Prof. Dr. Haluk MERGEN
15 Nisan 2022Özgeçmiş | Biography

Adı Soyadı : Prof. Dr. Haluk MERGEN

Uzmanlık Alanları : Aile Hekimliği Uzmanı

Öğrenim Durumu:

Ortaokul: İzmir Saint Joseph Koleji

Lise: İzmir Tevfik Fikret Lisesi

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Y.Lisans

Tıp Fakültesi

Ege Üniversitesi

1996

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Aile Hekimliği

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2002

Önlisans

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

2008

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  :

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve Danışman(lar)ı : 1991-2001 Yılları Arası 2.Genel Cerrahi Kliniğinde Opere Edilen Kist Hidatik Olgularının Değerlendirilmesi- Danışman: Op. Dr. Hüdai GENÇ

Görevler: 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Dr. Ar. Gör.

İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1998-1998

Dr. Ar. Gör.

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1998-2003

Uzm. Dr.

Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mediko Sosyal Polikliniği

2003-2007

Uzm. Dr.

Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

2007-2009

Uzm. Dr.

Uludağ Üniversitesi Aile Sağlığı Merkezi

2009-2011

Doç. Dr.

Uludağ Üniversitesi Aile Sağlığı Merkezi

2011- 2013

Eğitim Görevlisi Doç. Dr.

Izmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği

2013-

Yabancı Dil :

ÜDS(Fransızca):83.75(2010 yılı)        ÜDS (İngilizce): 70 (2011 yılı)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

Yönetilen Uzmanlık Tezleri: 

Dr. Funda FİDAN, “Bir Yıllık Palyatif Bakım Servis Hastalarının Değerlendirilmesi” 

Projelerde Yaptığı Görevler :

İdari Görevler: İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Eğitim Görevlisi

Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mediko Sosyal Polikliniği Sorumlu Hekimliği, 2003-2007

Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yemekhane Komisyon Başkanlığı, 2003-2007

Annals of Medical & Health Sciences Research, ISSN:2141-9248, Editor Yardımcılığı

Unique Research Journal of Medicine and Medical Sciences–URJMMS. ISSN 2333-6935, Editör Yardımcılığı

Smyrna Tıp Dergisi ISSN:2146-670X, Editör Yardımcılığı

NWSA-Medical Sciences Dergisi ISSN:1308-7312, Editör Yardımcılığı

Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi ISSN:1300-0292, Danışman Kurulu Üyeliği

Journal of General Internal Medicine ISSN:0884-8734, Hakemlik 

Australian Family Physician, Hakemlik

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : 

Türkiye Aile Hekimliği Uzmanlığı Derneği İzmir Şubesi

European Academy of Teachers in General Practice and Family Medicine (EURACT) 

Ödüller: 1.Genel Pratisyenlik/Aile Hekimliği Güney Doğu Avrupa Kongresi En İyi Sözlü Sunum Ödülü, 18-21 Haziran 2009, Ohrid, Makedonya.

ESERLER 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1.Arabacı M, Doğan N, Tokdemir M, Güçlü YA, Mergen H, Öngel K. Hyperosmolar Hyperglycemic Nonketotic Syndrome in a Turkish Family Medicine Clinic. Општа медицина(Opsta Medicina)2014; 20(1-2):52-54.

A2. Küçük EF,Güvercin MH, Arabacı M, Kılıç Öztürk Y, Güçlü YA, Yılmazer TT, Mergen H, Öngel K.Opportunistic Infection Seen in the Course of the Esophagus Cancer Treatment. Scholar Journal of Medical Case Reports2014; 2(8):507-508.

A3. Mergen H, Arslan H, Erdoğmuş Mergen B, Arslan Ebru. Öğretmen Adaylarının Mesleklerine Yönelik Tutum ve Kaygıları. NWSA-Education Sciences2014; 9(2):162-177.

A4. Mergen H, Unluoglu I, ElciogluOContemporary Home Care Service and Family  Medicine in Turkey. Home Health Care Management & Practice2013; 25: 104-109.

A5. Mergen H, Tavlı T, Mergen BE, Öngel K. The confirmatory factor analysis of Beck Depression Inventory-II Scores Among Prelicense and License Students in a Turkish University Based Primary Care setting. Smyrna Tıp Dergisi2013; 3(1), 12-19.

A6. Mergen H, Arslan H, Arslan E, Erdoğmuş Mergen B, Öngel K, Ayyıldız Ü. Assessment of Anxiety Levels among Teacher Candidate University Students by Different Variables: Example of Demirci. Smyrna Tıp Dergisi2012; 3:1-7.

ÞA7.Geroğlu B, Alanyalı FM, Gök Balcı U, Ateş AG, Yılmaz B, Mergen H, Öngel K. İzmir İlinde Eğitim Alan Aile Hekimliği Asistanlarının Eğitim Gekesinimlerinin Değerlendirilmesi. Evaluation of the Training Needs of the Family Medicine Assistants in Izmir City. Smyrna Tıp Dergisi2013; 3: 

A8. Mergen H, Bernstein IH, Erdoğmuş Mergen B. Use of the QIDS-C16, QIDS-SR16 and the 17-item Hamilton rating scale for depression (HAM-D17) in a Turkish college student sample.HealthMED (Journal of Society for Development of Teaching and Business Processes in New Net Environment in B&H)2013; 7(4):1369-1375.

A9. Mergen H,Van Der Feltz-Cornelis CKaraoğlu N, Erdoğmuş Mergen B, Öngel K.  Validity of the Turkish patient-doctor relationship questionnaire (PDRQ-Turkish) in comparison with the Europep instrument in a family medicine center.HealthMED2012; 6(5):1763-1770.

A10. Erdoğmuş Mergen B, Uncu Y, Mergen H, Dağlı Z.Characteristics of Turkish marital properties of Turkish outpatient population. HealthMED2012; 6(5):1699-1703. 

A11. Mergen H, Bernstein IH, Tavlı V, Öngel K, Tavlı T, Tan Ş. Comparative Validity and Reliability Study of The QIDS-SR16in Turkish and American College Student Samples. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni (Bulletin of Clinical Psychopharmacology)2011; 21(4):289-301.

A12. Mergen H, Talat T, Öngel K. Validity and reliability of the QIDS-SR16-Turkish in comparison with BDI-II-Turkish among Turkish outpatient sample. Nöropsikiyatri Arşivi Dergisi (Archives of Neuropsychiatry)2011; DOI:10.4274/npa.y5935.

A13. Mergen H, Erdoğmuş Mergen B, Tavlı V, Öngel K, Tan Ş. Assessment of smoking behaviors of 2509 Turkish university students and its correlates: 
a cross-sectional study.Tüberküloz ve Toraks Dergisi2011; 59(2): 126-131.

A14. Ongel K, Mergen H, Tan Ş, Kişioglu AN, Katırcı E, Cadırcı D, Arslan BK, Gurbuz T, Gümral N. Psychometric properties of depression in university students of TurkeyBiomedical Research 2010; 21 (3): 265-271.

A15. Erdoğmuş B,Mergen H,İvit H, Köksal A. Retrospective assessment of 173 patients diagnosed with preeclampsia (including eclampsia): A study of 6 years. Biomedical Research2010; 21 (2): 204-207.

A16.Tavlı T, Mergen H, Madak N, Acar M, Sözcüer H, Tavlı V. Takotsubo Syndrome due to Energy Drink: A Case Report. International Journal of Cardiology, 2010,140(1):S59.

A17. Mergen H, Erdoğmuş Mergen B, Tavlı V, Öngel K, Tavlı T. KlinikUygulamada Kan ve Kan Ürünleri İsteminde Dikkat Etmesi Gereken Noktalar. TAF Prev Med Bull2010; 9(3):239-244.

A18.Ongel K, O.Erdal S, Erdal S, Mergen H, Karaoglu N. Use Of Constructivist Approach for Medical Education: Review of Literature. HealthMED2010; 4(3):591-594.

A19. Madak N, Nazlı Y, Mergen H, Aysel S, Kandaz M, Yanık E, Çekdemir D, Tavlı T. Acute Phase Reactants in Patients with Coronary Slow Flow Phenomenon. Anadolu Kardiyoloji Dergisi2010;10:416-20.

A20.Tavlı T, Mergen H, Madak N, Acar M, Sözcüer H, Tavlı V. Takotsubo Syndrome due to Energy Drink: A Case Report. International Journal of Cardiology, 2010,140(1):S59. 

A21. Mergen H, Öngel K. Factors Associated with Depression among Turkish Faculty of Education Freshmen by Beck Depression Inventory-II-Turkish (Dejavniki Depresivnosti Pri Študentih Prvega Letnika Pedagoške Fakultete Z Vprašalnikom BDI-II-T). Zdravniski Vestnik2009; 78:548–554.

