Uzm. Dr. Pınar ŞAMLIOĞLU
15 Nisan 2022

PINAR S¸AMLIOGˆLU.jpg

Özgeçmiş | Biography

Adı Soyadı: Uzm. Dr. Pınar ŞAMLIOĞLU  

Uzmanlık Alanları: Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı


Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans/Y.Lisans

Tıp Fakültesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

2001

Tıpta Uzmanlık

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

Ege Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

2009

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı: S.pneumoniae ve S.pyogenes kökenlerinde Makrolid, Linkozamid ve Streptogramin direncinin fenotipik olarak belirlenmesi- 2009 -Prof. Dr. Mehmet Ali Özinel

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Dr.

Manisa-Turgutlu-Derbent Sağlık Ocağı

2002-2004

Dr.Ar.Gör.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

2004-2009

Uzman Dr

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2009-...

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

KLİMUD

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

BUHASDER

Ankara Mikrobiyoloji Derneği

Yeterlilik Belgesi: Mevcut

2015 yılında KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)’un yaptığı sınavda alınmıştır.

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1.Göktaş Ş, Gökmen AA, Şamlıoğlu P. Akut Gastroenterit Etkenlerinin Moleküler Yöntemlerle Saptanması. Journal of Clinical and Experimental Investigations 2018;9(1):21-25.

A2.Şirin MC, Ağuş N, Yılmaz N, Bayram A, Karaca Derici Y, Şamlıoğlu P, Yılmaz Hancı S, Doğan G.Seroprevalence of  Toxoplasma gondii, Rubella virus and Cytomegalovirus among pregnant women and the importance of avidity assays. Saudi Med J.2017;38(7):727-732.

A3. Türk H, Ün S, Şamlıoğlu P, Yılmaz N, Karabıçak M, Ergani B, İşoğlu CS, Koç G, Süelözgen T, Zorlu F. Intra operative pelvic urine culture as an ındependent predictor of systemic ınflammatory response syndrome after percutaneous nephrolithotomy. Mitteilungen Klosterneuburg2016;6:29-42.

A4. Türk H, Ün S, Şener GA, Türken M, Şamlıoğlu P, Yılmaz N, Köse Ş, Yoldaş M, Karabıçak M, Ergani B, Tarhan H, Akdeniz F, Zorlu F. Clinical And Microbiological Characteristics of Transrectal Prostate Biopsy- Related Acute Bacterial Prostatitis In Turkey. Mitteilungen Klosterneuburg2016;6:2-17.

A5. Şirin MC, Ağuş N, Yılmaz N,Bayram A,Yılmaz Hancı S,Karaca Derici Y, Şamlıoğlu P. Antibiotic Resistance in Staphylococcus aureus Strains Isolated from Clinical Specimens. Journal of Clinical and Analytical Medicine2015;6:859-63.

A6. Karaca Derici Y, Yılmaz Hancı S, Bayram A, Şirin MC, Şamlıoğlu P, Ağuş N, Yılmaz N. Evaluation of Urinary Tract Infections Due to Candida Species. Journal of Clinical and Analytical Medicine 2015;DOI:104328/JCAM 3706.

A7. Şirin MC, Ağuş N, Yılmaz N, Karaca Derici Y, Yılmaz Hancı S, Bayram A, Şamlıoğlu P.The change of antibiotic resistance profiles over the years in Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii strains isolated from intensive care units.J Clin Exp Invest 2015; 6(3): 279-85.

A8. Şirin MC, Ağuş N, Yılmaz N, Bayram A, Yılmaz Hancı S, Karaca Derici Y, Şamlıoğlu P. Antibiotic resistance in Staphylococcus aureus strains isolated from clinical specimens. J Clin Anal Med 2015;6(6):859-63.

A9. Bayram A, Karaca Derici Y, Ozkalay Yilmaz N, Yilmaz Hanci S, Agus N, Sirin MC, Samlioglu P, Sanci M, Gokcu M. Prevalence of high-risk human papillomavirus in women from Turkey. Clin Obstet Gynecol Reprod Med 2015; 1(3): 84-6.

A10. Karaca Derici Y, Yılmaz Hancı S, Bayram A, Şirin MC, Şamlıoğlu P, Ağuş N, Yılmaz N. Evaluation of urinary tract infections due to Candida species. J Clin Anal Med 2015; 6(5): 609-11.

A11. Yılmaz Hancı S, Karaca Derici Y, Şirin MC, Şamlıoğlu P, Bayram A, Ağuş N, Yılmaz N. Typing and antifungal susceptibility of the candida species isolated in geriatric patients at a tertiary care center. Dicle Med J 2015; 42(4): 438-44.

A12. Yılmaz N, Ağuş N, Bayram A, Şamlıoğlu P, Şirin MC, Derici YK, Hancı SY. Antimicrobial susceptibilities of Escherichia coli isolates as agents of community aquired urinary tract infection (2008-2014). Turk J Urol 2016; 42(1): 32-6.

