Uzm. Dr. Pelin ADAR
11 Ağustos 2020Özgeçmiş | Biography

Adı Soyadı: Uzm. Dr. Pelin ADAR

Uzmanlık Alanları: Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı


Eğitim ve Çalışma Merkezleri :

1989 – 1994

: Seka 100. Yıl İlkokulu

1994 – 2001

: Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi

2002 – 2008

: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

2008 – 2009

: Şırnak Muzaffer Geliş Sağlık Ocağı

2009 – 2015

: SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık öğrenciliği – Asistan Doktor

2015 - 2018

: Gümüşhane Kelkit Devlet Hastanesi

2018 - Halen

:SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji – Uzman Doktor

ÜYE OLDUĞU DERNEKLER

 1. Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER)
 2. Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK)

YAYINLAR

 1. Köse Ş, Atalay S, Adar P, Şamlıoğlu P, Terek G. 2012. Yaşlı bir Hastada Streptococcus pyogenes’in Etken Olduğu Fatal Menenjit. Klimik Dergisi, 25(3):122-4.
 2. Köse Ş, Senger SS, Çavdar G, Adar P. 2014. Pegile-İnterferon Tedavisine Yanıtta Bazal Kor Promoter (BCP) ve Prekor Kodon 28 Mutasyonlarının Rolü. Viral Hepatitis Journal, 20(1): 19-22.
 3. Köse Ş, Ersan G, AdarP,SönmezU, AtalayS. 2014. Diabetes Mellituslu Hastalarda Kronik Hepatit C SıklığınınDeğerlendirilmesi. Mediterranean Journal of Infection Microbes and Antimicrobials, 3: 7.
 4. Köse Ş, Atalay A,Ödemiş İ, Adar P. 2014.Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Pseudomonas Aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları. Ankem Derg, 28(3):100-104.
 5. Köse Ş, Ersan G, Tatar B, Adar P. Evaluation of Complications of Percutaneous Liver Biopsy in Patients with Chronic Viral Hepatitis. EAJM 2015.
 6. Köse Ş, Türken M, Ulu Y, Adar P, Ödemiş İ. Gastroenterit tanısıyla izlenen olguların değerlendirilmesi. Tepecik Dergisi 2015.

 YURT DIŞI POSTER

 1. Köse Ş, Çavdar G, Adar P, Yavaş S.The Role of Basal Core Promoter (BCP) and Precore Codon Mutations in Pegile–interferon Response. The 21 st Conference of the assian pacific association for the study of liver (APASL), 1720 Şubat 2011, Bangkonk, Thailand.
  1. Kose S, Senger SS, Adar P, Yilmazer T. Evaluation Of Autoantibodıes Associated With Autoimmune Hepatitis In Elderly Patients. 2nd International Molecular Immunology & Immunogenetics Congress, 27-30 April 2014, Antalya.
  2. Köse Ş, Ersan G, Tatar B, Ulu Y, Adar P. Evaluation Of Catheter Related Booodstream Infections In Elderly Patients Undergoing Hemodialysis. 24thECCMID Congress 10-13 May 2014, Barcelona, Spain.

