İdari Sorumlu
06 Ocak 2022Özgeçmiş | Biography

Adı Soyadı : Doç. Dr. M. Mustafa DEMİRPENÇE

Uzmanlık Alanları : Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları  Uzmanı


ÖĞRENİM DURUMU:

Lisans: Tıp Fakültesi  Ege Üniversitesi 1996-2002

Tıpta Uzmanlık

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

2004-2009

Tıpta Yan dal Uzmanlığı

Endokrinoloji ve MetabolizmaHastalıkları Kliniği

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve AraştırmaHastanesi

2010-2013

Tıpta Uzmanlık Tezi (İç Hastalıkları) Başlığı:

65 yaş ve üzeri ile 65 yaş altı evre IIIB-IV küçük hücreli olmayan akciğer kanserli hastalarda komorbid faktörlerin sağkalım üzerine olan etkisinin karşılaştırılması (2009)

Danışman: Doç.Dr. İlhan Öztop
Tıpta Yan dal Uzmanlık Tezi (Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları) Başlığı:

Diferansiye tiroid kanserlerinde prognostik faktörlerin cinsiyetler arasında karşılaştırmalı olarak retrospektif değerlendirilmesi

Danışman: Prof. Dr. Mitat Bahçeci


GÖREVLER:

Asistan Uzman Doktor

Görev Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Kliniği

                    Kilis Devlet Hastanesi

Yıl: 2004-2009 (Ekim) 2009- 2010 (Ekim)

page2image27137088 page2image27143040 page2image27142848 page2image27142656page2image27142464 page2image27143232 page2image27147072 page2image27144576page2image27140928

Ar. Gör. Uzman Doktor

İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiAtatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği

2010-2014 (Ocak)

Uzman Doktor

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

2014-Halen

Doçentlik Tarihi: 29.05.2020 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
1. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Derneği (TEMD)

ESERLER:

1-Calan M, Demirpence M. Increased circulating levels of irisin are associated with cardiovascular risk factors in subjects with acromegaly. Hormones (Athens) 2019; 18(4): 435-42. (SCI-E)

2-Yasar HY, Demirpence M, Colak A, Yurdakul L, Zeytinli M, Turkon H, et al. Serum irisin and apelin levels and markers of atherosclerosis in patients with subclinical hypothyroidism. Arch Endocrinol Metab 2019; 63(1): 16-21. (SCI-E).

3-Demirpence M, Yilmaz H, Colak A, Pamuk BO, Karakoyun I, Basok B. Apelin: A potential novel serum biomarker for early detection of diabetic nephropathy in patients with type 2 diabetes. North Clin Istanb 2019; 6(2): 151-5. 2019/07/13. (ESCİ)

4- Demirpence M, Guler A, Yilmaz H, Sayin A, Pekcevik Y, Turkon H, et al. Is elevated urotensin II level a predictor for increased cardiovascular risk in subjects with acromegaly? J Endocrinol Invest 2019; 42(2): 207-15. (SCI)

5- Pamuk B, Yilmaz H, Kebapcilar L, Kirbiyik H, Alacacioglu A, Bozkaya G, Demirpence M. The effect of orlistat and weight loss diet on plasma ghrelin and obestatin. J Res Med Sci 2018; 23: 95. (SCI-E)

6Yener S, Demir L, Demirpence M, Mahmut Baris M, Simsir IY, Ozisik S, et al. Interference in ACTH immunoassay negatively impacts the management of subclinical hypercortisolism. Endocrine 2017; 56(2): 308-16. (SCI)

7- Demirpence M, Yasar HY, Colak A, Akinci B, Yener S, Toprak B, et al. Mean Platelet Volume and Platelet Function Analysis in Acromegalic Patients before and after Treatment. Acta Endocrinol (Buchar) 2016; 12(4): 401-6. (SCI-E)

8- Yasar HY, Ceyhan BO, Pamuk BO, Demirpence M, Ertugrul O, Ertugrul D. The Effect of Exenatide Therapy in Previously Insulin-Treated Type 2 Diabetic Patients. Acta Endocrinol (Buchar) 2017; 13(4): 447-53. (SCI-E)

9Yasar HY, Topaloglu O, Demirpence M, Ceyhan BO, Guclu F. Is Subclinical Hypothyroidism in Patients with Polycystic Ovary Syndrome Associated with Bmi? Acta Endocrinol (Buchar) 2016; 12(4): 431-6. (SCI-E)

10-Demirpence M, Yilmaz H, Colak A, Yalcin H, Toprak B, Turkon H, et al. The effect of sleeve gastrectomy on serum irisin levels in patients with morbid obesity. Endokrynol Pol. 2016 Feb 17. (SCI-E)

11- Turkon H, Yalcin H, Toprak B, Demirpence M, Yasar HY, Colak A. Correlation between Bethatrophin and 25(OH)D Concentrations in a Group of Subjects With Normal and Impaired Glucose Metabolism. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2016 Feb 24. (SCI)