A13. Ece G, Samlioglu P, Atalay S, Kose S. Evaluation of the in vitro colistin susceptibility of Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii strains at a tertiary care centre in Western Turkey.Infez Med. 2014; 22(1): 36-40.

A14.Atalay S, Ece G, Şamlıoğlu P, Maraş G, Köse I, Köse Ş. İzmir’de üçüncü basamak bir hastanede görülen vankomisine dirençli enterokok olgularının değerlendirilmesi. Mikrobiyoloji Bulteni 2012; 46(4): 553-559.

A15. Ece G, Samlioglu P, Ulker T, Kose S, Ersan G. Rotavirus and adenovirus prevalence at Tepecik education and research hospital (Turkey).Infez Med. 2012 ; 20(2): 100-4.

A16.Samlıoğlu P, Unalp A, Gökçay A, Altuğlu I, Oztürk A, Zeytinoğlu A. Subacute sclerosing panencephalitis cases diagnosed by increased CSF/serum measles antibody indices. Mikrobiyol Bul. 2012 ; 46(4): 716-8.

A17 .Ece G, Samlioglu P, Akkoclu G, Atalay S, Kose S. The evaluation of the distribution of yeast like fungi 'Candida Species' at a tertiary care center in westernTurkey.International journal of medical sciences, 2012; vol./is. 9/7(617-20): 1449-1907.

A18. Atalay S; Ece G; Samlioglu P; Kose S; Maras G; Gonullu M. Clinical and microbiological evaluation of eight patients with isolated Achromobacter xylosoxidans.Scand J Infect Dis 2012; 44(10): 798-801.

A19. Metin DY, Hilmioglu-Polat S, Samlioglu P, Doganay-Oflazoglu B, Inci R, Tumbay E . Evaluation of antifungal susceptibility testing with microdilution and etest methods of Candida blood isolates. Mycopathologia2011; 172(3):187-99.
A20. Sertöz R, Turhan A, Bozkurt H, Samlıoğlu P, Değirmenci A, Aydınok Y, Erensoy S. Investigation of anti-HTLV I/II seroprevalence in healthy blood donors in Izmir region, TurkeyMikrobiyol Bul. 2010 ;44(4): 579-84.

A21. Altuglu I, Bozkurt H, Samlioglu P, Zeytinoglu A. Evaluation of three different assays for the assessment of Epstein Barr Virus immunological status..New Microbiol. 2007; 30(4):393-8.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1.Samlioglu P, Ece G, Ulker T, Kose S. Rotavırus and Adenovirus antigen prevalence at Tepecik Educational and Research Hospital. BIT’s 1st World Congress of Virus and Infections-2010 (WCVI-2010). July 31-August 3 2010. Busan-Korea. (Poster presentation).

B2.Kose S, Ece G, Samlıoglu P. Evaluation of Low-Positive Anti-Hepatitis C virus Enzyme Immunoassay Results and their HCV RNA values at Tepecik Educational and Research Hospital. BIT’s 1st World Congress of Virus and Infections-2010 (WCVI-2010). July 31-August 3 2010. Busan-Korea. (Poster presentation).

B3.Bayram A, Karaca Derici Y, Ylmaz N, Ylmaz Hanc S, Agus N, Sirin M, Samlioglu P, Sanci M, Gokcu M. “Prevalence of high-risk human papillomavirus in women from Turkey’’ 11th Congress of the European Society of Gynecology, Prague, Czech Republic, 2015.

B4.Yilmaz N, Bayram A, Karaca Derici Y, Sanci M, Agus N, Gokcu M, Sirin M, Yilmaz Hanci S, Samlioglu P, Diniz Unlu A. “Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae prevalence in asymptomatic women and association between human papillomavirus coinfection’’ 26th ECCMID, Amsterdam, Netherlands, 2016.

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

C1.Şamlıoğlu P,Bayram A, Yılmaz-Hancı S, Ağuş N, Karaca-Derici Y, Şirin MC, Doğan G, Yılmaz N. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Nazal Sürüntü Örneklerinde Metisilin Duyarlı ve Metisilin Dirençli Staphylococcus aureus Değerlendirilmesi. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2018;48(2):130-133.

C2.Şirin MC, Ağuş N, Yılmaz N, Bayram A, Yılmaz-Hancı S, Şamlıoğlu P, Karaca-Derici Y, Doğan G . Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları. Turk Hij Den Biyol Derg 2017; 74(4): 269-278.

C3. Doğan G, Yılmaz N, Ağuş N, Belen FB, Malbora B, Şamlıoğlu P, Yılmaz Hancı S, Karaca Derici Y, Şirin MC, Bayram A. Akut lenfoblastik lösemi tanısıyla tedavi edilen hastada gelişen kateter ilişkili Ochrobactrum antropi bakteriyemisi. Turk Hij Den Biyol Derg 2017; 74(1): 79-82.

C4. Yılmaz N, Şamlıoğlu P, Karaca Derici Y, Yılmaz Hancı S, Bayram A, Akgüre N, Çokpınar F. Klinik örneklerden izole edilen enterokoklarda antibiyotik direncinin yıllar içindeki değişimi.ANKEM Derg 2014;28(4):119-23.

