Birim Tanıtımı
28 Şubat 2024Göğüs Hastalıkları  ve Tüberküloz kliniği, hastanemizin  Sosyal Sigortalar Kurumu’na bağlı bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi olduğu yıllardan bu yana, solunum sitemi hastalıklarının tanı ve  tedavisi konusunda  bir çok uzman hekimin desteği ile  hizmet vermiştir.  Halen hastanemiz Göğüs Hastalıkları branşında Uzm Dr. Mehmet  Arıcı, Uzm Dr. Levent Usta  ve Uzm Dr. Hakan Arık olmak üzere üç uzman hekim çalışmaktadır. Göğüs hastalıklarına bağlı iki poliklinik ve bir  solunum fonksiyon testi ünitesi bulunmaktadır.  Hastanemizde  poliklinik ve sağlık kurulu hizmeti, ayrıca hastanemiz ana hizmet binası, Bornova ek bina,  Kadın Hastalıkları ve Doğum ek binalarında  acil servis, dahili ve cerrahi servis hastaları ile  yoğun bakım hastalarına yönelik  konsültasyon  hizmeti vermekteyiz. 

Branşımızda Astım, KOAH ,  Pnömoni  vb. Solunum Sistemi Hastalıklarının  tanı, tedavi ve takipleri ile  birlikte, cerrahi işlem uygulanacak hastalarda  operasyon  öncesi solunumsal fonksiyon  değerlendirmeleri ve operasyon sonrası dönemde olası solunumsal  komplikasyonlara yönelik değerlendirme  ve  tedavi, sistemik hastalıkların akciğer tutulumlarına yönelik tanı ve tedavi  hizmeti verilmektedir.    

Kliniğimize  bağlı çalışmakta olan,  Solunum Fonksiyon Testi  ünitemizde pediatrik hastalar da dahil olmak üzere, hastanemizdeki tüm branş hastalarının spirometrik incelemeleri yapılmaktadır.