Uzm. Dr. Halil ER
15 Nisan 2022

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Tıp Fakültesi

Akdeniz Üniversitesi

2008

Tıpta Uzmanlık

Tıbbi Mikrobiyoloji

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

2013

Yan Dal Uzmanlık

Tıbbi Mikoloji

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

2017Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı :

 SEFTAZİDİM DİRENÇLİ PSEUDOMAS AERUGİNOSA İZOLATLARINDA BETA LAKTAMAZLARIN MOLEKÜLER EPİDEMİYOLOJİSİ

Tez Danışmanı: PROF. DR. MUSTAFA ALTINDİŞ

Görevler:

Görev Unvanı

 • Görev Yeri

Yıl

Dr.

Afyonkarahisar, Başmakçı Devlet Hastanesi Acil Servisi

2008-2009

Arş.Gör.Dr.

Tıp Fakültesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi (Tıbbi Mikrobiyoloji)

2009-2013

Uzm. Dr.

Muş Devlet Hastanesi

2013-2015

Arş. Grv. Uzm. Dr.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

2015-2017

Uzm. Dr.

İzmir tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2017-Halen

Projelerde Yaptığı Görevler:

Projelerinde yardımcı araştırmacı

 • Seftazidim Dirençli Pseudomonas aeruginosa İzolatlarında Beta Laktamazların Moleküler Epidemiyolojsi
 • Enterobacteriaceae Üyelerinde Karbapenem Direnci ve Dirençten Sorumlu Enzimlerin Varlığının Araştırılması
 • Akut İshal Yakınmalı Çocuklardan İzole Edilen Rotavirus ve Nöroviruslarin Genotiplendirilmesi
 • Solunumsal Patojen Viruslar ve İnfluenza A H1N1(Domuz Gribi)'nin Multiplex PCR Yöntemleri ile Tanısı
 • Kan Kültürlerinden İzole Edilen Candida Türlerinin PCR Yöntemi ile Tanımlanması
 • Çoklu İlaca Dirençli Acinetobacter baumanii Suşlarının Neden Olduğu İnfeksiyonların Tedavisinde Kolistin Kolistin Rifampisin KolistinTrimetoprim Sulfametoksazol KolistinTeikoplanin Kombinasyonlarının Etkinliği

İdari Görevler :

 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Bilimler Asistan Temsilciliği (2011-2013)
 • Muş Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı Sorumlu Hekimi (2013- 2015)
 • Muş Devlet Hastanesi Döner Sermaye Komisyon Üyeliği (2014- 2015)
 • Klimud Genç Uzman Komisyonu Üyeliği (2015-2017)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 • European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
 • Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
 • Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları Derneği
 • Tıbbi Mikoloji Derneği
 • Batı Anadolu Mantar Çalışma Grubu Derneği


ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Turhan O, Ozhak Baysan B, Zaragoza Hernandes O, Er H, Eres Saritas Z, Ongut G, Ogunc D, Colak D, Cuenca-Estrella M. Evaluation of MALDI-TOF-MS for the identification of yeast isolates causing bloodstream infections. Clin. Lab. 63:699-703;2017.

A2.Er H, Altindis M, Asik G, Demir C. Molecular Epidemiology of Beta Lactamases in Ceftazidime Resistant Pseudomonas Aeruginosa Isolates. Mikrobioloji Bul. 49(2): 156-165; 2015.

A3. Ciftci I H, Asik G, Er H, Karakece E. Rapid detection of resistance in Staphylococcus aureus by using Quicolor ES. World J Microbiol Biotechnol. 30:715-718; 2014.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Er H, Altindis M. Molecular epidemiology of beta lactamases in ceftazidime resistant Pseudomonas aeruginosa isolates. The 6th Eurasia Congress of Infection Diseases, Belgrad, Serbia. September, 2014.

 

B2. Asik G, Sevinc S, Demir C, Er H, Yoldas O, Kesli R. Determinations of resistance rates to major anti-tuberculosis drugs in Mycobacterium tuberculosis complex (MTBC) strains by using BACTEC 460TB and BACTEC MGIT 960 Systems. 4th. Chemotheraphy and Infection, Istanbul, Turkey, November 2013.

B3. Asik G, Demir C, Kesli R,Yoldas O, Er H. Distribution of the bacteria and the antimicrobial resistance rates, isolates from lower respiratory tract specimens, obtained from hospitalized patients. 4th. Chemotheraphy and Infection, stanbul, Turkey, November 2013.

B4. Er H, Asik G, Yoldas O, Demir C, Kesli R. Identification of the isolated from blood cultures and determination of the antimicrobial resistance rates. Chemotheraphy and Infection, Istanbul, Turkey, November 2013.