C5. Ağuş N, Şirin MC, Yılmaz N, Şamlıoğlu P, Karaca Derici Y, Yılmaz Hancı S, Bayram Çeşitli klinik örneklerden izole edilen vankomisin dirençli enterokokların antibiyotik duyarlılıkları. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2014; 44(2):56-60.

C6. Ağuş N, Şirin MC, Yılmaz N, Şamlıoğlu P, Karaca Derici Y, Yılmaz Hancı S, Bayram A, Akgüre N, Çokpınar F. Klinik Örneklerden İzole Edilen Enterokoklarda Antibiyotik Direncinin Yıllar İçindeki Değişimi. ANKEM Derg 2014; 28(4):119-123.

 

C7. Ece G,Şamlıoğlu P,Köse Ş , Ersan G,Atalay S, Gönüllü M, Köse I. Tepecik Eğitim ve Araştırma HastanesiYoğun Bakım Ünitelerinden İzole Edilen  Gram-Negatif Suşlarda DoripenemDuyarlılığı. Yoğun Bakım Dergisi 2013;11(1): 21-26.

C8.Şamlıoğlu P, Ece G, Atalay S, Köse Ş. Klinik örneklerden izole edilen stafilokok suşlarında makrolid-linkozamid-streptogramin B (MLSB) direnç fenotipleri. Ankem Derg 2012; 26(3): 116-9.

C9.Köse Ş, Ece G, Şamlıoğlu P, Topaloğlu S. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde düşük düzeyde anti-hepatit C pozitifliği saptanan örneklerin HCV RNA düzeylerinin değerlendirilmesi. Turk Hij Den Biyol Derg 2011;68:191-196.

 

C10.Şamlıoğlu P, Ece G, Atalay S, Kose S. Yoğun bakım birimlerinden izole edilen Gram pozitif koklarda daptomisin duyarlılığı. ANKEM Derg 2011; 25(3):173-177.

C11.Aydemir Ş, Şamlıoğlu P, Tünger A, Çilli F, Özinel MA. Streptococcus pneumoniae kökenlerinde penisiline direnç. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2005;35:91-7.

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

D1. Çiçek C, Bilgiç A, Şamlıoğlu P. Chlamydia trachomatis prevalansına göre laboratuarda kullanılacak en uygun tanı testinin seçilmesi: Kanıta dayalı tıp yaklaşımı, III. Ulusal Chlamydia İnfeksiyonları Simpozyumu, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti yayını No:55 kitabında, s 147, , Afyonkarahisar, 2006

D2. Şamlıoğlu P, Ergin Ö, Ece G, Ersan G, Bor C, Gönüllü M, Köse Ş. SB Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarında Yoğun Bakım Hastalarından izole Edilen Mikroorganizma Oranlarının Değerlendirilmesi. 3.Türkiye EKMUD Kongresi 12-16 Mayıs 2010 (P-130). Ankara.

D3.Şamlıoglu P, Ece G, Köse Ş. İzmir Tepecik Eğitim veAraştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobİyoloji laboratuvarında üreyen maya mantarlarının değerlendirilmesi. 15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi 23-27 Mart 2011. P13-06.

D4. Şamlıoglu P, Terek Ece G, Köse Ş. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobyoloji Laboratuvarında izole edilen Gram pozitif izolatların daptomisin duyarlılığı. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 23-27 Mart 2011. P13-03.

D5.Atalay S, Şamlıoglu P, Ece G, Akkoçlu G, Köse I, Gönüllü M, Köse Ş. izmir Tepecik Eğitim veAraĢtırma Hastanesi infeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobyoloji VRE deneyimi. 15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve infeksiyon Hastalıkları Kongresi 23-27 Mart 2011. P27-09.

D6Köse Ş,Atalay S, Yıldız M, Şamlıoglu P,Maraş GB,  Gönüllü M. Sfingomonas paucimobili’e bağlı septik şok olgusu. 15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve infeksiyon Hastalıkları Kongresi 23-27 Mart 2011, Antalya.

D7Köse Ş,Çavdar G, Ulu Y, Ersan G, Şamlıoğlu P. Kronik Hepatit B hastalarında pegile interferon tedavi yanıtının izleminde HBsAg titrasyonunun önemi. 15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve infeksiyon Hastalıkları Kongresi 23-27 Mart 2011, Antalya.

D8 Köse Ş, Kuzucu L, Şamlıoglu P, Yılmaz N, Topaloğlu S. Tüberküloz tanısında polimeraz zincir reaksiyonu (PCR), Bactec kültürü, Löwenstein-Jensen besiyerinde kültür ve Ehrlich Ziehl Nielsen (EZN) boyama yöntemlerinin karşılaştırılması. 15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve infeksiyon Hastalıkları Kongresi 23-27 Mart 2011, Antalya.

