Klinik Tanıtımı
09 Temmuz 2019


Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği,1972 yılında, tam teşekküllü hizmet hastanesi olarak kurululan SSK Tepecik Hastanesi’nin  ilk kliniklerindendir. 1975 yılında Op.Dr. Rauf Ekmekçi, Op.Dr. Fahrettin Şengel ve Op.Dr. Ahmet Namık Öztin’in şefliğinde 1. 2. ve 3. Cerrahi klinikleri olarak uzmanlık eğitimi vermeye başlamıştır. 1994 yılında Doç.Dr. Alp Gürkan sorumluluğunda organ nakli birimi kurulmuştur. Klinikte  toplam 82 yatak bulunmaktadır. Organ Nakli Servisinde ise 17 yatak mevcuttur. Merkez hastanede 6 adet, Konak semt polikliniğinde 1 adet olmak üzere 7 adet poliklinikle hizmet vermektedir. Klinikte,  eğitim sorumlusu Prof.Dr. Cengiz Aydın önderliğinde genel cerrahi alanındaki gelişmeler yakından takip edilmektedir. Bunun sonucu olarak ileri laparoskopik uygulamalar, onkolojik ameliyatlar ve organ nakli  dahil olmak üzere cerrahi hastalıklarda dünyada uygulanan bütün ameliyat teknikleri başarıyla uygulanmaktadır. Kliniğe  ait 7 yataklı 2. basamak hizmet veren yoğun bakım servisi mevcuttur. Yine kliniğe ait Endoskopi ünitesinde  ERCP dahil tüm endoskopik işlemler başarıyla gerçekleştirilmektedir. Kliniğe  yoğun bir hasta başvurusu mevcuttur. Bu yoğun hizmeti hatasız ve en kaliteli şekilde verebilmek adına geniş bir hizmet içi eğitim programı uygulanmaktadır. Klinikte  halen 3 eğitim görevlisi, 3 başasistan, 20 uzman ve 7 asistan hekimin yanısıra 35 hemşire, 6  tıbbi sekreter, 30 temizlik personeli olmak üzere 71 yardımcı sağlık elemanı çalışmaktadır.