   YURT İÇİ POSTER

   1. Köse Ş, Ulu Y, Türken M, Adar P. Doğum Yerlerine Göre Viral Hepatit Prevalansı. X. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 01–04 Nisan 2010, Antalya.
   2. Köse Ş, Yavaş S, Çavdar G, Tatar B, Adar P, Ulu Y. HIV Pozitif Hastalarda Total Ig E ile Viral Yük Arasındaki İlişki. XVIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kogresi, 3–7 Kasım 2010, Antalya.
   3. Köse Ş, Atalay S, Adar P, Akkoçlu G. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinde izlenen 65 yaş üstü hastalardaki enfeksiyonların değerlendirilmesi. 15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 23–27 Mart 2011, Antalya.
   4. Köse Ş, Senger SS, Ulu Y, Adar P. Renal transplant alıcılarında polyomavirus BK ve sitomegalovirus tespiti. 15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 23–27 Mart 2011, Antalya.
   5. Köse Ş, Çavdar G, Adar P, Ersan G. Pegile–interferon tedavisine yanıtta basal core promoter (bcp) ve precore codon 28 mutasyonlarının rolü. 15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 23–27 Mart 2011, Antalya.
   6. Köse Ş, Atalay S, Adar P, Akkoçlu G. İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği’nde izlenen üriner sistem enfeksiyonlarının değerlendirilmesi. 15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 23–27 Mart 2011, Antalya.
   7. Köse Ş, Adar P, Atalay S, Akkoçlu G. S.pyogenes’e bağlı akut pürülan menenjit olgusu.15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 23–27 Mart 2011, Antalya.
   8. Köse Ş, Çavdar G, , Adar P, Ersan G. Pegile–iterferon tedavisine yanıtta basal core promoter (bcp) ve precore codon 28 mutasyonlarının rolü. 8. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 01–05 Haziran 2011.
   9. Köse Ş, Gül S, Gülcü F, Türken M, Gözaydin A, Çavdar G, Ulu Y, Adar P. izmir ilinde sağlıklı kişilerde alerji seroprevalans çalışmasındaki anılar. 4. Tepecik Enfeksiyon Günleri, Temel İmmünoloji Sempozyumu 6 – 9 Ekim 2011.
   10. Köse Ş, Yavaş S, Atalay S, Ersan G, Çavdar G, Tatar, Adar. HIV pozitif hastalarda total IgE ile viral yük arasındaki ilişki. 4. Tepecik Enfeksiyon Günleri, Temel İmmünoloji Sempozyumu 6–9 Ekim 2011.
   11. Köse Ş, Adar P, Atalay S, Akkoçlu G. Yumuşak doku enfeksiyonlarında linezolid etkinliğinin değerlendirilmesi 4. Türkiye EKMUD Kongresi. İstanbul, Mayıs 2012. 
   12. Köse Ş, Adar P, Akkoçlu G, Atalay S. 65 yaş üstü hastalarda enfeksiyon dağılımının ve etkenlerinin değerlendirilmesi 4. Türkiye EKMUD Kongresi. İstanbul, Mayıs 2012. 
   13. Köse Ş, Kuzucu L, Topaloğlu S, Adar P, Arslan F. İzmir İli sığınmacılarda Hepatit B ve C virüs prevalans çalışması. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu (UVHS), 5–6 Mayıs 2012, Ankara.
   14. Köse Ş, Adar P, Ersan G, Serin Senger S. 2008–2009 Yılları Arasında Hastanemiz Enfeksiyon Kontrol Komitesi’ne Temizlik Personelleri ve Atık Toplama Personelleri Tarafından Yapılan Kesici–Delici Alet Yaralanmaları Bildirimlerinin Değerlendirilmesi. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu (UVHS), 5–6 Mayıs 2012, Ankara.
   15. Akkoçlu G, Köse Ş, Atalay S, Adar P. 2007-2012 Yılları Arasında Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinde Gastroenterit Tanısıyla İzlenen Olguların Değerlendirilmesi. 16. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 13–17 Mart 2013, Antalya.
