Hastanemiz Doku Tipleme Laboratuvarı’na Birincilik Ödülü
20 Nisan 2022

  • doku tipi1.jpg
  • doku tipi2.jpg


Hastanemiz Doku Tipleme Laboratuvarı Eğitim Görevlisi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. İbrahim Pirim’in danışmanlığında, Dr. Aslı Özkızılcık Koçyiğit tarafından yürütülen  “Böbrek Naklinden Sonra İmmün Moleküllerin Akut Dönemdeki Rolleri” başlıklı tez  çalışması, 14-17 Nisan 2022 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen uluslararası katılımlı   8.Ulusal Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Kongresi’nde  Prof. Dr. Tülay  K. Ayna tarafından sunulmuş ve  Sözlü Bildiri Birincilik Ödülünü  almaya hak kazanmıştır. 

 

SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Ünitelerinde böbrek nakli yapılan hastaların dahil edildiği tez çalışmasında, nakil öncesi ve sonrası dönemde sitokin ve transkripsiyon  faktörü panelindeki  gen ifade değişimleri araştırılmıştır. Çalışma sonuçları, yayınlanmak amacıyla transplantasyon immünolojisi alanındaki önemli bilimsel dergilerdin birisi olan HLA dergisine gönderilmiştir.  Başhekimimiz Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu, çalışmalarından dolayı ekibi tebrik ederek literatüre katkı sağlayacak yayında  emeği geçenlere teşekkür etti.