Doç. Dr. Melda TÜRKEN
05 Nisan 2022Özgeçmiş | Biography

Adı Soyadı: Doç. Dr. Melda TÜRKEN

Uzmanlık Alanları: Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Eğitim ve Çalışma Deneyimi:

1996-2003

:İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakultesi

2004-2010

:İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyolojiasistanlığı

2010-2012

:Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi,Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyolojiuzmanı, Enfeksiyon Kontrol Komitesi (EKK) Başkanı

2012-2014

:İzmirBuca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi,Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyolojiuzmanı, EKK danışman hekim

2012- devam

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyolojiuzmanı

2017-2019

İzmir Tepecik EAH. Enfeksiyon Hastalıkları ve Kln Mikrobiyoloji Kliniği, idari sorumlu


Yabancı dil                : İngilizce (YÖKDİL:75)

Mesleki ilgi alanları:

Kronik viral hepatitler, HIV/AIDS, yoğun bakım infeksiyonları, diyabetik ayak infeksiyonları, protez infeksiyonları
YAYINLAR

ULUSLARARASI DERGİLERDEKİYAYINLAR

 1. Mandiracioglu A, Kose S, Gozaydin A, Turken M,Kuzucu L. . Occupational health risks of barbers and coiffeurs in Izmir. Indian Journal of Occupational and Environmental Medicine2009; 13(2): 9296.
 2. Kose STürken Ulusoy M, Akkoçlu G, Gözaydın A.  Entecavir Therapy in Turkish Adult Patients with Chronic Hepatitis B: One–Year Results from İzmir Province, Turkey. Hepatitis Monthly2010; 10(3): 183187.
 3. Kose S,Turken M,cavdar G, Akkoclu G. The Effectiveness of Nucleoside Analogues in Chronic Hepatitis B Patients Unresponsive to Interferon Therapy: Our Clinical Trials for One Year. Hepatitis Monthly2010.;10(4): 289293.
  1. Kose STürken MCavdar GTatar BSenger SS.  Evaluation of vaccination results in high–risk patients included in hepatitis B vaccination program. Human Vaccine2010; 6(11): 2729. 
 1. Kose STürken M, Devrim I, Taner C. Efficacy and safety lamivudine treatment in late pregnancy with high HBV DNA: a perspective for mother and infants. The Journal of Infection in Developing Countries,2011; 5(4): 303306.
 2. Kose S,Mandiracioglu A, Oral AM, Emek M, Gozaydin A, Kuzucu L, Turken M.  Seroprevalence of hepatitis B and C viruses: Awareness and safe practices of hairdressers in Izmir – A survey. Int J Occup Med Environ Health. 201124(3): 275282.
 3. Kose S, Halicioglu O, Turken M, Ince Bag O, Akkoclu G. Transmission of Brucellosis via Breastfeeding: A Mother and Her Preterm Baby. Infectious Diseases in Clinical Practice20111: 13.
  1. Köse S,Türken M, Akkoçlu G, Karaca C, Serin Senger S. Disseminated candidiasis developing during prophylaxis with fluconazole in a small–intestine transplant recipient. Progress in Transplantation 2012;22(1):1102.
  2. Kose S,Ece G, Gozaydin A, Turken M. 2012. Study on seroprevalence of hepatitis delta in a regional hospital in western Turkey, J Infect Dev Ctries2012; 6(11):782785.
  3. Köse Ş, Ersan G, Gireniz Tatar B, Türken Ulusoy M, Akkoçlu G. The Rate of Spontaneous Hepatitis B Surface Antigen Seroclearance in Inactive Hepatitis B Carriers: A Study from Medium Endemic Area. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi2012;32(4): 10391042.
 1. Türken Ulusoy M,Köse Ş,Ece G, Gireniz Tatar B. 2012. Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde Klinik Örneklerden İzole Edilen Gram Pozitif Kokların Kinopristin/Dalfopristin Duyarlılığının İncelenmesi Ve Diğer Antibiyotiklerle Karşılaştırılması. Turkiye Klinikleri J Med Sci2012;32(5):1260–1266.
 1. Köse Ş, Ersan G, Senger S, Akıncıoğlu G, Ulusoy M, Akkoçlu G, Tenofovir therapy in chronic hepatitis B infection: 48–week results from Izmir Province, Turkey.Journal of Microbiology and Infectious Diseases2012;2(3):8792.
 2. Köse Ş, Türken M,Tatar B.G. Results of Entecavir Treatment in Patients With Chronic Hepatitis B. Journal of Microbiology and Infectious Diseases 2013;3(4):176-180.
 3. Kose Ş, Turken M, Taşlı F, Çolak H, Göl Serin B. Staphylococcal empyema secondary to IgA nephropathy. CEN Case Rep2014;14:116-3
 4. Hakan Türk, Sıtkı Ün, Gamze Asli Şener, Melda Türken, Pınar Şamlıoğlu, Nisel Yılmaz, Şükran Köse, Mehmet Yoldas, Mustafa Karabıçak, Batuhan Ergani, Hüseyin Tarhan, Fırat Akdeniz, Ferruh Zorlu.  Clinical And Microbiological Characteristics Of Transrectal Prostate Biopsy-Related Acute Bacterial Prostatitis In Turkey. Mıtteılungen Klosterneuburg, 66(2016)6.
 1. SönmezU,AtalayS,AlbayrakH,TürkenM,KöseŞ.Comparison of Three Different Anti-retroviral Regimens in Terms of Immunological and Virological Response.Mediterr J Infect Microb Antimicrob 2018;7 :15
 2. Turken M, Toker AK, Zincirlioğlu Ç, Köse Ş. Risk factors and Incidence of Catheter-Related Bloodstream Infections in a Tertiary Hospital ICU. EJMI 2019

    DOI: 10.14744/ejmi.2018.0001

  18. Turken M, Kose Ş, Acar AÖ, Ceyla C, Albayrak H, Arkalı E. Hepatitis B seroprevalence in hematological oncology patients. The European Research Journal 2019.

