S, Çavdar G, Ersan G. “Kronik Hepatit C Hastalarında IL28B Gen Polimorfizminin Tedavi Yanıtına Üzerine Etkisi. “XI. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 12-15 Nisan 2012, Antalya.

D47. Ş. Köse, SS. Senger, F. Arslan, B. Göl, G. Ersan. “Vitamin D düzeyinin Hepatit C hastalarının tedavisinde prediktif değeri.” XI. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 12-15 Nisan 2012, Antalya.

D48. Ş. Köse, G. Akkoçlu, S. Serin Senger, L. Kuzucu, Y. Ulu, F. Oğuz, G. Ersan.  “Bruselloz’lu 72 Olgunun Klinik Değerlendirilmesi.” 4. Türkiye EKMUD Kongresi.  Mayıs 2012, İstanbul.

D49. Ş. Köse, B. Tatar, G. Akkoçlu, G. Ersan, M. Gönüllü, I. Köse, A. N. Yalçın.” Yoğun bakım ünitelerinde yatan kafa travmalı hastalardan izole edilen Pseudomonas suşlarının antibiyotik duyarlılıkları.” 4. Türkiye EKMUD Kongresi. Mayıs 2012, İstanbul.

D50. Ş.Köse, S.Gül, G.Ersan. “Kronik Hepatit B Hastalarında Lamivudin Direnç Test Sonuçları.” Ulusal Viral Hepatit Sempozyumu (UVHS), 5-6 Mayıs 2012, Ankara.

D51. Ş.Köse, P.Adar, G.Ersan, S.Serin Senger. “2008-2009 Yılları Arasında Hastanemiz Enfeksiyon Kontrol Komitesi’ne Temizlik Personelleri ve Atık Toplama Personelleri Tarafından Yapılan Kesici-Delici Alet Yaralanmaları Bildirimlerinin Değerlendirilmesi. “Ulusal Viral Hepatit Sempozyumu (UVHS), 5-6 Mayıs 2012, Ankara.

D52. Ersan G,Köse ŞAtalay S, Ödemiş İ. Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Enterokok Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları. EKMUD Bilimsel Platformu 20-24 Mart 2013, Antalya.


D53. Köse Ş, Atalay S, Ersan G, Arslan F. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Escherichia coli’nin Neden Olduğu Üriner Sistem Enfeksiyonlarında Antibiyotik Direnci. EKMUD Bilimsel Platformu 20-24 Mart 2013, Antalya.


D54. Köse Ş, Ersan G, Tatar BYaşlı Hepatit C’li Hastalarda Hepatit B Ve Hepatit A Seroprevalansı. 5. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu 25-29 Ekim 2013, İzmir, Özdere.


D55. Köse Ş, Ersan G, Tatar B, Ulu Y, Adar P. 65 Yaş Üstü Diyaliz Hastalarında Kateter Enfeksiyonlarının Değerlendirilmesi. 5. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu 25-29 Ekim 2013, İzmir, Özdere.


D56. Köse Ş, Ersan G, Adar P, Sönmez U, Atalay S. Diyabetes Mellitus Tanılı Olgularda Kronik Hepatit C Prevalansı. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 26-29 Mart 2014, Antalya.


D57. Köse Ş,Liv F, Ersan G. Immünohematoloji Laboratuvarımızın Uygunluk Testleri İç Kalite Kontrol Sonuçları. VII. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbi Kongresi, 2-6 Aralık 2014, Antalya.


D58. Ersan G, Liv F, Köse Ş. Kan Bileşeni Transfer ve Transfüzyon İzlem Formlarının Takibi. VII. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbi Kongresi, 2-6 Aralık 2014, Antalya.


D59. Liv F, Ersan G, Köse Ş.Kan ve Kan Bileşenleri İstem Formunun Doldurulma Oranları. VII. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbi Kongresi, 2-6 Aralık 2014, Antalya.


D60. Köse Ş, Atalay S, Ersan G, Köse I, Ceylan M. Yoğun Bakımda Ventilatör İle İlişkili Pnömoni Etkenleri Ve Direnç Durumları. 17. Klimik Kongresi, 25-29 Mart 2015, Antalya.


D61. Ersan G, Köse Ş, Atalay S, Köse I , Adar P. Yoğun Bakım Ünitesinde Hastane Enfeksiyonu Etkenleri ve Antibiyotik Direnç Durumları. 17. Klimik Kongresi, 25-29 Mart 2015, Antalya.


D62. Atalay S, Kose Ş, Ersan G, Türken M, Toker A. kliiğimizdeki HIV/AIDS hastalarının epidemiyolojik özellikleri. EKMUD 21. Yüzyılda Enfeksiyon Hastalıkları, 01-04 Nisan 2015. Çeşme , İzmir.


D63. Gürsel Ersan, Işıl Köse, Fatma Liv, Bengü Gireniz Tatar, Şükran Köse. Eritrosit Exchange Uygulanan Serebral Malarya Olgusu. BUHASDER 6. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu, 04-08 Kasım 2015. Dalaman, MUĞLA.