B5. Asik G, Demir C, Ulu S, Kesli R, Yoldas O, Er H. Microorganisms isolated from catheter cultures and antibiotics resistance in the last four years (2009-2013) at Microbiology Laboratory of Afyon Kocatepe University Hospital. 4th. Chemotheraphy and Infection, Istanbul, Turkey, November 2013.

B6. Altindis M, Demir C, Bukulmez A, Er H, Yoldas Y. Rotavirus, Norovirus and Adenovirus gastroenteritis in hospitalized children, Turkey.8th. Balkan Congress of Microbiology. Veliko Tarnovo, Bulgaria, October, 2013.

B7. Er H, Altindis M, Demir C. Detection of VIM-2, IMP metallo beta laktamase enzymes in imipenem-resistant Pseudomonas aeruginosa. The 5th Eurasia Congress of Infection Diseases, Tirana, Albenia. May 2013.

B8. Altindis M, Topal M, Yoldas O, Otgun S N, Er H, Uyar Y. Antibacterial susceptibility and serotyping of Streptococcus pneumoniae strains isolated from clinical specimens. The 5th Eurasia Congress of Infection Diseases, Tirana, Albenia. May 2013.

B9. Er H, Altindis M. Extended spectrum and metallo beta laktamases among ceftazidime resistant Pseudomonas aeruginosa. The 5th Eurasia Congress of Infection Diseases, Tirana, Albenia. May 2013.

B10. Ciftci I H, Asik G, Er H, Karakece E. Rapid determination of methiciline resistance in Staphylococcus aureus. II. International Conference on Antimicrobial Research. Lisbon, Portugal, November 2012.

B11. Aslan S, Er H, Altindis M. Microorganisms and food safety. 23th International ICFMH Symposium “Global Issues In Food Microbiology. Istanbul, Turkey, September, 2012.

B12. Altindis M, Caliskan-Eryegen K, Alpay F, Er H, Yoldas Y. Rapid identification of 12 respiratory viruses using a dual priming oligonucleotide system-based multiplex PCR assay. The 4th Eurasia Congress of Infection Diseases, Serajevo, Bosnia and Herzegovina, June, 2011.

B13. Altindis M, Sevim M, Caliskan K, Er H. Low acceptance of vaccination against the 2009 pandemic influenza A(H1N1) among healthcare workers in Afyon/Turkey. ESCMID Postgraduate Education Course. Istanbul, Turkey, September, 2010.

 

C. Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. Yaşlılarda Güncel Sağlık Sorunları ve Bakımı” kitabında, “Yaşlılarda sık görülen enfeksiyonlar ve bağışıklama” bölümü, “İstanbul Tıp Kitabevi, 2013.

C2. “Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvar Kitabı” kitabında, “Mikroorganizmaların direkt ya da boyanarak incelenmesi” bölümü. Nobel Tıp Kitabevi, 2013.

C3. “Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvar Kitabı” kitabında, “Mikroorganizmaların biyokimyasal özellikleri ve bakteri identifikasyon algoritmaları” bölümü. Nobel Tıp Kitabevi, 2013.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Yapıcı O, Er H, Eres Sarıtaş Z, Özhak Baysan B, Öğünç MD, Öngüt G, Merdin A. Otomatize İdantifikasyon Sisteminin İmmün Trombositopenili Bir Hastadaki Fungemi Etkeni Candida lusitaniae’yi Candida famata Olarak Hatalı Biçimde Tanımlaması. Klimik Dergisi; 30(3): 149-52, 2017 .

D2. Er H, Aşık G, Yoldaş Ö, Demir C, Keşli R. Kan kültürlerinde izole edilerek tanımlanan mikroorganizmaların ve antibiyotik direnç oranlarının belirlenmesi. Türk Mikrobiyoloji Cem Derg. 45(1):48-54; 2015.

D3. Er H, Şen M, Altındiş M. İdrar yolu Enfeksiyonlarından İzole edilen Pseudomonas aeruginosa’larda antibiyotik direnci. Turkısh Journal of Clinics and Laboratory. 6(3): 80-84; 2015.

D4. Aşık G, Ünlü B S, Er H, Yoldaş Ö, Köken G, Çufalı D, Altındiş M, Yılmazer M. Afyon bölgesinde gebelerde Toksoplazma ve Rubella seroprevelansı. Pamukkale Tıp Dergisi, 6(3), 128-132; 2013.

D5. Çiftci I H, Karakeçe E, Aşık G, Demiray T, Er H. Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae suşlarında OXA-48 ve KPC varlığının araştırılması. ANKEM Derg 27(2): 49-54; 2013.