  YURTİÇİ DERGİLERDE YAYINLANAN YAYINLAR

 1. Aguş N, Yılmaz NÖ, Köse Ş, Türken M, Akgüre N, Küçükkaya D.Üriner Sistem İnfeksiyonlarından Soyutlanan Gram-Negatif Mikroorganizmalarda Sefdinir Duyarlılığı. Tepecik Eğit Hast Derg.2009; 19(1):8-1
 2. KöseŞ,AkkoçluG,TürkenM,GözaydınA,ÇavdarG,ErsanG.AteşYüksekliğiNedeniyleBaşvuran88OlgudaAteşEtiyolojisininAraştırılması.KlimikDergisi,201023(1):18–21.
 3. KöseŞ,TürkenUlusoyM,AkmanAşıkS,KeleşoğluM,SengerSerinS.HemodiyalizHastalarındaTransfusion–TransmittedVirus(TTV)Prevalansı.ViralHepatitDergisi,2010.;16:97–101.
 4. KöseŞ,ÇavdarG,TürkenM,YavaşS.AllerjiHastalarındaHepatitB,HepatitCPrevalansı.ViralHepatitDergisi,201016:102–105.
 5. Köse Ş, Gözaydın A, Ece G, Türken M, Kuzucu L, Erden M. . Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yemekhane Personelinin Hepatit Bve Hepatit C Seroprevalansı. İzmir Tepecik Dergisi2011;21(1): 13–17.
 6. Köse Ş, Selma Gül, Gülgün Akkoçlu, Melda Türken, Ramazan İnci. Rinoserebral mukormikoz olgu sunumu. KLİMİK Dergisi2011; 24(3):191–194.
 7. Kose S, Ece G, Türken M, Gözaydın A, Tatar B. . Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda İzole Edilen Bakterilerin Tigesiklin ve Diğer Antibiyotiklere Duyarlılığının İncelenmesi. Fırat Tıp Dergisi2012;17(1): 10–13.
 8. Köse Ş, Mandıracıoğlu A, Tatar B.G., Türken M, Topaloğlu S. Meslek Gruplarına Bağlı Oluşan Alerjik Hastalıkların Değerlendirilmesi. Tepecik Eğit Hast Derg 2012;22(3):139-150.
 9. Köse Ş,Atalay S, Türken M,Sönmez U. Firsatçi Infeksiyonlarin Geliştiği Bir HIV/AIDS Olgusu. Tepecik Dergisi 2013;23(2):101-104.
 1. Köse ŞTürken M, Kuzucu L, Türe G, Örsel T. Kronik Hepatit B ve Hepatit C Hastalarında Pegile-İnterferon-Alfa Tedavisi Öncesi ve Sonrası Göz Bulguları. Viral Hepatitis Journal 2014;20(1): 1-3.
 2. Ayaz C, Yardımcı C, Çandır N, Ersöz G, Şanlıdağ T, Tığlı A, Türken M. Kronik Hepatit D Virusu İnfeksiyonunun Yönetimi: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu Uzlaşı Raporu. Klimik Dergisi 2014;27(Özel Sayı 1): 40-7
 3. Șükran Köse , Aliye Mandıracıoğlu , Gülsün Çavdar , Yıldız Ulu , Melda Türken,Ayhan Gözaydın , İlhan Gürbüz , Șenol Sarıavcı, Neșe Nohutçu. Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı: İzmir, Türkiye’de Yapılan bir Toplum Temelli Çalıșma. Seroprevalence of Hepatitis B and Hepatitis C: A Community Based Study Conducted in İzmir, Turkey. Kafkas J Med Sci2014; 4(3):95–101 
 1. Köse S, Türken M,Ulu Y, Adar P, Ödemiş İ. 2015. Gastroenterit tanısıyla izlenen olguların değerlendirilmesi. Tepecik Eğit. Ve Araşt. Hast. Dergisi, 25(2):85-88.
 2. Köse S, Türken M, Atalay S, Tatlı T, Tiftikçioğlu B, Zorlu Y.  HIV İnfeksiyonu olan bir olguda norosifilize bağlı tabes dorsalis . Türk HIV Dergisi, 2015.12(1):37-39.
 3. Akay S,Türken M, Akarken D, Köse Ş,Akar H. Diyabetik Ayakta Nadir Bir Etken: Granulicatella elegans.FLORA 2015;20(4):206-209

