Dış Kaynaklı Dökümanlar
02 Şubat 2024

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ
LİSTE GÜNCELLEME TARİHİ:08.05.2023
NODOKÜMANIN ADIYAYIN TARİHİGÜNCELLEME TARİHİTAKİP YÖNTEMİİNTERNET ADRESİKONTROL PERİYODU
1TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI09.11.198208.05.2023İNTERNEThttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.2709.pdf1 YIL
2TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU31.01.195308.05.2023İNTERNEThttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.3.6023.pdf1 YIL
3YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ13.01.198308.05.2023İNTERNEThttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/3.5.85319.pdf1 YIL
4YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE YOĞUN BAKIM HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ20.07.201108.05.2023İNTERNEThttps://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=15146&mevzuatTur=Teblig&mevzuatTertip=51 YIL
5SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİ
HAKKINDA KANUN
12.01.196108.05.2023İNTERNEThttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.4.224.pdf1 YIL
6657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU23.07.196508.05.2023İNTERNEThttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=657&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=51 YIL
7ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN24.12.195308.05.2023İNTERNEThttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.3.6197.pdf1 YIL
8ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİK28.03.201608.05.2023İNTERNEThttps://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=19569&mevzuatTur=KurumVeKurulusYonetmeligi&mevzuatTertip=51 YIL
9HEMŞİRELİK KANUNU02.03.195408.05.2023İNTERNEThttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.3.6283.pdf1 YIL
10HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ08.03.201008.05.2023İNTERNEThttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13830&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=51 YIL
11SAĞLIKTA KALİTENİN GELİŞTİRLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK27.06.201508.05.2023İNTERNEThttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20859&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=51 YIL
12SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI HASTANE09.08.202108.05.2023İNTERNEThttps://shgmkalitedb.saglik.gov.tr/Eklenti/41258/0/skshastane-seti-s-61--09082021pdf.pdf1 YIL
13VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (HASTANE)01.09.201408.05.2023İNTERNEThttps://khgmverimlilikkalitedb.saglik.gov.tr/Eklenti/33194/0/sehir--a-ve-b-rolu-410-2019pdf.pdf1 YIL
14HASTANELER İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ (HASTANE)30.04.201508.05.2023İNTERNEThttps://khgmverimlilikkalitedb.saglik.gov.tr/Eklenti/41162/0/verimlilik-yerinde-degerlendirme-soru-listesi-2021-c-d-ve-e1-rolu-hastanelerpdf.pdf1 YIL