A22.Ongel K, Mergen H, Katirci E, Ak C, Sarıkan İ, Ozkan Ş, Cesur G, Erdal S. Investigating the scientific process skills of medical students in relation to medical decision making: Research on basic medical science competence(Študija O Obvladanju Znanstvenoprocesnih Veščin Pri Študentih Medicine, Ki So Potrebne Za Sprejemanje Odločitev: Raziskovanje Osnovne Medicinskostrokovne Pristojnosti). Zdravniski Vestnik2009; 78:626-632.

A23.Mergen H, Nazlı Y, Acar M, Tavlı V, Tavlı T. Aort Koarktasyonu ile Yaygın Sol Ön İnen Koroner Arter Disseksiyonu (Diffuse Left Anterior Descending Coronary Artery Dissection with Aortic Coarctation). Anadolu Kardiyoloji Dergisi2009, 9(6):513-515.

A24Mergen H, Ayyıldız Ü, Tavlı T, Öngel K. Kanser Tedavisinde Fizik ile Tıbbın Buluştuğu Nokta: Brakiterapide Yenilikler (At the Point where Physics and Medicine Met: Innovations in Brachytherapy). NWSA New World Sciences Academy-Health Sciences2009; 4(3-1B), 85-92.

A25.Tavlı T, Acar M, Çetin N, Hepçivici U, Yavuz V, Mergen H. Three Vessel Disease with Pseudo High CK-MB Levels: A Case Report. The Heart Surgery Forum, 2009, 12(1):S82. 

A26.Ongel K, Mergen H, Katırcı E, Ak C, Sarıkan I, Unluoglu I. Familiarizing Medical Students with Fungal Infections. Sanatate Publica Economie şi Management in Medicina, 2009, 1(28):25-28.

A27. Ongel K, Mergen H, Kayacan H, Alpaslan Y. Medical Students' Impressions and Satisfactions from Medical Professional Skill Education Lessons. 2008, non-journal publication, ERIC Database#: ED500512.

A28Mergen H, Genç H, Tavusbay C. Assessment of Our Liver Hydatid Cyst Cases - 10 Years Experience.  Tropical Doctor, 2007, 37: 54–56.

A29.Madak N, Mergen H, Tuncer E, Yanik E, Tavli V, Tavli T. Estimation of left ventricular end-diastolic pressure from ejection fraction and mean arterial blood pressure.Cardiovascular Drugs and Therapy, 2007, Vol 21, suppl 1, pp.S31. 

A30.Madak N, Yildiz O, Tavli V, Tuncer E, Mergen H, Collu B, Tavli T. Reproducibility of segmental wall motion in multi-vessel disease by contrast ventriculography. Cardiovascular Drugs and Therapy2007, Vol 21, suppl 1, pp.S38. 

A31.Ongel K, Mergen H. Tuberculosis epidemiology and other diseases in a work place Ayvalık Town Turkey: Research in a Place of Employment. Epidemiologia şi Microbiologia, 2008, 81-85.

A32. Ongel K, Mergen H. Health Screening Results of Students on a Pre-registration Time in a Turkish University (Bir Türk Üniversitesi’nde Kayıt Döneminde Öğrenci Sağlık Taraması Sonuçları).  NWSANew World Sciences Academy-Health Sciences, 2008, 3(2):60-65.

A33.Tavlı V, Çevik B, Sarıtaş T, Okur F, İşbilen B, Mergen H, Tavlı T. Mid-Term Evaluation of Myocardial Performance Following Intervention of Native Aortic Coarctation. The Heart Surgery Forum, 2004, Vol:7 Supp:2, B-116.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1.Erdoğmuş Mergen B, Tok K, Mergen H. More than 40kg Weight Loss in a Case of Morbid Obese Turkish Patient with Life Style Modification and Metformin Use. III.AGPFMSEE Congress, Sarajevo-Bosnia and Herzegovina, 18-21 September 2014.

B2.Uçar Ö, Mergen H, Gümüş Aİ, Portakalcı N, Erdoğmus Mergen B, Yılmazer TT, Ongel K.Direct Insulin Therapy for a Newly Diagnosed Type 2 Diabetes Mellitus Case. III. AGPFMSEE Congress, Sarajevo-Bosnia and Herzegovina, 18-21 September 2014.

B3.Mut H, Gök Balcı U, Aygün H, Güçlü YA, Alanyalı FM, Mergen H, Öngel K. Obesity Case with Obstructive Sleeping Apnea Disorder. European Forum for Primary Care 5thBiannual Conference, University Pompeu Fabra, Barcelona, 1-2 September 2014.

B4. Bilimsel Kurul üyeliği veOturum Başkanı 24.04.2014 14:00-15:00. Ölmekte olan hastaya yaklaşım. Uzm. Dr. Çiğdem Gereklioğlu. 13.Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu, Adana, 23-25 Mayıs 2014.

B5. Güçlü YA, Mut H, Mergen H, Öngel K. Aile Hekimliği Polikliniği’ne Başvuran Asitli Hasta: Olgu Sunumu. 13.Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu, Adana, 23-25 Mayıs 2014.

B6. Alanyalı FM, Geroğlu B, Kılıç Öztürk Y, Mergen H, Öngel K. Tip 2 Diyabetes Mellıtus Tedavisinde Diyet Alışkanlıklarının Kan Glikozu Düzeyleri Ve İnsülin Tedavi Dozları Üzerine Etkisi: Olgu Sunumu.13.Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu, Adana, 23-25 Mayıs 2014.

B7.Mut H, Çetin B, Alanyalı FM, Kılıç Öztürk Y, Mergen H, Öngel K. Palyatif Aile Hekimliği Servisinde Non-Regüle Diyabetes Mellitus Tanılı Hastaya Bütüncül Yaklaşım: Olgu Sunumu. 13.Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu, Adana, 23-25 Mayıs 2014.

B8. Arabacı M, Tokdemir M, Öztürk YK, Yılmazer TT, Mergen H, Ongel K. Hashimotos Thyroiditis: A Case Report. 23. Sımposıum of General Practitioners-Family Medicine of Republic of Macedonia with International Participation, Abstract book p.130, Skopje, Macedonia October 18-20, 2013.

B9. Küçük EF, Güvercin MH, Arabacı M, Öztürk YK, Güçlü YA, Yılmazer TT, Mergen H, Ongel K. Opportunistic Infection Seen in the Course of the Esophagus Cancer Treatment 23. Sımposıum of General Practitioners-Family Medicine of Republic of Macedonia with International Participation, Abstract book p.138, Skopje, Macedonia October 18-20, 2013.

B10. Arabacı M, Köksal P, Öztürk YK, Balcı UG, Mergen H, Ongel K. Evantration of the Diaphragma: A Case Report. 23. Sımposıum of General Practitioners-Family Medicine of Republic of Macedonia with International Participation, Abstract book p.132, Skopje, Macedonia October 18-20, 2013.

B11. Mergen H,Erdoğmuş Mergen B, Karaoğlu N. Asthma: defınıtıon, pathogenesıs, clınıcal fındıngs, and treatment.3rdInternational Conference AGPFMSEE, taking place April 11 - April 14, 2013 in Belgrade, Serbia.

B12. ErdoğmuşMergen B, Mergen H, Karaoğlu N. Approach to fıbromyalgıa ın prımary care & new ınsıghts in fıbromyalgıa therapy.3rdInternational Conference AGPFMSEE, taking place April 11 - April 14 2013, in Belgrade, Serbia.

B13.Karaoğlu N, Mergen H, Erdoğmuş Mergen B. Empathy and compassıon of doctors are important: yes. What about empathy and self compassıon of patıents? A study ın famıly health center. 3rdInternational Conference AGPFMSEE, taking place April 11 - April 14 2013, in Belgrade, Serbia.

B14.Kara S, Ongel K, Mergen H. Family Medicine Polyclinic of Suleyman Demirel University Faculty of Medicine patient profile and dispatching chain. 2nd Congress of Association of the GP/FM South-East Europa konferans kitapçığı, s.236, 22-25 Nisan 2010, Antalya, Türkiye.

B15.Tavlı T, Mergen H, Madak N, Acar M, Sözcüer H, Tavlı V. Takotsubo Syndrome due to Energy Drink: A Case Report. International Journal of Cardiology, 2010,140(1):S59. 6thCongress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, 15-18 Nisan 2010, İzmir, Turkey.

B16.Arslan BK, Ongel K, Mergen H. The Casual Experiences about the Harmful Effects of the Sun Rays. 1.Conference of Association of the GP/FM South-East Europa konferans bildiri kitapçığı, s.159, Ohrid, Makedonya, Haziran 2009. 