D9. Ece G, Şamlıoğlu P,İyi G, Köse Ş. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kızamık, Kabakulak ve Varicella zoster seroprevlansının değerlendirilmesi. 4. Tepecik Enfeksiyon Günleri. Temel immunoloji Sempozyumu 6-9 Ekim 2011 Radisson Blu Resort Çeşme.(Poster-56).

D10. Şamlıoğlu P, Ece G, Köse Ş. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Sifiliz Tanısında Kullanılan Rapid plasma Reagin (RPR) ve T. pallidum Hemagglutinasyon (TPHA) test sonuçlarının değerlendirilmesi. 4. Tepecik Enfeksiyon Günleri. Temel immunoloji Sempozyumu 6-9 Ekim 2011 Radisson Blu Resort Çeşme.(Poster-51).

D11.Şamlıoğlu P, Ece G, Çamcı G, Köse Ş. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Parvovirus B19 seroprevalansı. 4. Tepecik Enfeksiyon Günleri. Temel immunoloji Sempozyumu 6-9 Ekim 2011 Radisson Blu Resort Çeşme.(Poster-48).

D12.Ece G, Şamlıoğlu P, İyi G, Kayadibinlioğlu Z, Köse Ş. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Cytomegalovirus (CMV) seroprevalansı.4. Tepecik Enfeksiyon Günleri. Temel immunoloji Sempozyumu 6-9 Ekim 2011 Radisson Blu Resort Çeşme.(Poster-20).

D13. Ece G, Şamlıoğlu P, Erden M, Köse Ş. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Cytomegalovirus (CMV) DNA düzeylerinin değerlendirilimesi. 4. Tepecik Enfeksiyon Günleri. Temel immunoloji Sempozyumu 6-9 Ekim 2011 Radisson Blu Resort Çeşme.(Poster-21).

D14. Köse Ş,Çavdar G, Ulu Y, Ersan G, Şamlıoğlu P. Kronik Hepatit B hastalarında pegile interferon tedavi yanıtının izleminde HBsAg titrasyonunun önemi: Ön çalışma. 8. Ulusal Hepatoloji Kongresi 01-05 Haziran 2011, Ankara. PS: P008.

D15. Ağuş N, Şirin MC, Yılmaz Hancı S, Şamlıoğlu P, Bayram A, Karaca Derici Y, Yılmaz N. “Yoğun Bakım Ünitelerinde yatan hastaların kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları” 36. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, s.138, Belek, Antalya, 2014.

D16 Şirin MC, Ağuş N, Karaca Derici Y, Yılmaz Hancı S, Bayram A, Şamlıoğlu P, Yılmaz N. “Klinik örneklerden izole edilen Staphylococcus aureus suşlarında antibiyotik direnci” 36. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, s.148, Belek, Antalya, 2014.

D17. Şirin MC, Ağuş N, Bayram A, Şamlıoğlu P, Karaca Derici Y, Yılmaz Hancı S, Yılmaz N. “Beyin Omurilik Sıvısı örneklerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları” 36. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, s.161, Belek, Antalya, 2014.

D18. Bayram A, Şamlıoğlu P, Ağuş N, Şirin MC, Karaca Derici Y, Yılmaz Hancı S, Yılmaz N. “İdrar örneklerinden izole edilen enterokok suşlarından E. faecalis’in in vitro fosfomisin direncinin araştırılması: ön çalışma” 36. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, s.163, Belek, Antalya, 2014.

D19. Bayram A, Şirin MC, Ağuş N, Şamlıoğlu P, Karaca Derici Y, Yılmaz Hancı S, Yılmaz N. “Kan kültürlerinden izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarının çeşitli antibiyotiklere direnç oranları” 36. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, s.195, Belek, Antalya, 2014.

D20. Karaca Derici Y, Yılmaz Hancı S, Bayram A, Şirin MC, Şamlıoğlu P, Ağuş N, Yılmaz N. “Candida türlerine bağlı idrar yolu infeksiyonlarının değerlendirilmesi” 36. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, s.234, Belek, Antalya, 2014.

D21. Yılmaz Hancı S, Karaca Derici Y, Şirin MC, Şamlıoğlu P, Bayram A, Ağuş N, Yılmaz N. “Geriatrik olgulardan soyutlanan Candida türlerinin değerlendirilmesi” 36. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, s.235, Belek, Antalya, 2014.

D22. Yılmaz Hancı S, Karaca Derici Y, Şamlıoğlu P, Şirin MC, Bayram A, Ağuş N, Yılmaz N. “Pediatrik olgulardan soyutlanan Candida türlerinin değerlendirilmesi” 36. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, s.236, Belek, Antalya, 2014.

D23. Bayram A, Ağuş N, Yılmaz N, Şamlıoğlu P, Yılmaz Hancı S, Karaca Derici Y, Şirin MC. “İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde prepubertal çağdaki hastaların vajen kültürlerinde üreyen izolatların dağılımı” 36. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, s.246, Belek, Antalya, 2014.

