“Numune ve Kan Alma Birimi İşleyişinin Yapay Zeka Destekli Otomatizasyonu” Uygulamamız Sağlık Bakanlığı Tarafından İyi Uygulama Örneği Olarak Gösterildi
07 Mayıs 2021

  • 11.JPG
  • 2.jpg
  • 1.JPG
  • 3.JPG
  • 4.JPG


Hastanemiz Numune ve Kan Alma Birimi’nde kullanılan yapay zeka destekli otomatizasyon sistemi, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Başkanlığı Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Daire Başkanlığı tarafından iyi uygulama örnekleri arasında gösterildi. 

Hasta memnuniyeti arttı…

İzmir’in en yoğun hastanelerinden biri olan SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune ve Kan Alma Birimi’nde 2017 yılında 9 Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile birlikte geliştirilen yapay zeka destekli otomatizasyon sistemi sayesinde birimde hasta bekleme kuyrukları ortadan kaldırılırken, hastaların bekleme süreleri de düşürüldü. Bu düzenlemeler ile birime başvuruda bulunan hastaların ve birim çalışanlarının memnuniyet oranları arttı.   

Hasta ve numune güvenliğini sağlıyor…
Günde ortalama 1000 hastanın başvurduğu Numune ve Kan Alma Birimi’nde  düzenleme öncesi her hasta önce kayıt ve numune kabı hazırlama sırasına girip ardından kan aldırmak için yeni bir sıraya girerken,  sistemin devreye alınmasıyla hastalar barkodunu giriş kapılarında yer alan kiosk cihazlarına okutarak  adı anons edilince  kan vermek üzere birime geçmektedir. Sistem  ayrıca onkoloji,  acil hastaları,  65 yaş üzeri hastalar  ile  süreli yapılan tahlillerde (Yükleme ve zamanlı testler gibi) önceliklendirme  yaparak yaşanabilecek  hataların ve gecikmelerin  önüne geçebilmektedir.  Kan alma işleminde, hekimin hastadan test istemi ile başlayan süreçte yer alan tüm kaynaklara (insan veya makina) ne yapılması gerektiğini, ne zaman yapılması gerektiğine dair tüm talimatların sistem tarafından verilmesi ve verilen işlerin takip ve koordinasyonunun yine sistem tarafından otonomik olarak sağlanması sayesinde mevcut laboratuvar süreçlerindeki analiz öncesi hatalar ortadan kaldırılmıştır. Hasta ve numune güvenliği için hastanın numune kabı ve numunelerle temasının önüne geçilmiştir. Yine kan alma ünitesinde standardize bir sistem oluşturmak suretiyle hatalı etiketleme, yanlış hastadan numune alınması, hatalı numune tüpü alımı ve uygunsuz alınmış numune şeklinde oluşabilecek numune retleri azaltılarak hem hasta memnuniyeti arttırılmış, hem de tanı ve tedavide gecikmelerin yaşanması önlenmiştir.

Hastanemiz Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak teknolojik gelişmeleri ve dünyadaki  sağlıkta  yapay zeka çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirtti. Teknolojinin tüm olanaklarını kullanarak kaliteli sağlık hizmeti sunmaya devam edeceklerini ifade eden Emiroğlu, Numune ve Kan Alma Birimi Ekibini ve tanıtım videosunun hazırlanmasında destek veren İlker Oruç’u tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. 

https://iyiuygulamaornekleri.saglik.gov.tr/TR,82856/numune-ve-kan-alma-birimi-isleyisinin-yapay-zeka-destekli-otomatizasyon.html

https://tepecikeah.saglik.gov.tr/TR,520499/numune-ve-kan-alma-unitesi.html