B17.Uçman Ö, Ongel K, Mergen H. Alteration of Risky Behaviours about Health During Medical Education Period, 1.Conference of Association of the GP/FM South-East Europa konferans kitapçığı, s.158, Ohrid, Makedonya, Haziran 2009. 

B18. Bocutoğlu AÇ, Ongel K, Mergen H. 1.Conference of Association of the GP/FM South-East Europa konferansı dahilinde "Kongre" bildiri kitapçığındaki "Turkish Validity and Reliability of Diabetes Distress Scale (DDS17): Preliminary Study.", 156 pp., Ohrid, Makedonya, Haziran 2009. 

B19. Kayacan H, Ongel K, Mergen H. Conceit Respect Level between Medical Faculty Students. 1.Conference of Association of the GP/FM South-East Europa,  konferans kitapçığı, s.141, Ohrid, Makedonya, Haziran 2009.

B20.Baş FY, Ongel K, Mergen H, Göksu Y. New Strategies in Medical Sciences: Recent Bioinformatic Approaches in Turkey. 1.Conference of Association of the GP/FM South-East Europa konferans kitapçığı, s.38, Ohrid, Makedonya, Haziran 2009 

B21.Uludağ HY, Ongel K, Mergen H. Comparing the Leg/Trunk Ratio and BMI in Diagnosis of Obesity. 1.Conference of Association of the GP/FM South-East Europa konferans kitapçığı, s.106 pp, Ohrid, Makedonya, Haziran 2009.

B22.Gürbüz T, Ongel K, Mergen H.  Hyperglycemia Frequency for Patients who Admited Suleyman Demirel University Medico-Social Policlinic and Not Diagnosed as Diabetes. 1.Conference of Association of the GP/FM South-East Europa konferans kitapçığı, s.107, Ohrid, Makedonya, Haziran 2009. 

B23.Türker Y, Mergen H, Ongel K, Mergen BE. BDE Inventory II in a Turkish University Based Primary Care Setting. 1.Conference of Association of the GP/FM South-East Europa, konferans kitapçığı, s.108, Ohrid, Makedonya, Haziran 2009. 

B24.Kömürcü S, Uludağ HY, Dinçtürk M, Öngel K, Mergen H. Diabetes Mellitus Risk Factors in Healthy People Whose 1stDegree Relatives are Not Diabetes Mellitus. 1.Conference of Association of the GP/FM South-East Europa, s.161, Ohrid, Makedonya, Haziran 2009.

B25.Tavlı T, Acar M, Çetin N, Hepçivici U, Yavuz V, Mergen H. Three Vessel Disease with Pseudo High CK-MB Levels: A Case Report. The Heart Surgery Forum, 2009, 12(1):S82. 5thAnnual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, 24-28 September 2009, Antalya, Turkey. 

B26.Ongel K, Mergen H. Tuberculosis Epidemiology and Other Diseases in a Work Place Ayvalık Town Turkey: Research in a Place of Employment. 6.Birinci Basamakta Hijyen, Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Kongresi, 23-24 Ekim 2008, Chişinau, Moldova. 

B27. Uzun E, Mergen H, Uludağ H, Öngel K, Kişioğlu AN. Fall from High Level and Diagnostic Approach in These Patients: Preliminary Study. 21stSymposium of GP Doctors of Republic of Macedonia with International Participation Bildiri Kitabı, s.113, 21-23 December 2007, Skopje, Macedonia. 

B28.Madak N, Mergen H, Tuncer E, Yanik E, Tavli V, Tavli T. Estimation of left ventricular end-diastolic pressure from ejection fraction and mean arterial blood pressure.Cardiovascular Drugs and Therapy, 2007, Vol 21, suppl 1, pp.S31. 3rdInternational Annual Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery. 28 November–2 December 2007, Antalya, Turkey.

B29.Madak N, Yildiz O, Tavli V, Tuncer E, Mergen H, Collu B, Tavli T. Reproducibility of segmental wall motion in multi-vessel disease by contrast ventriculography. Cardiovascular Drugs and Therapy2007, Vol 21, suppl 1, pp.S38. 3rdAnnual Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery. 28 November–2 December 2007, Antalya, Turkey.

B30.Mergen H, Tavlı V. Assessment of Chest Pain in the Pediatric Age Group: The Family Physician’s View.  2ndBulgarian Congress in General Medicine/Family Practice Congress Bildiri Kitabı, s.2, 26-29 September 2006, Plovdiv, Bulgaria. 

B31.Tavlı V, Çevik B, Sarıtaş T, Okur F, İşbilen B, Mergen H, Tavlı T. Mid-Term Evaluation of Myocardial Performance Following Intervention of Native Aortic Coarctation. The Heart Surgery Forum, 2004, Vol:7 Supp:2, B-116. 16thAnnual Meeting Mediterranean Association of Cardiology & Cardiac Surgery, 26-29 September 2004, Bodrum, Turkey.

C. Atıflar:

“Madak N, Nazlı Y, Mergen H, Aysel S, Kandaz M, Yanık E, Çekdemir D, Tavlı T. Acute Phase Reactants in Patients with Coronary Slow Flow Phenomenon. Anadolu Kardiyoloji Dergisi2010;10:416-20.”

C1. Varol E, Gülcan M, Aylak F, Özaydın M, Sütçü R, Erdoğan D, Doğan A. Increased neopterin levels and its association with angiographic variables in patients with slow coronary flow: an observational study. Anadolu Kardiyol Derg2011; 11:692-7.

C2.Bilgi M, Güllü H, Kozanoğlu, Özdoğu H, Sezgin N, Sezgin AT, Altay H, Erol T, Müderrisoğlu. Evaluation of blood rheology in patients with coronary slow flow or non-obstructive coronary artery disease. Clinical Hemorheology and Microcirculation53(4): 317-326.

C3.Yurtdaş M, Özcan İT, Çamsarı A, Çiçek D, Tamer L, Cin VG, Döven O, Seyis AS, Akkuş MN. NT-Pro-BNP Levels and Their Response to Exercise in Patients with 

Slow Coronary Flow. Arq Bras Cardiol2012;99(6):1115-1122.

C4.冠状动脉慢血流现象的研究进展

韩金杰,李全忠华夏医学, 2012 - cqvip.com

C5.冠状动脉慢血流现象研究进展

上官文锋,李广平中国心血管杂志, 2013 - cqvip.com

C6.冠状动脉慢血流现象的发生机制和临床诊治进展

刘俊,李建华老年心脑血管病杂志, 2012 - cqvip.com

C7.Çanga A, Kocaman SA, Çetin M, Çetin M, Durakoğlugil E, Erdoğan T, Çiçek Y. Relationship between Leukocyte and Subtype Counts, Low-Grade Inflammation and Slow Coronary Flow Phenomenon in Patients with Angiographically Normal Coronary Arteries. Acta Cardiol Sin2012;28:306-314.

C8. Büyükkaya E, Karakaş MF, Kurt M, Karakaş E, Büyükkaya Ş, Akçay AB, Şen N. Koroner yavaş akım olan hastalarda pentraksin-3 düzeyi artmıştır. Abant Medical Journal2013; 2(3):185-190.

C9.Yurtdaş M, Yaylalı YT, Kaya Y, Özdemir M. Increased Plasma High-sensitivity C-reactive protein and Myeloperoxidase Levels May Predict Ischemia During Myocardial Perfusion Imaging in Slow Coronary Flow. Archives of Medical Research 2014; 45 (1):63–69

C10. KurtulA, Duran M, Yarlioglues M, Murat SN, Demirçelik MB, Ergun G, Açıkgöz SK, Şensoy B, Çetin M, Örnek E. Association Between N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide Levels and Contrast-Induced Nephropathy in Patients Undergoing Percutaneous Coronary Intervention for Acute Coronary Syndrome.Clinical Cardiology 2014; 37(8):485-492.

C11.Quanzhong L, Jinjie H, Hua C, Xinlig M. Reduced circulating endothelial progenitor cells in the coronary slow flow phenomenon. Coronary Artery Disease2013; 24(1): 6-10.

C12.Beltrame J, Ganz P. The Coronary Slow Flow Phenomenon.In:Chest Pain with Normal Coronary Arteries A Multidisciplinary Approach. Eds: Kanski JC, Eslick GD, Bairey Merz CN. Springer-Verlag, London. 2013; s.101-117.

C13.丹红注射液对冠状动脉慢血流现象的疗效观察

胡国玲,白秀萍,侯小路微循环学杂志, 2014 - cqvip.com

C14.Zengin H, Erbay AR, Okuyucu A, Alaçam H, Yüksel S, Meriç M, Soylu K, Gedikli Ö, Murat N, Gülel O, Demircan S, Akın F, Yılmaz Ö, Şahin M. The relationship between coronary slow flow phenomenon and Urotensin-II: A prospective and controlled study. Anadolu Kardiyol Derg2014; 14(0): 000-000. Uncorrected proof-in process.