D24. Bayram A, Karaca Derici Y, Yılmaz N, Yılmaz Hancı S, Ağuş N, Şirin MC, Şamlıoğlu P.İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine başvuran 30 yaş ve üstü hastalarda servikal kanserlerde tarama amacıyla yapılan servikal sürüntü örneklerinde HPV-DNA ve tiplerinin sıklığının araştırılması” 36. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, s.322, Belek, Antalya, 2014.

D25. Bayram A, Yılmaz N, Ağuş N, Yılmaz Hancı S, Karaca Derici Y, Şamlıoğlu P, Şirin MC, Solakoğlu D, Sayhan S. “İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yüksek riskli HPV pozitiflik oranları genotipleri ve eş zamanlı alınan servikal smear sonuçları ile karşılaştırılması” 36. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, s.326, Belek, Antalya, 2014.

D26. Ağuş N, Şirin MC, Yılmaz N, Yılmaz Hancı S, Karaca Derici Y, Şamlıoğlu P, Bayram A. “Ayaktan ve yatan hastalarda üriner sistem infeksiyonlarından izole edilen E. coli suşlarının antibiyotik duyarlılıkları’’ 11. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, s.164, İstanbul, 2014.

D27. Şirin MC, Ağuş N, Yılmaz N, Karaca Derici Y, Yılmaz Hancı S, Şamlıoğlu P, Bayram A. “Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen Acinetobacter baumannii ve Pseudomonas aeruginosa suşlarının antibiyotik duyarlılıkları’’ 11. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, s.166-167, İstanbul, 2014.

D28. Ağuş N, Şirin MC, Yılmaz N, Şamlıoğlu P, Karaca Derici Y, Yılmaz Hancı S, Bayram A, Akgüre N, Çokpınar F. “Klinik örneklerden izole edilen enterokoklarda antibiyotik direncinin yıllar içindeki değişimi’’ 29. ANKEM Kongresi, s.10, Bodrum, Muğla, 2014.

D29. Şirin MC, Ağuş N, Yılmaz N, Şamlıoğlu P, Yılmaz Hancı S, Karaca Derici Y, Bayram A, İnce Coşkun E, Kesen H. “Pediatrik yaş grubunda ayaktan hastalarda üriner sistem infeksiyonlarından izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları’’ 29. ANKEM Kongresi, s.47, Bodrum, Muğla, 2014.

D30. Karaca Derici Y, Yılmaz Hancı S, Şamlıoğlu P, Şirin MC, Ağuş N, Bayram A, Sökmen Ş, Yılmaz N. ‘‘Türkiye'nin batısında üçüncü basamak bir hastanede bir yıllık Parvovirus B19 prevalansının değerlendirilmesi’’ 29. ANKEM Kongresi, s.48, Bodrum, Muğla, 2014.

D31. Yılmaz Hancı S, Karaca Derici Y, Şamlıoğlu P, Ağuş N, Şirin MC, Bayram A, Çakmakçı M, Yılmaz N. ‘‘Türkiye'nin batısında üçüncü basamak bir hastanede bir yıllık Helicobacter pylori prevalansının değerlendirilmesi’’ 29. ANKEM Kongresi, s.102, Bodrum, Muğla, 2014.

D32. Ağuş N, Şirin MC, Yılmaz Hancı S, Şamlıoğlu P, Bayram A, Karaca Derici Y, Yılmaz N. “Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları” 36. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, s.138, Belek, Antalya, 2014.

D33. Şirin MC, Ağuş N, Karaca Derici Y, Yılmaz Hancı S, Bayram A, Şamlıoğlu P, Yılmaz N. “Klinik örneklerden izole edilen Staphylococcus aureus suşlarında antibiyotik direnci” 36. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, s.148, Belek, Antalya, 2014.

D34. Şirin MC, Ağuş N, Bayram A, Şamlıoğlu P, Karaca Derici Y, Yılmaz Hancı S, Yılmaz N. “Beyin omurilik sıvısı örneklerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları” 36. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, s.161, Belek, Antalya, 2014.

D35. Bayram A, Şamlıoğlu P, Ağuş N, Şirin MC, Karaca Derici Y, Yılmaz Hancı S, Yılmaz N. “İdrar örneklerinden izole edilen enterokok suşlarından E. faecalis’in in vitro fosfomisin direncinin araştırılması: ön çalışma” 36. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, s.163, Belek, Antalya, 2014.

D36. Bayram A, Şirin MC, Ağuş N, Şamlıoğlu P, Karaca Derici Y, Yılmaz Hancı S, Yılmaz N. “Kan kültürlerinden izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarının çeşitli antibiyotiklere direnç oranları” 36. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, s.195, Belek, Antalya, 2014.

D37. Karaca Derici Y, Yılmaz Hancı S, Bayram A, Şirin MC, Şamlıoğlu P, Ağuş N, Yılmaz N. “Candida türlerine bağlı idrar yolu infeksiyonlarının değerlendirilmesi” 36. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, s.234, Belek, Antalya, 2014.

