Uzm. Dr. Güliz DOĞAN
16 Ocak 2019


GU¨LI·Z DOGˆAN.jpg

Özgeçmiş | Biography

Adı Soyadı: Uzm. Dr. Güliz DOĞAN

Uzmanlık Alanları: Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı


EĞİTİM :

 • Uzmanlık Eğitimi: İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD (2002- 2006)
 • Üniversite: Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi (1993-2000)
 • Lise: İzmir Karataş Lisesi (1989-1992)

İŞ DENEYİMİ :

 • İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi  (2015- Halen)
 • Uşak Devlet Hastanesi (2010-2015)
 • Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi (2009-2010)
 • Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi (Mecburi Hizmet) (2006-2009)
 • İzmir Kızılay Kan Merkezi (2006-2006)

                  

UZMANLIK TEZİ:

İnfluenza virus Ave B virus RNA’sının RT-PZT yöntemiyle saptanması

Yönetici: Prof.Dr. A. Arzu Sayıner, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD, İzmir, 2006

YAYINLAR :

SCI veya SCI Expanded Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanmış Araştırma Makalesi veya Derleme

 1. Ozbek OA, Oktem MA, Dogan G, Abacioglu YH. Application of hepatitis serology testing algorithims to assess inappropriate laboratory utilization. J Eval Clin Pract. 2004;10:519-23
 2. Sirin MC, Agus N, Yilmaz N, Bayram A, Derici YK, Samlioglu P, Hanci SY, Dogan G. Seroprevalence of Toxoplasma gondii, Rubella virus and Cytomegalovirus among pregnant women and the importance of avidity assays. Saudi Med J. 2017 Jul;38(7):727-732. doi: 10.15537/smj.2017.7.18182.

SCI veya SCI Expanded Haricindeki Uluslararası İndeksler Tarafından Taranan Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Araştırma Makalesi veya Derleme

 1. Toklu GD, Akağaç AE, Ağca H. Importance of nonspecific laboratory tests in Brucella diagnosis. J Clin Exp Invest. 2012; 3 (1): 87-90
 2. Ağca H, Toklu GD. Hepatitis A Seropositivity: Comparative Results of Two Hospitals in Turkey. J Clin Anal Med. 2013;4(2): 104-6
 3. Toklu GD. Antibodies Frequency Against Toxoplasmosis, Rubella Virus and Cytomegalovirus in Pregnant Women. J Clin Anal Med. 2013;4(1): 38-40
 4. Etem AA, Etem EÖ, Doğan GT, Yıldırmak ST, Öz I. Seroprevalence of Hepatitis B, C Virus and HIV in Behçet’s Disease Living in Usak Region. J Clin Anal Med. 2013;4(2): 96-8
 5. Ağca H, Toklu GD. Bacteria Isolated from Urine Samples and Their Antimicrobial Susceptibilities. J Clin Anal Med. 2013;4(1): 30-3
 6. Doğan G, Yılmaz N, Ağuş N, Belen FB, Malbora B, Şamlıoğlu P, Hancı SY, Derici YK, Şirin MC, Bayram A. Catheter related Ochrobactrum antropi bacteramia developed in patient with acute lymphoblastic leukemia who is taking chemotherapy. Turk Hij Den Biyol Derg, 2017; 74(1): 79-82
 7. Şirin M.C, Ağuş N, Yılmaz N, Bayram A, Hancı SY, Şamlıoğlu P, Derici YK, Dogan G.  Microorganisms isolated from blood cultures of the patients in intensive care units and their antibiotic susceptibilities. Turk Hij Den Biyol Derg, 2017; 74(3): 269-278

Türk Tıp Dizini Tarafından Taranan Ulusal Dergilerde Yayınlanmış Araştırma Makalesi veya Derleme

 1. Şamlıoğlu P, Bayram A, Hancı SY, Ağuş N, Derici YK, Şirin M.C, Dogan G,Yılmaz N. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Nazal Sürüntü Örneklerinde Metisilin Duyarlı ve Metisilin Dirençli Staphylococcus aureus Değerlendirilmesi. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2018;48(2):130-133