  ULUSLARARASI  TOPLANTI POSTER BİLDİRİLERİ

 1. Köse Ş,Akkoçlu G, Türken M, Gözaydın A. The Results of Entecavir Treatment in Patients with Chronic Hepatitis B. The 19th Conference of the APASL. 1316 February 2009, Hong Kong.
 2. Köse Ş,Ece G, Gözaydın A, Türken M. Delta hepatitis seroprevalance among HBsAg pozitive patients in İzmir Tepecik training and resarch hospital. 5.APASL Single Topic Conference. 1720 May 2009, İstanbul.
 3. Köse Ş,Ayaşlıoğlu E, Türken M. Evaluating the atopy risk in cases with chronic viral hepatitis who have elevated total IgE. 5.APASL Single Topic Conference. 1720 May 2009, İstanbul.
 4. Köse Ş,Yavaş S, Gözaydın A, Türken M.Responses of our patients with chronic hepatitis B to pegile enterferon alfa 2b treatment. 5.APASL Single Topic Conference. 1720 May 2009, İstanbul.
 5. Köse Ş, Ersan G, Çavdar G, Türken M.Presenting a case with chronic hepatitis B and anterior uveitis.5.APASL Single Topic Conference. 1720 May 2009, İstanbul.
 6. Köse Ş, Akkoçlu G, Türken M, İyi T. Efficiency of nucleos(t)ide analogs in patients with chronic hepatitis B unresponsive to interferon treatment. 5.APASL Single Topic Conference. 1720 May 2009, İstanbul.
 7. Köse Ş,Akkoçlu G, Gireniz Tatar B, Gözaydın A, Türken M.Spontaneus Hepatitis B surface antigen seroclearance in inactive hepatitis B carriers. 5.APASL Single Topic Conference. 1720 May 2009, İstanbul.
 8. Köse Ş, Akkoçlu G, Gözaydın A, Türken M.Treatment responses of our patients received conventional interferon alpha treatment. 5. APASL Single Topic Conference. 1720 May 2009, İstanbul.
 9. Köse Ş, Akkoçlu G, Gözaydın A, Türken M.Results of combination treatment of interferon and ribavirin in patients with chronic hepatitis C. 5.APASL Single Topic Conference. 1720 May 2009, İstanbul.
 10. Köse Ş,Türken M,Gireniz Tatar B, Gözaydın A. Chronic hepatitis C results in older patients. 5. APASL Single Topic Conference. 1720May 2009, İstanbul.
 11. Köse Ş, Ece G, Türken M.The eveluation of serological profiles and the seroprevalence of Ebstein Barr virus among various age groups at İzmir Tepecik Educational an Resarch Hospital, Turkey: preliminary results. 12. ESCV, 2730 September 2009, İstanbul.
 12. Köse Ş,Turken M,Çavdar G. The Hepatitis–A serology in patients infected with chronic. 12. ESCV, 2730 September 2009, İstanbul.
 13. Köse Ş,Turken M, Çavdar G. Concomitance of hepatitis–B and hepatitis–C viruses. 12. ESCV, 2730 September 2009, İstanbul.
 14. Köse Ş, Turken M, Gözaydın A, Çavdar G. Prevalence of hepatitis–C in patients with allergy. 12. ESCV, 2730 September 2009, İstanbul.
 15. Köse Ş, Gül S, Türken M, Akman S. Determination of Lamuvidine Resistance Results in Chronic Hepatitis B Patients Through Molecular Method. BIT’s World Congress of Virus and İnfections – 2010, July 31August 3, 2010, Busan – South Korea.
 16. Köse Ş,Türken M, Gözaydın A, Ulu Y, Akkoçlu G. Development of Bone Pain and Osteopenia in a Chronic Hepatitis B Patients on Tenefovir Disoproxil Fumarte Monotherapy. BIT’s World Congress of Virus and İnfections – 2010, July 31August 3, 2010, Busan – South Korea.
 17. Köse Ş, Gözaydın A, Ulu Y, Türken M, Topaloğlu S.The Seroprevalence of Hepatitis B and Hepatitis C Virus at Healthy People in Izmir. The 21 st Conference of the assian pacific association for the study of liver (APASL), 1720 Şubat 2011, Bangkonk, Thailand.
 18. Köse Ş,Çavdar G, Türken M,Ayaşlıoğlu E. Evaluating the Atopy Risk in Chronic Hepatitis B Patients with High Total IgE Levels.The 21 st Conference of the assian pacific association for the study of liver (APASL), 1720 Şubat 2011, Bangkonk, Thailand.
 19. Kose S,Senger SS, Turken M,Cavdar G, Odemıs İ. Relatıonshıp Between Vıtamın D Level And Vırologıc Response To Peg-Ifn Plus Rıbavırın Therapy In Chronıc Hepatıtıs C Patıents. The Conference of the assian pacific association for the study of liver (APASL) 12-15 March 2014, Brisbone, Australia.
 20. Köse S,Türken M, Akkoçlu G, Çavdar G. Distrubution of Infections in Patients With Diabetes Mellitus Older Than 65 Year Old. International Congress on Infectious Diseases (ICID), 2-5 April 2014, Cape Town, South Africa.
 21. Köse Ş,Türken M,Göl Serin B, Akkoçlu G, Ersan G. Quality of Life in Patients With Allergic Diseases. European academy of allergy and clinical immunology congress 7-11 June 2014, Copenhagen, Denmark.
 22. Köse Ş, Senger SS, Türken M,Yılmazer TT, Göl Serin B. Evaluation of  Prick Test Results at Chronıc Hepatitis B Patients.European academy of allergy and clinical immunology congress 7-11 June 2014, Copenhagen, Denmark.
 23. Sukran Kose, Bengu Tatar , Nadide Çolak, Ayşe Acar, Melda Türken, Erhan Tatar. New Direct Acting antivirals for the treatment of chronic hepatitis. Viral Hepatitis( AASLD) 3-4 March 2017, İstanbul, Turkey. 
 24. Tatar B, Turken M, Colak N, Kose S. Bone Toxicity: Receiving Tenofovir Disoproxil in Chronic Hepatitis B.APASL Single Topic Conference: Non responders: Chronic Viral Hepatitis, Liver Diseases, HCC. September 27-29, 2018 İstanbul.

  SÖZLÜ BİLDİRİLER

  1. Köse Ş, Karacan S, İyi T, Ulusoy M. 2005. Parvovirüs B19 seroepidemiyolojisi. 2. Ulusal Viroloji Kongresi, 1317 Eylül 2005, Antalya.
  2. Demirhan E, Çukurova İ, Köse Ş, Özkul D,Türken M. Akut işitme kaybında Viral infeksiyonlar. 29.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 2631 Mayıs 2007, Antalya.
   1. Köse Ş, Atalay S, Türken M, Tatlı T, Toker A. 60 Yaş üzeri bir olguda nörosifiliz- HIV Koenfeksiyonu. 5. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu 25-29 Ekim 2013, İzmir, Özdere.
   2. Şükran Köse, Melda Turken, Gülsün Çavdar, Bengü Tatar. Yaşlılarda HCV tedavi sonuçları. 5. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu 25-29 Ekim 2013, İzmir, Özdere.
   3. Taner CE, Türken M, Gümüş İ, Hürcan E, Köse Ş. Postmenapozal kadınlarda üriner sistem enfeksiyonlarının klinik ve laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi.5. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu 25-29 Ekim 2013, İzmir, Özdere.
   4. Atalay S, Köse Ş, Ersan G, Türken M, Toker A. Kliniğimizdeki HIV/AIDS hastalarının epidemiyolojik özellikleri. EKMUD 21. Yüzyılda Enfeksiyon Hastalıkları, 01-04 NİSAN 2015. Çeşme, İzmir.
   5. Türken M, Pamukçuoğlu SS, KarakeçiliF, Tunca B, Çelik D, Köse Ş. Bruselloz Olgularının Labratuvar ve Klinik Sonuçlarının Değerlendirilmesi, BUHASDER 7. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu, 1-5 Kasım.2015, Dalaman, Muğla
   6. TürkenM, KöseŞ, AlbayrakH, AtalayS, GüleçD, BalıkR. HIV Enfeksiyonu ve Konak Genetiği İlişkisi7. EKMUD Kongresi 8 - 13 Mayıs 2018Antalya 
   7. Türken M, Köse Ş, Atalay S, Sönmez U. Olgu sunumu: HBV Reaktivasyonuna Bağlı Uzamış Sarılık. 16. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 13–17 Mart 2013, Antalya.
   8. Şükran Köse, Melda Türken, Tuba Tatlı, Önder Kalenderer. Diyabetik ayağa ikincil açık yaraya epidermal growth  faktör (EGF) uygulanan olgu sunumu17. Klimik Kongresi, 25-29 Mart 2015, Antalya.
   9. Türken M.Zor Olgular: İnfektif Endokardit Olgusu. BUHASDER 7. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu, 1-5 Kasım2017, Dalaman, Muğla

