Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi
19 Mart 2020

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bornova Ek Binada hizmet veren Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi, bölgemizdeki devlet hastaneleri içerisinde faaliyet gösteren ilk ve tek genetik tanı merkezidir. Polikliniğimiz 2009 yılında Ege Doğumevi’nde kurulmuş, 2010 yılında moleküler genetik laboratuvarımız oluşturulmuştur. 2012 yılında moleküler genetik laboratuvarımız “genetik tanı merkezi” olarak ruhsatlandırılmıştır. Merkezimizin 2013 yılına kadar yaptığı çalışmalar esas olarak infertilite ve riskli gebelik hastalarına hizmet etmekteyken, merkezimiz Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi çatısı altına girdikten sonra tüm hasta gruplarına yönelik genetik testler yapılmaya başlanmış ve yine aynı yıl sitogenetik laboratuvarımız kurulmuştur. Bunların içerisinde hematolojik malignitelere yönelik FISH ve RT-PCR, Akdeniz Ateşi ve Anemisi, Kistik Fibroz hastalıklarına yönelik mutasyon araştırmaları bulunmaktadır. Solid tümörlerde görülen, kemoterapötik ajanlara hedef olan genetik değişiklikleri tespit etmeye yönelik (farmakogenetik) çalışmalar da bölümümüzde yapılmaktadır. Yakın zamanda fetal karyotip tayini ve moleküler karyotipleme (microarray) testleri de merkezimizde yapılmaya başlanacaktır. Microarray çalışması doğuştan özürlü çocuklarımızda tanı gücümüzü uluslararası standartlara yükseltecek bir testtir ve maalesef SGK ödemesi ile bu çalışmayı yapan bir kurum ülkemizde bulunmamaktadır. Bu açıdan testin kurulması hastanemiz adına bir övünç kaynağıdır. Tanı merkezimiz 6 tıbbi genetik uzmanı kadrosu, 2 polikliniği, moleküler genetik laboratuvarı ve yeni kurulan sitogenetik laboratuvarı ile ülkemizdeki devlet hastaneleri içinde en güçlü merkezlerden biridir. Genetik hastalıklar tanı merkezimizde yapılan testlerin tam listesine hastanemizin web sayfasından ulaşılabilir.

  • DSC_5561.JPG
  • DSC_5548.JPG
  • DSC_5554.JPG
  • DSC_5889.JPG
  • DSC_5863.JPG
  • DSC_5848.JPG
  • DSC_5836.JPG