D64. Gürsel Ersan, Işıl Köse, Çiler Zincircioğlu, Melda Ulusoy Türken, Şükran Köse. Kırım Kongo Kanamalı Ateşini Taklit Eden Bruselloz Olgusu. BUHASDER 6. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu, 04-08 Kasım 2015. Dalaman, MUĞLA.


D65. Gürsel Ersan, Fatma Liv, Şükran Köse. B Rh pozitif yaşlı hastaya A Rh pozitif eritrosit süspansiyonu transfüzyonu. BUHASDER 6. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu, 04-08 Kasım 2015. Dalaman, MUĞLA.


D66. Gürsel Ersan, Fatma Liv, Timur Köse, Şükran Köse. Transfüzyon Uygulamasına Yönelik Bilgi ve Farkındalık Anket Çalışması. BUHASDER 6. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu, 04-08 Kasım 2015. Dalaman, MUĞLA.


D67. Gürsel Ersan, Işıl Köse, Çiler Zincircioğlu, Ülkü Şeyda Solmaz, Nimet Şenoğlu,Şükran Köse. Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi'nde Dirençli Gram-Negatif Bakterilerin Antibiyotik Dirençlerinin 5 Yıllık Değerlendirilmesi. BUHASDER 6. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu, 04-08 Kasım 2015. Dalaman, MUĞLA.


D68. Gürsel Ersan, Çiler Zincircioğlu, Işıl Köse, Ülkü Şeyda Solmaz, Nimet Şenoğlu,Şükran Köse.Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde en sık görülen nozokomiyal enfeksiyonlar ve etkenlerinin 5 yıllık irdelenmesi. BUHASDER 6. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu, 04-08 Kasım 2015. Dalaman, MUĞLA. 


D69. Gürsel Ersan, Şükran Köse, Işıl Köse, Gülgün Akkoçlu, Ülkü Şeyda Solmaz, Nimet Şenoğlu.Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi’nde Enfeksiyon Etkeni Olan Kandida Suşları Ve Antifungal Duyarlılıkları. BUHASDER 6. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu, 04-08 Kasım 2015. Dalaman, MUĞLA.


D70. Gürsel Ersan, Çiler Zincircioğlu, Gülgün Akkoçlu, Ülkü Şeyda Solmaz, Nimet Şenoğlu,Şükran Köse. Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde Enterokok Suşlarının Neden Olduğu Enfeksiyonların 5 Yıllık  İrdelenmesi. BUHASDER 6. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu, 04-08 Kasım 2015. Dalaman, MUĞLA.


D71. Atalay S, Köse Ş, Ersan G, Türken M, Toker A. Kliniğimizdeki HIV/AIDS hastalarının epidemiyolojik özellikleri. EKMUD 21. Yüzyılda Enfeksiyon Hastalıkları, 01-04 NİSAN 2015. Çeşme, İzmir.


D72. Köse Ş, Adar P, Ersan G, Serin Senger S.  Sepsis Tanılı Hastalarda Serum sCD40 Ligand Düzeyinin Tanı ve Mortalite ile İlişkisiBUHASDER 6. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu04-08 Kasım 2015, Muğla


D73. Köse Ş, Ersan G, Sönmez U, Çelik D, Albayrak H. Yoğun Bakım Ünitesi’nde Yatan Olgularda Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus KolonizasyonuBUHASDER 6. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu04-08 Kasım 2015, Muğla


D74. Köse Ş, Atalay S, Ersan G, Sönmez U, Göl Serin B.HIV/AIDS Olgularında Vitamin D Düzeyleri ve Osteoporoz. BUHASDER 6. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu04-08 Kasım 2015, Muğla


D75. Köse Ş, Ersan G, Gireniz Tatar B, Özkan A, Albayrak H.Mikropları Tanıyalım Sağlığımızı Koruyalım Projesi. BUHASDER 6. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu 04-08 Kasım 2015, Muğla


D76. Aykut Sarıtaş, Gökhan Yaman, Işıl Köse, Sibel Ersan, Gürsel Ersan, Uğur Uzun, Çiler Zincircioğlu, Nimet Şenoğlu. Transfüzyon ile ilişkili akut akciğer hasarı ( TRALİ) Ve Transfüzyona Bağlı Dolaşım Yüklenmesi (TACO) Ayırımında Beyin Natriüretik Peptid (BNP)'nin Yeri. TARK 2016 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 50. Ulusal kongresi, 26-30 Ekim 2016, İstanbul.


D77. Çiler Zincircioğlu, Gürsel Ersan, Işıl Köse, Gökhan Yaman, Uğur Uzun, Nimet Şenoğlu, Şükran Köse. Yoğun Bakım Hastalarında Uzun Yatışlarda Enfeksiyon Oranları Düşüyor mu? TARK 2016 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 50. Ulusal kongresi, 26-30 Ekim 2016, İstanbul.