   16. Köse Ş, Senger SS, Atalay S, Adar P. renal Transplant Alıcılarında Üriner Sistem Enfeksiyonlarının Değerlendirilmesi. 16. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 13–17 Mart 2013, Antalya.
   17. Köse Ş, Akkoçlu G, Senger SS, Adar P. Çeşitli Yaş Gruplarında Toksoplazma, Rubella, CMV, HSV, VZV ve Parvovirüs Seroprevalansı. 16. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 13–17 Mart 2013, Antalya.
   18. Köse Ş, Atalay S, Akkoçlu G, Adar P. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde İzlenen 65 Yaş ve Üstü Hastalarda Sık Görülen Enfeksiyonların Değerlendirilmesi ve Enfeksiyon Etkenlerinin Dağılımı. 16. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 13–17 Mart 2013, Antalya.
   19. Köse Ş, Atalay S, Akkoçlu G, Adar P, Gül S. İleri Yaş Hastada Streptococcus pyogenes’e Bağlı Akut Pürülan Menenjit Olgusu. 5. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu 25-29 Ekim 2013, İzmir, Özdere.
   20. Köse Ş, Atalay S, Ulu Y, Adar P, Ödemiş İ. Gastroenterit Tanısıyla İzlenen 65 Yaş Üstü Olguların Değerlendirilmesi. 5. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu 25-29 Ekim 2013, İzmir, Özdere.
   21. Köse Ş, Senger SS, Adar P. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde İzlenen 65 Yaş Üstü Olgularda Üriner Sistem Enfeksiyonlarının Değerlendirilmesi. 5. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu 25-29 Ekim 2013, İzmir, Özdere.
   22. Köse Ş, Senger SS, Adar P. 65 Yaş Üstü Olguların İdrar Kültürlerinde Üreyen Mikroorganizmaların Fosfomisin ve Nitrofurantoin Duyarlılığının Değerlendirilmesi.5. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu 25-29 Ekim 2013, İzmir, Özdere.
   23. Köse Ş, Akkoçlu G, Adar P. Kuduz Tedavi Merkezine Yapılan Şüpheli Isırık Olguları ve Kuduz Vakalarının Değerlendirilmesi.5. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu 25-29 Ekim 2013, İzmir, Özdere.
   24. Köse Ş, Ersan G, Tatar B, Ulu Y, Adar P. 65 Yaş Üstü Diyaliz Hastalarında Kateter Enfeksiyonlarının Değerlendirilmesi. 5. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu 25-29 Ekim 2013, İzmir, Özdere.
   25. Köse Ş, Atalay S, Adar P. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde İzlenen 65 Yaş Üstü Hastalardaki Enfeksiyonların Değerlendirilmesi. 5. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu 25-29 Ekim 2013, İzmir, Özdere.
   26. Köse Ş, Ersan G, Adar P, Sönmez U, Atalay S. Diyabetes Mellitus Tanılı Olgularda Kronik Hepatit C Prevalansı. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 26-29 Mart 2014, Antalya.
   27. Köse Ş, Atalay S, Ulu Y, Adar P. Polyomavirüs Bk Ve Sitomegalovirüs Enfeksiyonlarının Transplante Böbrek Üzerine Etkileri. 5. Türkiye EKMUD Kongresi 21-25 Mayıs 2014, Antalya.
 1. Köse Ş, Senger SS, Adar P, Tokuçoğlu F, Aydoğdu. Yaşlı Hastalarda Otoimmün Hepatit İle İlişkili Otoantikorların Değerlendirilmesi. 7. Nöroimmünoloji Okulu, 5-8 mart 2015, Antalya. 
 2. Senger S, Köse Ş, Deştioğlu D, Adar P, Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde Mortalite Nedeni Olan Enfeksiyonlar, Ekmud 21. Yüzyılda Enfeksiyon Hastalıkları,  01-04 Nisan 2015, Çeşme İzmir
 3. Gürsel Ersan, Şükran Köse, Sabri Atalay, Işıl Köse, Pelin Adar.Yoğun Bakım Ünitesinde Hastane Enfeksiyonu Etkenleri ve Antibiyotik Direnç Durumları.17. Klimik Kongresi, 25-29 Mart 2015, Antalya

YURT İÇİ SÖZLÜ BİLDİRİ

 1.   Poliklimik Diyabetik Ayak Olgu Sunumu, Klimik Kongresi, 22-26 Mart 2017, Antalya.

2.   Lyme Olgu Sunumu, 7. Tepecik Enfeksiyon Günleri, 1-5 Kasım 2017, Dalaman, Mu