D38. Yılmaz Hancı S, Karaca Derici Y, Şirin MC, Şamlıoğlu P, Bayram A, Ağuş N, Yılmaz N. “Geriatrik olgulardan soyutlanan Candida türlerinin değerlendirilmesi” 36. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, s.235, Belek, Antalya, 2014.

D39. Yılmaz Hancı S, Karaca Derici Y, Şamlıoğlu P, Şirin MC, Bayram A, Ağuş N, Yılmaz N. “Pediatrik olgulardan soyutlanan Candida türlerinin değerlendirilmesi” 36. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, s.236, Belek, Antalya, 2014.

D40. Bayram A, Ağuş N, Yılmaz N, Şamlıoğlu P, Yılmaz Hancı S, Karaca Derici Y, Şirin MC. “İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde prepubertal çağdaki hastaların vajen kültürlerinde üreyen izolatların dağılımı” 36. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, s.246, Belek, Antalya, 2014.

D41. Bayram A, Karaca Derici Y, Yılmaz N, Yılmaz Hancı S, Ağuş N, Şirin MC, Şamlıoğlu P. “İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine başvuran 30 yaş ve üstü hastalarda servikal kanserlerde tarama amacıyla yapılan servikal sürüntü örneklerinde HPV-DNA ve tiplerinin sıklığının araştırılması” 36. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, s.322, Belek, Antalya, 2014.

D42. Bayram A, Yılmaz N, Ağuş N, Yılmaz Hancı S, Karaca Derici Y, Şamlıoğlu P, Şirin MC, Solakoğlu D, Sayhan S. “İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yüksek riskli HPV pozitiflik oranları genotipleri ve eş zamanlı alınan servikal smear sonuçları ile karşılaştırılması” 36. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, s.326, Belek, Antalya, 2014.

D43. Özkalay Yılmaz N, Ağuş N, Bayram A, Şamlıoğlu P, Şirin C, Karaca Derici Y, Yılmaz Hancı S. “Poliklinik hastalarının idrar kültürlerinde üreyen Escherichia coli izolatlarının direnç oranları (2008-2014)’’ 30. ANKEM Kongresi, s.125, Girne, KKTC, 2015.

D44. Şirin MC, Ağuş N, Özkalay Yılmaz N, Karaca Derici Y, Yılmaz Hancı S, Bayram A, Şamlıoğlu P. “Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter baumannii suşlarının antibiyotik duyarlılıkları: 4 yıllık değerlendirme’’ 30. ANKEM Kongresi, s.126-127, Girne, KKTC, 2015.

D45.Şamlıoğlu P, Yılmaz Hancı S, Karaca Derici Y, Şirin MC, Bayram A, Ağuş N, Özkalay Yılmaz N, Doğan G. “Üçüncü basamak bir kamu hastanesinde Rapid Plasma Reagin (RPR) ve Treponema Pallidum Hemaglutinasyon Assay (TPHA) test sonuçlarının değerlendirilmesi’’ 3.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, s.194, Antalya, 2015.

D46.Şamlıoğlu P, Karaca Derici Y, Yılmaz Hancı S, Bayram A, Şirin MC, Özkalay Yılmaz N, Ağuş N, Doğan G. “Üçüncü basamak kamu hastanesinde Brusella seropozitiflik oranlarının değerlendirilmesi’’ 3.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, s.194, Antalya, 2015.

D47.Doğan G, Yılmaz N, Ağuş N, Belen FB, Malbora B, Şamlıoğlu P, Yılmaz Hancı S, Karaca Derici Y, Şirin MC, Bayram A. “Olgu sunumu: ALL (Akut lenfoblastik lösemi) tanısıyla tedavi edilen hastada gelişen kateter ilişkili Ochrobactrum antropi bakteriyemisi’’ 3.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, s.213, Antalya, 2015.

D48. Ağuş N, Yılmaz N, Şirin MC, Demirli Atıcı S, Şamlıoğlu P, Yılmaz Hancı S, Karaca Derici Y, Bayram A. “Olgu sunumu: Streptococcus constellatus’a bağlı apse oluşumu’’ 3.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, s.213, Antalya, 2015.

D49. Bayram A, Şamlıoğlu P, Yılmaz Hancı S, Ağuş N, Karaca Derici Y, Şirin MC, Doğan G, Yılmaz N. “İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde nazal sürüntü örneklerinde MSSA ve MRSA değerlendirilmesi’’ 3.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, s.218, Antalya, 2015.

D50. Doğan G, Yılmaz N, Ağuş N, Şamlıoğlu P, Yılmaz Hancı S, Karaca Derici Y, Şirin MC, Bayram A. “İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesinde izole edilen Klebsiella pneumoniae izolatlarının antibiyotik direnç oranları’’ 3.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, s.228, Antalya, 2015.

D51. Ağuş N, Şirin MC, Karaca Derici Y, Yılmaz N, Yılmaz Hancı S, Bayram A, Şamlıoğlu P, Doğan G. “Yara kültürlerinden izole edilen mikroorganizmaların ve antibiyotik duyarlılıklarının değerlendirilmesi’’ 3.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, s.283, Antalya, 2015.