C15.Çetin M, Zencir C, Tasolar H, Baysal E, Balıı M, Aktürk E. The association of serum albumin with coronary slow flow. Wiener klinische Wochenschrift2014; 126(15-16): 468-473.

C16.Kurtul A, Yarlıoğlues M, Murat SN, Duran M, Açıkgöz SK, Şensoy B, Ergun G, Çetin M, Örnek E. N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide Level is Associated With Severity and Complexity of Coronary Atherosclerosis in Patients With Acute Coronary Syndrome. Clin Appl Thromb Hemost.2014 Jul 2. pii: 1076029614541954. [Epub ahead of print]

“Mergen H, Genç H, Tavusbay C. Assessment of Our Liver Hydatid Cyst Cases - 10 Years Experience in Turkey .  Tropical Doctor, 2007, 37: 54–56.”

C17.Budke CM, Carabin H, Ndimubanzi P, Nguyen H, Rainwater E, Dickey M, Bhattarai,Zeziulin O, Qian M. A Systematic Review of the Literature on Cystic Echinococcosis Frequency Worldwide and Its Associated Clinical Manifestations. Am. J. Trop. Med. Hyg.2013; 88(6): 1011–1027.

C18.Katsoulos PD, Christodoulopoulos G, Karatzia MA, Pourliotis K, Minas A. Liver flukes promote cholelithiasis in sheep. Veterinary Parasitology2011; 179 (1-3): 262-265.

C19.小儿肝囊性包虫病的诊断与外科治疗(附67 例报告)

冉博,艾力吐尔干,邵英梅,铁民,丽英华小儿外科…, 2011 - 万方数据资源系统

C20. Yeşilkaya Y, Gülek B, Tokmak T. Isolated splenıc hydatıd cyst as a rare cause of 

abdomınal pain. Global Advanced Research Journal of Medicine and Medical Sciences2013; 2(1): 26-29.

C21.小儿肝包虫病的治疗

陈后平,刘文英,畅,徐冰,唐耘熳,王学华小儿外科杂志, 2009 - cqvip.com

C22.Uyanıkoğlu A, Akyüz F, Ermiş F, Beşışık F, Ökten A. Giant peritoneal cyst hydatid and albendazole-induced aplastic anemia in noncirrhotic portal hypertensive patient. Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2011; (1):32-34.

C23.Sabău AD. Chirurgia laparoscopică a chistului hidatic hepatic-rezumat. Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu Facultatea De Medicina “Victor Papilian”. 2011, Doktora tezi. http://doctorate.ulbsibiu.ro/obj/documents/traducere_rezumat_DrSabau.pdf(10.11.2014 tarihinde erişilmiştir)

C24. Avdaj A, Namani S. Surgical treatment of hepatic echinococcosis in Prizren (Kosovo). Annals of Medicine and Surgery2014; 3(4): 130-133.

C25.Shrestha BM. Acute Cholecystitis Module updated-2011-03-02. American College of Physicians Physician’s Information and Education Resource (pier). http://pier.acponline.org/physicians/diseases/d642/d642.html(10.11.2014 tarihinde erişilmiştir)

C26.Thimmaiah VT. Evaluation of Focal Liver Lesions by Ultrasound as a Prime Imaging Modality. Scholars Journal of Applied Medical Sciences (SJAMS)2013; 1(6):1041-1059.

Mergen H, Mergen Erdoğmuş B, Tan Ş, Öngel K. Evaluating The Depression and Related Factors Among the Students of the Faculty of Education at Celal Bayar University. Yeni Tıp Dergisi2008; 25(3):169-173.

C27. Öngel K,Mergen H, Tan Ş, Kişioğlu AN, Katırcı E, Çadırcı D, Arslan BK, Gürbüz T, Gümral N. Psychometric properties of depression in university students of Turkey.Biomedical Research2010; 21(3):265-271.

C28. Mergen H, Bernstein IH, Tavlı V, Öngel K, Tavlı T, Tan Ş. Comparative validity and reliability study of the QIDS-SR16 in Turkish and American college student samples. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni (Bulletin of Clinical Psychopharmacology)2011; 21(4): 289-301.

C29. Minh Huong H. Depression and Its Associated Factors among Vietnamese Undergraduate Nursing Students. Burapa University, 2011. Doktora tezi. http://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms/files/52910259/title.pdf(10.11.2014 tarihinde erişilmiştir)

C30. Haskılıç, E, Aslan P, Kazancıoğlu K, Üstün A. An Investigation on the Depression, Hopelessness and Anxiety Levels of Final Year Students Attending the Faculty of Education. Bulletin of the Transilvania University of Braşov

Series VII: Social Sciences, Law 2013; 6(55) No.1: 73-80.  

C31.Sokratous S, Merkouris A, Middleton N, Karanikola. The association between stressful life events and depressive symptoms among Cypriot university students: a cross-sectional descriptive correlational study. BMC Public Health2014; 14:235-230.

C32.Esfehani RJ, Kalat AR, Esfehani AJ, Kamranian H. Assessing Medical Students Depressive Symptoms by Use of University Student Depression Inventory (USDI) in Sabzevar, Iran. Future of Medical Education Journal2014; 4(2): 11-15.

C33.Mergen H, Tavlı T, Mergen BE, Öngel K. The confirmatory factor analysis of Beck Depression Inventory-II Scores Among Prelicense and License Students in a Turkish University Based Primary Care setting. Smyrna Tıp Dergisi2013; 3(1), 12-19.

“Mergen H, Öngel K, Erdoğmuş Mergen B. Is medical check-up useful for physician among new university students during enrolling time to university? A survey of 640 new university students. Eur J Gen Med2009; 6(2), 69-73.”

C34.Martín Antoniano IA. Estudıo Descrıptıvo De La Dıspensacıón De 

Analgésıcos: Su Autoconsumo En Una Poblacıón Unıversıtarıa. Unıversıdad Complutense De Madrıd Facultad De Medıcına Departamento De Medicina Preventiva Y Salud Pública (Historia De La Ciencia). 2012. Doktora tezi.

C35.Saygin M, Ongel K, Caliskan S. Relation between respiratory function tests and life habits of the university students. Toxicology and İndustrial Health 2013; 1-7.

“Öngel K, Katırcı E, Uludağ H, Mergen H, Uzun E, Kişioğlu A.N.  Yapılmış yayınlara göre yüksekten düşme olgularının incelenmesi. Tıp Araştırmaları Dergisi2008, 6(3):175–180.”

C36.Yazkan R, Özsoy İE.Şanlıurfa ve Çevresinde Damdan Düşme Nedeniyle Oluşan Erişkin, İzole, Göğüs Travmaları. Akademik Acil Tıp Dergisi2010; 155-157.

C37.Özkan S, Duman A, Durukan P, Avşaroğulları L, İpekçi A, Mutlu A. Ceviz Ağacından Düşmeye Bağlı Yaralanmaların Özellikleri. Türkiye Acil Tıp Dergisi - Turk J Emerg Med2010;10(2):51-54.

C38.Zararsız İ, Kaya E, Savaş N, Meydan S, Davran R, Tutanç M, Duru M. Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Acil Servise Kırık Nedeniyle Başvuran Hastalarda Kırık Dağılımı ve Sıklığı. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi2009; 23(3): 155-158.

C39.Kürklü G, Görhan G. Çatı ve Cephe Sistemlerinin Yapım ve Onarım Süreçlerinde İş Güvenliği. 7. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu3– 4 Nisan 2014 Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş – İstanbul.  

Mergen H, Erdoğmuş Mergen B, Tavlı V, Öngel K, Tan Ş. Assessment of smoking behaviors of 2509 Turkish university students and its correlates: 
a cross-sectional study.
Tüberküloz ve Toraks Dergisi2011; 59(2): 126-131.”

C40.Kim S, Kim J. The Associations Between Smoking and Occupational Categories The Korea National Health and Nutrition Examination Survey From 2008 to 2010. Asia-Pacific Journal of Public Health 2012 1010539512461669.

C41.Saygin M, Ongel K, Caliskan S. Relation between respiratory function tests and life habits of the university students. Toxicology and İndustrial Health 2013; 1-7.

C42. 某军医大学在职人员吸烟及其行为特征调查

颖,彭青渝,孙华明,唐尉杰,刘溢,鸿燕,西南国防医, 2013 - cqvip.com

C43.Kara S, Yıldırım Baş F, Açıkalın C. Sigara İçme Davranışları ve Etkili Faktörler: Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin İlk ve Son Sınıf Öğrencileri Üzerinde Çalışma. Smyrna Tıp Dergisi 2011; 1:16-21.

