Klinik Tanıtımı
05 Ağustos 2020


1971 yılında kurulan SSK Tepecik Hastanesi’nin, 1980 yılında Eğitim Hastanesi statüsüne geçmesine kadar geçen 9 yıllık sürede iç hastalıkları klinikleri uzman hekimlerinin denetimde yaklaşık 120 yatak ile hizmet vermişler ve 1980 yılında üç iç hastalıkları klinik şefliği kurulmuştur. İlk klinik şefleri rahmetli Dr. Fuat Beritan ( 1980 – 1984 yılları arasında III. Dahiliye Kliniği Şefi ), rahmetli Dr. Ferruh Üstün ( 1980 – 1990 yılları arasında II. Dahiliye Kliniği Şefi ) ve rahmetli Dr. Coşkun Yavuzgil ( 1980 – 2002 yılları arasında I. Dahiliye Kliniği Şefi olarak) iç hastalıkları kliniklerinin kuruluşunda görev almışlardır.  Dr. Fuat Beritan’ın 1984 yılında emekli olması üzerine Dr. Ziya Günal ( 1984 – 2001) III. Dahiliye klinik şefliği görevini üstlenmiştir. Dr. Ferruh Üstün’ ün emekli olması üzerine Dr. Bülent Gürcan 1991 – 2007 yılları arasında II. Dahiliye Kliniği Şefi olarak görev yapmıştır. Bu dönem içinde Dr. Ferruh Üstün’ ün gayreti ile İzmir’ in ikinci hemodiyaliz merkezi ve iç hastalıkları yoğun bakım ünitesi, Dr. Ziya Günal ve Dr. Coşkun Yavuzgil’in gayretleriyle (1989 yılında ) koroner yoğun bakım ünitesi kurulmuştur. 

Hastanenin 2005 yılında Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına bağlanmış ve 2008 yılında da III. Dahiliye Servisi kapatılarak, I. ve II. Dahiliye Klinikleri asistan eğitimi, hasta bakım ve tedavi hizmetlerini sürdürerek bugünlere kadar gelinmiştir.

İç hastalıkları eğitim kliniklerinin klinik şef yardımcılığı görevlerini Dr. Bahri Asutay (1983 – 1989 ), Dr. Bülent Gürcan  (1980 –1986 ) , Dr. Kamil Gürsoy ( 1984 – 2005 ), Dr. Rıza Kargın ( 1987 – 1991 ), Dr. Kemal Başak ( 1987 –2007) ve  Dr. Mert Özbakkaloğlu ( 2001 - 2010 ) yürütmüşlerdir.  Dr. Mert Özbakkaloğlu emekli olduğu 2 Temmuz 2010 tarihine kadar İç hastalıkları Klinik şeflikleri görevine vekalet etmiştir.

Dr. Mert Özbakkaloğlu’nun 2010 yılında, emekli olması sonrasında Nisan 2013 tarihine kadar Dahiliye Klinik Şefliğini İzmir Eğitim Araştırma Hastanesi Dahiliye Klinik Şefi Dr. Gülten Sop vekaleten yürütmüştür. Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Dahiliye Kliniğine, Nisan 2013 tarihinde Eğitim Görevlisi olarak atanan Dr. Harun Akar, İç Hastalıkları Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Klinik, bir eğitim görevlisi, bir başasistan, sekiz dahiliye uzmanı, yirmi asistan, yirmi beş Hemşire kadrosu ile görev yapmaktadır

Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Dahiliye Kliniği ülkemizdeki az sayıdaki genel dahiliye eğitim kliniklerinden birisi olup hasta ve hastalıklara bir bütün ve sistematik olarak yaklaşılmaktadır. Bu genel sistematik yaklaşımın hasta izlemi ve asistan eğitimine pozitif katkısı olmaktadır. İç Hastalıkları asistanlarının eğitim süreleri sonunda ‘Kronik Hastalıkların tanı - tedavisinde yetkin ve hastalığın yönetiminde planlayıcı ‘ bir uzman olmaları hedeflenmektedir. Dahiliye Yan Dal Klinikleri gereğinde konsültan olarak yardımcı olmaktadırlar. Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesinin bölge hastanesi olması nedeniyle Dahiliye Kliniği çok sayıda sevk almakta ve nitelikli hizmet vermeye gayret etmektedir. Dahiliye Kliniği, 5.katta 64 Yataklı Dahiliye I ve II Servisleri, 4.kat 12 yataklı Dahiliye Servisi, Palyatif Bakım İç Hastalıkları ünitesi (5 oda), 8 Yataklı Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi, Dahiliye 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B Poliklinikleri (6 Polikilinik), Kadın Doğum Hastanesi Dahiliye Polikliniği olarak hizmet vermektedir.  Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Bakım Merkezi İç Hastalıkları Birimi beş odalıolarak, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi içerisinde C Blok 2. katta hizmet vermeye başlamış, ve bu birime ilk hasta 12 haziran 2013 tarihinde alınmıştır. Palyatif bakımın temel ilkesi belirtilerin giderilmeye çalışılması olup, herhangi bir kronik hastalık seyrinde daha erken dönemde ve yaşam uzatıcı tedavilerle eş zamanlı uygulanabildiğinden ağırlıklı olarak erken dönem palyasyon hedeflenmektedir.