    KİTAP BÖLÜMÜ:

 25.  Melda Türken, Şükran Köse. HIV/AIDS Hastalarında Palyatif Bakım. Eds:Harun Akar. Palyatif Bakım Semptom Yönetiminde Klinik YaklaşımKitabı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Hizmetleri. 2015, İzmir.
 26. Melda Türken. Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonları-Değişen CDC Tanımları . Eds:Yalçın AN, Köse Ş, Erbay RH. Yoğun Bakım Ünitesinde İnfeksiyonlar. Egeus Matbaacılık, 2015, İzmir.
 27. Şükran Köse, Melda Türken. Yoğun Bakımda Antimikrobiyal Tedavi Protokolleri. Eds: Nimet Şenoğlu.Yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavi protokolleri, 2017
 28. Melda Türken, Şükran Köse. Renal Transplantasyon Sonrası İnfeksİyonlarda Risk ve Epidemiyoloji. Transplantasyon ve İnfeksiyonlar Kitabı, 2017

   

  ÖDÜL

 29. "Yaşlılarda Kronik Hepatit C". 25-29 Ekim.2013-BUHASDER 5. Tepecik Enfeksiyon Günleri "Yaşlılık ve Enfeksiyonlar" sempozyumu, Tülay Koçoğlu özel ödülü.
 30. Köse Ş, Ersan G, Gireniz Tatar B, Türken Ulusoy M, Akkoçlu G. The Rate of Spontaneous Hepatitis B Surface Antigen Seroclearance in Inactive Hepatitis B Carriers: A Study from Medium Endemic Area. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 26-29 Mart 2014, Antalya.Çalışma 1.lik ödülü

   

  YURTIÇI-YURTDIŞI ILGILI DALDA EĞITIM

 31. 1.HIV/AIDS Danışmanlık Eğitimi.Sağlık Bakanlığı, 27 Şubat 2007, İzmir.
 32. 2.Sağlık Bakanlığı, Enfeksiyon Kontrol Hekimliği Sertifikasyon Programı. 12-16 Kasım. 2012, Ankara.

  PROJELERve ÇOK MERKEZLİ KLİNİK ÇALIŞMALAR

  1. İzmir HIV/AIDS'le Yaşayan İnsanlara Destek Projesi. 26 Şubat-4 Haziran 2007. The Global fund ve TC Sağlık Bakanlığı Ortak Projesi.
  2. Türkiye'de bir mantar kayıt çalışması: Kanser hastalarında invaziv fungal infeksiyonların epidemiyolojisi (IX-TR-131-D101), 2013-2014
  3. Türkiye 'de HIV Epidemiyolojisi ve Gözlemsel Antiretroviral tedavi çalışması (HIVTR), 2012-.2015
  4. Kronik hepatit C virüsün epidemiyolojisi, tedavisinde insani  ve ekonomik sonuçların değerlendirildiği uluslar arası  çok merkezli  prospektif gözlemsel çaışma. (MOSAIC 10 306), 2014-2015
  5. RESPONSE Çalışması  Gerçek Hayatta düşük viral yüklü naif kronik hepatit B hastalarında oral antiviral tedavi yaklaşımlarının etkinlik  ve güvenirliğini değerlendiren gözlem çalışması. (CLTD600ATR03)-2014
  6. Genotip 1 kronik hepatit C enfeksiyonu olan yetişkinlerde ribavirin ile veya olmadan AbbVie HCV DAA'lar ile elde edilen uzun vadeli sonuçların değerlendirildiği, açık etiketli, çok merkezli çalışma (TOPAZ-1) 2015-2017
  7. UNFPA (United Nations Population Fund- Birleşmiş Milletler Nufus Fonu):’’ Women and Girls Safe Spaces’’ Mülteciler İçin Birinci Basamak Göçmen Sağlığı Birimi,

   Kongre, Sempozyum ve Toplantılardaki Seminerler:

    