15DÖKÜMAN YÖNETİMİ REHBERİ21.07.202008.05.2023İNTERNEThttps://shgmkalitedb.saglik.gov.tr/Eklenti/37914/0/dokuman-yonetimi-rehberi-09072020pdf.pdf1 YIL
16GÖSTERGE YÖNETİMİ REHBERİ20.03.202308.05.2023İNTERNEThttps://shgmkalitedb.saglik.gov.tr/Eklenti/45325/0/sks-gosterge-yonetimi-rehberi-23-1pdf.pdf1 YIL
17GÜVENLİ DOĞUM SÜRECİ UYGULAMA REHBERİ02.01.202008.05.2023İNTERNEThttps://shgmkalitedb.saglik.gov.tr/Eklenti/31463/0/dogum-sureci-rehberi--24072019pdf.pdf1 YIL
18GÜVENLİ CERRAHİ UYGULAMA REHBERİ15.07.201508.05.2023İNTERNEThttps://shgmkalitedb.saglik.gov.tr/Eklenti/3741/0/4guvenlicerrahirehberipdf.pdf1 YIL
19İLAÇ GÜVENLİĞİ REHBERİ24.07.201508.05.2023İNTERNEThttps://shgmkalitedb.saglik.gov.tr/Eklenti/3482/0/ilacguvenligirehberi24072015pdf.pdf1 YIL
20ANKET UYGULAMA REHBERİ11.04.201908.05.2023İNTERNEThttps://shgmkalitedb.saglik.gov.tr/Eklenti/30308/0/anket-uygulama-rehberi-son-basim-11042019pdf.pdf1 YIL
21SKS IŞINDA SAĞLIKTA KALİTE CİLT 101.11.201208.05.2023İNTERNEThttps://shgmkalitedb.saglik.gov.tr/Eklenti/3801/0/sks-isiginda-saglikta-kalite-cilt-1pdf.pdf1 YIL
22SKS IŞINDA SAĞLIKTA KALİTE CİLT 201.11.201208.05.2023İNTERNEThttps://shgmkalitedb.saglik.gov.tr/Eklenti/3803/0/sks-isiginda-saglikta-kalite-cilt-2pdf.pdf1 YIL
23SKS IŞINDA SAĞLIKTA KALİTE CİLT 301.11.201208.05.2023İNTERNEThttps://shgmkalitedb.saglik.gov.tr/Eklenti/3805/0/sks-isiginda-saglikta-kalite-cilt-3pdf.pdf1 YIL
24KLİNİK KALİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ01.04.201708.05.2023İNTERNEThttps://shgmkalitedb.saglik.gov.tr/Eklenti/40941/0/kalite-rehber-int-basilabilir-formatpdf.pdf1 YIL
Doküman Kodu: DY.LS.46 Yayın Tarihi:02.05.2016 Revizyon Tarihi :08.05.2023 Revizyon No:05 Sayfa No:1/5
NODOKÜMANIN ADIYAYIN TARİHİGÜNCELLEME TARİHİTAKİP YÖNTEMİİNTERNET ADRESİKONTROL PERİYODU
25KATARAKT SAĞLIK OLGUSU GÖSTERGE KARTLARI03.05.202308.05.2023İNTERNEThttps://shgmklinikkalite.saglik.gov.tr/Eklenti/45549/0/kataraktpdf.pdf1 YIL
26KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIKLARI SAĞLIK OLGUSU GÖSTERGE KARTLARI03.05.202308.05.2023İNTERNEThttps://shgmklinikkalite.saglik.gov.tr/Eklenti/45550/0/koah-1-9pdf.pdf1 YIL
27MEME KANSERİ SAĞLIK OLGUSU GÖSTERGE KARTLARI03.05.202308.05.2023İNTERNEThttps://shgmklinikkalite.saglik.gov.tr/Eklenti/45547/0/meme-kanseripdf.pdf1 YIL
28BARİATRİK VE METABOLİK CERRAHİ SAĞLIK OLGUSU GÖSTERGE KARTLARI03.05.202308.05.2023İNTERNEThttps://shgmklinikkalite.saglik.gov.tr/Eklenti/45536/0/bmcpdf.pdf1 YIL
29KOLOREKTAL KANSER SAĞLIK OLGUSU GÖSTERGE KARTLARI02.05.202308.05.2023İNTERNEThttps://shgmklinikkalite.saglik.gov.tr/TR-93561/kolorektal-kanser-gosterge-kartlari-s.html1 YIL
30DİYABETES MELLİTUS SAĞLIK OLGUSU GÖSTERGE KARTLARI03.05.202308.05.2023İNTERNEThttps://shgmklinikkalite.saglik.gov.tr/Eklenti/45539/0/dmpdf.pdf1 YIL
31KORONER KALP HASTALIKLARI SAĞLIK OLGUSU GÖSTERGE KARTLARI03.05.202308.05.2023İNTERNEThttps://shgmklinikkalite.saglik.gov.tr/Eklenti/45545/0/kkhpdf.pdf1 YIL