C44.Badir A, Tekkaş K, Topçu S. Knowledge of cardiovascular disease in Turkish undergraduate nursing students. Eur J Cardiovasc Nurs 2014; 1474515114540554.

“Öngel K, Mergen H. Isıl Konfor Parametrelerinin İnsan Vücudundaki Etkilerine Yönelik Literatür Taraması. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg.2009;16(1): 21-25.”

C.45. Yılmaz YC, Yılmaz SE. Ağırlaştırılmış Koşullarda Yürütülen Eğitim Görevlerinde Sürat Standartları İçin Kabul Edilebilir Performans Kayıplarının Analitik Ağ Prosesi Uygulaması İle Belirlenmesi. Savunma Bilimleri Dergisi 2009; 87-126.

C46.Bilgili M, Şahin B, Şimşek E, Yaşar A. 15th National Biomedical Engineering Meeting (BIYOMUT), 2010. IEEE 10.1109/BIYOMUT.2010.5479746.

C47.Oğlakçıoğlu N, Marmaralı A. Rejenere Selüloz Liflerinin Kompresyon Çoraplarının Isıl Konfor Özelliklerine Etkisi. The Journal of Textiles and Engineers 2010; 77: 7-12.

C48.Marmaralı A, Oğlakçıoğlu N. Giysilerde Isıl Konfor. 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi – Isıl Konfor Sempozyumu 17/20 Nisan 2013/İzmir. S.1957-1963.

“Mergen H, Öngel K. Factors Associated with Depression among Turkish Faculty of Education Freshmen by Beck Depression Inventory-II-Turkish (Dejavniki Depresivnosti Pri Študentih Prvega Letnika Pedagoške Fakultete Z Vprašalnikom BDI-II-T). Zdravniski Vestnik2009; 78:548–554.”

C49.Mergen H, Bernstein IH, Tavlı V, Öngel K, Tavlı T, Tan Ş. Comparative validity and reliability study of the QIDS-SR16 in Turkish and American college student samples. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2011;21(4):289-301. 

C50.Öngel K,Mergen H, Tan Ş, Kişioğlu AN, Katırcı E, Çadırcı D, Arslan BK, Gürbüz T, Gümral N.  Psychometric properties of depression in university students of Turkey.Biomedical Research2010; 21(3):265-271.

“Öngel K, Mergen H. Health Screening Results of Students on a Pre-registration Time in a Turkish University (Bir Türk Üniversitesi’nde Kayıt Döneminde Öğrenci Sağlık Taraması Sonuçları).  NWSANew World Sciences Academy-Health Sciences, 2008, 3(2):60-65.”

C51.Saygin M, Ongel M, Calışkan S. Relation between respiratory function tests and life habits of the university students. Toxicology and İndustrial Health 2013; 1-7.

C52.Tufan N, Sönmez Y, Öngel K. Üniversite 1. Sınıf Öğrencilerinin Hepatit B Hakkında Bilgi Düzeyleri Ve Aşılanma Durumları. e-Journal of New World Sciences Academy (NWSA) 2009; 4(2).

“Öngel K, Mergen H, Katirci E, Ak C, Sarıkan İ, Ozkan Ş, Cesur G, Erdal S. Investigating the scientific process skills of medical students in relation to medical decision making: Research on basic medical science competence(Študija O Obvladanju Znanstvenoprocesnih Veščin Pri Študentih Medicine, Ki So Potrebne Za Sprejemanje Odločitev: Raziskovanje Osnovne Medicinskostrokovne Pristojnosti). Zdravniski Vestnik2009; 78:626-632.”

  C53.Aydogan U, Sarı O, Akbulut H, Dikililer MA, Sağlam K, Öngel K. "As a family physıcıan ın Turkey: our current standıng for patıent satısfactıon and what we can do to ımprove the system." HealthMED 2011; 5(2): 383-89.

  C54.Ongel K, Erdal SO, Erdal S, Mergen H, Karaoglu N.Use Of Constructivist Approach for Medical Education: Review of Literature. Healthmed 4(3):591-594.

 “Mergen H, Bernstein IH, Tavlı V, Öngel K, Tavlı T, Tan Ş. Comparative Validity and Reliability Study of The QIDS-SR16in Turkish and American College Student Samples. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni (Bulletin of Clinical Psychopharmacology)2011; 21(4):289-301.”

C56.Mergen H, Bernstein IH, Erdoğmuş Mergen B. Use of the QIDS-C16, QIDS-SR16 and the 17-item Hamilton rating scale for depression (HAM-D17) in a Turkish college student sample.HealthMED (Journal of Society for Development of Teaching and Business Processes in New Net Environment in B&H)2013; 7(4):1369-1375.

C57.Reilly TJ, MacGillivray, Reid IC, Cameron IM. Psychometric properties of the 16-item Quick Inventory of Depressive Symptomatology: A systematic review and meta-analysis. Journal of Psychiatric Research 2014; 1-9. Article in press.

“Ongel K, Mergen H, Kayacan H, Alpaslan Y. Medical Students' Impressions and Satisfactions from Medical Professional Skill Education Lessons. 2008, non-journal publication, ERIC Database#: ED500512.”

C58.Ongel K, Erdal SO, Erdal S, Mergen H, Karaoglu N.Use Of Constructivist Approach for Medical Education: Review of Literature. Healthmed 4(3):591-594.

“Mergen H,Van Der Feltz-Cornelis CKaraoğlu N, Erdoğmuş Mergen B, Öngel K.  Validity of the Turkish patient-doctor relationship questionnaire (PDRQ-Turkish) in comparison with the Europep instrument in a family medicine center.HealthMED2012; 6(5):1763-1770.”

  C59. Zenger M, Schaefert R, van der Feltz-Cornelis C, Brähler E, Häuser W. Validation of the Patient-Doctor-Relationship Questionnaire (PDRQ-9) in a Representative Cross-Sectional German Population Survey. PLOS ONE2014; 9(3): 1-8.e91964.

“Mergen H, Unluoglu I, ElciogluOContemporary Home Care Service and Family Medicine in Turkey. Home Health Care Management & Practice 2013; 25: 104-109.”

C60.Karadeniz O. Pensions, Health and Long-term Care. ASISP Country Document 2013 Turkey (Analytical Support on Social Protection Reforms and Their Socio-economic Impact). http://socialprotection.eu/files_db/1437/TR_asisp_CD13.pdf(11.11.2014 tarihinde erişilmiştir)

Tavlı V, Sarıtaş T, Okur F, Mergen H, Tavlı T. Çocuklarda Aort Balon Valvüloplasti: Orta dönem sonuçları. Türkiye Klinikleri J Cardiovascular Sciences2007; 19(1):16-20.”

C61.Akdeniz C, Erdem A, Demir F, Sarıtaş T, Zeybek C, Demir H, Yalçın Y, Çelebi A. Aort balon valvüloplastisi'nde orta-dönem sonuçlarımız ve aort yetersizliği gelişimini etkileyen faktörler. Anadolu Kardiyol Derg2011; 11: 329-35.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1.Kara S, Arslan B, Mergen H, Öngel K. Aile hekimliği polikliniklerinde kardiovasküler risk faktörlerinin değerlendirilmesi. Tepecik Eğit Hast Derg2012; 22 (3): 163-169.

D2. Mergen H, Tavlı T, Öngel K, Erdoğmuş Mergen B, Tavlı V. Yaşlılarda Hipertansiyona Yaklaşım. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi2010; 14(4): 167-172.

D3.Mergen H, Erdoğmuş Mergen B, Tavlı T, Öngel K, Tavlı V. Lipoprotein Metabolizması Hastalıkları Ve Tedavisine Yaklaşım. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi2010; 14(1), 38-45.

D4.Mergen H, Öngel K, Erdoğmuş Mergen B. Is medical check-up useful for physician among new university students during enrolling time to university? A survey of 640 new university students. Eur J Gen Med2009; 6(2), 69-73.

D5.Öngel K, Mergen H. Isıl Konfor Parametrelerinin İnsan Vücudundaki Etkilerine Yönelik Literatür Taraması. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg.2009;16(1): 21-25.

D6Öngel K, Katırcı E, Uludağ H, Mergen H, Uzun E, Kişioğlu A.N.  Yapılmış yayınlara göre yüksekten düşme olgularının incelenmesi. Tıp Araştırmaları Dergisi2008, 6(3):175–180.

D7Mergen H, Mergen Erdoğmuş B, Tan Ş, Öngel K. Evaluating The Depression and Related Factors Among the Students of the Faculty of Education at Celal Bayar University. Yeni Tıp Dergisi2008; 25(3):169-173. 

D8.Öngel K, Mergen H. Literatür Işığında Yeni Pansuman Ürünleri. Ulusal Cerrahi Dergisi2008; 24(2), 104-108. 