BİLİMSEL KONGRE, KONFERANS ve SEMPOZYUMLARDA SUNULAN SÖZLÜ SUNUM VE  BİLDİRİLER :

Uluslararası:

 1. Dogan G, Beliner AS, Sayıner AA: Influenza among the patients with acute respiratory infection detected by a RT-PCR and hybridization capture assay. 2. European Influenza Conference (11-14 Eylül 2005, Malta)
 2. Dogan G, Sayıner AA: Development of a Real-time RT-PCR for influenza A&A. 9. Annual ESCV Meeting. (Ekim 2006, İngiltere)

Ulusal:

 1. Özbek ÖA, Öktem MA, Doğan G, Abacıoğlu YH: Hepatit serolojisi tanı algoritmi ile uygunsuz laboratuvar kullanımının değerlendirilmesi. 1. Ulusal Viroloji Kongresi (21-25 Eylül 2003 Kuşadası, Aydın)
 2. Doğan G, Ağca H, Atay T, Gülay Z: İdrar yolu infeksiyonu etkenleri ve antibiyotik duyarlılıklarının retrospektif olarak incelenmesi. 31. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (19-23 Eylül 2004 Kuşadası, Aydın)
 3. Doğan G, Ağca H, Atay T, Gülay Z: Enterobacteriaceae üyelerinde genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz üretimi: iki yıllık sonuçlar. 31.Türk Mikrobiyoloji Kongresi (19-23 Eylül 2004 Kuşadası, Aydın)
 4. Ağca H, Doğan G,  Atay T, Gülay Z: Kan kültürlerinden sık izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları. 31.Türk Mikrobiyoloji Kongresi (19-23 Eylül 2004 Kuşadası, Aydın)
 5. Ağca H, Doğan G,  Atay T, Gülay Z: Laboratuvar kayıtlarının direnç sürveyansında kullanımı: farklı yöntemlerin sonuç üzerine etkisi. 31.Türk Mikrobiyoloji Kongresi (19-23 Eylül 2004 Kuşadası, Aydın)
 6. Ağca H, Doğan G,  Atay T, Gülay Z: Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları. 31. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (19-23 Eylül 2004 Kuşadası, Aydın)
 7. Doğan G, Beliner AS, Sayıner AA: 2003-2005 yıllarında akut solunum yolu infeksiyonlu hastalarda influenza A/B viruslarının RT-PCR sonrası hibridizasyon testiyle tespiti. 2. Ulusal Viroloji Kongresi (13-17 Eylül 2005 Kemer, Antalya) 
 8. Çetin S.Pakize, Doğan G: Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi’nde 2007 yılında görülen hastane İnfeksiyonları. Hastane İnfeksiyonları Kongresi. (10-13 Nisan 2008, Antalya)
 9. Baltacı Türkan, Doğan G: Kastamonu Özel Uğurlu Hastanesi çalışanları ve öğrenci hemşirelerde el yıkama alışkanlıklarının değerlendirilmesi. Hastane İnfeksiyonları Kongresi. (10-13 Nisan 2008, Antalya)
 10. Doğan TG, Etem AA: Brusellozda spesifik olmayan laboratuvar testlerinin tanıdaki önemi. I. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi (12-16 Kasım 2011, Antalya)
 11. Doğan TG. Uşak ili bölgesinde gebelerde Toksoplazma, Rubella virus, CMV’ye karşı oluşan antikorların sıklığının bir yıllık değerlendirilmesi. I.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi (12-16 Kasım 2011, Antalya)
 12. Etem AA, Etem ÖE, Doğan TG, Yıldırmak ST, Öz I. Uşak yöresinde Behçet Hastalarında HBV, HCV ve HIV sıklığı. I.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi (12-16 Kasım 2011, Antalya)
 13. Şamlıoğlu P, Hancı S.Y, Derici Y.K, Şirin M.C, Bayram A, Ağuş N, Yılmaz N.Ö, Doğan GŞamlıoğlu P, Derici Y.K, Hancı S.Y, Bayram A, Şirin M.C, Yılmaz N.Ö, Ağuş N, Doğan G. Üçüncü basamak bir kamu hastanesinde Rapid Plasma Reagin (RPR) ve Treponema Pallidum Hemaglutinasyon Assay (TPHA) test sonuçlarının değerlendirilmesi. 3.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi (18-22 Kasım 2015, Antalya).
 14. Şamlıoğlu P, Derici Y.K, Hancı S.Y, Bayram A, Şirin M.C, Yılmaz N.Ö, Ağuş N, Doğan G. Üçüncü basamak kamu hastanesinde Brusella seropozitiflik oranlarının değerlendirilmesi. 3.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi (18-22 Kasım 2015, Antalya).
 15. Doğan G, Yılmaz N, Ağuş N, Belen F.B, Malbora B, Şamlıoğlu P, Hancı S.Y, Derici Y.K, Şirin M.C, Bayram A. Olgu sunumu: ALL (Akut lenfoblastik lösemi) tanısıyla tedavi edilen hastada gelişen kateter ilişkili Ochrobactrum antropi bakteriyemisi. 3.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi (18-22 Kasım 2015, Antalya).
 16. Bayram A, Şamlıoğlu P, Hancı S.Y, Ağuş N, Derici Y.K, Şirin M.C, Doğan G, Yılmaz N. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde nazal sürüntü örneklerinde MSSA ve MRSA değerlendirilmesi. 3.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi (18-22 Kasım 2015, Antalya).
 17. Doğan G, Yılmaz N, Ağuş N, Şamlıoğlu P, Hancı S.Y, Derici Y.K, Şirin M.C, Bayram A. Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesinde izole edilen Klebsiella pneumoniae izolatlarının antibiyotik direnç oranları. 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi (18-22 Kasım 2015, Antalya).
 18. Ağuş N, Şirin M.C, Derici Y.K, Yılmaz N, Hancı S.Y, Bayram A, Şamlıoğlu P, Doğan G. Yara kültürlerinden izole edilen mikroorganizmaların ve antibiyotik duyarlılıklarının değerlendirilmesi. 3.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi (18-22 Kasım 2015, Antalya).
 19. Bayram A, Derici Y.K, Şirin M.C, Hancı S.Y, Yılmaz N, Şamlıoğlu P, Ağuş N, Doğan G. Yüzeyel mikoz ön tanısı olan hastalardaki fungal etkenlerin dağılımı. 3.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi (18-22 Kasım 2015, Antalya).
 20. Hancı S.Y, Hancı V, Derici Y.K, Bayram A, Doğan G. Mikoloji alanında SCI/SCI-E’de indekslenen dergilerde Türkiye kaynaklı yayınlar: Bibliografik bir analiz. 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi. (18-22 Kasım 2015, Antalya)
 21. Derici Y.K, Yılmaz N.Ö, Şamlıoğlu P, Hancı S.Y, Bayram A, Şirin M.C, Doğan G, Ağuş N. Üçüncü basamak kamu hastanesinde Hepatit C virus genotiplerinin dağılımı. 3.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi (18-22 Kasım 2015, Antalya).
 22. Derici Y.K, Yılmaz N.Ö,  Hancı S.Y, Şamlıoğlu P, Şirin M.C, Bayram A, Ağuş N, Doğan G. Kronik hepatit B hastalarında ilaç direnç mutasyonlarının saptanması. 3.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi (18-22 Kasım 2015, Antalya).
 23. Hancı S.Y, Hancı V, Ağuş N, Doğan G, Yıldız Ş. Parazitoloji alanında en çok atıf alan yüz Türk makalenin analizi. 3.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi (18-22 Kasım 2015, Antalya).
 24. Yılmaz N, Ağuş N, Doğan G, Şamlıoğlu P, Hancı S.Y, Derici Y.K, Şirin M.C, Bayram A, Gülay Z.  Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae izolatlarının diğer antibiyotiklere direnç durumu ve direnç genlerinin saptanması. 12. Antimikrobik Kemoterapi Günleri (01-03 Nisan 2016, İstanbul).
 25. Yılmaz N, Ülker T, Şirin M.C, Bayram A, Hancı S.Y, Derici Y.K,  Şamlıoğlu P, Doğan G, Ağuş N, Yıldız F.Ş. Çocukluk yaş döneminde rotavirus sıklığı. 31. ANKEM kongresi (4-8 Mayıs 2016, Bodrum)
 26. Doğan G, Bayram A, Şirin M.C., Derici Y.K, Hancı S.Y, Şamlıoğlu P, Yılmaz N, Ağuş N. Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi’ne başvuran hastalarda kabakulak, kızamık ve suçiçeği seroprevalansı. XXXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (16-20 Kasım 2016, Antalya)
 27. Doğan G, Yılmaz N, Bayram A, Hancı S.Y, Şamlıoğlu P, Derici Y.K, Ağuş N, Şirin M.C. Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi’nde vankomisin dirençli Enterekok oranının yıllara göre değişimi. XXXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (16-20 Kasım 2016, Antalya)
 28. Bayram A, Doğan G, Hancı S.Y, Şamlıoğlu P, Ağuş N, Derici Y.K, Şirin M.C, Yılmaz N. Klinik örneklerden izole edilen Stenotrophomonas maltophilia suşlarının antibiyotik duyarlılıkları.  XXXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (16-20 Kasım 2016, Antalya)
 29. Ağuş N, Şirin M.C, Yılmaz N, Bayram A, Derici Y.K, Hancı S.Y, Şamlıoğlu P, Doğan G. Ortopedik cerrahi girişim uygulanan hastalarda gelişen yara infeksiyonu etkenleri. XXXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (16-20 Kasım 2016, Antalya)
 30. Şirin M.C, Ağuş N, Yılmaz N, Bayram A, Derici Y.K, Şamlıoğlu P, Doğan G, Hancı S.Y. İzmir’de doğurganlık çağındaki kadınlarda Toxoplasma gondii, Rubella ve Cytomegalovirus seroprevalansı.  XXXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (16-20 Kasım 2016, Antalya)
 31. Derici Y.K, Hancı S.Y, Şamlıoğlu P, Şirin M.C, Doğan G, Bayram A,  Ağuş N,  Yılmaz N.Ö. Hepatit B yüzey antijeni ve Anti- Hbs serolojik göstergelerinin birlikte pozitifliği. XXXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (16-20 Kasım 2016, Antalya)
 32. Ağuş N, Şirin M.C, Yılmaz N, Derici Y.K, Bayram A, Şamlıoğlu P, Doğan G, Hancı S.Y. Yara kültürlerinde izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları: Üç yıllık değerlendirme. 32. ANKEM Kongresi (10-14 Mayıs 2017, Antalya)
 33. Yılmaz N, Derici Y.K, Hancı S.Y, Şirin M.C, Ağuş N, Bayram A, Doğan G, Şamlıoğlu P, Çiftdoğan DY. Akut alt solunum yolu enfeksiyonu olan çocuklarda eş zamanlı alınan nazofaringeal sürüntü örneklerinde saptanan viral ve bakteriyel etkenler. 32. ANKEM Kongresi (10-14 Mayıs 2017, Antalya)
 34. Yılmaz N, Bayram A, Derici Y.K, Hancı S.Y, Ağuş N, Doğan G, Şirin M.C, Şamlıoğlu P, Yıldız F.Ş, Ünlü A.G.D, Sancı M. Yüksek risk insan Papilloma virus prevalans ve genotip dağılımı ile servikal smear sonuçlarının değerlendirilmesi. 4.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi (08-12 Kasım 2017, Antalya)
 35.  Ağuş N, Yılmaz N, Hancı S.Y, Şamlıoğlu P, Derici Y.K, Doğan G, Bayram A. Kan ve BOS örneklerinden izole edilen Streptococcus pneumoniae suşlarında antibiyotik direnci. 4.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi (08-12 Kasım 2017, Antalya)
 36. Hancı S.Y, Derici Y.K, Doğan G, Şamlıoğlu P, Bayram A, Ağuş N, Yılmaz N, Taş S, Çopur Ş.   Kan kültürlerinden bir yıl içinde izole edilen Klebsiella pneumoniae izolatlarında Karbapenem ve Kolistin direnç oranlarının değerlendirilmesi. 4.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi (08-12 Kasım 2017, Antalya)
 37. Şamlıoğlu P, Derici Y.K, Hancı S.Y, Doğan G, Bayram A, Ağuş N, Yılmaz N, Çopur Ş.S, Taş S.Ş. Üçüncü Basamak bir hastanede iki yıllık HIV prevalansı. 4.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi (08-12 Kasım 2017, Antalya)
 38. Ağuş N, Yılmaz N, Şamlıoğlu P, Bayram A, Doğan G, Derici Y, Hancı S.Y, Çopur Ş, Taş S. Achromobacter xylosoxidans’a bağlı gelişen enfeksiyonlar ve antibiyotik duyarlılıkları. 13. Antimikrobik Kemoterapi Günleri (6-8 Nisan 2018, İstanbul)
 39. Şamlıoğlu P, Yılmaz N, Derici YK, Bayram A, Doğan G, Hancı SY, Taş SŞ,  Çopur ŞS,  Aguş N. Hastanemiz Bir Yıllık Kan Kültürü Sonuçlarının Değerlendirilmesi. 33. ANKEM Kongresi (2-6 Mayıs 2018, Fethiye)

EĞİTİCİ-KONUŞMACI OLARAK KATILDIĞI FALİYETLER:

 1. Kuş gribi eğitici eğitimi. Kastamonu İli ilçeleri, Şubat 2008
 2. Epidemiyolojik Sürveyans ve Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolü. 22-25 Ekim 2007, Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü,  Kastamonu.
 3. Sağlık Personelinin Klinik Uygulamalarda Karşılaştığı Mesleki Riskler. Kastamonu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, 27 Nisan 2007, Kastamonu.
 4. Kuş gribi egitim ve tatbikatı. Sağlık Eğitim Merkezi, 28-29 Kasım 2006, Kastamonu.
 5. Klinik örnekten sonuç raporuna uygulama rehberi: Üriner sistem örnekleri, KLİMUD İzmir bölge toplantısı, 9 Aralık 2016, DEÜTF, İzmir

ALDIĞI EĞİTİMLER:

 1. Kanıta Dayalı Tıp ve Tanı Makalelerinde Eleştirel Değer Biçme. 29-30 Nisan 2003, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir
 2. Sterilizasyon ve Reuse. 15-18 Mayıs 2003, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir
 3. İnfluenza Virus İnfeksiyonları Tanısı. 29 Mart-9 Nisan 2004, RSHM Viroloji Laboratuvarı, Ankara
 4. I.Ulusal Moleküler, Klinik ve Tanısal Viroloji Kursu. 15-18 Haziran 2004, Safranbolu.
 5. Etkin Sunum Teknikleri. 27 Ekim 2004, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir
 6. Deneysel Araştırmalar (Temel). 23 Şubat 2005, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir
 7. İyi Laboratuvar Uygulamaları. 11 Mart 2005, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir
 8. Moleküler Biyoloji ve Genetik. 21-25 Mart 2005, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir
 9. Temel Eğitim Becerileri.  18 Mart 2005, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir
 10. Hastane İnfeksiyonları Epidemiyolojisi ve Kontrolü. 15-18 Haziran 2005, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir
 11. Bulaşıcı Hastalıklar ve Salgın İnceleme Temel Konular. 05-06 Haziran 2006, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı- Kastamonu Sağlık Müdürlüğü, Kastamonu
 12. Türkiye’de Bulaşıcı Hastalıkların Epidemiyolojik Surveyansı ve Kontrolü Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi- Temel Laboratuvar Yönetimi Eğitimi. 26-28 Mart 2007, Ankara
 13. Kanın Klinik Kullanımı. 28 Ekim-01 Kasım 2006, Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu, Antalya
 14. Kuş Gribi Eğiticileri Eğitimi Programı. 21-22 Ocak 2008, TC Sağlık Bakanlığı-Tarım ve Köyişleri Bakanlığı-UNICEF, Samsun
 15. Türkiye’de Bulaşıcı Hastalıkların Epidemiyolojik Surveyansı ve Kontrolü Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi, Spesifik Mikrobiyoloji Pratiği-Laboratuvar Eğitimi Programı-2008, Parazitoloji Modülü. 16-20 Haziran 2008, RSHM, Ankara
 16. Türkiye’de Bulaşıcı Hastalıkların Epidemiyolojik Surveyansı ve Kontrolü Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi, Spesifik Mikrobiyoloji Pratiği Laboratuvar Eğitimi Programı-2008, Antibiyotik Duyarlılık Testleri Modülü. 01-05 Eylül 2008, RSHM, Ankara     
 17. Türkiye’de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi, Transfüzyon Tıbbı Eğitici Eğitimi. 21-25 Ocak 2013, TC Sağlık Bakanlığı, Ankara. 