32PROSTAT KANSERİ SAĞLIK OLGUSU GÖSTERGE KARTLARI03.05.202308.05.2023İNTERNEThttps://shgmklinikkalite.saglik.gov.tr/Eklenti/45548/0/prostatpdf.pdf1 YIL
33DİZ PROTEZİ SAĞLIK OLGUSU GÖSTERGE KARTLARI03.05.202308.05.2023İNTERNEThttps://shgmklinikkalite.saglik.gov.tr/Eklenti/45538/0/dizpdf.pdf1 YIL
34KALÇA PROTEZİ SAĞLIK OLGUSU GÖSTERGE KARTLARI03.05.202308.05.2023İNTERNEThttps://shgmklinikkalite.saglik.gov.tr/Eklenti/45543/0/kalcapdf.pdf1 YIL
35GEBELİK VE DOĞUM SÜRECİ SAĞLIK OLGUSU GÖSTERGE KARTLARI03.05.202308.05.2023İNTERNEThttps://shgmklinikkalite.saglik.gov.tr/Eklenti/45539/0/dmpdf.pdf1 YIL
36KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ SAĞLIK OLGUSU GÖSTERGE KARTLARI03.05.202308.05.2023İNTERNEThttps://shgmklinikkalite.saglik.gov.tr/Eklenti/45544/0/kbypdf.pdf1 YIL
37İNME SAĞLIK OLGUSU GÖSTERGE KARTI03.05.202308.05.2023İNTERNEThttps://shgmklinikkalite.saglik.gov.tr/Eklenti/45664/0/05-inme-gosterge-kartlari-s3pdf.pdf1 YIL
38ÇOCUKLUK ÇAĞI ASTIMLARI SAĞLIK OLGUSU GÖSTERGE KARTI03.05.202308.05.2023İNTERNEThttps://shgmklinikkalite.saglik.gov.tr/Eklenti/45660/0/12-astim-gosterge-kartlari-19042023pdf.pdf1 YIL
39HİPERTANSİYON SAĞLIK OLGUSU GÖSTERGE KARTLARI03.05.202308.05.2023İNTERNEThttps://shgmklinikkalite.saglik.gov.tr/Eklenti/45541/0/htpdf.pdf1 YIL
40COVİD-19 PANDEMİSİNDE ÇALIŞMA REHBERİ VE ENFEKSİYON KONTROL ÖNLEMLERİ26.06.202008.05.2023İNTERNEThttps://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/40282/0/covid19-saglikkurumlarindacalismarehberiveenfeksiyonkontrolonlemleripdf.pdf1 YIL
41SKS IŞIĞINDA COVİD-19 TANI LABORATUVARLARI KALİTE YÖNETİM REHBERİ01.07.202008.05.2023İNTERNEThttps://shgmkalitedb.saglik.gov.tr/Eklenti/37841/0/covid-19-kalite-rehber-03072020-sooonnnnpdf.pdf1 YIL
42HASTA GÜVENLİĞİ SERİSİ HASTANE İLİŞKİLİ VENÖZ
TROMBOEMBOLİLERİN ÖNLENMESİ
01.10.202208.05.2023İNTERNEThttps://shgmkalitedb.saglik.gov.tr/Eklenti/45531/0/03-son-hali-hastane-iliskili-venoz-tromboemboliler-taslak-rehberipdf.pdf1 YIL
43HASTA GÜVENLİĞİ SERİSİ YENİDOĞANDA UYGUN OKSİJEN TEDAVİSİ01.10.202208.05.2023İNTERNEThttps://shgmkalitedb.saglik.gov.tr/Eklenti/44560/0/01yenidoganda-uygun-oksijen-tedavisi-rehberi--10122022pdf.pdf1 YIL
44DAS REHBER01.01.201908.05.2023İNTERNEThttps://www.das.org.tr/kitaplar/DASRehber2019V10.pdf1 YIL
45BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK19.12.200708.05.2023İNTERNEThttps://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/12/20071219-2.htm1 YIL
46RADYASYON GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ24.03.200008.05.2023İNTERNEThttps://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=5272&mevzuatTur=KurumVeKurulusYonetmeligi&mevzuatTertip=51 YIL
47YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE ACİL SERVİS HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ13.09.202208.05.2023İNTERNEThttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=39719&MevzuatTur=9&MevzuatTertip=51 YIL
48YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE YOĞUN BAKIM HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ21.08.202008.05.2023İNTERNEThttps://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200821-7.htm1 YIL
49İLK YARDIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK29.07.201508.05.2023İNTERNEThttps://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150729-2.htm1 YIL
Doküman Kodu: DY.LS.46 Yayın Tarihi:02.05.2016 Revizyon Tarihi :08.05.2023 Revizyon No:05 Sayfa No:2/5
NODOKÜMANIN ADIYAYIN TARİHİGÜNCELLEME TARİHİTAKİP YÖNTEMİİNTERNET ADRESİKONTROL PERİYODU
50TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ06.02.202108.05.2023İNTERNEThttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=38657&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=51 YIL
51BİLGİ VE İLETİŞİM GÜVENLİĞİ REHBERİ01.07.202008.05.2023İNTERNEThttps://cbddo.gov.tr/SharedFolderServer/Genel/File/bg_rehber.pdf1 YIL
52HAP YÖNETMELİĞİ18.04.202008.05.2023İNTERNEThttps://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200318-2.htm1 YIL
53HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ26.04.200508.05.2023İNTERNEThttps://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=4847&mevzuatTur=KurumVeKurulusYonetmeligi&mevzuatTertip=51 YIL
54TOTAL PARENTERAL NÜTRİSYON İÇİN GÜVENLİ UYGULAMA REHBERİ01.01.201008.05.2023İNTERNEThttps://www.saglik.gov.tr/TR,11020/total-parenteral-nutrisyon-icin-guvenli-uygulamalar-rehberi-201044.html1 YIL
55İLAÇLARIN GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK15.04.201408.05.2023İNTERNEThttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=19578&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=51 YIL
56TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ25.01.201708.05.2023İNTERNEThttps://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170125-2.htm1 YIL
57ULUSAL KAN VE KAN ÜRÜNLERİ
REHBERİ
01.01.201608.05.2023İNTERNEThttps://shgmkanhizmetleridb.saglik.gov.tr/Eklenti/36313/0/kan-ve-kan-bilesen-rehb-tr-9-mayis-2016-revpdf.pdf1 YIL
58DOĞUM ÖNCESİ BAKIM YÖNETİM REHBERİ01.01.201408.05.2023İNTERNEThttps://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/Kadin_ve_Ureme_Sagligi_Db/dokumanlar/rehbler/dogum_oncesi_bakim_2020.pdf1 YIL
59DOĞUM SONU BAKIM YÖNETİM REHBERİ01.01.201408.05.2023İNTERNEThttps://shgmkalitedb.saglik.gov.tr/Eklenti/45323/0/dogum-sonu-bakim-yonetim-rehberipdf.pdf1 YIL
60DOĞUM VE SEZARYEN EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ01.01.201008.05.2023İNTERNEThttps://kalite.saglik.gov.tr/Eklenti/6407/0/dogum-ve-sezaryen-eylemi-yonetim-rehberipdf.pdf1 YIL
61ACİL OBSTETRİK BAKIM YÖNETİM REHBERİ01.01.200908.05.2023İNTERNEThttps://sivasism.saglik.gov.tr/Eklenti/159916/0/acil-obstetrik-bakim-yonetim-rehberi-2022pdf.pdf1 YIL
