Klinik Tanıtımı
05 Ağustos 2020Yataklı Servisler
Nöroloji Kliniği 30 servis, 8 yoğun bakım, 1 video EEG yatağıolmak üzere toplam 39 yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir.

Poliklinik Hizmetleri: 
Genel Poliklinik: 
Haftanın her günü 08.30-17.00 arasında poliklinik hizmeti verilmektedir. Hergün poliklinikte 3 hekim görev yapmaktadır. Günde bakılan ortalama hasta sayısı 150’ dir.  

Multipl Sklerozis Polikliniği: MS polikliniğinde 1995 yılından beri pazartesi günleri MS tanısı almış olan hastaların takibi yapılmaktadır. Yaklaşık 750 civarında kayıtlı hasta mevcuttur. 

Epilepsi PolikliniğiEpilepsi polikliniği çarşamba günleri yapılmakta olup kayıtlı yaklaşık 1500 hastası vardır.

Myastenia Gravis
Polikliniği:Myasteni gravis polikliniği her ayın 3. perşembe günü yapılmakta olup 170 kayıtlı hastası vardır.

Parkinson Hastalığı Polikliniği: 
Parkinson polikliniği 2001 yılından beri her ayın ikinci ve dördüncü perşembe günleri yapılmakta olup kayıtlı hasta sayısı 500’ dür.

Demans Polikliniği:
Demans polikliniğinde her cuma Alzheimer Hastalığı, vasküler demans gibi hastalar takip edilmektedir.

Botulismus Toksin Uygulaması Polikliniği:
Botulismus toksin uygulaması distoni, tortikollis, hemifasiyal spazm ve blefarospazm hastalarına her ayın ilk salı veperşembe günü yapılmaktadır. Kayıtlı 250 hasta bulunmaktadır.

Başağrısı Polikliniği: Başağrısı polikliniği ayın ilk salı günü dışında salı günleri faaliyet göstermektedir.

Kas Hastalıkları Kliniği

Kas hastalıkları kliniği 2011 yılında hizmete açılmıştır. 200 üzerinde hasta takip edilmektedir. Bu birimde çocuk nörolojisi, FTR ve patoloji bölümleriyle koordine olarak çalışılmakta; psikolog, sosyal hizmet uzmanı, hemşire ve fizyoterapist de bulunmaktadır.

Laboratuvar Hizmetleri: 

EEG laboratuvarı:
Nöroloji Kliniği EEG laboratuvarı 27 Ocak 1973 yılında bir süre önce aramızdan ayrılmış olan Dr. Gonca Kalkan tarafından kurulmuştur. Tek makine ile açılan ünite şimdi hizmete iki makine ile Dr. Yaşar Zorlu sorumluluğunda devam etmekte Dr. Ali İhsan Evinç, Dr Murat Özçelik ve Dr İrem Fatma Uludağ da bu ünitede çalışmaktadır.

Video EEG monitorizasyon laboratuvarı:
VEEGM laboratuvarı 2008 yılı başından beri hizmet vermektedir. Bu laboratuvarda Dr İrem Fatma Uludağ çalışmaktadır.

EMG laboratuvarı:
EMG laboratuvarı Eylül 1982' de Dr. Saadettin Yağdıran tarafından kurulmuştur. Doç.Dr.Figen Tokuçoğlu sorumluluğunda olup Dr.Ali İhsan Evinç, Dr. İsmail Bülbül, Dr Bedile İrem Tiftikçioğlu ve Doç.Dr Figen Tokuçoğlu da bu laboratuvarda çalışmaktadır.  

Uyarılmış Potansiyel laboratuvarı:

Görsel, işitsel ve somatosensoriyel uyarılmış potansiyel çalışmaları yapılmaktadır.

Nöropsikoloji Laboratuvarı : 

Nöropsikoloji Laboratuvarı Eylül 2004' den beri Dr Nilgün Tunçay sorumluluğunda haftanın her günü hizmet vermektedir.