D6. Topal M, Aşık G, Yoldaş Ö, Er H, Çiftci I H. Okul öncesi bakımevlerinde A grubu beta hemolitik Streptokok taşıyıcılığı. Sakarya Medical Journal (4) 126-129, 2011.

D7. Miman Ö, Altındiş M, Er H, Aktepe O C. Toxoplasmosis ön tanılı hastalarda seropozitiflik oranlarımız: Afyon deneyimi. Kocatepe Tıp Dergisi, (10) 59-61, 2009.

D8. Çiftci İ H, Er H, Aşık G, Aktepe O C, Altındiş M. Hepatit C virusu (HCV) RNA pozitif olgularda genotip dağılımı. Kocatepe Tıp Dergisi, (10) 21-24, 2009.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Eres Sarıtaş Z, Er H, Erman Daloğlu A, Parlak M E, Başkaya A, Özhak Baysan B, Haspolat Ş, Ergin Ç, Öngüt G, Ögünç D, Çolak D. Bağışıklık Sistemi Baskılanmamış bir çocukta kriptokokkal menenjit olgusu. XXXVII Türk Mikrobiyoloji Kongresi Antalya. Kasım 2016.

E2. Bulut A, Aşık G, Demir C, Er H, Altındiş M, Keşli R. Enterobactericeae üyelerinde karbapenem direnci ve dirençten sorumlu enzimlerin varlığının araştırılması. 8. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi. Ankara Haziran 2014.

E3. Er H, Altındiş M, Aşık G, Demir C. Seftazidim dirençli Pseudomonas aeruginosa izolatlarında beta laktamazların moleküler epidemiyolojisi. 11. Antimikrobik Kemoterapi Günleri. İstanbul Nisan 2014.

E4. Yoldaş Ö, Aşık G, Er H, Demir C, Keşli R. Ayfon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarında çeşitli yoğun bakım ünitelerine ait kan kültürlerinden izole edilen Candidaların tiplendirilmesi ve antifungal direncin belirlenmesi. 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi Antalya, Kasım 2013.

E5. Er H, Altındiş M, Demir C. Karbapenem dirençli Pseudomonas aeruginosa suşlarında sefepim duyarlılığı. EKMUD Bilimsel Toplantı Platformu. “Laboratuvardan Kliniğe Enfeksiyonlar” Antalya, Mart, 2013.

E6. Altındiş M, Yoldaş Ö, Er H, Demir C, Bulut A. 45 yaş üstü bireyler Hepatit C açısından taranmalımı. EKMUD Bilimsel Toplantı Platformu. “Laboratuvardan Kliniğe Enfeksiyonlar” Antalya, Mart, 2013.

E7. Er H, Şen M, Altındiş M. İdrar yolu enfeksiyonlarından izole edilen Pseudomonas aeruginosa’larda antibiyotik direnci. EKMUD Bilimsel Toplantı Platformu. “Laboratuvardan Kliniğe Enfeksiyonlar” Antalya, Mart, 2013.

E8. Er H, Bulut A, Aşık G, Altındiş M. Metisilin dirençli Staphylococcus aureus azalıyor mu? XXXV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Kuşadası, Aydın, Kasım, 2012.

E9. Yoldaş Ö, Aşık G, Er H, Altındiş M. Enterobacter türlerinde antibiyotik duyarlılık profili. XXXV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Kuşadası, Aydın, Kasım, 2012.

E10. Çiftci I H,Aşık G, Er H, Karakeçe E. Staphylococcus aureus’da metisilin direncinin hızlı belirlenmesi. XXXV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Kuşadası, Aydın, Kasım, 2012.

E11. Altındiş M, Ahsan F, Veer B V D, Eryeğen K, Er H, Bükülmez A, Yoldaş Y, Koopmans M. Rotavirus genotiplerinin MRT-PCR Reverse Line Blot Hibridisazyon yöntemiyle belirlenmesi. 7. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi. Ankara, Haziran, 2012.

E12. Çiftci I H, Karakeçe E, Aşık G, Demiray T, Er H. Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae suşlarında OXA-48 ve KPC varlığının araştırılması. 7. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi. Ankara, Haziran, 2012.

E13. Aşık G, Er H, Şahin M, Ünal Z, Demirörs A, Altındiş M. Klebsiella pneumoniae izolatlarında OXA-48 geninin varlığının araştırılması. 10. Antimikrobik Kemoterapi Günleri. İstanbul, Nisan 2012.

E14. Yoldaş Ö, Aslan S, Er H, Altındiş M. Bir cezaevinde viral hepatit seroprevelansının ve hijyen koşullarının araştırılması. XI. Ulusal Viral Hepatit Kongresi. Antalya, Nisan, 2012.

