Klinik Tanıtımı
05 Ağustos 2020Tepecik Eiğtim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Ünitesi  4 yataklı ayrı bir servisle birlikte Dahiliye Yan Dal Servisi içinde bulunan 6 yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir. Lösemi, lenfoma, multiple myelom, myelodisplastik sendrom gibi ağır hematolojik hastalıkların tedavileri başarıyla uygulanmaktadır. Kemoterapi birimimiz Bornova ek binamızda ayaktan hastalara hizmet vermektedir. Aferez teknolojisi ile hem hematolojik hem de hematoloji dışı immun kökenli hastalıkların plazmaferezle yapılan tedavileri eğitimli hemşirelerimiz Şeyma Hızarcı ve Ayşe Akalın Değer ile yapılmaktadır. Poliklinik hizmeti haftanın her günü yapılmakta olup kronik lösemilerin, myeloproliferatif hastalıkların  hemofili hastalarının izlemi, immun trombositopeni  ve akıllı ilaçlar ile yapılan tedavilerin takibi mümkün olmaktadır. Doç. Dr. Cengiz Ceylan, Uzm. Dr. Aybüke Olgun hematoloji doktorları olarak görev yapmakta olup, Dahiliye Yan Dal Servisi Sorumlu Hemşiresi Seryan Karabulut ve servis hemşireleri tarafından  hematoloji hastalarının medikal bakımları sağlanmaktadı. Gelecekte kemik iliği nakli birimi hedeflerimizden biri olup bununla ilişkili girişmler başlatılmıştır.