Diyaliz
19 Mart 2020

  • IMG_8978.JPG
  • IMG_8977.JPG
  • IMG_8995.JPG

NEFROLOJİ-DİYALİZ ÜNİTESİ

Hemodiyaliz Ünitesi ,20 Temmuz 1980 tarihinde Dahiliye Klinik Şefi Dr.Ferruh Üstün tarafından, 5 adet Travenol marka cihaz ile kurulmuştur. Bölgenin Ege Üniversitesi ile birlikte ilk diyaliz ünitesidir.

Periton Diyaliz Ünitesi 1975 lerden itibaren 2 yataklı olarak  İntermitant Periton Diyaliz (IPD) yöntemi kullanarak hizmet vermekteydi.

1984 yılında 9 adet dönemin asetat diyaliz yapan kapalı sistem cihazlarına geçilmiştir. 

1994 yılında 6 adet daha modern ,UF kontrollü Bikarbonatlı hd cihazlarıyla 15 cihaza ulaşan merkez haftanın 6 günü hizmet vermeye başlamıştır. Aynı yıl hastanede  Organ Nakil Merkezi kurulması da tamamlanmış ve böbrek nakillerine başlanmıştır.

Yıllar içinde modernleşme sürecini bilimsel veriler ışığında izleyen merkez, kadrosuna katılan 3 Erişkin Nefroloji Uzmanı ve 4 Çocuk Nefroloji uzmanı ile daha da güçlenmiştir. 

2012 yılı Temmuz ayında yeni hizmet alanına taşınan Diyaliz Ünitesi, bu yeni alanda Akut, kronik hemodiyaliz tedavisi, Periton Diyaliz Ünitesi, Poliklinikleri ,Organ Nakil Polikliniği ve eğitim odalarıyla daha modern bir yapıya bürünmüştür.

Halen 12+1 hemodiyaliz cihazı, 3 hemodiyaliz hekimi,10 hemşire,2 diyaliz teknisyeni ile erişkin ve çocuk diyaliz hastalarına hizmet vermektedir. 

Ayrıca tüm yoğun bakım ünitelerinde ve servislerde yatan hastalara 11 hd cihazı ile acil diyaliz desteği hizmeti verebilmektedir.

Yılda toplam seans sayısı 14000 lere yaklaşmıştır.

Periton Diyaliz Ünitesi , Erişkin ve Çocuk Nefroloji Uzmanlarının sorumluluğunda, (SAPD) Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi yöntemi ile 2 hemşiresi ile aktif olarak çalışmaya  devam etmektedir.