12- Colak A, Yılmaz H, Temel Y, Demirpence M, Simsek N, Karademirci İ, et al. Coagulation parameters and platelet function analysis in patients with acromegaly. Journal of endocrinological investigation. 2015:1-5.(SCI)

13- Gorgel A, Cetinkaya DD, Salgur F, Demirpence M, Yilmaz H, Karaman EH, et al. Coexistence of Gastrointestinal Stromal Tumors (GISTs) and Pheochromocytoma in Three Cases of Neurofibromatosis Type 1 (NF1) with a Review of the Literature. Internal Medicine. 2014;53(16):1783-9. (SCI-E)

14- Dolek-Cetinkaya D, Demirpence MM, Gorgel A, Salgur F, Bahceci M. A rare Association of monosomy 18p Syndrome and polyglandular Autoimmune syndrome Type IIIA. Balkan Journal of Medical Genetics. 2013;16(1):81-3.(SCI-E)

15- Meral M, Demirpence M, Gonen C, Akarsu M, Kayahan H, Demirkan F, et al. Diffuse gastrointestinal involvement of mantle cell lymphoma. Turk J Gastroenterol. 2008;19(2):117-20.(SCI-E)

16- Oztop I, Yaren A, Demirpence M, Alacacioglu I, Tuna B, Piskin O, et al. The development of metachronous prostate cancer and chronic myeloid leukemia in a patient with metastatic rectal cancer. Journal of BUON: official journal of the Balkan Union of Oncology. 2007;13(2):267-70.(SCI-E)

17- Yaren A, Oztop I, Turgut S, Turgut G, Degirmencioglu S, Demirpence M. Angiotensin- Converting Enzyme Gene Polymorphism Is Associated with Anemia in NonSmall-Cell Lung Cancer. Experimental Biology and Medicine. 2008;233(1):32-7.(SCI-E)

B- Uzmanlık Tezlerinden Yapılan Eserler

1- Demirpence, M., Akman, T., Oztop, I., Unek, I. T., Yavuzsen, T., & Yilmaz, A. U. (2014). Impact of Accompanying Comorbidities on Survival in Patients with Stage IIIB-IV Non- Small-Cell Lung Cancer. International Journal of Hematology & Oncology/UHOD: Uluslararasi Hematoloji Onkoloji Dergisi, 24(4). (SCI-E)

2-

C. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan makaleler:

1-Yener, S., Ozisik, S., Cavdar, U., Demirpence, M., & Comlekci, A.. Effect of heterophilic antibody interference in ACTH immunoassay to Subclinical Cushing's Syndrome screening: A pilot study. ECE2016

2-Yener, S., Baris, M., Demirpence, M., Ozisik, S., Cavdar, U., Demir, O., ... & Comlekci, A. (2016). Adenoma size could be an important predictor of Subclinical Cushing's Syndrome. ECE2016

3-Yener S, Cekdemir Y, Baris M, Demirpence M, Demir T, Secil M. Prospective evaluation of cardiovascular risk in subclinical Cushing [apos] s syndrome. ECE- 2015.

4-Yasar HY, Demirpence M, Colak A, Guclu F, Ceyhan BO, Temel Y, et al. Coagulation parameters and platelet function analysis in patients with acromegaly. ECE-2015.

5-Yasar HY, Topaloglu O, Demirpence M, Ceyhan BO. Subclinical hypothyroidism in patients with polycystic ovary syndrome.ECE- 2015.

6- Demirpence M, Bahceci M, Tutuncuoglu AP, Salgur F, Gorgel A, Dolek D, et al. A retrospective gender-comparative evaluation of differentiated thyroid cancers.ADA- 2014.

7- Bahceci M, Demirpence M, Tutuncuoglu P, Gören N, Yilmaz H, Oruk G. SUN-0904: The Effect of Exenatide Body Weight and Glycaemic Control: It MAY be an ANTI-Obesity Drug. ADA-2014.

page4image26741952 page4image26742144

Demirpençe, M., Yılmaz, H., Tütüncüoğlu, P., Görgel, A., & Bahçeci, M. (2017).

page4image26742336

Diferansiye tiroid kanserlerinde prognostik faktörlerin cinsiyetler arasında karşılaştırmalı

page4image26742528

olarak retrospektif değerlendirilmesi. Ege Tıp Dergisi, 56(2), 2017, 62-65. (Ulakbim)

page4image26742720 page4image26742912

8- Oruk G, Bahceci M, Gorgel A, Cetinkaya DD, Demirpence M, Salgur F. SAT-427: The dilemma of medullary carcinoma patients. ENDO 2013.