 33. 1.Melda Türken. MRSA ve VRE Bakteremi Tedavisi. KLİMİK İzmir Toplantıları. 20. Mart.2014
 34. 2.Melda Türken. Kesici Delici Alet Yaralanmaları. İzmir Kuzey Kamu Hastaneler Birliği , Enfeksiyon Kontrol ve Denetleme komisyonu, hemşirelik eğitimi. 27. Kasım, 4.Aralık.2014 
 35. 3.Melda Türken. AIDS Epidemiyolojisi. Bozyaka Enfeksiyon Toplantıları. 1. Aralık. 2014
 36. 4.Melda Türken. Katetere Bağlı Kan Dolaşım Enfeksiyonları, CDC Yeni Tanımlamalar. İzmir Kuzey Kamu Hastaneler Birliği , Enfeksiyon Kontrol ve Denetleme komisyonu, enfeksiyon kontrol hekimliği ve hemşireliği eğitimi. 14-15 Ocak.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 37. 5.Melda Türken. Tuberkuloz Lenfadenit. KLİMİK İzmir Toplantıları. 30. Nisan. 2015
 38. 6.Melda Türken. Seyahat Enfeksiyonları Epidemiyolojisi. KLİMİK İzmir Toplantıları. 21.04.2016
 39. 7.Melda Türken. Sepsis'te Tanı. Dünya Sepsis Günü. Tepecik Eğitim ve Araş. Hastanesi, Konferans Salonu, 13.09.2017
 40. 8.Melda Türken. İnvaziv Fungal enfeksiyonların Tedavisi ve Teoriden Pratiğe Mycamine. Özofageal Kandidiyazis. Tepecik EAH, Enfeksiyon Hastalıkları Toplantı salonu
 41. 9.HIV/AIDS Tedavisinde ilk integraz inhibitörü: Raltegravir olgu sunumu.İzmir Hilton Garden Inn. 06.12.2017
 42. 10.HIV/AIDS hastalarında Pnömoni. SSGH, Göğüs Hastalıkları Asistan Eğitimi Semineri. 2018
 43. 11.HIV pozitif Hastaya yaklaşım. Aile hekimleri asistanları eğitim semineri. 09.10.2018. Tepecik EAH, Konferans salonu
 44. 12.ART Yan Etkileri ve Yönetimi. BUHASDER HIV/AIDS Kursu.Gaziantep. 11. Kasım. 2018
 45. 13.Melda Türken (oturum başkanı), Şükran Köse. EKK Antibiyotik Direnç Verileri. Antibiyotik Farkındalık Sempozyumu. 13. Kasım. 2018   TEZ DANIŞMANLIĞI:

  1. HIV-AIDS Olgularının Takiplerinde İmmuloji Ve Virolojik Yanıtının Değerlendirilmesi . Dr. Ufuk Sönmez, Izmir,2016. 

   DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

   1. Hastane Enfeksiyonları Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği, (eğitici)Mayıs, 2013.
   2. Hastane Enfeksiyonları Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği, (eğitici) Eylül, 2013.
   3. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İzmir Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği “Hastane Enfeksiyonları Denetleme ve Eğitim Komisyonu” üyeliği. 2013- 2015
   4. 6. Tepecik Enfeksiyon Günleri, Enfeksiyonlara Multidisipliner Yaklaşım, 4-8 kasım 2015 BUHASDER Sempozyumu. Düzenleme Kurulu Üyesi
   5. 7. Tepecik Enfeksiyon Günleri, BUHASDER Kongresi, 1-5 Kasım 2017. Kongre Sekreteri
   6. BUHASDER HIV/AIDS Kursu. 11.Kasım.2018. Kurs sekretaryası

    ÜYE OLDUĞU MESLEKİ KURULUŞLAR:

 46. İzmir Tabip Odası, 
 47. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), 
 48. Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği(BUHASDER),
 49. Viral Hepatitle Savaşım Derneği (VHSD)
 1. Melda Türken, Bengü Tatar. Üçüncü Basamak Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Kalça ProteziUygulanan Hastalarda Dört Yıllık Cerrahi Alan Enfeksiyon Hızlarıve Risk Faktörlerinin Analizi. “Bezmialem Enfeksiyon Günleri 2: Olgularla Sağlık Bakımıyla İlişkili Enfeksiyonlar” Simpozyumu. 15. Aralık.2018

