Klinik Tanıtımı
19 Şubat 2024Tepecik Hastanesi'nin ilk  kurulan kliniklerinden olan  Acil Tıp Kliniği  2006 Nisan ayında Eğitim Kliniği oldu. İlk uzmanlık öğrencilerini 2006 yılı Nisan Tıpta Uzmanlık Sınavıyla aldı. İzmir’in en çok hasta başvurusu alan acil servislerinden biri olan kliniğimizde 3 Acil Tıp Doçenti, 14 Acil Tıp Uzmanı, 29 Acil Tıp Asistanı, 43 Acil servis hemşiresi, 23 hasta taşıma personeli, 8 tıbbi sekreter, 4 danışma ve bilgilendirme elemanı, 7 temizlik personeli ile hizmet verilmektedir. Her vardiyada 3 Acil Tıp Uzmanı, 3-4 Acil Tıp Asistanı, 11-13 acil servis hemşiresi, 6 hasta taşıma personeli, 2 tıbbi sekreter, 1 danışma ve bilgilendirme elemanı görev yapmaktadır.

Kliniğimiz 3.basamak acil servis olup 18 yaş üstü hastalara hizmet verilmektedir. Günlük ortalama 500 hasta başvurusu alan acil servisimizin 800 m2 bakım alanı ve 1000 m2 acil radyoloji, acil laboratuvar ve yaşam alanlarının bulunduğu ortak kullanım alanı mevcuttur. Bakım alanlarımızda 3 ventilatör, 2’si yeniden canlandırma odasında, 11’i monitörlü gözlem alanında, 2’si travma biriminde, 1’i bakı biriminde, 2’si triaj alanında olmak üzere 18 monitör, toplam 42 sedye, 3 defibrilatör ve 1’i taşınabilir olmak üzere 2 adet USG cihazı bulunmaktadır. Bunun yanında acil radyoloji ve acil laboratuar birimi 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir.

Tanı ve Tedavi Hizmetleri

2016 yılında kliniğimize yaklaşık 200 bin hasta başvurusu olmuştur. Hastaneye yatışların yaklaşık %50’si Acil Servisten yapılmaktadır. Hastaların % 20’si travma hastasıdır. 65 yaş üstü geriatrik hasta sayımız %14’dür.  Başka kurumlara sevk oranımız %1’dir.

Acil serviste her gün sabah 08:00 ve 16:00’da acil tıp asistanları ve uzmanları eşliğinde vardiya değişimi ve vizit yapılır.

Kliniğimize başvuran hastalar acil servis girişinde triaj hemşireleri tarafından karşılanmakta, vital bulguları alındıktan sonra Sağlık Bakanlığının önerdiği triaj kategorilerine göre sınıflandırma yapılmakta, doktoru belirlenmekte ve en uygun bakım alanına aciliyetlerine göre alınmaktadırlar.    

Acil servis içinde bakım alanlarına alınan her hastaya sorumlu doktoru tarafından hasta dosyası doldurulur. Hastalar için yapılan tüm laboratuvar ve görüntüleme işlemleri hastane bilgi işlem sistemine kayıtlıdır ve sonuçlar sistemden görülür. 

Tüm önerilen tedaviler doktor tarafından hasta dosyasına yazılır, onaylanır ve uygulamayı yapan hemşire tarafından imzalanır. 

Klinik Eğitim Programları

Yıllık eğitim programı

Eylül-haziran ayları arasında her hafta Salı günü, 08:30-12:30 arasında Acil Tıp Kliniği Asistan Eğitim Programı uygulanmaktadır. Bu programa tüm asistan ve uzmanların katılımı zorunludur.

Masabaşı eğitim programları

Yıllık eğitim programı dışında, her acil tıp uzmanı eğitim sorumlusu denetiminde sorumluluğuna verilen Acil Tıp asistanlarına aylık belli sayıda interaktif masabaşı eğitimi yapmakla sorumludur. Eğitim grupları periyodik olarak değiştirilmektedir.   

Sınavlar

Yıl içinde belirlenen konulardan küçük sınavlar ve belirlenen tarihlerde büyük ara sınavlar ile 1. ve 2. yıl kıdem sınavları düzenli olarak yapılmaktadır.