Klinik Tanıtımı
05 Ağustos 2020


Üroloji kliniğinin  kadrosu 2 eğitim görevlisi, 2 doçent, 2 başasistan ve 10 uzman doktordan oluşmaktadır. Asistan sayısı 6 dır.Asistanlar eğitimleri sırasında Nefroloji, Genel Cerrahi ve Anesteziyoloji rotasyonları yapmaktadırlar. Yeterli sayıda hemşire ve yardımcı personeli bulunan Kliniğin yatak kapasitesi 29 olup, doluluk oranı ise % 70 ve üzeri olarak değişiklik göstermektedir. 

 Her gün 2 genel poliklinik, haftada 3 gün üroonkoloji, 1 gün androloji, 3 gün taş, 2 gün kadın ürolojisi, 2 gün çocuk ürolojisi poliklinikleri yapılmaktadır. ESWL ünitesinde dışarıdan böbrek taşı kırma işlemi uygulanmakta, ürodinami cihazı ile işeme bozuklukları olan hastalar değerlendirilmektedir. Prostat biyopsisi, sistoskopi, intrakaviter kemoterapi gibi işlemler de yapılmaktadır. Haftanın her günü 2 salonda ürolojik ameliyatlar yapılmaktadır. Sık uygulanan ameliyatlar arasında prostat, böbrek ve mesane kanseri ameliyatları, perkütan ve RIRS gibi kapalı böbrek taşı ameliyatları bulunmaktadır. Klinikte açık ya da kapalı (laparoskopik, endoskopik) her türlü cerrahi işlem yapılmaktadır. Klinikte yapılan bilimsel çalışmalar yurt içi ve dışındaki çeşitli dergilerde basılmaktadır.