D78. Aykut Sarıtaş, Işıl Köse, Çiler Zincircioğlu, Uğur Uzun, Gürsel Ersan, Nimet Şenoğlu. Tüberküloz Menenjitte Görülen Uygunsuz ADH Sendromu ve Hiponatremi. TARK 2016 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 50. Ulusal kongresi, 26-30 Ekim 2016, İstanbul.


D79. Ersan G,Liv F, Köse Ş. Bir Yıllık İstenmeyen Olaylar, İstenmeyen Olayların Transfüzyon Saatleri İle İlişkisi.X.Ulusal Kan Merkezleri Ve Transfüzyon Tibbi Kongresi, 12-16 Mart 2017, Antalya. (Sözlü Bildiri)


D80. Köse ş, Liv F, Ersan G. Transfüzyon Komitesinin etkin kan kullanım politikası için gerekli istatistiki veriler. X.Ulusal Kan Merkezleri Ve Transfüzyon Tibbi Kongresi, 12-16 Mart 2017, Antalya.


D81. Köse Ş, Ersan G, Zincircioğlu Ç, Köse I, Akkoçlu G, Şenoğlu N. Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi'nde Dirençli Gram-Negatif Bakterilerin Antibiyotik Dirençlerinin 7 Yıllık Değerlendirilmesi. XVIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 22-26 Mart 2017, Antalya.


D82. Ersan G, Köse I, Zincircioğlu Ç, Hayalıoğlu T, Şenoğlu M, Köse Ş. Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde 7 yıllık en sık görülen nozokomiyal enfeksiyonlar ve etkenlerinin irdelenmesi. XVIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 22-26 Mart 2017, Antalya.


D83. Ersan G, Köse I, Zincircioğlu Ç,  Akkoçlu G, Şenoğlu N, Köse Ş. Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi’nde son 3 yılda Enfeksiyon Etkeni Olan Kandida Suşları Ve Antifungal Duyarlılıkları. 6. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu , 11-15 Mayıs 2016, Antalya.


D84. Köse Ş, Ersan G, Zincircioğlu Ç, Köse I, Hayalıoğlu T, Şenoğlu N.Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde Enterokok Suşlarının Neden Olduğu Enfeksiyonların 7 Yıllık  İrdelenmesi.Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu, 11-15 Mayıs 2016, Antalya.


D85. Ersan G, Çolak N, Çelik D, Cüce M, Köse Ş. Risk Faktörü Olmayan Tüberküloz Menenjiti Olgusu. BUHASDER 7. Tepecik enfeksiyon Günleri Kongresi, 1-5 Kasım 2017, Muğla.


D86. Köse Ş, Şenoğlu N, Ersan G, Özkan Acar A, Ceylan M, Pektaş Öztürk S. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyon Tanılı Hastalarda Etkenlerin Dağılımı ve Direnç Profilleri. BUHASDER 7. Tepecik enfeksiyon Günleri Kongresi, 1-5 Kasım 2017, Muğla.


D87. Gürsel Ersan, Çiler Zincircioğlu, Sabri Atalay, Işıl Köse, Nimet Şenoğlu, Şükran Köse. Yoğun Bakım Ünitesinde Çok Uzun Süreli Yatışlarda Enfeksiyon Oranları. 7. Türkiye EKMUD Uluslararası Kongresi, 8-13 Mayıs 2018, Antalya.

E. Ulusal kitaplarda yazılan bölümler

E1. Yaşlılıkta İnfeksiyonlar. Bölüm adı: Yaşlı bakım evlerinde infeksiyon kontrolü,2013. Gürsel Ersan, Şükran Köse.Meta basım matbaacılık hizmetleri, Editör: Şükran Köse, Ata Nevzat Yalçın, Rıza Hakan Erbay. Basım sayısı :1 Sayfa: 367-72. ISBN: 978-605-63871-0-4.

E2. YoğunBakım Ünitesinde İnfeksiyonlar. Bölüm adı :Değişen CDC tanımları : Ventilatör ilişkili Olay, 2015. Gürsel Ersan. Egeus matbaacılık hizmetleri, Editör: Ata Nevzat Yalçın, Şükran Köse, Rıza Hakan Erbay, Basım sayısı: 2,sayfa sayısı : 160-64, ISBN :978-605-9170-24-6

E3. Yoğun Bakım Protokolleri. Bölüm adı: Yoğun Bakım Enfeksiyon Kontrol Ve Takip Protokolleri.2017.Gürsel Ersan.Printer Ofset, Editör: Nimet ŞenoğluBasım sayısı:1 Sayfa : 77-82, ISBN : 978-605-83382-1-0.

F. Diğer yayınlar :

F1. Köse Ş, ErsanG.“Kan ve Kan Bileşenlerinin Kullanımı.”İzmirSağlıkDergisi,17: 46-47, 2009.

Uzmanlık Alanları: Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı