T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Dış Kaynaklı Dökümanlar

Güncelleme Tarihi: 11/09/2018

DY.LS.46 DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMAN LİSTESİ.pdf

1-TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 07.11.1982.pdf
2-TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ KANUNU 23.10.2013.pdf
3-SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLAEŞMESİ HAKKINDA KANUN 11.05.2009.pdf
4-657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 23.07.1965.pdf
5-ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN.pdf
6-ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİK 28.03.2016.pdf
7-HEMŞİRELİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 02.05.2007.pdf
8-HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ 08.03.2010.pdf
9-KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İSO 9001 2009.pdf
10-TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ 20.10.2016.pdf
11-EVDE BAKIM HİZMETLERİ SUNUMU HAKKINDA TEBLİĞ 25.05.2015.pdf
12-SKS IŞIĞINDA CİLT 1 01.11.2012.pdf
13-SKS IŞIĞINDA CİLT 2 01.11.2012.pdf
14-SKS IŞIĞINDA CİLT 3 01.11.2012.pdf
15-DİABETES MELLİTUS REHBERİ.pdf
16-Diz ve Kalça Protezi Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Rehberi........18.07.2017.pdf
17-İnme Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Rehberi........11.07.2017.pdf
18-KORONER KALP HASTALIĞI 16.06.2017.pdf
19-dokuman_yonetimi_rehberi_24_07_2015.pdf
20-GÖSTERGE YÖNETİM REHBERİ.pdf
21-GÜVENLİ CERRAHİ UYGULAMA REHBERİ.pdf
22-ilac_guvenligi_rehberi_24_07_2015.pdf
23-KALİTE İNDİKATÖRLERİ VE SİYÖS 01.01.2014.pdf
24- KLİNİK KARAR VERME REHBERİ 2016.xls
25-KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI KALİTE YÖNETİMİ REHBERİ 02.01.2014.pdf
26-SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI DİYALİZ 2016.pdf
27-SAĞLIKTA KALİTENİN GELİŞTİRLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK 01.07.2015.docx
28- SKS DEĞERLENDİRME SİSTEMATİĞİ 01.01.2016.pdf
29-kalite standartları.pdf
30-VERİMLİLİK 2017.pdf
31-HASTANELER İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ (HASTANE) 04.04.2017.pdf
32- HASTANELER İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ (KADIN DOĞUM) 04.04.2017.pdf
33-VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (KADIN DOĞUM) 2016.pdf
34-YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE YOĞUN BAKIM HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ 22.03.2017.pdf
35-DAS Rehber 01.07.2015.pdf
36-ANTİNEOPLASTİK İLAÇLARLA GÜVENLİ ÇALIŞMA REHBERİ 2004.pdf
37-BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 19.12.2007.pdf
38- BİRLİK DEĞERLENDİRME EL KİTABI 01.01.2012.pdf
39-DÜZENLİLİK DENETİM REHBERİ 01.06.2016.pdf
40-HAP YÖNETMELİĞİ 20.03.2015.pdf
41-HASTA HAKLARI UYGULAMA YÖNERGESİ 02.10.2007.pdf
42-SKOPİ HAKKINDA GENELGE 02.01.2013.pdf
43-TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ 01.01.2012.pdf
44-TOTAL PARENTERAL NÜTRİSYON İÇİN GÜVENLİ UYGULAMA REHBERİ 01.01.2010.docx
45-YARIM DOZ İLAÇ KULLANIMI YÖNETMELİĞİ 17.07.2014.pdf
46-TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ EKLERİ 25.01.2017.pdf
46-TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 25.01.2017.docx
47- MEVCUT VE YENİ YAPILACAK SAĞLIK TESİSLERİNDE UYULMASI GEREKEN ASGARİ STANDARTLAR 30.10.2012.pdf
48- MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ 01.11.2015.pdf
49- ULUSAL KAN VE KAN ÜRÜNLERİ REHBERİ 2016.pdf
50- DOĞUM ÖNCESİ BAKIM YÖNETİM REHBERİ.pdf
51- DOĞUM SONU BAKIM YÖNETİM REHBERİ.pdf
52-DOĞUM VE SZARYEN EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ 01.01.2010.pdf
53-SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI EVDE SAĞLIK 01.01.2017.pdf
54- ACİL OBSTETRİK BAKIM YÖNETİM REHBERİ.pdf
55- RİSKLİ GEBELİKLER YÖNETİM REHBERİ.pdf
56 -Hasta hakları.pdf
57- KLİNİK KALİTE UYGULAMA VERİ KALİTESİ İYİLEŞTİRME REHBERİ.pdf
58- KATARAKT REHBERİ.pdf
59- KOAH GÖSTERGE KARTLARI.pdf
60- PROSTAT KANSERİ GÖSTERGE KARTLARI 01.05.2017.pdf
61-KLOREKTAL KANSER GÖSTERGE KARTLARI 01.05.2017.pdf
62- BEBEK, ÇOCUK, ERGEN İZLEM PROTOKOLLERİ.pdf
63- ENDİKASYON DIŞI ETKİLİLİK ve YAN-ADVERS ETKİ GERİ BİLDİRİM FORMU.pdf
64- ENDİKASYON DIŞI İLAÇ KIULLANIMI TALEP FORMU.pdf
65- ENDİKASYON DIŞI İLAÇ KULLANIMI BİLGİLENDİRİLMİŞ HASTA OLUR FORMU.pdf
66- EVDE SAĞLIK KALİTE KİTABI.pdf
67- Acil Servis Klinik Karar Verme Rehberleri ALGORİTMA BAŞLIKLAR LİSTESİ.pdf
68- B. ALGORİTMALAR TABLOSU.pdf
69- ALT VE ÜST EKSTREMİTE TRAVMALARI.pdf
70- FEBRİL KONVÜLZİYONDA AKUT TEDAVİ (ÇOCUKTA).pdf
71- ÇOCUKTA UZAMIŞ EPİLEPTİK NÖBET.pdf
72- İNME.pdf
73- KAFA TRAVMALARINDA HASTA YÖNETİMİ.pdf
74- KAFA TRAVMALARINDA HASTA YÖNETİMİ DEVAMI.pdf
75- KOMAYA YAKLAŞIM (MENTAL DURUM DEĞİŞİKLİĞİ VE KOMAYA YAKLAŞIM).pdf
76- ÖZAFAGUSUN KOROZİV MADDE YANIKLARI VE STRÜKTÜRLERİ.pdf
77- MAKSİLLOFASİYAL TRAVMA.pdf
78- MI TANI & TEDAVİ ALGORİTMASI.pdf
79- PNOMOTORAKS.pdf
80- YETİŞKİN NÖBET EPİLEPSİ NÖBET YÖNETİMİ.pdf
81- YANIK ALGORİTMASI.pdf
82-ULUSAL TERAPÖTİK AFEREZ REHBERİ.pdf
83-ULUSAL HEMOVİJİLANS REHBERİ 09.05.2016.pdf
84- ULUSAL KAN VE KAN ÜRÜNLERİ REHBERİ 2016.pdf
85-KATARAKT GÖSTERGE KARTLARI 01.05.2017.pdf
86-KORONER KALP HASTALIĞI KLİNİK KALİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ .......11.07.2017.pdf
87-KOLOREKTAL KANSERİ KLİNİK KALİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ...... 11.07.2017.pdf
88-PROSTAT KANSERİ KLİNİK KALİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ.....11.07.2017.pdf
89-TRSM YÖNERGE-16.02.2011.doc
90-RADYASYON GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ 24.3.2000.pdf
91-YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE ACİL SERVİS HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ.pdf
92-TÜRKİYE DİYABET PROGRAMI 2015-2020.pdf
93-ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK 13.07.2017.pdf