D9.Mergen H,Tavlı V,Öngel K.Assessment of chest pain in the pediatric age group: The Family Physician’s View. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care2008; 2(2),47-51.

D10.Öngel K, Mergen H, Uludağ HY. Pansuman Uygulamaları ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Pansumanın Yeri. Aile Hekimliği2008; 2(1):46-51. 

D11. Öngel K, Mergen H, Gürbüz T. Elektrik Çarpmalarına Yaklaşım: Literatür Taraması.  Dirim Tıp Gazetesi2007; Yıl:82, Sayı:4, 396-401.

D12. Tavlı V, Sarıtaş T, Okur F, Mergen H, Tavlı T. Çocuklarda Aort Balon Valvüloplasti: Orta dönem sonuçları. Türkiye Klinikleri J Cardiovascular Sciences2007; 19(1):16-20.

D13. Mergen H,  Mergen B. Sağlıklı Besleniyor muyuz? Dengeli Beslenmenin Sırları. Actual Medicine2007; 15(5):18-21.

D14. Mergen H, Mergen BE, Erdoğmuş AB. Jeotermal Enerji ve Balneoterapi Uygulamaları. FTR Bil Der (J PMR Sci)2006; 9(3):108-113. 

D15.Tavlı V, Güleli Ş, Sarıtaş T, Cangar Ş, Çevik B, Meşe T, Mergen H. Çocuklarda Göğüs Ağrısı Ayırıcı Tanısında Kardiyak Nedenler: Kardiyak Enzimlerin Rolü? Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi2006; 16(2): 79–86. 

D16. Tavlı V, Sarıtaş T, Okur FF, Mergen H, Tavlı T. Çocuklarda pulmoner balon valvuloplasti: Kısa-orta dönem sonuçlar. MN Kardiyoloji2006; 13(4):255-260.

D17.  Mergen H, Öngel K. Çocuk Hakları Bağlamında Doğal Olmayan Çocuk Ölümleri, Çocuk İstismarı Ve Önlemleri. Medikaria2006; 17:22-24.

D18Avşar A, Mergen H, Tavlı V, Okur F, Uyanık BS, Arı Z, Sözcüer H, Tavlı T. Koroner Arter By-Pass Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Plasma NT-PROBNP Değerleri. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi2005; 33; Suppl. 1:80. 

D19.Tavlı V, Çevik B, Sarıtaş T, İşbilen B, Kaplan S, Mergen H, Tavlı T. Aort Koarktasyon Girişimlerinin Orta Dönem Takibinde Ekokardiyografik ve Biyokimyasal Bulguların Değerlendirilmesi. Türk Pediatri ArşiviEk sayı Haziran 2005; 40:147. 

D20Tavusbay C, Genç H, Hacıyanlı M, Mergen H, Gür ÖS, Kumkumoğlu Y, Öztürk T. Nüks Kist Hidatiklerde Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız.  Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi2001; 9(3):142. 

D21Özcel MA, Mergen H, Özbilgin A, Ünek T, Özbel Y, Şehirali S, Gürüz Y. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında Yatan 100 Hastada Barsak Parazitlerinin Dağılımı. Türkiye Parazitoloji Dergisi 1991; 15(3-4):54-57. 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1.Güçlü YA, Kılıç Öztürk Y, Yılmazer TT, Demiral Sezer S, Mergen H, Öngel K, Akar H. Dahiliye ve Aile Hekimliği Palyatif Bakım Servisleri:İlk Bir Yıllık Analiz-Sözlü Sunum. 8. Aile Hekimliği Güz Okulu, 24-28 Eylül 2014, Antalya.

E2.Güçlü YA, Yılmazer TT, Dursun Ç, Kılıç Öztürk Y, Mergen H, Öngel K. Aile Hekimliği Palyatif Servisinde Yatan İnoperabl Komplike Mide Kanseri. 8. Aile Hekimliği Güz Okulu, 24-28 Eylül 2014, Antalya.

E3.Güçlü YA, Gümüş Aİ, Kılıç Öztürk Y, Yılmazer TT, Mergen H, Öngel K. Huzursuz Bacak Sendromu (HBS) : Olgu Sunumu. 8. Aile Hekimliği Güz Okulu, 24-28 Eylül 2014, Antalya.

E4.Güçlü YA, Gümüş Aİ, Kılıç Öztürk Y, Yılmazer TT, Mergen H, Öngel K. Gıda Alımını Reddetme Sonucu Kaşeksi Gelişen Alzheimer Olgusu.. 8. Aile Hekimliği Güz Okulu, 24-28 Eylül 2014, Antalya.

E5.Güçlü YA, Gümüş Aİ, Kılıç Öztürk Y, Yılmazer TT, Mergen H, Öngel K. Aile Hekimliği Palyatif Bakım Servisinde Serebrovasküler Hastalık Tanısıyla Yatan Sosyal Endikasyonlu Bir Olgu. 8. Aile Hekimliği Güz Okulu, 24-28 Eylül 2014, Antalya.

E6.Güçlü YA, Dursun Ç, Yılmazer TT, Kılıç Öztürk Y, Mergen H, Öngel K. Aile Hekimliği Palyatif Bakım Servisinde Yatan Trakeo-özofageal Fistüllü Opere Larenks Kanseri : Olgu Sunumu. 8. Aile Hekimliği Güz Okulu, 24-28 Eylül 2014, Antalya.

E7.Uçar Ö, Yılmazer TT, Mergen H, Öngel K. Lomber Pott Absesi: Olgu Sunumu. 8. Aile Hekimliği Güz Okulu, 24-28 Eylül 2014, Antalya.

E8.Güçlü YA, Gümüş Aİ, Gök Balcı U, Kılıç Öztürk Y, Yılmazer TT, Mergen H, Öngel K. Pick Wick Sendromlu Morbid Obez Olgu. 8. Aile Hekimliği Güz Okulu, 24-28 Eylül 2014, Antalya.

E9.Ersü A, Kaçmaz Ersü N, Yılmazer TT, Güçlü YA, Kılıç Öztürk Y, Mergen H, Öngel K. Oral Alım Bozukluğu Gelişen Nasofarenks Karsinomu Olgusu.8. Aile Hekimliği Güz Okulu, 24-28 Eylül 2014, Antalya.

E10.Çölbe Tığrak N, Gümüş Aİ, Gök Balcı U, Yılmazer TT, Güçlü YA, Kılıç Öztürk Y, Mergen H, Öngel K. 8. Aile Hekimliği Güz Okulu, 24-28 Eylül 2014, Antalya.

E11.Kaçmaz Ersü N, Kılıç Öztürk Y, Gümüş Aİ, Öztürk ÖE, Gök Balcı U, Güçlü YA, Yılmazer TT, Mergen H, Öngel K. Psöriazis, Depresyon ve Obezite Birlikteliği:Olgu Sunumu. 8. Aile Hekimliği Güz Okulu, 24-28 Eylül 2014, Antalya.

E12.Kaçmaz Ersü N, Kılıç Öztürk Y, Gök Balcı U, Güçlü YA, Yılmazer TT, Mergen H, Öngel K. Tedavi Yanıtlı Obez Hastanın Yatış Süreci: Olgu Sunumu. 8. Aile Hekimliği Güz Okulu, 24-28 Eylül 2014, Antalya.

E13.Tokeri I, Güçlü YA, Kılıç Öztürk Y, Kaçmaz Ersü N, Yılmazer TT, Mergen H, Öngel K. Evde Bakım Ve Palyatif Bakım Servislerinin İşbirliği: İleri Derecede Alzheimer Tipi Demans Tanılı Hasta.8. Aile Hekimliği Güz Okulu, 24-28 Eylül 2014, Antalya.

E14.Güçlü YA, Yılmazer TT, Kılıç Öztürk Y, Gümüş Aİ, Mergen H, Öngel K. Palyatif Aile Hekimliği Servisinde Takip Edilen Psoas Abseli Olgu. 8. Aile Hekimliği Güz Okulu, 24-28 Eylül 2014, Antalya.

E15.Çifci Polat F, Polat B, Gök Balcı U, Yılmazer TT, Kılıç Öztürk Y, Erdoğmuş Mergen B, Mergen H. Cerrahi Operasyon Sonrası Gelişen Süperfisial Hemosiderosis: Olgu Sunumu.8. Aile Hekimliği Güz Okulu, 24-28 Eylül 2014, Antalya.

E16.Kılıç Öztürk Y, Güçlü YA, Çakırgöz S, Özdemir B, Yılmazer TT, Mergen H, Öngel K. Aile Hekimliği Yataklı Servisinde Takip Edilen Fibromiyalji Olgusu.8. Aile Hekimliği Güz Okulu, 24-28 Eylül 2014, Antalya. 