  ULUSAL TOPLANTILARDAKİ POSTER BİLDİRİLER

  1. Köse Ş, Karacan S, Barışık V, Uçmak M, Ulusoy M. Sigara, IgE, genetik ve multifaktöriyel çevresel etkileşim. Kuşadası. XIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, 27 Eylül–1 Ekim 2005, İzmir.
  2. Köse Ş, Tümer D, Ulusoy M, Aguş N. Erişkin ve çocukluk yaş grubunda dışkı kültürlernden izole edilen Salmonella sp.ve Shigella sp.’lerin dağılımı ve antibiyotik duyarlılıkları. XII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkalrı Kongresi, 16–20 Kasım 2005, Antalya.
  3. Köse Ş, Ulusoy M, Keleş M, Karacan S, Gözaydın A. Hemodiyaliz Hastalarında HBsAg, Anti HCV Total Seroprevelansı ve Hepatit B aşısı sonrası AntiHBs Düzeylerinin İzlenmesi. VIII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 2–5 Eylül 2006, Antalya
  4. Köse Ş, Aşık Akman S, Ulusoy M,Keleşoğlu M, Özyaman Kuzucu M. Hemodiyaliz Hastalarında TTV Seroprevalansı. VIII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 2–5 Eylül 2006, Antalya
  5. Köse Ş, Uçmak M, Ulusoy M, Karacan S, Barışık V. Aterosklerozis Prevelansı ile Hepatit A Virus Seropozitifliği Arasındaki C–Reaktif Protein Bağlantılı İlişki. VIII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 2–5 Eylül 2006, Antalya
  6. Köse Ş, Gözaydın A, Karacan S, Ulusoy M, İyi T. İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde HBsAg Pozitif Hastalarda Delta Hepatit Seroprevelansı. VIII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 2–5 Eylül 2006, Antalya
  7. Köse Ş, Aşık Akman S, Karacan S, Ulusoy M,Gözaydın A. İzmir Bölgesinde Kronik Hepatit B Enfeksiyonlu Hastalarda Genotip İncelemesi. VIII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 2–5 Eylül 2006, Antalya
  8. Köse Ş, Gözaydın A, Türken UM, Kuzucu LÖ, Erden M. Yemekhane personelinin Hepatit B seroprevalansı. 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 2006, İstanbul
  9. Köse Ş, Karacan S, Gözydın A, Ulusoy M.Bruselloz tanısında kullanılan testlerin karşılaştırılması. 32. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 12–16 Eylül 2006, Antalya
  10. Köse Ş, Özyaman Kuzucu L, Ulusoy Türken M,Gözaydın A, Erdem M, Çamcı G, Soylamış B. İzmir’de berber ve kuaförlerde total IgE düzeylerinin incelenmesi. XIV. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, 4–8 Kasım 2006, Antalya.
  11. Köse Ş, Oral AM, Emek M, Gözaydın A, Mandıracıoğlu A, Kuzucu L, Türken M, İyi T, Soylamış B, Erden M, Korkmaz İ. İzmir İlinde Berber Kuaför ve Güzellik Salonu Çalışanlarında Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı. 4. Hepato Gastroenteroloji Kongresi. 1–5 Eylül 2007, Antalya.
  12. Köse Ş, Öznur C, Türken M,Ertınmaz Özkan A. Diyabetik Hastalarda İnfluenza Aşısı. EKMUD Kongresi. 24–28 Ekim 2007. Ankara.
  13. Köse Ş, Akkoçlu G, Gözaydın A, Ulusoy M, Kuzucu L. Hepatit Polikliniğinde Takip Edilen Kronik Hepatit B Hastalarında IFN ve Pegile IFN Tedavi Sonuçları: İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deneyimi. IX. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 3–6 Nisan 2008, Antalya.
  14. Köse Ş, Akkoçlu G, Türken M,Gireniz Tatar B, Sezgin N, Doğru C, Yılmaz N. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Hastane Enfeksiyonu. Hastane İnfeksiyonları Kongresi 10–13 Nisan 2008, Antalya.
  15. Köse Ş, Ece G, TürkenM,Gözaydın A, Yılmaz N. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarında çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Bakterilerde Tigesiklin Duyarlılığı. 14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 25–29 Mart 2009, Antalya.
  16. Köse Ş, TürkenM,Oğuz Gülcü F, Kılınç M, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2008 yılı Cerrahi Alan İnfeksiyonları. 14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 25–29 Mart 2009, Antalya.
  17. Köse Ş, Yavaş S, TürkenM,İyi T. HIV İnfekte Hastalarda Antiretroviral Tedavi Yanıtı ile İlişkili Mutasyonlar. 14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 25–29 Mart 2009, Antalya.
  18. Köse Ş, TürkenM,Gözaydın A, Çavdar G. Kliniğimizde Başvuran 81 Diyabetik Hastada Görülen İnfeksiyonların Dağılımı. 14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 25–29 Mart 2009, Antalya.
  19. Köse Ş, Akkoçlu G, TürkenM, Gözaydın A, Çavdar G. Ateş Yüksekliği ile Kliniğimize Başvuran 88 Olguda Ateş Etyolojisinin Araştırılması. 14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 25–29 Mart 2009, Antalya.
  20. Köse Ş, Akkoçlu G, Gözaydın A, Türken M. Common Variable immün yetmezlikli yedi olgu sunumu. 20. Ulusal İmmunoloji Kongresi, 19–22 Kasım 2009, Girne, KKTC.
  21. Köse Ş, Yavaş S, Türken M. HIV/AIDS hastalarının viral yük ve CD4/CD8 hücre saysı arasındaki ilişki. 20. Ulusal İmmunoloji Kongresi, 19–22 Kasım 2009, Girne, KKTC.
  22. Köse Ş, Serin Senger S, Çavdar G, Türken M, Aydoğdu R. Hastaneye başvuran olgularda otoantikor sıklığı. 20. Ulusal İmmunoloji Kongresi, 19–22 Kasım 2009, Girne, KKTC.
  23. Köse Ş, Çavdar G, Tatr Gireniz B, Akkoçlu G, Türken M. Kronik Hepatit B Hastalarında Bulaş Yollarının Dağılımı. X. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 01–04 Nisan 2010, Antalya.
  24. Köse Ş, Ulu Y, Türken M,Adar P. Doğum Yerlerine Göre Viral Hepatit Prevalansı. X. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 01–04 Nisan 2010, Antalya.
  25. Köse Ş, Çavdar G, Turken M, Gözaydın A. Kronik Viral Hepatit Tedavisinde Kullanılan Pegile İnterferonun Hematolojik Komplikasyonları. X. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 01–04 Nisan 2010, Antalya.
  26. Köse Ş, Türken M,Yavaş S, Gözaydın A. Kronik Hepatit B’li Bir Hastada Pegile İnterferon Alfa 2a Tedavisine Bağlı Akut Pankreatit Gelişimi. X. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 01–04 Nisan 2010, Antalya.
  27. Köse Ş, Türken M, Akkoçlu G, Ulu Y. Lamivudine Yanıtsız Kronik Hepatit B Hastalarında Diğer Nükleos(t)id analoglarının etkinliği. X. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 01–04 Nisan 2010, Antalya.
  28. Köse Ş, Gözaydın A, Türken M,Akkoçlu G. Delta Hepatit Tanılı Hastalarımızın Tedavi Sonuçları. X. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 01–04 Nisan 2010, Antalya.
  29. Köse Ş,Türken M, Ulu Y, Senger Serin S, Akkoçlu G. Kronik hepatit B hastalarında 2 yıllık entekavir tedavi sonuçları. 15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 23–27 Mart 2011, Antalya.
  30. Köse Ş, Gözaydın A, Ulu Y, Türken M, Nohutçu N, Mandıracıoğlu A, Gürbüz İ, Sarıavcı Ş. İzmir ilinde sağlıklı kişilerde hepatit B ve hepatit C virüs seroprevalansı. 15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 23–27 Mart 2011, Antalya.
  31. Köse Ş, Türken M, Ulu Y, Süheyla Serin Senger, Gülgün Akkoçlu. Kronik hepatit B hastalarında 2 yıllık entekavir tedavi sonuçları. 8. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 01–05 Haziran 2011.
  32. Köse Ş, Gül S, Gülcü F, Türken M,Gözaydin A, Çavdar G, Ulu Y, Adar P. izmir ilinde sağlıklı kişilerde alerji seroprevalans çalışmasındaki anılar. 4. Tepecik Enfeksiyon Günleri, Temel İmmünoloji Sempozyumu 6 – 9 Ekim 2011.