62RİSKLİ GEBELİKLER YÖNETİM REHBERİ16.07.201808.05.2023İNTERNEThttps://khgmsaglikhizmetleridb.saglik.gov.tr/Eklenti/21958/0/riskli-gebelik-yonetim-rehberipdf.pdf1 YIL
63BEBEK, ÇOCUK, ERGEN İZLEM PROTOKOLLERİ28.07.201708.05.2023İNTERNEThttps://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/cocuk_ergen_db/dokumanlar/yayinlar/Kitaplar/Bebek_Cocuk_Ergen_Izlem_Protokolleri_2018.pdf1 YIL
64TERAPÖTİK AFEREZ MERKEZLERİ VE ÜNİTELERİ
HAKKINDA YÖNETMELİK
31.07.201908.05.2023İNTERNEThttps://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190731-3.htm1 YIL
65ULUSAL HEMOVİJİLANS REHBERİ22.09.202008.05.2023İNTERNEThttps://shgmkanhizmetleridb.saglik.gov.tr/Eklenti/37016/0/ulusal-hemovijilans-rehberi-versiyon-2pdf.pdf1 YIL
66ULUSAL KAN VE KAN BİLEŞENLERİ HAZIRLAMA KULLANIM VE KALİTE GÜVENCESİ REHBERİ10.05.201608.05.2023İNTERNEThttps://shgmkanhizmetleridb.saglik.gov.tr/Eklenti/36313/0/kan-ve-kan-bilesen-rehb-tr-9-mayis-2016-revpdf.pdf1 YIL
67ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK13.07.201708.05.2023İNTERNEThttps://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170713-3.htm1 YIL
68TIBBİ SOSYAL HİZMET UYGULAMA YÖNERGESİ16.02.201108.05.2023İNTERNEThttps://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/1349,img071372pdf.pdf?01 YIL
69AKUT İSKEMİK İNME VE TEDAVİ REHBERİ01.01.202008.05.2023İNTERNEThttps://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/36615,akutiskemikinmetanitedavirehberi20200226pdf.pdf?01 YIL
70DOĞAL GAZ PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ06.04.201908.05.2023İNTERNEThttps://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=5717&mevzuatTur=KurumVeKurulusYonetmeligi&mevzuatTertip=51 YIL
71ASANSÖR İŞLETME VE BAKIM YÖNETMELİĞİ06.09.201908.05.2023İNTERNEThttps://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/04/20190406-1.htm1 YIL
72YANIK TEDAVİ BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK08.10.201908.05.2023İNTERNEThttps://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191008-1.htm1 YIL
73SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI KADRO STANDARTLARI İLE ÇALIŞMA USUL ESASLARINA DAİR YÖNERGE27.06.202208.05.2023İNTERNEThttps://yhgm.saglik.gov.tr/Eklenti/39679/0/saglik-bakanligi-tasra-teskilati-kadro-standartlari-ile-calisma-usul-ve-esaslarina-dair-yonergepdf.pdf1 YIL
74SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK04.03.202008.05.2023İNTERNEThttps://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200304-4.htm1 YIL
Doküman Kodu: DY.LS.46 Yayın Tarihi:02.05.2016 Revizyon Tarihi :08.05.2023 Revizyon No:05 Sayfa No:3/5
NODOKÜMANIN ADIYAYIN TARİHİGÜNCELLEME TARİHİTAKİP YÖNTEMİİNTERNET ADRESİKONTROL PERİYODU
75SAĞLIK BAKANLIĞINA AİT KURUM VE KURULUŞLAR İLE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN İLGİLİ BİRİMLERİNİN BİRLİKTE KULLANIMI İLE İŞBİRLİĞİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
04.03.202008.05.2023İNTERNEThttps://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200304-3.htm1 YIL
76RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK10.06.202008.05.2023İNTERNEThttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/21.5.2646.pdf1 YIL
77EVDE BAKIM HİZMETLERİ SUNUMU HAKKINDA TEBLİĞ13.09.200508.05.2023İNTERNEThttps://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=9424&MevzuatTur=9&MevzuatTertip=51 YIL
78KALİTE İNDİKATÖRLERİ VE SİYÖS01.01.201408.05.2023İNTERNEThttps://shgmkalitedb.saglik.gov.tr/Eklenti/6087/0/indikatorler-ve-siyos-2014pdf.pdf1 YIL
79KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI KALİTE YÖNETİMİ REHBERİ02.01.201408.05.2023İNTERNEThttps://mamakdh.saglik.gov.tr/Eklenti/265967/0/klinik-mikrobiyoloji-laboratuvarlari-kalite-yonetimi-rehberi-1basimpdf.pdf1 YIL
80ANTİNEOPLASTİK İLAÇLAR
STABİLİTE KILAVUZU
01.01.200408.05.2023İNTERNEThttps://khgmstokyonetimidb.saglik.gov.tr/Eklenti/25087/0/antineoplastik-ilac-stabilite-kilavuzupdf.pdf1 YIL
81TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ01.01.201208.05.2023İNTERNEThttps://khgmsaglikhizmetleridb.saglik.gov.tr/Eklenti/22044/0/tibbi-hizmetler-sunum-rehberipdf.pdf1 YIL
82EVDE SAĞLIK VE BAKIM HİZMETLERİ REHBERİ12.10.201708.05.2023İNTERNEThttps://antalyaeahesh.saglik.gov.tr/Eklenti/65061/0/evde-saglik-ve-bakim-rehberipdf.pdf1 YIL
83TRSM YÖNERGE06.03.201408.05.2023İNTERNEThttps://khgmsaglikhizmetleridb.saglik.gov.tr/Eklenti/21881/0/trsm-yonergepdf.pdf1 YIL
84EBOLA VİRÜS HASTALIĞI
BİLGİLENDİRME VE VAKA YÖNETİM REHBERİ
24.07.201908.05.2023İNTERNEThttps://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/zoonotik-vektorel-hastaliklar-db/zoonotik-hastaliklar/12-_Ebola-Virus-Hastaligi/6-Rehberler/EVH_Vaka_Yonetim_Rehberi_24_Temmuz_2019.pdf1 YIL
85KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞİ REHBERİ01.01.201508.05.2023İNTERNEThttps://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/zoonotik-vektorel-hastaliklar-db/zoonotik-hastaliklar/1-KKKA/6-Rehbler/KKKA_Resimli_Egitim_Rehberi.pdf1 YIL
86ULUSAL SAĞLIK HİZMETİ İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLAR SÜRVEYANS REHBERİ01.01.201708.05.2023İNTERNEThttps://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/Bulasici-hastaliklar-db/hastaliklar/SHIE/Klavuzlar/Ulusal_Saglik_Hizmeti_Iliskili_Enfeksiyonlar_Surveyans_Rehberi_Versiyon_1.pdf1 YIL
87AKILCI LABORATUVAR SONUC-RAPORU-STANDARDİZASYONU22.11.201708.05.2023İNTERNEThttps://shgmtetkikdb.saglik.gov.tr/Eklenti/14822/0/tibbi-laboratuvar-tetkik-sonucek41072771pdf.pdf1 YIL
88AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI KARAR SINIRI (EŞİK DEĞER), KRİTİK DEĞER (PANİK DEĞER) VE ÖLÇÜM BİRİMLERİNİN HARMONİZASYONU06.03.201808.05.2023İNTERNEThttps://shgmtetkikdb.saglik.gov.tr/Eklenti/15143/0/karar-siniri-esik-deger-kriek42009846pdf.pdf1 YIL
89AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI KARAR SINIRI (EŞİK DEĞER), KRİTİK DEĞER (PANİK DEĞER) VE ÖLÇÜM BİRİMLERİNİN HARMONİZASYONU06.03.201808.05.2023İNTERNEThttps://shgmtetkikdb.saglik.gov.tr/Eklenti/15143/0/karar-siniri-esik-deger-kriek42009846pdf.pdf1 YIL