D52. Hancı S, Karaca Derici Y, Şirin MC, Şamlıoğlu P, Bayram A, Ağuş N, Yılmaz N. “İnvazif Aspergilloz kuşkulu hastalarda, galaktomannan antijen testi sonuçlarının dört yıllık retrospektif analizi’’ 3.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, s.319, Antalya, 2015.

D53.Bayram A, Karaca Derici Y, Şirin MC, Yılmaz Hancı S, Yılmaz N, Şamlıoğlu P, Ağuş N, Doğan G. “Yüzeyel mikoz ön tanısı olan hastalardaki fungal etkenlerin dağılımı’’ 3.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, s.322, Antalya, 2015.

D54.  Özkalay Yılmaz N, Bayram A, Karaca Derici Y, Sancı M, Ağuş N, Gökçü M, Şirin MC, Yılmaz Hancı S, Şamlıoğlu P, Diniz Ünlü AG. “Asemptomatik bayanlarda Chlamydia trachomatis ile Neisseria gonorrhea prevalansı ve Human Papillomavirüs ile ko-infeksiyonu’’ 3.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, s.333, Antalya, 2015.

D55. Özkalay Yılmaz N, Karaca Derici Y, Yılmaz Hancı S, Ağuş N, Şirin MC, Bayram A, Şamlıoğlu P, Kanık A, Yılmaz Çiftdoğan D. “Akut alt solunum yolu enfeksiyonu olan hastaların solunum virüslerinin prevalansı ve mevsimsel dağılımı’’ 3.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, s.340, Antalya, 2015.

D56.Özkalay Yılmaz N, Karaca Derici Y, Tuğmen C, Ağuş N, Yılmaz Hancı S, Şirin MC, Bayram A, Şamlıoğlu P. “Böbrek nakli sonrası BK virus nefropati sıklığının araştırılması’’ 3.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, s.347, Antalya, 2015.

D57. Karaca Derici Y, Özkalay Yılmaz N, Şamlıoğlu P, Yılmaz Hancı S, Bayram A, Şirin MC, Doğan G, Ağuş N. “Üçüncü basamak kamu hastanesinde Hepatit C virus genotiplerinin dağılımı’’ 3.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, s.364, Antalya, 2015.

D58. Karaca Derici Y, Özkalay Yılmaz N, Yılmaz Hancı S, Şamlıoğlu P, Şirin MC, Bayram A, Ağuş N, Doğan G. “Kronik hepatit B hastalarında ilaç direnç mutasyonlarının saptanması’’ 3.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, s.366, Antalya, 2015.

D59.Hancı S, Karaca Derici Y, Şirin MC, Yılmaz N, Şamlıoğlu P, Bayram A, Ağuş N, Taşkan PZ. “Mikrobiyoloji Laboratuvarına başvuran HIV pozitif olguların 5 yıllık retrospektif analizi’’ 3.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, s.367, Antalya, 2015.

D60. Hancı S, Hancı V, Yılmaz N, Şamlıoğlu P, Şirin MC. “Viroloji alanında SCI/SCI-E’de indekslenen dergilerde Türkiye kaynaklı yayınlar: Bibliografik bir analiz’’ 3.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, s.375, Antalya, 2015.

D61. Hancı S, Hancı V, Şamlıoğlu P, Şirin MC, Yılmaz N. “Viroloji alanında en çok atıf alan yüz Türk makalenin analizi’’ 3.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, s.375, Antalya, 2015.

D62. Yılmaz N, Ağuş N, Doğan G, Şamlıoğlu P, Yılmaz Hancı S, Karaca Derici Y, Şirin MC, Bayram A, Gülay Z. “Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniaeizolatlarının diğer antibiyotiklere direnç durumu ve direnç genlerinin saptanması’’ 12. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, s.153, İstanbul, 2016.

D63. Yılmaz N, Ülker T, Şirin MC, Bayram A, Yılmaz Hancı S, Karaca Derici Y, Şamlıoğlu P, Doğan G, Ağuş N, Yıldız FŞ. “Çocukluk yaş döneminde Rotavirus sıklığı’’ 31. ANKEM Kongresi, Bodrum, Muğla, 2016.

