Etik Kurul Sunu Hazırlama Aşamaları
14 Haziran 2021

1. Künye ( Çalışma adı , Çalışmacılar , Çalışılacak kurum , Koordinatör adı )
2. Çalışmanın konusuyla ilgili genel bilgi ( maksimum 2 slayt )
3. Gereç ve yöntem
4. İstatistik
5. Çalışmaya dahil / red kriterleri
6. Bütçe bilgisi
7. Onam formu.