E15. Yoldaş Ö, Öztaş S, Er H, Altındiş M. Sağlık çalışanlarında hepatitlere maruziyet ve serolojik balirleyiciler. XI. Ulusal Viral Hepatit Kongresi. Antalya, Nisan, 2012.

E16. Er H, Aşık G, Çiftci I H, Yoldaş Ö, Aktepe O C. Hastanemizde izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarında antibiyotik direncinin yıllara göre karşılaştırılması. I. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi Antalya, Kasım, 2011.

E17. Er H, Aslan S, Altındiş M. Mikrobiyal gıda güvenliği. 1. Ulusal Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi. Ankara, Kasım, 2011.

E18. Altındiş M, Küçükkurt Ş, Er H, Alpay F, Kalaycı R, Yoldaş Y. Akut gastroenterit olgularında viral etkenler. 7. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Nisan, 2011.

E19. Çiftci I H, Altındiş M, Çetinkaya Z,Aşık G, Er H, Aktepe O C. Stafilokoklarda metisilin direncinin belirlenmesinde oksasilin disk difüzyon ve MecA gen varlığının karşılaştırılması. XXXIV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Kıbrıs, Kasım, 2010.

E20. Aktepe O C, Er H, Çiftci I H, Aşık G, Acartürk G. Karaciğer hastalıklarının tanısında otoantikorların araştırılması. XXXIV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Kıbrıs, Kasım, 2010.

E21. Çiftci I H, Aşık G, Yoldaş Ö, Er H, Aktepe O C. Anti-endomisyum ve anti-gliadin sonuçları; dört yıllık değerlendirme.  XXXIV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Kıbrıs, Kasım, 2010.

E22. Çiftci I H, Aşık G, Er H, Çetinkaya Z, Altındiş M, Aktepe O C. Hepatit C virusu (HCV) RNA pozitif olgularda genotip dağılımı. . 6. Ulusal Tanısal ve Moleküler Mikrobiyoloji Kongresi. Ankara, Haziran, 2010.

E23. Aşık G, Çiftci I H, Er H, Aktepe O C. Klinik örneklerden izole edilen Acinetobacter baumannii suşlarının antibiyotik duyarlılıkları. Gülhane Mikrobiyoloji Günleri “Antimikrobik kemoterapi laboratuvar uygulamaları ve yenilikler” İstanbul, Nisan, 2010.

E24. Çiftci I H, Aşık G, Yoldaş Ö, Aktepe O C, Altındiş M, Er H. Antigliadin ve Antiendomisyum sonuçlarının retrospektif değerlendirilmesi. Ulusal İmmünoloji Kongresi. Girne, Kıbrıs, Kasım, 2009.

Sözlü Bildiri

1. Aktepe O C, Er H, Çiftci I H, Aşık G, Çetinkaya Z. CLSI ve EUCAST kriterlerine göre Enterobactericeae üyelerinde antibiyogram sonuçlarının karşılaştırılması. XXXIV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Kıbrıs, Kasım, 2010.

F. Katılan Kongreler, Paneller ve Kurslar

F1. 2nd International Clinical Mycology Master Class, Izmir, November, 2017

F2. XXXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Kasım, 2016.

F3. 9. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi. Antalya, Kasım, 2016.

F4. CBS-KNAW Fungal Biodiversty Centre, Medical Mycology Course, October 2016.

F5. 26th ECCMID Congress, Amsterdam, April, 2016.

F6. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Aralık, 2015.

F7. Mantar Simpozyumu IV. BAMCAG, Kuşadası, Aydın, Aralık, 2015.

F8. 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Kasım, 2015.

F9. Hepatit Mikrobiyolojisi Sempozyumu, İstanbul, Ekim, 2014.

F10. XXXV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Kuşadası, Aydın, Kasım, 2012.

F11. Clinical Implications of Antimicrobial Susceptibility Testing, ESCMID, İzmir, Turkey, Mart, 2011.

F12. Termal su Güvenliği, Afyon, Ocak, 2011.

F13. Maya ve Maya Benzeri Mantarların İdentifikasyonu Kursu, İzmir, Şubat, 2011.

F14. XXXIV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Kıbrıs, Kasım, 2010.

F15. 6. Ulusal Tanısal ve Moleküler Mikrobiyoloji Kongresi. Ankara, Haziran, 2010.

F16. Araştırma Görevlisi Temel eğitim Kursu. Afyon, Şubat, 2010.

F17. Tanısal Moleküler Mikrobiyoloji Teorik ve Uygulamalı Kursu. Ankara, Aralık, 2009.