9- Demirpence M, Demirpence N, Tutuncuoglu P, Oruk G, Atalay N, Gorgel A, Arslan B, Yılmaz H, Bahçeci M. Gestational Diabetes Mellitus. ADA (American Diabetes Association) Kongresi, Boston, 2015

D- Yazılan Kitap ve Dergi Bölümü
1.Geçmişten Günümüze Diyabet 2016
Editör:Prof.Dr.Şazi İmamoğlu
13.Bölüm.(Sayfa 103
-117) . Uzm.Dr.Mustafa Demirpence Başlık: Otoimmun Poliglandular Sendromlar ve Tip 1 Diyabet.2.Diyabet Bilimi (Mayıs 2011)

Editör:Prof.Dr.Hüsrev Hatemi

Konu Editörü:Prof.Dr.Mitat Bahçeci

Sayfa (106-112). Uzm.Dr.Mustafa Demirpence

Başlık:Sodyum Glukoz Ko-Transport İnhibitörleri (SGLT) ile Tip 2 Diyabet Tedavisinde Yeni Tedavi Yöntemleri

E. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

page5image26757568 page5image26757760

1- Demirpence M, Demirpence N, Tutuncuoglu P, Oruk G, Atalay N, Gorgel A, Yılmaz H,

Arslan B, Bahçeci M. Does Glucagon-Like Peptide-1 Have a Role in the Etiopathogenesis of Gestational Diabetes? Turk J Endocrinol Metab 2016; 20: 26-30. (Ulakbim)

2- Gorgel, A., Gorgel, S. N., Demirpence, M., & Bahceci, M. (2020). A Rare Combination: Multiple Endocrine Neoplasia Type 1 and Follicular Thyroid Carcinoma. Turkish Journal of Endocrinology & Metabolism, 24(1).2020.(ESCI)

3- Demirpençe, M., Yılmaz, H., Çolak, A., Zeytinli, M., İnce, D., & Pamuk, B. Ö. (2020). The Evaluation of Thrombospondin 1 Levels in Patients with Acromegaly. Istanbul Medical Journal= Istanbul Tip Dergisi, 21(1), 13. (ESCİ)

F. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

page6image26767360

1Yasar HY, Ekinci F, Demirpence M, Topaloglu Ö, Köseoğlu FD. 36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi -170pp, Antalya, Türkiye, 21-25 Mayıs 2014.

2- Yasar HY, Ekinci F, Demirpence M, Köseoğlu FD, Topaloglu Ö. 36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 242pp, Antalya, Türkiye, 21-25 Mayıs 2014.

3- Demirpence M, Yasar HY, Colak A, Güçlü F, Ceyhan BÖ, Temel Y, Şimşek N, Karademirci İ, Bozkurt Ü. 37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi ‘Akromegalik hastalarda koagülasyon parametreleri ve trombosit fonksiyon analizi’ 207pp, Antalya, Türkiye, 6-10 Mayıs 2015.

4Yasar HY, Topaloğlu Ö, Demirpence M, Ceyhan BÖ. 37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi ‘Polikistik over sendromlu hastalarda subklinik hipotiroidi’ 040pp, Antalya, Türkiye, 6-10 Mayıs 2015.

5- Demirpence M, Yasar HY, Colak A, Yalçın H, Toprak B, Türkon H, Uğurlu L, Aydın C. 38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi ‘Morbid obez hastalarda sleeve gastrektominin serum irisin düzeyine etkisi’ 309pp, Antalya, Türkiye, 11-15 Mayıs 2016.

6- Yener S, Barış MMDemirpence M, Demir Ö, Seçil M,Çömlekci A (2016). Adrenal Adenom Boyutu: Subklinik Hiperkortizolemi Tarama Testlerinin Uygulanacağı Hastaları Belirlemek İçin Kolay Ama Çok DuyarlıI Bir Parametre. 38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 152-152. Antalya, Türkiye, 11-15 Mayıs 2016.

7- Demirpence M (2019). Düşük Neudesin Düzeyinin Polikistik Over Sendromlu Hastalarda Metabolik Sendrom Parametreleri İle Olan İlişkisinin Değerlendirilmesi. Endokurs 4.Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 42-43. Samsun, Türkiye, 4-6 Ekim 2019

8-Yener S, Çekdemir YE , Barış MMDemirpence MDemir T, Seçil M, Çömlekci A (2015). Hormon Aktif ve Non-Fonksiyonel Adrenal Adenomlarda Endotelyal Fonksiyon ve Kardiyovasküler Riskin Prospektif Değerlendirilmesi. 37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları KongresiAntalya, Türkiye, 6-10 Mayıs 2015.

9- Gören Atalay N, Bahceci M, Demirpence N, Demirpence M (2015). Karbonhidrat Sayımı Tip 1 Diyabetlilerde Metabolik Kontrolü Sağlamada Daha mı Etkili?. 51. Ulusal Diyabet Kongresi, 200-202. Antalya, Türkiye, 22-25 Nisan 2015.

10- Demirpence M (2018). Morbid Obez Hastalarda Serum İrisin Düzeyinin İnsülin Direnci Ve Lipid Parametleriİle Olan İlişkisinin Değerlendirilmesi. 15. Metabolik Sendrom Sempozyumu, 61-62. Muğla, Türkiye, 20-23 Eylül 2018.

11- Demirpence M (2019). Polikistik Over Sendromu Olan Hastalarda Artmış Serum Cardiotrophin-1 Düzeylerinin Değerlendirilmesi21. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 124- 125. Antalya, Türkiye, 19-23 Ekim 2019.