Tıbbi Onkoloji-Kemoterapi
25 Nisan 2022

2007 yılından beri tıbbi onkoloji polikliniklerimizde her gün poliklinik hizmeti verilmektedir. Toplam 3 poliklinik bulunmaktadır.  Bir doçent, iki uzman görev yapmaktadır. Kemoterapi hazırlama ve uygulama merkezimiz 25 koltuk ve 1 yatak kapasiteli tek salondan oluşmaktadır. Kemoterapi merkezi’nde biri sorumlu hemşire olmak üzere toplam 6 hemşire, 1 sekreter ve 1 temizlik personeli görev yapmaktadır. Kemoterapi ünitesinde hastalar randevu sistemiyle kabul edilmektedir. Günübirlik kemoterapi uygulamaları deneyimli bir ekip tarafından konforlu bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Kemoterapi ilaçları robotik hazırlama ünitesinde steril koşullarda hazırlanmaktadır. Ayrıca kemoterapi tedavisi gören hastaların kemoterapi ilaçlarının temini, kontrolü ve hastalara güvenli bir şekilde uygulanması için kemoterapi eczanesi bulunmakta, burada 1 eczacı çalışmaktadır.