E17.Kaçmaz Ersü N, Kılıç Öztürk Y, Dosbayeva A, Tokdemir M, Yılmazer TT, Güçlü YA, Mergen H, Öngel K. Saçlı Deride Gecikmiş Tanı: Dev Bazal Hücreli Karsinom Olgusu. 8. Aile Hekimliği Güz Okulu, 24-28 Eylül 2014, Antalya. 

E18.Kaçmaz Ersu N, Kılıç Öztürk Y, Öztürk ÖE, Tokdemir M, Yılmazer TT, Güçlü YA, Mergen H, Öngel K. Senkronize Primer Hipofarinks Karsinomu ve Mide Adenokarsinomu: Olgu Sunumu. 8. Aile Hekimliği Güz Okulu, 24-28 Eylül 2014, Antalya. 

E19.Alanyalı FM, Geroğlu B, Ersü A, Kılıç Öztürk Y, Mergen H, Öngel K.Anemi Etyolojisinde Sık Karşılaşılan Bir Problem: Hemoroidal Hastalık Olgusu. 13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 23-27 Nisan 2014.

E20.Mut H, Kılıç Öztürk Y, Balcı UG, Güçlü YA, Yılmazer TT, Mergen H, Öngel K. Palyatif Aile Hekimliği Servisinde İzlenen Diyabetik, Obez, Renal Hücreli Kanser Öykülü Olgu. 13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 23-27 Nisan 2014.

E21.Güçlü YA, Yılmazer TT, Öztürk Kılıç Y, Mergen H, Öngel K.Palyatif Aile Hekimliği servisinde oral alım bozukluğu sebebiyle yatırılıp Kandidal septisemi sonucu kaybedilen Alzheimer hastalığı olgusu. 13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 23-27 Nisan 2014.

E22.Güçlü Y, Kılıç Öztürk Y, Yılmazer TT, Mergen H, Öngel K. Aile Hekimliği Kliniğinde İnsülinoma Öntanısıyla Takip Edilen Nonregüle Tip 2 Diyabetes Mellitus Olgusu. 13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 23-27 Nisan 2014.

E23.Mergen H. Halkın Gözünde Obezite. Konuşmacı 01.11.2013 Oturum 5 09:00-09:40. 3.Trakya Aile Hekimliği Kongresi, Bildiriler Kitabı P.13 , Edirne 31 Ekim-3 Kasım, 2013.

E24. Tığrak N, Gök Balcı U, Kılıç Öztürk Y, Yılmazer TT, Mergen H, Öngel K. Aile Hekimliği Servisinde Yatan Morbid Obez Hastanın Tedavi Protokolü. 3.Trakya Aile Hekimliği Kongresi, Bildiriler Kitabı P.48, Edirne 31 Ekim-3 Kasım, 2013.

E25.Tığrak N, Türkmen ED, Balcı UG, Güçlü YA, Öztürk YK, Yılmazer TT, Mergen H, Ongel K. Aile Hekimliği Servisinde Yatan Morbid Obez Hastanın Yaşam Kalitesindeki Değişiklikler. 3.Trakya Aile Hekimliği Kongresi, Bildiriler Kitabı P.43, Edirne 31 Ekim-3 Kasım, 2013.

E26.Kurdal Y, Arabacı M, Balcı UG, Öztürk YK, Yılmazer TT, Mergen H, Ongel K.Obezitede Cilt Bulguları: Olgu Sunumu. 3.Trakya Aile Hekimliği Kongresi, Bildiriler Kitabı P.41, Edirne 31 Ekim-3 Kasım, 2013.

E27.Geroğlu B, Alanyalı FM, Balcı UG,Mergen H, Ongel K. Obezite Eğitimi ve Önlenmesi. 3.Trakya Aile Hekimliği Kongresi, Bildiriler Kitabı P.40, Edirne 31 Ekim-3 Kasım, 2013.

E28.Alanyalı FM, Geroğlu B, Balcı UG,Mergen H, Ongel K.Birinci Basamakta Çocukluk Çağı Obezitesine Yaklaşım. 3.Trakya Aile Hekimliği Kongresi, Bildiriler Kitabı P.38, Edirne 31 Ekim-3 Kasım, 2013.0

E29.Geroğlu B, Alanyalı FM, Güçlü YA,Mergen H, Öngel K. Geriatrik Hastada Beslenme ve Bakım: Aile Hekimliği Servisindeki Bir Olgu. 7.Aile Hekimliği Güz Okulu 2013, Bildiriler Kitabı P.31, Antalya, Eylül 25-29, 2013.

E30.Alanyalı FM, Geroğlu B, Balcı UG,Mergen H, Öngel K. Obez Hastada Biyopsikososyal Yaklaşım: Olgu Sunumu. 7.Aile Hekimliği Güz Okulu 2013, Bildiriler Kitabı P.32, Antalya, Eylül 25-29, 2013.

E31.Alanyalı FM, Geroğlu B, Yılmazer TT, Mergen H, Öngel K. Aile Hekimliği Palyatif Bakım Servisinde Yatan Venöz Yetmezlik Olgusu. 7.Aile Hekimliği Güz Okulu 2013, Bildiriler Kitabı P.33, Antalya, Eylül 25-29, 2013.

E32.Geroğlu B, Alanyalı FM, Balcı UG,Mergen H, Öngel K. Aile Hekimliği Servisinde Yatan Morbid Obezite Olgusunda Cerrahi Seçim. 7.Aile Hekimliği Güz Okulu 2013, Bildiriler Kitabı P.54, Antalya, Eylül 25-29, 2013.

E33.Geroğlu B, Alanyalı FM, Balcı UG, Ateş AG, Yılmaz B, Mergen H, Öngel K. İzmir İlinde Eğitim Alan Aile Hekimliği Asistanlarının Eğitim Gereksinimlerinin Değerlendirilmesi. 7.Aile Hekimliği Güz Okulu 2013, Bildiriler Kitabı P.74, Antalya, Eylül 25-29, 2013.

E34.Alanyalı FM, Geroğlu B, Balcı UG,Mergen H, Öngel K. Obezite ve Kanser Konusunda Literatür Taraması. 7.Aile Hekimliği Güz Okulu 2013, Bildiriler Kitabı P.75, Antalya, Eylül 25-29, 2013.

E35.Tokdemir M, Güçlü YA, Balcı UG, Mergen H, Öngel K. Birinci Basamak Tanı ve Tedavide Psikiyatrik Ölçeklerin Önemi: Olgu Sunumu. 7.Aile Hekimliği Güz Okulu 2013, Bildiriler Kitabı P.119, Antalya, Eylül 25-29, 2013.

E36.Yıldız ED, Güçlü YA, Tokdemir M, Arabacı M, Öztürk YK, Yılmazer TT, Mergen H, Öngel K. Aile Hekimliği Palyatif Yataklı Servisi’nde Tedavi Gören Parotis Bezi Yerleşimli Malign Melanom Olgusu. 7.Aile Hekimliği Güz Okulu 2013, Bildiriler Kitabı P.120, Antalya, Eylül 25-29, 2013.

E37.Doğan N, Arabacı M, Tokdemir M, Güçlü YA, Mergen H, Öngel K. Hiperosmolar Hiperglisemik Durum: Vaka Sunumu. 7.Aile Hekimliği Güz Okulu 2013, Bildiriler Kitabı P.171, Antalya, Eylül 25-29, 2013.

E38.Geroğlu B, Alanyalı FM, Yılmazer TT, Mergen H, Öngel K. Yaşlılarda Düşme: Literatür Taraması. 5. BUHASDER - Tepecik Enfeksiyon Günleri: Yaşlılık ve Enfeksiyonlar. 25-29 Ekim 2013, İzmir.

E39. Mergen H.Sözel Bildiri Oturum Başkanı (S023-030) 08:30-09:30 17 Mayıs 2013. 12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi ve EGPRN Spring Meeting, 15-19 Mayıs, 2013.

E40. Mergen H,Ira H. Bernstein, Erdoğmuş Mergen B. Türkçe Hızlı Depresif Belirti Envanteri-Klinik Formu’nun (HDBE-KF), HDBE-ÖF ve 17 maddeli Hamilton Depresyon Değerlendirme Ölçeğiyle Birlikte Türk Üniversite Öğrencisi Örnekleminde Geçerlilik ve Güvenilirliği. 12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi ve EGPRN Spring Meeting, 15-19 Mayıs, 2013.

E41.Erdoğmuş Mergen B, Mergen H, Karaoğlu N. İnsülin mi? Oral Antidiyabetik mi? Bir Aile Sağlığı Merkezi Diyabet Hastası Örnekleminde İki Farklı Tedavinin Hastaların Glisemik Durumları Üzerine Etkisi. 12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi ve EGPRN Spring Meeting, 15-19 Mayıs, 2013.

