Organ ve Doku Nakli
13 Ekim 2023

Organ Nakli Merkezi 1994 yılından bu yana Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet vermektedir. Dönemin Başhekimi Prof. Dr. Suat Çağlayan’ın katkılarıyla, Op. Dr. Alp Gürkan, Op.Dr. Cezmi Karaca, Op.Dr. Can Varılsüha, Op.Dr. Muharrem Karaoğlan, Dr. Kemal Başak ve Dr. Fatih Akman'dan oluşan ekiple  30 Ekim 1997 yılında ilk nakillerini gerçekleştirmiştir. Başlangıçta böbrek ve pankreas ağırlıklı nakille uğraşan ekip Aralık 2003’de Op.Dr. Serdar Kaçar’ın ekibe katılmasıyla Türkiye’de ilk defa ince bağırsak naklini gerçekleştirmiştir. Bazı üyelerinin 2007 yıllarından itibaren hastaneden ayrılmasıyla klinik sorumluluğu Op. Dr. Cezmi Karaca’ya geçmiştir. Ekibe 2003 yılında Op. Dr. Cem Tuğmen, Op.Dr. Eyüp Kebapçı, Op.Dr. Mustafa Ölmez katılmıştır. Ekibe takip eden yıllarda Op. Dr. Selçuk Kılınç “ince bağırsak naklinde mezenkimal kök hücre” kullanımı alanında oluşturduğu proje ve çalışmalarıyla katkıda bulunmuştur. 2009 yılında ekibe katılan Op.Dr. Murat Doğan üç yıl süreyle kliniğe hizmet vermiştir.2018 yılından itibaren Doç Dr. Cem Tuğmen klinik sorumluluğunu üstlendi. 2018 Aralık ayında Karaciğer nakli programı Doç. Dr. İsmail SERT yönetiminde Op.Dr. Göksever Akpınar ile birlikte başlatılmıştır.  Bu güne kadar 735 böbrek, 18 pankreas ve 28 ince bağırsak nakli yapılmıştır. 11 yatak ile hizmet veren Merkezimizde, erişkin ve pediatrik Karaciğer Nakli, böbrek nakli ve ince bağırsak nakli yapılmaktadır. Merkez pek çok konuda Türkiye’de ilklere öncülük yapmıştır. Bunun son örneği ise Türkiye’de ilk erişkin ve çocuk ince barsak nakillerinin  yapılmasıdır.

Kliniğimizde Genel Cerrahi–Organ Nakil Uzmanı Cerrahlar, Pediatrik Gastroenterolog, Erişkin gastroenterolog, Pediatrik Nefrolog, İmmunolog, Anestezi hekimi, Yoğun bakım uzmanı, patolog, girişimsel radyolog ve ihtiyaca göre diğer branşlardan uzmanlarla multidisipliner çalışılmaktadır. 1994 yılından bu yana ivmelenerek hızlanan faaliyetler özellikle  “kronik böbrek yetmezliği” ve “kısa bağırsak sendromu” nedeniyle takip edilen hastaların tedavisinde uygulanan böbrek ve ince bağırsak nakilleriyle devam etmektedir.

İnce bağırsak nakli erişkin ve çocuk yaşlarında cerrahi ya da başka nedenlerle ince bağırsakları çıkarılmış ya da ince bağırsakları çalışmayan hastalarda uygulanmaktadır. Bu tür hastaların ağız yoluyla beslenmesi mümkün olmayıp damar yolu ile “total parenteral nütrisyon” adı verilen özel besin maddeleri ile beslenmektedirler. Total parenteral nütrisyon ile beslenme, ağız yolu ile beslenmenin yerini tutmaz. Bu yolla hastanın yaşamı için gerekli olan enerji ihtiyacı karşılanabilirken, tedavinin ilerleyen dönemlerinde, enfeksiyon, karaciğer yetmezliği, damar yolu ulaşım problemleri gibi sorunlarla karşılaşılabilmektedir. İnce barsak nakli, bu durumdaki hastalara, beyin ölümü gerçekleşmiş ve organlarını bağışlayan vericilerden temin edilen ince bağırsağın nakledilmesi ile gerçekleşebilmektedir. Merkez, Türkiye’de “ince bağırsak nakli” yapan ilk merkez olmasının  yanı sıra halen faal olarak nakil programını sürdürmektedir.

Kronik böbrek yetmezliği ülkemiz için ciddi bir sosyoekonomik yük oluştururken hastaların tedavisinde diyaliz ( hemodiyaliz ve periton diyalizi ) ilk seçenek olarak başvurulan bir yöntem olmayı sürdürmektedir. Ancak diyaliz tedavisi hastalığın kesin bir tedavisi olmayıp daha çok böbrek yetmezliği nedeniyle vücutta biriken toksik maddelerin yapay yollarla vücuttan uzaklaştırılması olarak özetlenebilir. Kronik böbrek yetmezliğinin etkili ve en ucuz tedavi yöntemi böbrek naklidir. Ülkemizdeki tıbbi verilerin değerlendirilmesi sonucunda önümüzdeki yıllarda  kronik böbrek hastalarının sayısında ciddi bir artış beklenmektedir. Merkez, bu tür hastalarda, her yaş grubunda böbrek nakli ameliyatını 20 yıllık tecrübesiyle gerçekleştirmektedir.

Karaciğer nakli programı Aralık 2018 itibariyle aktif olup hem erişkin hem de pediatrik hastalarımızın hizmetindedir. Karaciğer nakli gerektiren hastalarımız Organ nakli cerrahlarımız, Erişkin ve pediatrik gastroenteroloji, Anestezi ve reanimasyon uzmanlarımız, yoğun bakım uzmanlarımız, psikiyatri uzmanımızdan oluşan deneyimli ekibimiz tarafımızdan karaciğer nakli konseyimizde detaylı olarak değerlendirilmektedir.

Karaciğer, böbrek ve ince bağırsak nakli gerektiren tüm hastalarımızı deneyimli ve güçlü ekibimizle servisimizde tedavi etmekten memnuniyet duyarız.