90INFLUENZA VAKA BİLGİ FORMU17.12.201908.05.2023İNTERNEThttps://khgmsaglikhizmetleridb.saglik.gov.tr/Eklenti/21973/0/influenza-vaka-bilgi-formupdf.pdf1 YIL
91KUDUZ RİSKLİ TEMAS VAKA İNCELEME FORMU01.01.202008.05.2023İNTERNEThttps://hsgm.saglik.gov.tr/tr/zoonotikvektorel-kuduz/zoonotikvektorel-kuduz-form1 YIL
922019-nCoV HASTALIĞI03.01.202008.05.2023İNTERNEThttps://hsgm.saglik.gov.tr/depo/haberler/ncov/2019-nCov_Hastal_Salk_alanlar_RehberiV1.pdf1 YIL
93COVID-19 PANDEMISINDE SAĞLIK KURUMLARINDA
ÇALIŞMA REHBERI VE ENFEKSIYON KONTROL ÖNLEMLERI
25.03.202008.05.2023İNTERNEThttps://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/40282/0/covid19-saglikkurumlarindacalismarehberiveenfeksiyonkontrolonlemleripdf.pdf1 YIL
94COVID-19 VAKA BİLGİ FORMU06.03.202008.05.2023İNTERNEThttps://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/37687/0/covid-19vakabilgiformuv221pdf.pdf?_tag1=FE91DD620C30521A3DA9CC1C975DDBDB0D6AF5C91 YIL
95COVID-19 (SARS-CoV-2 ENFEKSİYONU)
TEMASLI TAKİBİ,SALGIN YÖNETİMİ, EVDE HASTA İZLEMİ VE FİLYASYON
02.10.202108.05.2023İNTERNEThttps://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/41623/0/covid-19rehberitemaslitakibievdehastaizlemivefilyasyon-021021pdf.pdf1 YIL
96COVID-19 İMMÜN (KONVALESAN) PLAZMA
TEDARİK VE KLİNİK KULLANIM REHBERİ
01.05.202008.05.2023İNTERNEThttps://shgm.saglik.gov.tr/Eklenti/39179/0/covid-19-immun-konvalesan-plazma-tedarik-ve-klinik-kullanim-rehberipdf.pdf1 YIL
97SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ
01.01.201208.05.2023İNTERNEThttps://khgmcalisanhaklaridb.saglik.gov.tr/Eklenti/21940/0/ulasilabilirlik-rehberipdf.pdf1 YIL
98KLİNİK ÖRNEKTEN SONUÇ RAPORUNA UYGULAMA REHBERİ01.01.201708.05.2023İNTERNEThttps://www.klimud.org/public/uploads/content/files/Kan%20Dola%C5%9F%C4%B1m%C4%B1%20%C3%B6rnekleri.pdf1 YIL
Doküman Kodu: DY.LS.46 Yayın Tarihi:02.05.2016 Revizyon Tarihi :08.05.2023 Revizyon No:05 Sayfa No:4/5
NODOKÜMANIN ADIYAYIN TARİHİGÜNCELLEME TARİHİTAKİP YÖNTEMİİNTERNET ADRESİKONTROL PERİYODU
99KEMOTERAPİ ÜNİTESİ STANDARTLARI01.01.201708.05.2023İNTERNEThttps://onkohem.org.tr/wp-content/uploads/2021/03/kt-unitesi-standartlari_01.pdf1 YIL
100ANTİNEOPLASTİK İLAÇLARIN
GÜVENLİ KULLANIM STANDARTLARI REHBERİ
01.01.201408.05.2023İNTERNEThttps://onkohem.org.tr/wp-content/uploads/2021/03/antineoplastik-ilaclarin-guvenli-kullanim-rehberi-2009_01.pdf1 YIL
101YÜKSEK RİSKLİ BEBEK İZLEM REHBERİ01.01.201808.05.2023İNTERNEThttps://www.neonatology.org.tr/wp-content/uploads/2018/01/yuksek_riskli_bebek_izlem_rehberi.pdf1 YIL
102PERSONEL GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ01.01.202008.05.2023İNTERNEThttps://bilgiguvenligi.saglik.gov.tr/Home/GizlilikSozlesmeleri1 YIL
Doküman Kodu: DY.LS.46 Yayın Tarihi:02.05.2016 Revizyon Tarihi :08.05.2023 Revizyon No:05 Sayfa No:5/5