KATILDIĞI BİLİMSEL TOPLANTILAR-KONGRELER:

 1. 1. Ulusal Viroloji Kongresi. 21-25 Eylül 2003, Kuşadası/İzmir
 2. XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi. 19-23 Eylül 2004, Kuşadası/İzmir.
 3. 2. Ulusal AIDS Sempozyumu. 2-5 Aralık 2004, Foça/İzmir.
 4. 5. Ulusal Mikobakteri Sempozyumu. 9-11 Aralık 2004, Çesme/İzmir.
 5. Second European Influenza Conference (Young Scientists Grant). 11-14 Eylül 2005, Malta
 6. 2. Ulusal Viroloji Kongresi. 13-17 Eylül 2005, Antalya.
 7. Kan ve Kan Ürünleri- Transfüzyon Uygulamaları Sempozyumu. 13 Mart 2006, T.C. Sağlık Bakanlığı, Türk Kan Vakfı, Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği, İzmir
 8. XXXII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi. 12-16 Eylül 2006, Antalya.
 9. 5. Ulusal Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Kongresi. 4-8 Nisan 2007, Antalya
 10. II. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi. 15-19 Kasım 2007, Antalya.
 11. 3. Ulusal Viroloji Kongresi. 9-13 Aralık 2007, Uludağ/Bursa.
 12. 19th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. 16-19 Mayıs 2009, Helsinki/Finland.
 13. I. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi. 12-16 Kasım 2011, Antalya.
 14. Türkiye’de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi, Çalıştay. 28 Şubat-1 Mart 2013. TC Sağlık Bakanlığı, Ankara
 15. Türkiye’de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi, İlerleme Raporu ve Bilgilendirme Toplantısı. 30 Ekim-1 Kasım 2013. TC Sağlık Bakanlığı, Ankara
 16. İSG Risk Değerlendirmesi. 25 Nisan 2013. Uşak Devlet Hastanesi
 17. VI. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi. 27 Kasım-1 Aralık 2013, Antalya.
 18. Akılcı İlaç Kullanımı. 30 Ocak 2015, Uşak İl Sağlık Müdürlüğü, Uşak.
 19. XXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi. 16-20 Kasım 2016, Antalya
 20. 9. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi. 15-16 Kasım 2016, Antalya
 21. International Symposium on Parasitic Zoonoses. 18-19 Kasım 2016, Antalya
 22. 4. Klinik Mikrobiyoloji Kongresi. 8-12 Kasım 2017, Antalya
 23. Rehberler eşliğinde Doğru Kan Kültürü Uygulamaları. 9 Mart 2018, İzmir
 24. 13. Antimikrobik Kemoterapi Günleri. 6-8 Nisan 2018, İstanbul
 25. 28th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. 21-24 April 2018, Madrid/Spain.