Klinik Tanıtımı
14 Şubat 2024

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 1971 yılında kurulmuştur. 1981 yılından itibaren eğitim kliniği olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Klinik  Kurulduğu günden beri bulaşıcı hastalıkların tedavisi ve önlenmesi için geniş bir halk kesimine hizmet vermekte, aynı zamanda asistan eğitimi ve bilimsel çalışmalar da gerçekleştirilmektedir.

Kliniğin ilgilendiği alanlar; Tifo, Dizanteri, Sıtma, Tüberküloz, Bruselloz, Menenjit, Hepatit vb. gibi klasik enfeksiyon hastalıkları, toplumda büyük paniğe neden olan Grip, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, SARS gibi enfeksiyon hastalıkları, Hastane Enfeksiyonları, Yoğun Bakım Enfeksiyonları, erişkin Hematoloji Kliniği'nde yatan hastalarda gelişen enfeksiyonlar, organ nakli yapılan hastalarda gelişen enfeksiyonlar, diyabetik ayak enfeksiyonları, kemik ve protez enfeksiyonları, üriner sistem enfeksiyonları, cerrahi alan enfeksiyonları, enfeksiyon kontrol komitesi faaliyetleri, toplumun, sağlık çalışanlarının, bağışıklığı baskılanmış olan kişilerin  aşılanması, bulaşıcı hastalıklar konusunda eğitici ve önleyici faaliyetler, cerrahi profilakside ve hastanede kullanılan antibiyotiklerin takibi, acil servis ve diğer kliniklerde yatan hastalar konsültasyon hizmeti vermek, seyahat enfeksiyonları gibi konulardır.