  33. Köse Ş, Türken M,Tatar B, Akkoçlu G, Ersan G, Yalçin Ad, Topaloğlu S. Meslek gruplarına bağlı allerjik hastalıklar. 4. Tepecik Enfeksiyon Günleri, Temel İmmünoloji Sempozyumu 6–9 Ekim 2011.
  34. Köse Ş, Akkoçlu G, Türken M, Sevim E, Arslan F. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2009-2012 Yılları Arasında Cerrahi Alan Hızlarının Değerlendirilmesi. 16. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 13–17 Mart 2013, Antalya.
  35. Köse Ş, Türken M,Bengü T, Çavdar G. Kronik Hepatit Hastalarında Karaciğer Biyopsi Yan Etkilerinin Değerlendirilmesi. 10. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi 25-29 Eylül 2013, Kıbrıs.
  36. Köse Ş, Türken M,Çavdar G, Tatar B. Yaşlılarda kronik hepatit C Tedavi sonuçları. 5. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu 25-29 Ekim 2013, İzmir, Özdere.
  37. Taner C.E., Türken M, Gümüş İ, Hürcan E, Köse Ş. Postmenapozal Kadınlarda Üriner Sistem Enfeksiyonlarının Klinik Ve Labaratuvar Bulgularının Değerlendirilmesi. 5. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu 25-29 Ekim 2013, İzmir, Özdere.
  38. Ceylan C, KöseŞ, Türken M,ÇavdarG. Hematolojik Maligniteli Hastalarda Hepatit B Virüs Ve Hepatit C Virüs Prevalansı. 5. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu 25-29 Ekim 2013, İzmir, Özdere.
  39. Köse Ş, Türken M,Çavdar G. Yaşlılarda Kronik Hepatit B Tedavi Sonuçları. 5. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu 25-29 Ekim 2013, İzmir, Özdere.
  40. Köse S, Senger SS, Türken M, Çavdar G, Ödemiş İ. Pegile Interferon Ve Ribavirin Ile Kronik Hcv Tedavi Yanıtında D Vitamini Düzeyinin Rolü. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 26-29 Mart 2014, Antalya.
  41. Türken M,Köse Ş, Atalay A, Serin BG. Renal Transplantasyon Sonrası Gelişen Akut Hepatit B Olgusu. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 26-29 Mart 2014, Antalya.
  42. Şükran Köse, Melda Türken,Ayşin Kılınç Toker, Ayşe Özkan. Yoğun Bakım Hastalarında Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonları. 5. Türkiye EKMUD Kongresi 21-25 Mayıs 2014, Antalya.
  43. Köse Ş,Atalay S, Serin B.G, Temur M, Türken Mİzmir İlinde Üreme Çağındaki Kadınlarda Rubella Seroprevalansı. 5. Türkiye EKMUD Kongresi 21-25 Mayıs 2014, Antalya.
  44. Köse Ş, Türken M,Serin Senger S, Gül S, Kiş T. Enfeksiyon Hastaliklari Kliniğinde İzlenen 65 Yaş Üstü Olgularda Üriner Sistem Enfeksiyonlarinin Değerlendirilmesi.Ekmud 21. Yüzyılda Enfeksiyon Hastalıkları,  01-04 Nisan 2015, Çeşme İzmir
  45. seŞ, Türken M,Atalay S, Sönmez U, Kılınç Toker A. Hıv Pozitif Hastalarda Hepatit B ve C Seroprevalansı. Ekmud 21. Yüzyılda Enfeksiyon Hastalıkları, 01-04 Nisan 2015, Çeşme İzmir
  46. Atalay S, Köse Ş, Ersan G, Türken M, Kılınç Toker A. Kliniğimizdeki HIV/ AIDS hastalarının epidemiyolojik özellikleri Ekmud 21. Yüzyılda Enfeksiyon Hastalıkları,  01-04 Nisan 2015, Çeşme İzmir
  47. Köse Ş, Turken M, Akkoçlu G, Sönmez U, Gül S. Yumuşak  Doku, Enfeksiyonlarında Tigesiklin Ve Linezolid Etkinliğinin Değerlendirilmesi. Ekmud 21. Yüzyılda Enfeksiyon Hastalıkları,  01-04 Nisan 2015, Çeşme İzmir
  48. Köse Ş,Güler Ş,Atalay S,Türken M, Özkan A, Kış T.Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinde 2007-2014 Yılları Arasında Diyare Nedeniyle İzlenen Olguların Değerlendirilmesi.17. Klimik Kongresi, 25-29 Mart 2015, Antalya.
  49. Köse Ş,Türken M,Ödemiş İ.Peritonit Tanılı Hastaların Perşton Sıvısında Üreyen Mikroorganizmaların Dağılımı ve Antimikrobiyal Direnç Profilinin İncelenmesi.17. Klimik Kongresi, 25-29 Mart 2015, Antalya.
  50. Köse ŞTürken M, Ödemiş İ, Albayrak H, Akbulut İ.15-18 Yaş Aralığındaki Sağlık Çalışanlarında Hepatit A Seroprevelansı.BUHASDER 6. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu04-08 Kasım 2015, Muğla
  51. Ersan G, Köse I, Zincircioğlu Ç, Ulusoy Türken M, Köse Ş.Kırım Kongo Kanamalı Ateşini Taklit Eden Bruselloz Olgusu. BUHASDER 6. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu.04-08 Kasım 2015, Muğla.
  52. Köse Ş,Atalay S, Sönmez S, Türken M,Özkan A. Izmir tepecik eğitim ve araştırma hastanesindeki HIV olgularının yıllara göre değerlendirilmesi.  İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2016. 24-27 Mart 2016, Ankara.
  53. Köse Ş, Çelİk D, Ergün NÇ, Türken M,Yeni Tanı HIV Hastalarının Epidemiyolojik Verilerinin ve CD4 Sayılarının Retrospektif Analizi, BUHASDER 7. Tepecik Enfeksiyon Günleri , 1-5 Kasım, Dalaman, Muğla
  54. Tatar BG, Çelİk D, Türken M,Güler Ş, Köse Ş,Hemodiyaliz Hastalarında Kateter Enfeksiyonu Etkenlerinin Değerlendirilmesi, BUHASDER 7. Tepecik Enfeksiyon Günleri , 1-5 Kasım, Dalaman, Muğla
  55. Köse ŞAtalay S, Türken M, Çelİk D, Arkali E, Sağlık Çalışanlarının Sepsis Konusundaki Farkındalık Düzeyinin Belirlenmesi, BUHASDER 7. Tepecik Enfeksiyon Günleri , 1-5 Kasım, Dalaman, Muğla
  56. Senger SS, Albayrak H, Türken M, Köse ŞViral Hepatit Seyrinde Bir Kistik Ekinokkokus Olgusu, BUHASDER 7. Tepecik Enfeksiyon Günleri , 1-5 Kasım, Dalaman, Muğla
  57. Köse Ş, Türken M, Atalay S, Çelİk D, Altan H, Arkali E, Kiş T, Enfektif Endokardit Olgularının On Yıllık Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi: İzmir’den Bir ÜcücüBasamak Hastanesi Deneyimi, BUHASDER 7. Tepecik Enfeksiyon Günleri , 1-5 Kasım, Dalaman, Muğla
  58. Köse Ş, Albayrak H, Tatar BG, Türken M, Acar AÖ, Hepatit C Tedavisinde Kullanılan Direkt Etkili Antiviral Tedavilerin Viral Negatifliğe Ulaşma Sürelerinin Değerlendirilmesi, BUHASDER 7. Tepecik Enfeksiyon Günleri , 1-5 Kasım, Dalaman, Muğla
  59. Köse Ş, Çelİk D, Türken M, Atalay S, Akar H, Tip 2 Diyabetes Mellitus Tanılı Hastalarda Üriner Enfeksiyon Etkenlerinin Değerlendirilmesi, BUHASDER 7. Tepecik Enfeksiyon Günleri , 1-5 Kasım, Dalaman, Muğla
  60. Köse Ş,Kış T, Türken M, Bat Z, Somay R, Obez Kadın Hastalarda Probiyotik Kullanımının Lipid Metabolizması ve Glisemi Üzerine Etkileri, BUHASDER 7. Tepecik Enfeksiyon Günleri , 1-5 Kasım, Dalaman, Muğla
  61. Türken M, Kiş T, Köse Ş,Atabay Y, Küçük Ü, Serİn BG, Ülseratif Kolit - Sitomegalovirüs (CMV) Birlikteliği Olgusu, BUHASDER 7. Tepecik Enfeksiyon Günleri , 1-5 Kasım, Dalaman, Muğla
  62. Köse Ş, Kiş T, Türken M,Atalay S, HIV (İnsan İmmun Yetmezlik Virusu) Tanısı İle Takip Edilen Hastalarda Hepatit B Virus (Hbv) Aşısına Yanıtın Değerlendirilmesi, BUHASDER 7. Tepecik Enfeksiyon Günleri , 1-5 Kasım, Dalaman, Muğla
 1. KöseŞ, KışTTürkenMAltanH. Diyabetik Ayak İnfeksiyonlarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları. 19. KLİMİK Kongresi, 28-31 Mart, Antalya
 2. Kose Ş, Turken M, Toker AK, İş E. Kalça Protezi Enfeksiyonlarında Risk Faktörleri ve Cerrahi Alan Enfeksiyon Hızları, 19. KLİMİK Kongresi, 28-31 Mart, Antalya
 3. Turken M, Köse Ş, Kış TT, Küçük Ü. Ülseratif Kolit - Sitomegalovirüs (CMV) Koliti Birlikteliği Olgusu, 19. KLİMİK Kongresi, 28-31 Mart, Antalya
 4. Sabri Atalay, Nadide Çolak Ergün, Melda Türken, Hividar AltanOlgu Sunumu: Rekürren Herpes Simpleks Virüs Tip 2 (MOLLARET) Menenjiti 7. EKMUD Kongresi. 8 - 13 Mayıs 2018, Antalya

