Klinik Tanıtımı
05 Ağustos 2020Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Göğüs Cerrahisi Kliniği ile birlikte   1990 yılından beri hizmet vermektedir. 
Kalp ve Damar Cerrahisi kliniği Erişkin açık kalp ameliyatı olarak;  
Koroner bypass (on pump/off pump) cerrahisi, Aort kapak replasmanı, Mitral kapak replasmanı, Triküspit kapak replasmanı, Asendan ve arkus aorta anevrizma ve diseksiyonları, Torakal aorta anevrizma ve diseksiyonları, Abdominal aorta anevrizma ve ruptürleri, Aortik root genişletme(Nick’s prosedürü) Benthall prosedürü, Mitral – Triküspit - Aort kapak onarımları, Kardiyak ve Vasküler travma operasyonları, Kardiyektomi Konjenital kalp ameliyatları; Atrial septal defekt kapatılması, Ventriküler septal defekt kapatılması, Patent foramen ovale kapatılması, Fallot tetralojisi düzeltme operasyonları Pulmoner stenoz giderilmesi ameliyatları, Periferik arter Hastalıkları ve Cerrahisi((Aorta femoral, iliofemoral, femoropopliteal ve distal bypass’lar ile periferik arterlerin emboli, anevrizma , pseudoanevrizma onarımları) Karotis arter cerrahisi (Karotis cisim tümörü, anevrizma ve fistülleri onarımları);  Venöz  Cerrahi olarak ; Venöz ülser, venöz yetmezlik ve varis hastalarında tedavi yöntemleri ve operasyonları (Skleroterapi, Köpük Tedavisi, Stripping ve Pake eksizyonu, Laser ve RF ile tedavi)  , Buerger ve Raynaud Sendromunda Cerrahi tedavi,  Akciğer kanseri ve Ösefagus Kanseri Cerrahisi,  Endovasküler Tedavi Yöntemleri(  Torasik ve Abdominal aorta Anevrzimaları, İliak ve Femoral Arter Anevrizmaları),  Vasküler erişim yolu ameliyatları;  Arteriovenöz fistül açılması:in situ yada vasküler greftler ile, kalıcı kateter implantasyonu) Başarılı olarak yapılmakta ve hastalar tedavi edilmektedir. 

Göğüs Cerrahisi Kliniği Pectus excavatum, pectus carinatum, toraks duvarı deformitleri, bronşektazi, pnömotoraks, hemotoraks, multiple travma vakalarını takip etmekte ve tedavi etmektedir. Kardiyoloji Servisine, anjio vakaları, katater ile ASD ve VSD kapama, Kalıcı pil takılması işlemleri yapılan hastalar yatmaktadır.

Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitemiz 2009 yılından beri hizmet vermektedir. Yoğun Bakımda Kalp Damar Cerrahisi Ekibindeki doktorlarımız, Sorumlu Hemşiremiz ve Hasan ARICAN, Suzan BÜLBÜL, Eylem KIZILIRMAK, Fatma KARATOKUŞ, Süreyya Sağlam, Şadiye Tezcan KDC yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapmaktadır. 

Yoğun Bakımımızda 4 adet hasta yatağı, 1 adet izolasyon odası, hemşire odası bulunmaktadır.

Yoğun Bakımda genellikle yatan hasta grubu Koroner Bypass Cerrahisi ve Kapak cerrahisi geçirenler, Periferik arter cerrahisi geçirenler, ASD VSD ameliyatı olanlar, Aort Diseksiyonu ve Anevrizması cerrahisi geçirenler, Arter tıkanıklığı olan hastalardır.