E42. Mergen H.663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Sebebiyle Başlatılan “Aile Hekimliği Uzmanlığı Ünvanı Pratisyen Hekimlere Haksız Biçimde Verilmek İsteniyor!” İmza Kampanyasının Sonuçları, Aile Hekimliği Uzmanlarının Görüşleri. 12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi ve EGPRN Spring Meeting, 15-19 Mayıs, 2013.

E43. Mergen H, Erdoğmuş Mergen B, Öngel K. Aile Hekimliği’nden Psikiyatri’ye Yeni Bir Depresyon Ölçeği: Hızlı Depresif Belirti Envanteri-Özbildirim Formu’nun (HDBE16-ÖF) Beck Depresyon Envanteri-II İle Karşılaştırılarak Geçerlilik ve Güvenilirliği. 11. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 16-20 Mayıs 2012.

E44. Yaman H, Uncu Y, Ceyhun Peker G, Mergen H. GARD-Kronik Havayolu Hastalıkları Önleme Programı. Yuvarlak masa toplantısı. 10. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 18-22 Mayıs 2011, Fethiye.

E45.Kara S. Arslan B, Öngel K, Mergen H. Aile Hekimliği Poliklinik Hastalarında Framingham Kalp Çalışması. 10.Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 18-22 Mayıs 2011, Fethiye.

E46.Mergen H, Mergen Erdoğmuş B, Öngel K, Karaoğlu N. Kayıt Döneminde Bir Türk Üniversitesinde Öğrenci Depresyon Taraması Sonuçları ve Çıkarımları. 8.Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 4-7 Eylül 2008, İstanbul.

E47.Öngel K, Mergen H, Mergen Erdoğmuş B, Tan Ş, Küçükkılıç B, Gürbüz T, Karaoğlu N. Tıp Fakültesi 1.Sınıf Öğrencilerinde Depresyon Sıklığının Saptanmasında Beck ve Zung Ölçeklerinin Karşılaştırılması. 8.Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 4-7 Eylül 2008, İstanbul.

E48.Öngel K, Mergen H. Tıp Eğitiminde Web-Tabanlı Mesleki Beceri Uygulamaları.  5. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 6–9 Mayıs 2008, İzmir. 

E49.Öngel K, Gürbüz T, Küçükkılıç B,Türker Y, Mergen H. Tıp Eğitiminde İşbirlikli Pekiştirme Etkinlikleri Kullanımı: Roundtable Uygulama Örneği.  5. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 6-9 Mayıs 2008, İzmir. 

E50.Öngel K, Kayacan H, Katırcı E, Uludağ HY, Mergen H. Mesleki Beceri Laboratuvarlarının Gelişiminin Yayın İstatistikleri ile Değerlendirilmesi.  5. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 6-9 Mayıs 2008, İzmir.

E51.Bal SH, Mergen H, Kumaş LT, Heper Y, Töre O. Febril Non-Hemolitik Transfüzyon Reaksiyonların (FNHTR) Önlemede Lökosit Filtrelerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi.  2.Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, Bildiriler Kitabı, s.208, Antalya, 15-19 Kasım 2007. 

E52.Kumaş LT, Mergen H, Bal S, Heper Y, Töre O. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Raşit Durusoy Kan Merkezi’nde Donör Aferez Uygulamaları Verilerinin Değerlendirilmesi.  2.Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbi Kongresi, Bildiriler Kitabı, s.212-213, Antalya, 15-19 Kasım 2007. 

E53.Mergen H, Öngel K. Türkiye Aile Hekimliği Pilot Uygulamasına Alınan 11 İlin Sağlık Personeli Başına Düşen Nüfusunun Karşılaştırılması.  Uluslararası Katılımlı 4.Ulusal Aile Hekimliği Günleri ve 2. Avrupa Sistemik Aile Hekimliği Konferansı, Bildiriler Kitabı s.196-197, Antalya, 25-29 Nisan 2007. 

E54.Mergen H, Mergen E.B, Öngel K, Sarıöz E. Kayıt Döneminde Bir Türk Üniversitesinde Öğrenci Sağlık Taraması Sonuçları ve Çıkarımları.  Uluslararası Katılımlı 4.Ulusal Aile Hekimliği Günleri ve 2. Avrupa Sistemik Aile Hekimliği Konferansı, Bildiriler Kitabı s.197, Antalya, 25-29 Nisan 2007. 

E55.Öngel K, Mergen H. Manisa İli Temel Sağlık Göstergelerinin Aile Hekimliği Uygulamaları Açısından Önemi.  Uluslararası Katılımlı 4.Ulusal Aile Hekimliği Günleri ve 2. Avrupa Sistemik Aile Hekimliği Konferansı, Bildiriler Kitabı s.247-248, Antalya, Nisan 25-29, 2007. 

E56.Mergen H, Mergen B, Öngel K. Türkiye'de Hastane Dışında Gerçekleştirilen Doğumların Doğumu Yaptıranlara Göre Bölgesel Dağılımı.  Uluslararası Katılımlı 4.Ulusal Aile Hekimliği Günleri ve 2. Avrupa Sistemik Aile Hekimliği Konferansı, Bildiriler Kitabı s.256-257, Antalya, Nisan 25-29, 2007. 

E57.Mergen H, Mergen Erdoğmuş B. Zung Kendi Kendine Depresyon Değerlendirme Ölçeğinin (Zung-SDS) Üniversite Öğrencileri Arasında Depresyon Tarama Aracı Olarak Kullanılması. 7. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi Bildiri Özet Kitabı, s.27, 24-27 Mayıs 2006, Çeşme. 

E58. Avşar A, Mergen H, Tavlı V, Okur F, Uyanık BS, Arı Z, Sözcüer H, Tavlı T. Koroner Arter By-Pass Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Plasma NT-PROBNP Değerleri. XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Kasım 2005. 

E59.Tavlı V, Çevik B, Sarıtaş T, İşbilen B, Kaplan S, Mergen H, Tavlı T. Aort Koarktasyon Girişimlerinin Orta Dönem Takibinde Ekokardiyografik ve Biyokimyasal Bulguların Değerlendirilmesi. 41.Türk Pediatri Kongresi, 22–25 Haziran 2005, Ankara.

E60.Mergen H, Mergen Erdoğmuş B. 2509 Eğitim Fakültesi Öğrencisinin Sigara İçme Davranışının Değerlendirilmesi. 3.Ulusal Aile Hekimliği Günleri Bildiri Kitapçığı, s.34, 26 Mayıs 2005, Kuşadası-AYDIN. 

E61.Mergen H, İra N. Çocuk Hakları Bağlamında Doğal Olmayan Çocuk Ölümleri ve Önlemleri.  VI. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi Kongre Kitabı, s.171, 4-7 Mayıs 2004, Bursa. 

E62.Mergen H, Genç H, Tavusbay C. Kist Hidatik: 10 Yıllık Vaka Taramamız. VI. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi Kongre Kitabı, s.172, 4-7 Mayıs 2004, Bursa. 

E63.Tavusbay C, Genç H, Hacıyanlı M, Mergen H, Gür ÖS, Kumkumoğlu Y, Öztürk T. Nüks Kist Hidatiklerde Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız.  V.Uluslararası Katılımlı Hepatobiliyer Cerrahi Kongresi, Temmuz 2001, İzmir. 

E64. Özcel MA, Mergen H, Özbilgin A, Ünek T, Özbel Y, Şehirali S, Gürüz Y. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalında Yatan 100 Hastada Barsak Parazitlerinin Dağılımı. 1. Türkiye Üniversitelerarası Öğrenci Kongresi Kongre Kitapçığı, Mayıs 1992, İzmir. 

F. Diğer yayınlar :

F1.Öngel K, Mergen H, Uludağ HY, Küçükkılıç B, Gürbüz T, Türker Y, Kayacan H, Yıldız P. Sağlıklı Yaşam ve Kanser Tarama Aktivite Kitabı. Isparta, 2009. ISBN:978-605-60196-0-9.

F2. Çev. Mergen H. “Ateş”. Acil Tıpta Belirti ve Bulgular, Armağan E. (Ed.). Nobel&Güneş Tıp Kitapevi. Bursa, 2008. ISBN:978-975-6466-24-7.

F3.Çev. Mergen H.“İki Yaş Altı Çocuklarda Ateş”. Acil Tıpta Belirti ve Bulgular, Armağan E. (Ed.). Nobel&Güneş Tıp Kitapevi. Bursa, 2008. ISBN:978-975-6466-24-7.

     F4. Mergen H, Ünlüoğlu İ, Elçioğlu Ö. “Evde Bakım Konusunda Gelişmeler ve Aile Hekimliği”. ASM Yönetimi (yakında basılacak)