  KONGRELERDEKİ OLGU SUNUMLARI

 1. Köse Ş, Karacan S, Korkmaz M, Gözaydın A, Ulusoy M.Bir Fasciola hepatica olgusu. 14. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 18–25 Eylül 2005, İzmir
 2. Köse Ş, Akkoçlu G, Karacan S, Ulusoy M, Gözaydın A. Kikuchi–Fujimoto hastalığı olan bir olgu. XVIII. Ulusal İmmunoloji Kongresi, 7–10 Eylül 2005, Bursa. S.231
 3. Köse Ş, Karacan S, Korkmaz M, Gözaydın A, Ulusoy M. Bir Fasciola hepatica olgusu. 14. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 18–25 Eylül 2005, İzmir
 4. Köse Ş, Ayhan Gözaydın, Gülgün Akkoçlu, Melda Ulusoy, Seçkin Karacan. Kronik Hepatit B ve C Birlikteliği Olan İki Olgu. VIII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 2–5 Eylül 2006, Antalya
 5. Köse Ş, Ayhan Gözaydın, Seçkin Karacan, Melda Ulusoy. İnterferon Tedavisi Sırasında Tip 1 Diabetes Mellitus ve Otoimmün Tiroidit Gelişen Kronik Hepatit B'li Bir Olgu Sunumu. VIII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 2–5 Eylül 2006, Antalya
 6. Köse Ş, Taneri N, Akkoçlu G, Karacan S, Gözaydın A, Ulusoy M. Akut Hepatitli Olguların Değerlendirilmesi. VIII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 2–5 Eylül 2006, Antalya.
 7. Köse Ş, Erdoğmuş Z, Akkoçlu G, Karacan S, Ulusoy M, Gözaydın A. Kliniğimizde takip edilen nedeni bilinmeyen ateş olgularının değerlendirilmesi. 32. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 12–16 Eylül 2006, Antalya
 8. Köse Ş, Korkmaz M, Ulusoy Türken M, Dirim Erdoğan D. Toxocariasis saptanan ürtiker olguları. XIV. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, 4–8 Kasım 2006, Antalya.
 9. Köse Ş, Türken M, Yavaş S, Gözaydın A. Kronik Hepatit B’li Bir Hastada Pegile İnterferon Alfa 2a Tedavisine Bağlı Akut Pankreatit Gelişimi. X. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 01–04 Nisan 2010, Antalya.