D 64. Karaca Derici Y, Yılmaz Hancı S, Şamlıoğlu P, Şirin MC, Doğan G, Bayram A, Ağuş N, Yılmaz N. Hepatit B yüzey antijeni ve AntiHbs serolojik göstergelerinin birlikte pozitifliği. 37. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, s425, Antalya, 2016.PS:330

D65. Doğan G, Bayram A, Şirin MC, Karaca Derici Y, Yılmaz Hancı S, Şamlıoğlu P, Yılmaz N, Ağuş N.  37. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, s424, Antalya, 2016.PS:328

D66. Şirin MC, Ağuş N, Yılmaz N,Bayram A,  Karaca Derici Y, Şamlıoğlu P, Doğan G, Yılmaz Hancı S. İzmir’de doğurganlık çağındaki kadınlarda Toxoplasma gondii, Rubella ve Cytomegalovirus seroprevalansı. 37. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, s421, Antalya, 2016.PS:321

D67. Bayram A, Doğan G, Yılmaz Hancı S, Şamlıoğlu P, Ağuş N, Karaca Derici Y, Şirin MC, Yılmaz N. Klinik örneklerden izole edilen Stenotrophomonas maltophilia suşlarının antibiyotik duyarlılıkları. 37. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, s274, Antalya, 2016.PS:12

D68. Ağuş N, Şirin MC, Yılmaz N, Bayram A, Karaca Derici Y, Yılmaz Hancı S, Şamlıoğlu P, Doğan G. Ortopedik Cerrahi uygulanan hastalarda gelişen yara enfeksiyonu etkenleri. 37. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, s211, Antalya, 2016. TPS:05.

D69. Doğan G, Yılmaz N, Bayram A,Yılmaz Hancı S, Şamlıoğlu P, Karaca Derici Y, Ağuş N, Şirin MC. Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi’nde vankomisin dirençli Enterekok oranının yıllara göre değişimi. 37. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, s213, Antalya, 2016. TPS:09.

D70. Yılmaz N, Karaca Derici Y, Yılmaz Hancı S, Şirin MC, Ağuş N, Bayram A, Doğan G, Şamlıoğlu P, Çiftdoğan DY. Akut alt solunum yolu enfeksiyonu olan çocuklarda eş zamanlı alınan nazofaringeal sürüntü örneklerinde saptanan viral ve bakteriyel etkenler. 32. ANKEM Kongresi, 10-14 Mayıs, s51, Antalya, 2017, S:34.(sözlü sunum)

D 71. Ağuş N, Şirin MC, Yılmaz N, Karaca Derici Y, Bayram A, Şamlıoğlu P, Doğan G, Yılmaz Hancı S. Yara kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları: üç yıllık değerlendirme.32. ANKEM Kongresi, 10-14 Mayıs, s11, Antalya, 2017, S:06 (sözlü sunum)

D72.Şamlıoğlu P, Karaca Derici Y, Yılmaz Hancı S, Doğan G, Bayram A, Ağuş N, Yılmaz N, Çopur ŞS, Taş SŞ. Üçüncü basamak bir hastanede iki yıllık HIV prevalansı. 4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, 8-12 Kasım 2017, Antalya, PS: 340.

D73. Ağuş N, Yılmaz N, Yılmaz Hancı S, Şamlıoğlu P, Karaca Derici Y, Doğan G, Bayram A. Kan ve BOS örneklerinden izole edilen Streptococcus pneumoniae suşlarında antibiyotik direnci. 4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, 8-12 Kasım 2017, Antalya, PS:172.

D74. Yılmaz Hancı S, Karaca Derici Y,  Doğan G, Şamlıoğlu P, Bayram A, Ağuş N, Yılmaz N, Taş SŞ, Çopur ŞS. Kan kültürlerinden bir yıl içinde izole edilen Klebsiella pneumoniae izolatlarında karbapenem ve kolistin direnç oranlarının değerlendirilmesi. 4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, 8-12 Kasım 2017, Antalya, PS:198.

D75. Yılmaz N, Bayram A, Karaca Derici Y, Yılmaz Hancı S, Ağuş N, Doğan G, Şirin MC, Şamlıoğlu P, Yıldız FŞ, Ünlü GD, Sancı M. Yüksek risk insan Papilloma Virus prevalans ve genotip dağılımı ile servikal smear sonuçlarının değerlendirilmesi.  4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, 8-12 Kasım 2017, Antalya, SS:27.(Sözlü sunum)

D76 Yılmaz Hancı S, Karaca Derici Y, Hancı V, Şamlıoğlu P, Yılmaz N, Bayram A, Şirin MC, Doğan G, Ağuş N. Sugammadeksin Antifungal Etkinliğinin In Vitro Olarak Değerlendirilmesi TARK 2017 POSTER 102.

D77. Ağuş N,Yılmaz N,  Şamlıoğlu P,Bayram A, Doğan G, Karaca Derici Y, Yılmaz Hancı S, Çopur Ş, Taş Sebahat. Achromobacter xylosoxidans’a bağlı gelişen enfeksiyonlar ve antibiyotik duyarlılıkları. 13. Antimikrobik Kemoterapi Günleri 6-8 Nisan 2018, İstanbul Poster:48.

D78. 33. Ankem Kongreai 2-6 Mayıs 2018, Fethiye. Poster.100.

 

E. Ulusal hakemli dergide hakemlik

 Klinik Tıp Dergisi

F. Kitap bölüm yazarlığı

F1. KLİMUD Klinik örnekten sonuç raporuna uygulama rehberi uygulayıcı üyelik

F2. Levinson Tıbbi Mikrobiyoloji ve İmmunoloji 14. Baskı .Bölüm: 25 ’’Klamidya’’