Klinik Tanıtımı
13 Haziran 2023

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 1971 yılında kurulmuştur. 1981 yılından itibaren eğitim kliniği olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Klinik  Kurulduğu günden beri bulaşıcı hastalıkların tedavisi ve önlenmesi için geniş bir halk kesimine hizmet vermekte, aynı zamanda asistan eğitimi ve bilimsel çalışmalar da gerçekleştirilmektedir.

Kliniğin ilgilendiği alanlar; Tifo, Dizanteri, Sıtma, Tüberküloz, Bruselloz, Menenjit, Hepatit vb. gibi klasik enfeksiyon hastalıkları, toplumda büyük paniğe neden olan Grip, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, SARS gibi enfeksiyon hastalıkları, Hastane Enfeksiyonları, Yoğun Bakım Enfeksiyonları, erişkin Hematoloji Kliniği'nde yatan hastalarda gelişen enfeksiyonlar, organ nakli yapılan hastalarda gelişen enfeksiyonlar, diyabetik ayak enfeksiyonları, kemik ve protez enfeksiyonları, üriner sistem enfeksiyonları, cerrahi alan enfeksiyonları, enfeksiyon kontrol komitesi faaliyetleri, toplumun, sağlık çalışanlarının, bağışıklığı baskılanmış olan kişilerin  aşılanması, bulaşıcı hastalıklar konusunda eğitici ve önleyici faaliyetler, cerrahi profilakside ve hastanede kullanılan antibiyotiklerin takibi, acil servis ve diğer kliniklerde yatan hastalar konsültasyon hizmeti vermek, seyahat enfeksiyonları gibi konulardır.

Klinik, yatan hastaların izlendiği servis, ayaktan hastalara hizmet veren poliklinik,  serviste yatan hastaların rutin mikrobiyolojik işlemlerinin gerçekleştirildiği klinik içi laboratuvarı,  HIV/AIDS gönüllü danışmanlık ve test merkezi, allerji-immünoloji laboratuvarı ve klinikten  bir uzmanın sorumluluğunda hizmet veren kan transfüzyon (kan nakli) merkezinden oluşmaktadır. Klinikte 1'i İdari ve Eğitim Sorumlusu olmak üzere 2 doçent, 2 başasistan, 4 uzman, 12 asistan, 7 hemşire ve 1 personel görev yapmaktadır. Servis 20 yatak kapasiteli olup, salgın gibi durumlarda yatak kapasitesi artırılabilecektir. 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji polikliniğinde genel poliklinik hizmetlerinin yanında, haftanın belirli günlerin Viral Hepatit Polikliniği, Aşı Polikliniği, İmmünoloji Polikliniği, HIV/AIDS Polikliniği hizmetleri verilmektedir.

Klinikte karaciğer biyopsisi, deri biyopsisi, lomber ponksiyon (belden beyin-omurilik sıvısı alınması), allerji deri testleri, ELISA testleri, mikrobiyolojik kültür ve boyama işlemleri gerçekleştirilmektedir.